eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER

Dane wykonawcy:

PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER
Św. Mikołaja 21-29/1A
50-128 Wrocław
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2 175

Łączna wartość
wygranych przetargów

62 964 721 zł

Liczba zamawiających

753

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER zamówień to 62 964 721,07 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (481 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 666 664,30 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Miejski w Skwierzynie przetargu, którego przedmiotem było Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektuModernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna Etap II - doposażenie..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 36,90 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dziennik podawczy - sztuk 2 Przetarg ogłoszony był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.


Liczba udzielonych firmie PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 31 3 187 023,07 PLN 30
2016 82 4 663 755,85 PLN 51
2015 64 2 076 613,04 PLN 30
2014 481 17 873 808,60 PLN 216
2013 436 9 791 281,64 PLN 201
2012 467 10 815 728,80 PLN 212
2011 368 7 399 157,25 PLN 143
2010 245 7 155 052,82 PLN 114
2008 1 2 300,00 PLN 1
RAZEM: 2 175 62 964 721,07 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (2 109 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 57 620 851,16 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Komputery przenośne, Aparaty fotograficzne, Pomoce dydaktyczne, Urządzenia komputerowe, ProjektoryPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (214 przetargi na łączną kwotę 7 255 311,02 zł). Kraków (197 przetargów na łączną kwotę 2 782 127,12 zł). Łódź (133 przetargi na łączną kwotę 1 813 385,77 zł). Wrocław (105 przetargów na łączną kwotę 2 592 846,92 zł). (81 przetargów na łączną kwotę 1 544 409,89 zł).

Lista przetargów, w których firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-31 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa 5 sztuk kamer cyfrowych z doświetleniem do filmowania w ramach projektu "Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim".
12 300,00 PLN
2017-08-04 Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO ORAZ FILMOWEGO
164 943,00 PLN
2017-07-31 Warszawa

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

"Wyposażenie stanowisk" w ramach projektu"Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie"
7 933,50 PLN
2017-07-26 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Dostawa akcesoriów studyjnych na potrzeby Akademickiego Radia LUZ Politechniki Wrocławskiej. ZP/BZP/113/2017
12 595,20 PLN
2017-07-17 Giżycko

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, SPRZĘTU I AKCESORIÓW RTV, FOTO, AUDIO
69 857,85 PLN
2017-07-11 Skwierzyna

Urząd Miejski w Skwierzynie
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektuModernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna Etap II - doposażenie.
666 664,30 PLN
2017-07-03 Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO VIDEO ORAZ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
55 989,60 PLN
2017-06-22 Dorohusk

Urząd Gminy Dorohusk
Roboty budowlane

Dostawa i montaż mebli kuchennych i urządzeń higieniczno-sanitarnych w ramach zadaniaModernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
27 982,50 PLN
2017-06-21 Myślenice

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pracowni medycznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
18 516,00 PLN
2017-06-20 Częstochowa

Powiat Częstochowski
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku
167 772,00 PLN
2017-06-19 Warszawa

Centrum Usług Logistycznych
Usługi

Dostawa urządzeń i akcesoriów gastronomicznych
39 234,54 PLN
2017-06-19 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i pralni w budynku hotelu przy ul. Witosa 1 w Ostrołęce" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa w Ostrołęce"
316 822,17 PLN
2017-06-07 Dzierżoniów

Powiat Dzierżoniowski
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu agd, komputerowego i elektronicznego z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych w ramach projektu pn. "Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu powiatu dzierżoniowskiego".
31 783,20 PLN
2017-06-07 Warszawa

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
Dostawy

Dostawa termosów
48 806,40 PLN
2017-05-18 Walim

Gmina Walim
Dostawy

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskimbudynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"
399 946,80 PLN
2017-05-17 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawę AGD elektrycznego do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. ZNAK POSTĘPOWANIA ZP-38/WZŻ/2017
14 760,00 PLN
2017-05-12 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa wyposażenia innego niemedycznego
1 050,00 PLN
2017-05-04 Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej na potrzeby projektu "Dostępna szkoła".
24 942,21 PLN
2017-04-10 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej w Zespole Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej 11 w ramach realizacji projektu pn."Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie" w ramach działania6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020".
135 858,70 PLN
2017-03-30 Proszowice

Powiat Proszowicki
Dostawy

Dostawa tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie powiatu proszowickiego /25 placówek/ w ramach projektu "promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim". Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
128 700,00 PLN
2017-03-28 Wrocław

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO, CHŁODNICZEGO I WYPOSAŻENIA STOŁOWO-KUCHENNEGO.
21 918,60 PLN
2017-03-13 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA STRUKTURALNEGO SAL WYKŁADOWYCH
46 653,90 PLN
2017-03-08 Żarki

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50
11 734,20 PLN
2017-03-08 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa wyposażenia pomieszczeń Domowego Szpitala, w tymurządzeń do zmywania naczyń, bemarów, maszyn i sprzętu do sprzątania, urządzeń pralniczych, punktów poboru systemu AGA, balkoników, chodzików, drabinek, wałków rehabilitacyjnych, poduszek przeciwodleżynowych, neseserów pielęgniarskich w podziale na 5 części.
22 993,20 PLN
2017-03-08 Lipnica

Gmina Lipnica
Dostawy

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica- zestawy multimedialne
34 747,50 PLN
2017-02-27 Lelkowo

Gmina Lelkowo
Dostawy

Dostawa wyposażenia oraz wykonanie usług na potrzeby projektu pn. "Główka pracuje - laboratorium wiedzy w Lelkowie"
1 408,35 PLN
2017-02-01 Choczewo

Wójt Gminy Choczewo
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu do pracowni przedmiotowych i gabinetów dla dwóch szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej na terenie Gminy Choczewo.
20 664,00 PLN
2017-01-23 Sierakowice

Gmina Sierakowice
Dostawy

Zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
401 392,35 PLN
2017-01-16 Mikołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w tym na potrzeby uczestników projektu "Postaw na lepsze jutro" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych
6 617,90 PLN
2017-01-16 Siennica

Gmina Siennica
Dostawy

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Siennica
73 578,60 PLN
2017-01-02 Pilawa

Miasto i Gmina Pilawa
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego
198 856,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 3 187 023,07 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-23 Żary

Powiat Żarski
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku i Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
36 134,94 PLN
2016-12-20 Łaziska Górne

Gmina Łaziska Górne
Dostawy

Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia Przychodni Zdrowia w Łaziskach Górnych - zasilacze awaryjne UPS, sprzęt multimedialny oraz czytniki kodów kreskowych - 2 części
38 868,00 PLN
2016-12-20 Jasienica Rosielna

Powiat Brzozowski/Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Dostawy

Dostawa i montaż urządzeń do warsztatówgastronomiczno-gospodarczego, rękodzielniczo-rzemieślniczego, remontowo-porządkowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A
44 700,00 PLN
2016-12-16 Sulęczyno

Gmina Sulęczyno
Usługi

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Sulęczyno.
45 633,00 PLN
2016-12-14 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWYM ROCZNYM PRZYGOTOWANIEM PRZEDSZKOLNYM".
39 975,00 PLN
2016-12-06 Dęblin

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Dostawy

dostawa sprzętu audiowizualnego oraz gier klubowych
22 361,40 PLN
2016-11-29 Giżycko

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
67 822,20 PLN
2016-11-21 Łowicz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Dostawy

"Doposażenie Pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej, Pracowni Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych, Pracowni Aplikacji Internetowych, Pracowni i Warsztatów Szkolnych ZSP 2 w Łowiczu oraz realizacja zadań, w ramach projektu pn."Stawiamy na zawodowców""
24 845,40 PLN
2016-11-18 Świętoszów

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa sprzętu gastronomicznego dla 43 WOG Świętoszów
24 108,00 PLN
2016-11-15 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

Dostawa aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych wraz z akcesoriami.
73 554,00 PLN
2016-11-09 Wieruszów

Burmistrz Wieruszowa
Usługi

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DO NOWO REALIZOWANEGO BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W WIERUSZOWIE
198 989,40 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówieniaDZP-291/1965/2016.
1 968,00 PLN
2016-10-31   Zadanie nr 13 - Wentylator stojący dla Dom Studencki Nr IV - szt. 10, 984,00 PLN
2016-10-31   Zadanie nr 6 - Wentylator stojący dla Dom Studencki Nr III - szt. 10, 984,00 PLN
2016-10-27 Bielsk

Gmina Bielsk
Dostawy

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU - CZĘŚĆ IV - sprzęt
13 837,50 PLN
2016-10-19 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Zakup tablic interaktywnych
55 719,00 PLN
2016-10-17 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Usługi

Dostawę wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu DP/2310/69/16
5 781,00 PLN
2016-10-12 Warszawa

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
Usługi

DOSTAWA URZĄDZEŃ CYFROWYCH DO ZABEZPIECZENIA FOTO FINISZU ZAWODÓW SPORTOWYCH
278 385,90 PLN
2016-09-26 Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO ORAZ AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH
153 135,00 PLN
2016-09-22 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Dostawy

Sprzęt komputerowy, RTV i AGD, kuchenne i warsztatowe.
89 836,00 PLN
  Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD
59 507,40 PLN
2016-09-20   lodówki absorpcyjne 54 944,10 PLN
2016-09-20   elektryczne czajniki bezprzewodowe, pralka automatyczna 4 563,30 PLN
2016-09-12 Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Dostawy

Dostawa wyposażenia do kuchni
23 508,99 PLN
2016-09-07 Kościan

Powiat Kościański-Starostwo Powiatowe
Usługi

Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43A
38 941,80 PLN
2016-08-26 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

dostawa pędzli
6 642,00 PLN
2016-08-19 Krośnice

Gmina Krośnice
Dostawy

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Bukowicach
182 482,80 PLN
  Radom

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Dostawy

Zakup i dostawa akcesoriów informatycznych.
99 932,58 PLN
2016-08-19   Zakup i dostawa akcesoriów informatycznych 66 980,88 PLN
2016-08-19   Zakup i dostawa akcesoriów informatycznych 32 951,70 PLN
2016-08-19 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM
37 305,90 PLN
2016-08-16 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

monitor A, Notebook, Notebook A1, Notebook A2, Komputer AiO, oprogramowanie, komunikator, tablety 1-3, oprogramowanie
56 223,30 PLN
2016-08-15 Słupsk

Akademia Pomorska
Dostawy

Sprzęt audiowizualny
47 847,00 PLN
2016-08-09 Warszawa

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa zastawy stołowej i drobnego sprzętu kuchennego dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW JURATA Nr postępowaniaDW/O/J/PZP/19 /2016
26 743,00 PLN
2016-08-08 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

Urządzenia
14 981,40 PLN
2016-08-04 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Dostawy

sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego
227 980,50 PLN
2016-08-02 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego uruchomieniem dla Uniwersytetu w Białymstoku
47 822,40 PLN
2016-08-02 Krosno Odrzańskie

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

MASZYNY KUCHENNE
123 000,00 PLN
2016-07-27 Warszawa

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
Dostawy

Dostawa Notebooka
29 900,00 PLN
2016-07-22 Warszawa

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawy

Sprzęt kuchenny
37 300,00 PLN
2016-07-21 Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NR 3, znak postępowaniaZP-10/06/2016.
41 450,00 PLN
2016-07-19 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Dostawa wyposażenia Gaming Room w Strefie Otwartej Nauki CWINT Politechniki Wrocławskiej.ZP/BZP/073/2016
45 885,60 PLN
2016-07-18 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa kserokopiarek i drukarki.
21 328,20 PLN
  Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla kierunku kosmetologia
170 355,00 PLN
2016-07-18   Frezarki 59 655,00 PLN
2016-07-18   Kombajn kosmetyczny 110 700,00 PLN
2016-07-15 Opole

Politechnika Opolska
Dostawy

Część V
153,75 PLN
2016-07-13 Miękinia

Gmina Miękinia
Dostawy

Wyposażenie Publicznego Przedszkola w Pisarzowicach przy ulicy Wrocławskiej 22/2 - część II
85 922,92 PLN
2016-07-08 Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Zakup drobnego wyposażenia kuchni Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy ul. Andersa
7 995,00 PLN
2016-07-07 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego
23 234,70 PLN
2016-07-07 Kraków

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa nowego sprzętu RTV Sygn. 32/WYCH/16
175 447,20 PLN
  Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Kierunku Kosmetologia DP/2310/46/16
27 010,80 PLN
2016-07-07   Dostawa wyposażenia dla Kierunku Kosmetologia 12 250,80 PLN
2016-07-07   Dostawa wyposażenia dla Kierunku Kosmetologia 14 760,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawyAEZ/S-048/2016
63 852,70 PLN
2016-07-04   Pakiet 1: Dostawa czterech jednostek centralnych komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. 44 800,00 PLN
2016-06-20   Pakiet 2: Dostawa aparatu i kamery na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. 10 393,50 PLN
2016-06-20   Pakiet 3: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki WUM. 2 730,60 PLN
2016-06-20   Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. 2 398,50 PLN
2016-06-20   Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM. 3 530,10 PLN
2016-07-01 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawy

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU RADIOWO - TELEWIZYJNEGO
159 727,80 PLN
2016-07-01 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

Dostawa drobnego wyposażenia biurowego.
73 996,80 PLN
2016-07-01 Katowice

Muzeum Śląskie
Dostawy

Dostawa sprzętu i wyposażenia fotograficznego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
69 261,30 PLN
2016-06-29 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Kierunku Kosmetologia
34 759,80 PLN
2016-06-27 Grudziądz

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO - SPRAWA NR 40/2016
77 424,81 PLN
  Gliwice

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych i sprzętu nagłośnieniowego dla Orkiestry Wojskowej
85 128,30 PLN
2016-06-24   ZADANIE NR 3 52 164,30 PLN
2016-06-24   ZADANIE NR 4 32 964,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawyAEZ/S-083/2016
10 403,95 PLN
2016-06-20   Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM. 2 238,60 PLN
2016-06-20   Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Głównej WUM. 3 075,00 PLN
2016-06-20   Pakiet 3: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM. 388,00 PLN
2016-06-20   Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM 1 044,00 PLN
2016-06-20   Pakiet 7: Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM. 1 020,00 PLN
2016-06-20   Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM. 2 638,35 PLN
2016-06-17 Zgierz

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KUCHENNEGO ( 36/ZP/16 )
118 867,20 PLN
2016-06-16 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawy

rolety
10 332,00 PLN
2016-06-16 Gdynia

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Dostawy

Dostawa i montaż AGD, gospodarstwa domowego oraz opraw oświetleniowych do internatów i kwater internatowych
45 888,84 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa sprzętu, oprogramowania i podzespołów komputerowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
90 100,05 PLN
2016-06-15   Zasilacz UPS 2 423,10 PLN
2016-06-15   Części podzespoły komputerowe 87 676,95 PLN
2016-06-15 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Część 5 - dostawa sprężarki powietrza, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
1 230,00 PLN
2016-06-15 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa wyposażenia multimedialnego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
38 917,20 PLN
2016-06-09 Kraków

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Rząska, ul. Krakowska 2.
445 868,85 PLN
2016-06-08 Giżycko

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU I AKCESORIÓW RTV, AUDIO, FOTO
248 383,74 PLN
2016-06-06 Warszawa

Centrum Usług Logistycznych
Dostawy

Postępowanie na dostawę sztućców do jednostek Centrum Usług Logistycznych. Nr 36/WA/PN/2016.
68 561,43 PLN
2016-06-02 Warszawa

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa odbiorników radiowych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Jurata DW/O/J/PZP/13/2016
8 280,00 PLN
  Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA, znak postępowaniaZP-4/03/2016
46 789,20 PLN
2016-06-02   ZADANIE NR 7 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO 39 852,00 PLN
2016-06-02   ZADANIE NR 6 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO 6 937,20 PLN
2016-05-30 Zgierz

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Zadanie nr 3.
17 330,70 PLN
2016-03-22 Polkowice

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
Dostawy

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., w ramach bieżącej działalności PCUZ ZOZ - S.A
74 095,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 4 663 755,85 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-04-10Dostawa wraz z montażem sprzętu AGD
67 397,85 PLN
2015-03-30MONSUL
3 751,50 PLN
2015-03-30 Polkowice

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Dostawy

zadanie 2: Myszki komputerowe i klawiatury
246,00 PLN
2015-03-30 Katowice

Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych/ Z-2/I/2015/PNT
99 144,15 PLN
 31 107,00 PLN
2015-03-26   Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo dzieci. 2 152,80 PLN
2015-03-26   Zakup sprzętu sprzątającego. 13 013,40 PLN
2015-03-26   Dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż. 15 940,80 PLN
 13 520,34 PLN
2015-03-25   Artykuły plastyczne 772,44 PLN
2015-03-25   Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż 2 164,80 PLN
2015-03-25   Zakup sprzętu audiowizualnego 9 999,90 PLN
2015-03-25   Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. 583,20 PLN
2015-03-23 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Dostawy

Wizualizer
6 543,60 PLN
 28 563,86 PLN
2015-03-20   Wyposażenie kuchni - sprzęt elektryczny 19 953,86 PLN
2015-03-11   Wyposażenie do utrzymania czystości 8 610,00 PLN
 162 131,41 PLN
2015-03-20   Dostosowanie pomieszczeń w SP w Starym Chwalimiu 2 915,10 PLN
2015-03-20   Wyposażenie Oddziałów Przedszkolnych w SP w Piaskach i Starym Chwalimiu 159 216,31 PLN
2015-03-19 Tarnów

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie w ramach projektuModernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
26 395,80 PLN
2015-03-19MOBILNE ZESTAWY INTERAKTYWNE, SPRZĘT RTV, PROJEKTORY I EKRANY, URZĄDZENIA DRUKUJĄCE I KOPIUJĄCE, APARATY FOTOGRAFICZNE, ODKURZACZE, WYPOSAŻENIE KUCHNI
129 236,10 PLN
 77 096,40 PLN
2015-03-17   Dostawa sprzętu elektronicznego 72 926,70 PLN
2015-03-17   Dostawa sprzętu AGD 4 169,70 PLN
2015-03-16 Limanowa

Zarząd Powiatu w Limanowej
Dostawy

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej
31 881,60 PLN
2015-03-13rower wodny
12 546,00 PLN
2015-03-11Chłodziarki, termo-higrometry, termometry do lodówki, koszyczki i tace plastikowe
2 952,00 PLN
 9 253,20 PLN
2015-03-11   zadanie nr 4 4 920,00 PLN
2015-03-11   zadanie nr 1 3 247,20 PLN
2015-03-11   zadanie nr 3 1 086,00 PLN
2015-03-10 Gdańsk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Dostawy

Pakiet II: Dostawa aparatów fotograficznych z GPS, laptopów z oprogramowaniem, toreb do notebooków, dysku sieciowego (NAS) z zasilaczem awaryjnym UPS
49 993,35 PLN
2015-03-09 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa telefonów komórkowych dla KWP w Gdańsku
67 588,50 PLN
2015-03-09 Łobez

Gmina Łobez
Dostawy

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu multimedialnego, laptopów) potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk
26 937,00 PLN
2015-03-09 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 1
5 680,80 PLN
2015-03-05Lampy do projektora
1 680,00 PLN
2015-03-05 Sieradz

Gmina Miasto Sieradz
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza
34 587,60 PLN
2015-02-25Wyposażenie sanitarne
45 325,50 PLN
2015-02-25 Inowrocław

Powiat Inowrocławski
Dostawy

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć prowadzonych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość (materiały na zajęcia pozalekcyjne Cukiernik)
849,93 PLN
2015-02-24 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą projektorów wizyjnych do tablic interaktywnych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-02
9 495,60 PLN
2015-02-24 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dyszowie
39 925,80 PLN
2015-02-23 Chrzanów

Gmina Chrzanów
Dostawy

Dostawa wyposażenia w ramach projektuDoposażenie Lokalnego Ośrodka Kultury i Promocji w Maliniu.
130 478,40 PLN
2015-02-19Pakiet Nr 3
8 866,70 PLN
2015-02-19 Kwidzyn

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego - wyposażenie multimedialne, teletechniczne i biurowe
456 022,50 PLN
 15 042,90 PLN
2015-02-19   Pakiet nr 8 4 735,50 PLN
2015-02-19   Pakiet nr 5 3 321,00 PLN
2015-02-19   Pakiet nr 6 6 986,40 PLN
2015-02-19 Charsznica

Urząd Gminy w Charsznicy
Dostawy

Zakup dostawa i montaż wyposażenia do toalet w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
8 843,70 PLN
2015-02-19Wyposażenie oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Radoszyce - dostawa sprzętu ICT
101 954,70 PLN
2015-02-18 Radzionków

Urząd Miejski w Radzionkowie
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie laminatora
3 198,00 PLN
2015-02-18 Opole

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
Dostawy

Dostawa garnków jako doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, w ramach Projektu pod nazwąOpolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy
1 549,80 PLN
2015-02-18 Radzionków

Urząd Miejski w Radzionkowie
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów wraz z ekranami
9 594,00 PLN
2015-02-17 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Dostawy

Modernizacja pracowni (zakup sprzętu) na 16-18 stanowisk roboczych dla kwalifikacji cukiernik dla zawodu technik technologii żywności w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
45 700,00 PLN
 6 457,50 PLN
2015-02-17   Dostawa lamp do projektora (2 sztuki) 1 230,00 PLN
2015-02-17   Dostawa aparatu cyfrowego (1 sztuka) 5 227,50 PLN
2015-02-17 Opole

Województwo Opolskie
Dostawy

Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego typu tablet na potrzeby Sejmiku Województwa Opolskiego
39 772,05 PLN
2015-02-17 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

część A: sprzęt AGD - 4 szt.
2 669,10 PLN
2015-02-16 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Dostawa Terminali GSM/UMTS/HSPA/LTE.
6 900,30 PLN
2015-02-13 Kożuchów

Gmina Kożuchów
Dostawy

Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym
7 995,00 PLN
2015-02-09Dostawa wyposażenia do łazienek do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich..
3 173,40 PLN
2015-02-05 Krośnice

Gmina Krośnice
Dostawy

Wyposażenie sanitarne obiektu hali basenowej w ramach Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach
46 899,90 PLN
2015-01-28 Kościelisko

Gmina Kościelisko
Dostawy

CZĘŚĆ II - drobne urządzenia AGD i inne elementy
2 755,20 PLN
2015-01-21Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału ETI PG dla KTIN
18 327,00 PLN
2015-01-20 Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
Dostawy

Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów ZP/5/12/2014
40 550,00 PLN
2015-01-20 Dołhobyczów

Gmina Dołhobyczów
Dostawy

Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów
61 819,80 PLN
2015-01-15Dostawa artykułów elektronicznych, komputerowych, plecaków i toreb przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów na potrzeby wykonania Projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA - realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9 274,20 PLN
2015-01-13 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Monitory/telewizory dotykowe
31 488,00 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa słuchawek studyjnych oraz elementów do budowy stanowiska badawczego do pomiarów pola akustycznego wewnątrz i na zewnątrz falowodu z uwzględnieniem przepływu ośrodka - KC-zp.272-648/14
11 500,50 PLN
2015-01-08   dostawa urządzeń do generacji przepływu ośrodka - KC-zp.272-648-2/14 6 150,00 PLN
2014-12-10   dostawa 1 szt słuchawek studyjnych - KC-zp.272-648-1/14. 738,00 PLN
2014-12-10   dostawa 16 szt głośników szerokopasmowych - KC-zp.272-648-4/14 984,00 PLN
2014-12-10   dostawa 2 szt wzmacniaczy mocy 8-kanałowych - KC-zp.272-648-3/14 3 628,50 PLN
2015-01-05 Warlubie

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia do toalet i kuchni oraz utrzymania czystości w oddziałach przedszkolnych Gminy Warlubie w ramach projektu KU ROZWOJOWI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ realizowanego przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w Warlubiu
27 300,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 2 076 613,04 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-29 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawaakcesoria komputerowe, sieciowe i telewizyjne do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-107/WZŻ/2014..
2 510,45 PLN
2014-12-23 Filipów

Zespół Szkół w Filipowie
Dostawy

Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości na potrzeby projektu pt. Przedszkole jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2 991,36 PLN
2014-12-23 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych elektroniczne do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-103/WZŻ/2014
18 204,00 PLN
  Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

Dostawy sprzętu AGD i RTV
512 651,70 PLN
2014-12-19   dostawa sprzętu AGD 312 899,70 PLN
2014-12-19   dostawa sprzętu RTV 199 752,00 PLN
  Sośno

Gmina Sośno
Dostawy

Przyjazna zerówka
265 923,54 PLN
2014-12-17   Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych. 188 937,84 PLN
2014-12-17   Place zabaw, dostosowanie pomieszczeń. 76 985,70 PLN
 37 170,60 PLN
2014-12-15   ZADANIE nr 4 14 514,00 PLN
2014-12-15   ZADANIE nr 2 12 669,00 PLN
2014-12-15   Zadanie nr 1 9 987,60 PLN
  Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Dostawy

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 2 włocławskich zespołów szkół w ramach projektu pn.Włocławek uczy praktycznie! (nr projektuWND-POKL.09.02.00-04-007/13; umowa UM_SP.433.1.048.2014), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
154 008,30 PLN
2014-12-10   Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni sieci komputerowych i systemów sieciowych w Zespole Szkół Technicznych 77 379,30 PLN
2014-12-10   Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych 76 629,00 PLN
2014-12-10 Przyłęk

Urząd Gminy w Przyłęku
Dostawy

Dostawa wyposażenia służącego dostosowaniu toalet dla potrzeb dzieci oraz modernizacji toalet dla personelu w 4 Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15 793,20 PLN
 34 292,40 PLN
2014-12-09   Kosze, lustra, wieszaki itp 31 069,80 PLN
2014-12-04   Tablice 3 222,60 PLN
2014-12-09 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i złożenie w miejscu wskazanym w budynku Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie w ramach zadania wyposażenie budynku Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie.
7 478,40 PLN
 69 839,40 PLN
2014-12-08   Dostosowanie pomieszczeń 9 840,00 PLN
2014-12-08   Wyposażenie 59 999,40 PLN
  Sicienko

Gmina Sicienko
Dostawy

Zakup, dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych; pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć; wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz zakup, dostawa i montaż zabudowy grzejników do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Sicienko
97 753,02 PLN
2014-12-08   Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych 84 444,42 PLN
2014-12-08   Zakup, dostawa i montaż zabezpieczenia grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy 13 308,60 PLN
2014-12-05 Sanok

Powiat Sanocki
Dostawy

sprzęt, oprogramowanie komputerowe i multimedialne
56 580,00 PLN
2014-12-03Dostawa sprzętu fotograficznego.
54 993,30 PLN
2014-12-03 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego zadanie nr 1
99 064,20 PLN
2014-12-01 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
Dostawy

Dostawa 80 telewizorów, 80 ekranów projekcyjnych oraz 80 projektorów multimedialnych
304 941,60 PLN
2014-12-01 Lubartów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie
Dostawy

Dostawa sprzętu gospodarczego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie.
27 840,75 PLN
2014-12-01 Bukowina Tatrzańska

Wójt Gminy
Dostawy

Zakup i montaż wyposażenia do kuchni oraz sprzętu do utrzymania czystości
122 378,05 PLN
2014-11-28 Piaseczno

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Dostawy

Zakup urządzeń wolnostojących AGD dla budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach
23 677,50 PLN
2014-11-27Dostawa do 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, budynek nr 69, sprzętu informatycznego
59 984,64 PLN
2014-11-27Dostawa lodówki 140l
31 734,00 PLN
2014-11-27 Warszawa

Jednostka Wojskowa 2063
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu audio-wideo dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu
398 925,90 PLN
  Poznań

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia dla internatów, kwater internatowych w Sieradzu, Śremie, Poznaniu, Witkowie oraz wyniesienie, wywóz, utylizacja starych mebli i sprzętu
293 318,10 PLN
2014-11-26   Zadanie częściowe nr 3: kołdry, poduszki, pościele 27 256,80 PLN
2014-11-20   Zadanie częściowe nr 2: sprzęt AGD, RTV 266 061,30 PLN
2014-11-25Dostawa wyposażenia pokoi hotelowych
9 225,00 PLN
2014-11-24Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
45 325,50 PLN
 10 098,30 PLN
2014-11-24   Gry i zabawy 3 370,20 PLN
2014-11-24   Zestaw komputerowy i sprzęt audiwizualny 6 728,10 PLN
  Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa sprzętu i materiałów informatycznych, oprogramowania oraz sprzętu audio-video
58 857,96 PLN
2014-11-24   Sprzęt audio-video 8 044,20 PLN
2014-11-24   Sprzęt i materiały informtyczne 50 813,76 PLN
2014-11-24Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowanie i montażem, Zakup kserokopiarki, oprogramowania, Zakup rzutników.
45 750,00 PLN
2014-11-24 Krośnice

Gmina Krośnice
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice - dostawa kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - II przetarg
8 880,60 PLN
2014-11-21 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla 4 bibliotek jako część zadaniaRemont i wyposażenie 4 bibliotek z terenu Gminy Siechnice dofinansowanego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek
44 970,00 PLN
2014-11-21Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV
39 581,40 PLN
2014-11-20 Bobowa

Gmina Bobowa
Dostawy

Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa - dostawa dodatkowego wyposażenia.
13 404,00 PLN
2014-11-19 Białobrzegi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
Dostawy

Zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
131 548,50 PLN
2014-11-19 Przeworsk

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawę zestawu multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
11 931,00 PLN
2014-11-18 Jaworzyna Śląska

Gmina Jaworzyna Śląska
Dostawy

Zakup i montaż urządzeń sanitarnych i artykułów łazienkowych
7 207,80 PLN
  Wiśniew

Gmina Wiśniew
Dostawy

Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach - Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Łupinach - część drugadostawa wyposażenia w zadaniach
18 955,53 PLN
2014-11-18   Dostawa krzeseł 8 856,00 PLN
2014-11-18   Zadanie 3: Dostawa naczyń i artykułów kuchennych 10 099,53 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

dostawa artykułów gospodarstwa domowego, chłodziarko-zamrażarki wolnostojącej wg pakietów 1-12.
10 824,00 PLN
2014-11-17   pakiet nr 12 - chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca 3 075,00 PLN
2014-11-17   pakiet nr 11 - wózki do sprzątania, mopy (zapas), części zamienne do mopów; 7 749,00 PLN
2014-11-17ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO TOALET I DO KUCHNI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
28 117,80 PLN
2014-11-17Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
19 293,00 PLN
2014-11-14 Czudec

Zespół Szkół w Czudcu
Dostawy

Przetarg na dostawę wraz z montażem wyposażenia pracowni fryzjerskiej
47 944,17 PLN
2014-11-14 Siedliska

Zespół Szkół w Siedliskach
Dostawy

Wyposażenie/ doposażenie kuchni oraz dostawa wyposażenia do utrzymania czystości
12 660,00 PLN
2014-11-14 Sulęcin

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Dostawy

Wyposażenie warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
399 500,00 PLN
  Sieradz

Gmina Sieradz
Dostawy

Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach na terenie Gminy Sieradz w ramach realizacji projektu pt.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
75 397,77 PLN
2014-11-13   Dostawa artykułów gospodarstwa domowego 11 149,95 PLN
2014-11-13   Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo 19 783,32 PLN
2014-11-13   Dostawa sprzętu AGD 44 464,50 PLN
2014-11-07Wyposażenie kuchni
15 157,29 PLN
2014-11-05Sprzęt fotograficzny
15 940,80 PLN
2014-11-03Część IV. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sprzętu AGD ( odkurzacze, pralki , lodówka, froterki zmywarka, zestawy naczyń, garnki, łyżki wazowe itp. ) do Zespół Szkół w Sitańcu, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Zespół Szkół w Wysokiem, Zespół szkół w Żdanowie, Zespół Szkół w Płoskiem, Szkoła Podstawowa w Zawadzie.
21 156,00 PLN
  Filipów

Zespół Szkół w Filipowie
Dostawy

Dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu na potrzeby projektu pt. Przedszkole jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21 069,90 PLN
2014-10-31   Dostawa i montaż wyposażenia toalet dla personelu 4 507,95 PLN
2014-10-31   Dostawa i montaż wyposażenia toalet dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 16 561,95 PLN
  Rychliki

Urząd Gminy
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w RychlikachDoposażenie sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych
23 825,10 PLN
2014-10-31   Dostawa wyposażenia kuchni 20 381,10 PLN
2014-10-31   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 3 444,00 PLN
2014-10-31 Strzyżewice

Gmina Strzyżewice
Dostawy

Sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne z oprogramowaniem, kserokopiarki - zakup i montaż wraz z instalacją
99 722,40 PLN
2014-10-28 Tomaszów Lubelski

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu .
10 233,60 PLN
2014-10-28 Wieruszów

Burmistrz Wieruszowa
Dostawy

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wyszanowie wraz z wyposażeniem - część II
259 677,60 PLN
2014-10-28 Czernikowo

Gmina Czernikowo
Dostawy

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD
65 263,80 PLN
 16 320,00 PLN
2014-10-27   Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż 450,00 PLN
2014-10-27   Wyposażenie - dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD 15 870,00 PLN
2014-10-27 Lichnowy

Gmina Lichnowy
Dostawy

Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego do szkół na terenie gminy Lichnowy.
78 203,94 PLN
  Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Dostawy

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 3 włocławskich zespołów szkół w ramach projektu pn.Włocławek uczy praktycznie!, nr projektuWND-POKL.09.02.00-04-007/13 umowa UM_SP.433.1.048.2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
223 245,00 PLN
2014-10-24   Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni modelowej techniki w Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek 52 398,00 PLN
2014-10-24   Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego do pracowni reklamy w Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek 77 920,50 PLN
2014-10-24   Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Leśna 1a, 87-800 Włocławek. 6 396,00 PLN
2014-10-24   Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni modelowej automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek 86 530,50 PLN
 41 939,31 PLN
2014-10-24   Sprzęt AGD 15 928,50 PLN
2014-10-24   Wyposażenie łazienki 14 809,20 PLN
2014-10-24   Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości 4 559,61 PLN
2014-10-24   Rolety 6 642,00 PLN
2014-10-23 Nowa Sól

Powiat Nowosolski
Dostawy

zakup i dostawa urządzeń i wyrobów elektrycznych..
48 813,78 PLN
2014-10-23Pakiet nr 7
184,50 PLN
2014-10-23Część zamówienia III: Część nr III - sprzęt fotograficzny
34 021,80 PLN
2014-10-22 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i akcesoriów.
127 788,39 PLN
2014-10-22 Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
95 706,00 PLN
2014-10-21 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni mechanicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
140 304,87 PLN
2014-10-21 Białystok

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego do siedziby Zamawiającego
64 788,00 PLN
2014-10-21 Bolesławiec

Wójt Gminy Bolesławiec
Dostawy

Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec.
54 421,35 PLN
  Miastkowo

Gmina Miastkowo
Dostawy

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo.
69 330,03 PLN
2014-10-20   Dostawa i montaż wyposażenia toalet. 10 338,15 PLN
2014-10-20   Dostawa i montaż wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo. 58 991,88 PLN
 35 850,00 PLN
2014-10-16   Sprzęt AGD i RTV 20 320,00 PLN
2014-10-16   Pozostałe wyposażenie 15 530,00 PLN
  Jodłownik

Urząd Gminy Jodłownik
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik1. Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 2. Zakup wyposażenia kuchni 3. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości 4. Zakup rolet
116 000,70 PLN
2014-10-16   Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik - Zakup wyposażenia kuchni 90 823,20 PLN
2014-10-16   Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik - Zakup rolet 5 375,10 PLN
2014-10-16   Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik - Zakup wyposażenia do utrzymania czystości 13 259,40 PLN
2014-10-16   Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik - Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 6 543,00 PLN
  Raciąż

Gmina Raciąż
Dostawy

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Raciąż
85 342,00 PLN
2014-10-16   Dostosowanie pomieszczeń 12 190,00 PLN
2014-10-16   Sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne z oprogramowaniem, kserokopiark 73 152,00 PLN
2014-10-16 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa lampek na biurko
3 321,00 PLN
2014-10-16 Grudziądz

Gmina Grudziądz
Dostawy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej
22 964,10 PLN
  Nowy Targ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
39 729,00 PLN
2014-10-16   Galwan - 4 szt. 9 348,00 PLN
2014-10-09   Aparat do oxybrazji, infuzji tlenowej i tlenoterapii - 2 szt. 25 953,00 PLN
2014-10-09   Szpatuła do peelingu kawitacyjnego - 6 szt. 4 428,00 PLN
2014-10-15 Gromnik

Urząd Gminy
Dostawy

Wyposażenie, doposażenie kuchni oraz dostawa wyposażenia do utrzymania czystości
21 709,50 PLN
2014-10-15 Zawoja

Gminny Zespół Oświaty w Zawoi
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawoja IV - B2
115 652,10 PLN
2014-10-15 Płock

Starostwo Powiatowe w Płocku
Dostawy

Wyposażenie pracowni obsługi konsumenta w sprzęt kuchenny
19 147,41 PLN
2014-10-14 Charsznica

Urząd Gminy w Charsznicy
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni oraz utrzymania czystości
29 943,12 PLN
2014-10-14Dostawa telewizorów
45 977,40 PLN
 36 283,77 PLN
2014-10-14   Dostawa laptopa i monitora 5 043,00 PLN
2014-10-14   Dostawa laptopa 12 484,50 PLN
2014-10-14   Dostawa notebooka 3 136,50 PLN
2014-10-14   Dostawa drukarki wielofunkcyjnej 1 414,50 PLN
2014-10-14   Dostawa tableta 2 337,00 PLN
2014-10-14   Dostawa drukarki 429,27 PLN
2014-10-14   Dostawa notebooka i tableta 5 904,00 PLN
2014-10-14   Dostawa tableta 1 476,00 PLN
2014-10-14   Dostawa monitora 615,00 PLN
2014-10-08   Dostawa laptopa 3 444,00 PLN
2014-10-13 Krzymów

Urząd Gminy Krzymów
Dostawy

Dostawa projektora wraz z akcesoriami do Urzędu Gminy w Krzymowie
3 690,00 PLN
2014-10-13 Sulęczyno

Gmina Sulęczyno
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn.Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
230 054,28 PLN
2014-10-13 Gnojno

Gminny Zespół Obsługi Szkół
Dostawy

SPRZĘT ICT
9 987,60 PLN
2014-10-13Zadanie 1
2 214,00 PLN
2014-10-09Dostosowanie toalet, wyposażenie do utrzymania czystości
8 093,40 PLN
2014-10-09 Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra
Dostawy

WYPOSAŻENIE KUCHNI
24 600,00 PLN
2014-10-09 Nowa Sól

Powiat Nowosolski
Dostawy

zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i multimedialnego
72 483,90 PLN
  Krośnice

Gmina Krośnice
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminy Krośnice - dostawy
37 736,40 PLN
2014-10-08   Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż 32 570,40 PLN
2014-10-08   Wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach 5 166,00 PLN
2014-10-08 Jeleniewo

Gmina Jeleniewo
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i rozmieszczenie, tj. dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaż sanitariatów - umywalek, misek ustępowych, podestów do umywalki, luster, podgrzewaczów wody, podajników na ręczniki, suszarki do rąk
6 137,70 PLN
2014-10-07 Opole

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dostawy

Zadanie nr 6: Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. Opolska Platforma Innowacji. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach projektu w ramach zadania V: Wyposażenie sal operacyjnych OPI: - Zakup środków trwałych oraz wyposażenia na potrzeby biura OPI, poz. V.2.4 Flipchart 2 szt
934,80 PLN
2014-10-07 Mniszków

Gmina Mniszków
Dostawy

Dostawa wyposażenia pomieszczeń
35 842,20 PLN
2014-10-06 Pilchowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy.
155 393,28 PLN
 34 518,72 PLN
2014-10-06   Dostawa doposażenia kuchni 8 135,22 PLN
2014-10-06   Dostawa i montaż osłon na grzejniki 11 562,00 PLN
2014-10-06   Dostawa materiałów i urządzeń na potrzeby dostosowania toalet dla dzieci oraz modernizacji toalet dla personelu 14 821,50 PLN
2014-10-06 Zarszyn

Gmina Zarszyn
Dostawy

Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarek
129 974,10 PLN
2014-10-02 Dębica

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Dostawy

Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pustkowie Osiedlu.
32 737,68 PLN
2014-09-29 Kraków

Jednostka Wojskowa 3811
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu RTV do JW 3811 w Rząsce k./Krakowa
125 029,50 PLN
2014-09-29 Żyrardów

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Wyposażenie pracowni gastronomicznej
20 639,40 PLN
  Lelis

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli
Dostawy

KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia
89 261,10 PLN
2014-09-26   Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż wyposażenia 7 527,60 PLN
2014-09-26   Wyposażenie - dostawa doposażenia kuchni 81 733,50 PLN
  Tokarnia

Zespół Obsługi Szkół w Tokarni
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tokarnia
58 019,10 PLN
2014-09-25   Wyposażenie do utrzymania czystości 5 325,90 PLN
2014-09-25   Wyposażenie kuchni 52 693,20 PLN
2014-09-24 Podegrodzie

Gmina Podegrodzie
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia toalet
3 099,60 PLN
2014-09-24 Kosakowo

Urząd Gminy
Dostawy

Multimedia i Komputery
273 957,90 PLN
2014-09-24 Pionki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego - wyposażenie pracowni fotografiki na potrzeby kursówFotografik i ECDL - w ramach projektuMój zawód gwarancja sukcesu.
140 900,00 PLN
  Gdańsk

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
158 091,90 PLN
2014-09-23   Dostawa odkurzaczy i szorowarek 36 715,50 PLN
2014-09-23   Dostawa sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego 121 376,40 PLN
2014-09-16 Tereszpol

Gmina Tereszpol
Dostawy

Wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych w sprzęt do utrzymania czystości i doposażenie kuchni
23 136,30 PLN
  Dęblin

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Dostawy

Dostawa sprzętu biurowego, sprzętu audiowizualnego oraz gier klubowych, Nr 32/14/N
62 693,10 PLN
2014-09-16   Dostawa sprzętu audiowizualnego 31 278,90 PLN
2014-08-21   Dostawa sprzętu audiowizualnego 3 837,60 PLN
2014-08-21   Dostawa sprzętu audiowizualnego 27 576,60 PLN
2014-09-15 Pielgrzymka

Gmina Pielgrzymka
Dostawy

sprzęt multimedialny i komputerowy
51 660,00 PLN
2014-09-12 Zawoja

Gminny Zespół Oświaty w Zawoi
Dostawy

Część 1. 1)Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci 2)modernizacja toalet dla personelu
26 106,75 PLN
2014-09-11 Tomaszów Lubelski

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń kuchenny z których korzystają dzieci oraz personel.
35 399,40 PLN
2014-09-11 Wizna

Urząd Gminy
Dostawy

Doposażenie kuchni
15 375,00 PLN
2014-09-11 Tomaszów Lubelski

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń kuchennych z których korzystają dzieci oraz personel
35 399,40 PLN
2014-09-10 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa telewizora LED
3 936,00 PLN
  Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i fotograficznego, nagłaśniającego oraz multimedialnego dla 32 WOG Zamość
110 878,35 PLN
2014-09-08   Część nr 1- Dostawa sprzętu RTV i fotograficznego 91 198,35 PLN
2014-09-08   Część nr 3 - Dostawa przyrządów optycznych, tablicy interaktywnej, ekranów 19 680,00 PLN
2014-09-05 Górowo Iławeckie

Gmina Górowo Iławeckie
Dostawy

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Kandytach, Kamińsku, Pieszkowie i Toprzynach poprzez dostawę sprzętu ICT.
55 325,40 PLN
2014-09-03 Piątnica Poduchowna

Gmina Piątnica
Dostawy

Dostawa sprzętu ICT
93 733,50 PLN
  Racibórz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Dostawy

Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt multimedialny, komputerowy, fotograficzny, w tym części 1 - 5
16 149,90 PLN
2014-09-02   Sprzęt fotograficzny 10 159,80 PLN
2014-09-02   Urządzenia drukujące 5 990,10 PLN
  Czarna Dąbrówka

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Usługi

Modernizacja siedmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka
67 235,00 PLN
2014-09-02   Zakup i dostawa wyposażenia toalet dzieci i personelu. 11 555,00 PLN
2014-09-02   Zakup i dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenia kuchni. 55 680,00 PLN
  Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa
Dostawy

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, cyfrowego i komputerowego niezbędnego dla przeprowadzenia kursów oraz doposażenia Biura Projektu dla potrzeb realizacji projektu Kuźnia talentów
11 453,76 PLN
2014-08-29   Zakup i dostawa kalkulatorów naukowych 1 859,76 PLN
2014-08-29   Zakup i dostawa drukarki do Biura Projektu 553,50 PLN
2014-08-29   Zakup i dostawa mikrofonów cyfrowych z dyktafonem 9 040,50 PLN
2014-08-27 Lelis

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli
Dostawy

Zakup wyposażenia OP w sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne i kserokopiarki
219 493,50 PLN
2014-08-27Dostawa komputera stacjonarnego i drukarki laserowej
3 690,00 PLN
2014-08-26 Podegrodzie

Gmina Podegrodzie
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia gminnej biblioteki
21 141,24 PLN
2014-08-26 Zawoja

Gminny Zespół Oświaty w Zawoi
Dostawy

Zakup wraz z dostawą, montażem wg poniższej specyfikacji: zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem
169 949,10 PLN
2014-08-25 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych do firmy symulacyjnej w Technikum Usług Fryzjerskich - dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
26 260,50 PLN
2014-08-25 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych do firmy symulacyjnej w Technikum Usług Fryzjerskich - dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
26 260,50 PLN
  Gzy

Gmina Gzy
Dostawy

Dostawa i montaż urządzeń do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Radosne oddziały przedszkolne
162 310,80 PLN
2014-08-21   Zakup, dostawa i montaż placów zabaw w celu doposażenia istniejących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Gzy 57 933,00 PLN
2014-08-21   Zakup i dostawa sprzętu oraz materiałów do wyposażenia pomieszczeń (wraz z niezbędnym montażem) na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Gzy 100 577,10 PLN
2014-08-21   Zakup i dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci oraz personelu w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Gzy 3 800,70 PLN
2014-08-20 Hyżne

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego
99 565,20 PLN
2014-08-20 Żyrardów

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Akcesoria kuchenne na wyposażenie sali dla kursu kelnerskiego
5 166,00 PLN
2014-08-18 Zduny

Gmina Zduny
Dostawy

sprzęt ICt i audiowizualny
73 861,50 PLN
2014-08-18 Białystok

Miasto Białystok
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok
365 457,60 PLN
2014-08-18 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. ciśnieniowych ekspresów do kawy dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
56 580,00 PLN
  Przasnysz

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
Dostawy

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY PRZASNYSZ- ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU ICT, AUDIOWIZUALNEGO I TABLIC INTERAKTYWNYCH
120 712,20 PLN
2014-08-18   Tablice interaktywne 99 876,00 PLN
2014-08-18   Sprzęt audiowizualny 20 836,20 PLN
2014-08-14 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Dostawy

Zakup i dostawę aparatu fotograficznego na potrzeby projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Powiat Gdański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
2 830,00 PLN
2014-08-12 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego i sprzętu video dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.Muzeum Warszawskiej Pragi.
327 807,30 PLN
2014-08-12 Bircza

Gmina Bircza
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń
13 603,80 PLN
2014-08-07 Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Dostawy

Część III - dostawa urządzeń ITC, RTV, AGD
85 485,00 PLN
2014-08-07 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 6021
Dostawy

Dostawa sprzętu kulturalno-oświatowego, Numer sprawy 55/2014/PN/W
188 903,40 PLN
  Opole

Politechnika Opolska
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/53/2014)
8 413,20 PLN
2014-08-05   Część III 5 781,00 PLN
2014-08-05   Część II 2 632,20 PLN
2014-08-05 Łódź

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
20 971,50 PLN
2014-08-01 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Dostawy

Zestawy komputerowe
569 797,50 PLN
2014-08-01 Wągrowiec

Gmina Wągrowiec
Roboty budowlane

Organizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Łaziskach, Siennie, Pawłowie Żońskim i Żelicach
199 407,60 PLN
2014-07-31 Wysokie Mazowieckie

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Dostawy

Zakup wyposażenie łazienek i rolet
18 345,45 PLN
  Racibórz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Dostawy

Dostawa - Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy, w tym części 1 - 12
32 484,30 PLN
2014-07-31   Tablety 7cali 29 593,80 PLN
2014-07-31   Komputer przenośny (MOW) 2 890,50 PLN
2014-07-31 Słaboszów

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie
Dostawy

Zakup z dostawą i montażem artykułów łazienkowych i kuchennych oraz do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
33 825,00 PLN
2014-07-31 Racławice

Urząd Gminy Racławice
Dostawy

Dostawa doposażenia kuchni i innych pomieszczeń w tym; urządzenia do utrzymania czystości pralka, odkurzacz, wyposażenie zaplecza kuchennego: taboret gazowy, lodówka, szafy magazynowe.
14 425,00 PLN
2014-07-29 Stary Zamość

Wójt Gminy Stary Zamość
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego
61 082,50 PLN
2014-07-29 Parczew

Powiat Parczewski
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie
288 791,70 PLN
  Brańsk

Gmina Brańsk
Dostawy

Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk
78 068,10 PLN
2014-07-28   Dostawa urządzeń elektronicznych do SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Mniu. 69 212,10 PLN
2014-07-28   Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do SP w Domanowie. 8 856,00 PLN
2014-07-28 Rachanie

Wójt Gminy Rachanie
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego
63 058,00 PLN
  Dmosin

Gmina Dmosin
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin
150 269,10 PLN
2014-07-28   Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - Doposażenie kuchni szkolnej w sprzęt i artykuły gastronomiczne. 25 374,90 PLN
2014-07-28   Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki. 114 734,40 PLN
2014-07-28   Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD. 10 159,80 PLN
2014-07-25 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

CZĘŚĆ D-KAMERA CYFROWA-1
1 722,00 PLN
2014-07-25 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Pamięć zewnętrzna dla Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
492,00 PLN
2014-07-24 Krzymów

Urząd Gminy Krzymów
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń
28 536,00 PLN
2014-07-24 Warszawa

Instytut Łączności
Dostawy

Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu telewizorów LCD (LED) z mobilnymi stojakami oraz niezbędnym okablowaniem w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
268 632,00 PLN
  Inowłódz

Gmina Inowłódz
Dostawy

Dobry start - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Inowłódz do potrzeb dzieci młodszych w ramach POKL
31 377,30 PLN
2014-07-24   Część IV zamówienia Dostawa i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, AGD i tablicy interaktywnej 16 063,80 PLN
2014-07-24   Część I zamówienia Dostawa i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, AGD i tablicy interaktywnej 15 313,50 PLN
2014-07-24 Dobroszyce

Gmina Dobroszyce
Dostawy

Budowa infrastruktury informatycznej dla osób wykluczonych w Gminie Dobroszyce - dostawa zestawów komputerowych
169 863,00 PLN
2014-07-23 Żółkiewka

Gmina Żółkiewka
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu w oddziałach przedszkolnych w Gminie Żółkiewka
4 549,59 PLN
  Gnojno

Gminny Zespół Obsługi Szkół
Dostawy

Doposażenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojno
93 430,80 PLN
2014-07-23   Sprzęt elektroniczny i elektryczny 83 467,80 PLN
2014-07-23   Wyposażenie łazienek 9 963,00 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu radiowo-telewizyjnego na terenie MS AGH
49 433,70 PLN
2014-07-21   Dostawa wraz z montażem 3 szt. 50 cali telewizorów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wraz z wyposażeniem dodatkowym (uchwyty ścienne, przedłożone kable zasilające, kable antenowe) 9 594,00 PLN
2014-07-21   Dostawa wraz z montażem 41 szt. 22 cali telewizorów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wraz z wyposażeniem dodatkowym (uchwyty ścienne, przedłużone kable zasilające - co najmniej 3,5 m, kable antenowe - co najmniej 4 m) 39 839,70 PLN
2014-07-18 Miechów

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Dostawy

Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej
3 505,50 PLN
  Kulesze Kościelne

Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych
Dostawy

Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych na potrzebę realizacji projektu bajkowy świat przedszkolaka
12 485,74 PLN
2014-07-18   Dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci 8 646,90 PLN
2014-07-18   Dostawa wyposażenia toalet dla personelu 1 156,20 PLN
2014-07-18   Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 468,64 PLN
2014-07-18   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości 2 214,00 PLN
2014-07-17 Kłoczew

Gmina Kłoczew
Dostawy

Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
5 667,84 PLN
  Łódź

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
125 913,00 PLN
2014-07-17   Dostawa sprzętu teleinformatycznego 110 169,00 PLN
2014-07-17   Dostawa sprzętu teleinformatycznego 15 744,00 PLN
2014-07-16 Kalinowo

Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Kalinowo wraz z wszelkimi kosztami realizacji, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru i gwarancji jakości na dostarczony towar. Zamówienie obejmuje dostosowanie pomieszczeń. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
31 924,65 PLN
2014-07-16 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w projekcie systemowym:. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
157 387,11 PLN
2014-07-16 Siemień

Gmina Siemień
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, skanerów oraz sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu, Szkoły Podstawowej w Juliopolu oraz Szkoły Podstawowej w Gródku Szlacheckim
38 453,49 PLN
  Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
50 061,00 PLN
2014-07-14   Dostawa zestawów komputerowych, notebooka, oraz zestawu zawierającego: tablicę interaktywną z notebookiem i drukarką 40 959,00 PLN
2014-07-14   Dostawa laptopa oraz drukarki wielofunkcyjnej 4 428,00 PLN
2014-07-14   Dostawa laptopa oraz tableta 4 674,00 PLN
2014-07-11 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Dostawy

Dostawa sztućców i naczyń
1 918,80 PLN
2014-07-11 Wągrowiec

Gmina Wągrowiec
Dostawy

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny i AGD
166 885,08 PLN
  Kolno

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dostawy

Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kolno.
158 236,86 PLN
2014-07-10   Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i nauczycieli - zakup i montaż 12 376,26 PLN
2014-07-10   Sprzęt audiowizualny, ICT, tablice interaktywne, kserokopiarki, odkurzacze, lodówki i oprogramowanie tablic interaktywnych 145 860,60 PLN
2014-07-10 Boguchwała

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
Dostawy

Urządzenia Audio-RTV
12 669,00 PLN
2014-07-10 Aleksandrów

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie
Dostawy

Realizacja projektu pod nazwąModernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów - zadanie 1
34 825,00 PLN
2014-07-10 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Część 8 zamówienia: dostawa kamery video z twardym dyskiem. Parametry minimalne i zamawiane ilości wskazano w załączniku numer 1.8. do SIWZ
4 920,00 PLN
2014-07-10 Szypliszki

Gmina Szypliszki
Dostawy

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
10 528,00 PLN
2014-07-09 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Dostawy

Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu RTV do zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców
134 931,00 PLN
2014-07-08 Jedwabne

Urząd Miejski w Jedwabnem
Dostawy

Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
3 770,00 PLN
2014-07-08 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Dostawy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na .zakup i dostawa dwóch aparatów fotograficznych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
4 280,00 PLN
  Zgierz

Urząd Gminy Zgierz
Roboty budowlane

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Świat Dziecka.
41 155,80 PLN
2014-07-07   Dostosowanie pomieszczeń (toalet) 17 712,00 PLN
2014-07-07   Wyposażenie - sprzęt AGD 23 443,80 PLN
2014-07-07 Lubań

Gmina Lubań
Dostawy

ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY
8 487,00 PLN
2014-07-04 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Dostawy

Sprzęt AGD
5 904,00 PLN
2014-07-04 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni elektronicznej.
73 689,30 PLN
2014-07-04 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
28 339,20 PLN
2014-07-03 Drohiczyn

Zespół Szkół w Drohiczynie
Dostawy

Dostawa wyposażenia kuchni
27 675,00 PLN
  Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Dostawa sprzętu agd i rtv dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
990,15 PLN
2014-07-02   3) Część nr 3: Filtry, tabletki, odkamieniacz dla Wydziału Ekonomicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ 442,80 PLN
2014-07-02   6) Część nr 6: Czajniki bezprzewodowe oaz ekspres do kawy dla Wydziału Przyrodniczo- Technicznego, zgodnie z załącznikiem 1F do SIWZ 547,35 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - nr sprawy KC-zp.272-295/14
84 820,80 PLN
2014-07-01   Dostawa 36 szt. elektrycznych suszarek do prania 42 951,60 PLN
2014-06-18   Dostawa 74 szt. lodówek (małe) wraz z ich instalacją w pokojach studenckich 41 869,20 PLN
2014-06-30 Srokowo

Urząd Gminy Srokowo
Dostawy

Dostawa urządzeń ITC, RTV, AGD.
31 168,20 PLN
2014-06-30 Mochowo

Gmina Mochowo
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego
98 769,00 PLN
2014-06-26 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa kamery - 1 szt.
1 167,27 PLN
2014-06-26 Łowicz

Gmina Łowicz
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, sprzętu ICT, tablic interaktywnych, kserokopiarek
67 662,30 PLN
2014-06-26 Limanowa

Gmina Limanowa
Dostawy

Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
9 468,54 PLN
2014-06-24 Jawornik Polski

Gmina Jawornik Polski
Dostawy

Zakup z dostawą sprzętu elektronicznego ITC
30 012,00 PLN
2014-06-23 Inowrocław

Miasto Inowrocław
Dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: Inwestycja w przyszłość bez ryzyka - cz. 1 dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego do celów edukacyjnych.
103 921,47 PLN
2014-06-23 Miączyn

Urząd Gminy Miączyn
Dostawy

Dostawa wyposażenia toalet dla oddziałów przedszkolnych, przy Szkole Podstawowej w Miączynie oraz dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach,
12 393,00 PLN
2014-06-20 Lębork

Starostwo Powiatowe w Lęborku
Dostawy

Dostawa wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).
15 965,40 PLN
2014-06-18 Kętrzyn

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, przy Placu Zamkowym 1
2 693,27 PLN
2014-06-18 Góra

Gmina Góra
Dostawy

Zakup sprzętu.
22 447,50 PLN
  Złotoryja

Powiat Złotoryjski
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu pn. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa
12 054,00 PLN
2014-06-17   Dostawa zestawu akcesoriów łazienkowych do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach prjektu pn. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa 9 471,00 PLN
2014-06-17   Dostawa zestawu nagłośnieniowego do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu pn. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa 2 583,00 PLN
2014-06-17 Łobez

Gmina Łobez
Dostawy

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu multimedialnego) potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
46 863,00 PLN
2014-06-17 Limanowa

Gmina Limanowa
Dostawy

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu
29 898,84 PLN
2014-06-11 Szczutowo

Gmina Szczutowo
Dostawy

Zakup sprzętu ICT wraz z dyskiem zewnętrznym, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem (tablica, projektor, uchwyt, przewód VGA i HDMI), zakup kserokopiarki.
66 616,80 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Dostawa asortymentu do kuchenek oddziałowych oraz skrzynek narzędziowych wg pakietów 1 - 2
8 345,55 PLN
2014-06-11   Pakiet nr 1: dostawa asortymentu do kuchenek oddziałowych 7 761,30 PLN
2014-06-11   Pakiet nr 2: dostawa skrzynek narzędziowych 584,25 PLN
2014-06-10 Kocierzew Południowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy
Dostawy

sprzęt audiowizualny i ICT
41 689,62 PLN
2014-06-10 Warszawa

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawy

Dostawa skrzyń transportowych
7 380,00 PLN
2014-06-10 Kościelec

Gmina Kościelec
Dostawy

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ - i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: dostawa umywalek, misek ustępowych, półek łazienkowych, podgrzewaczy wody, mieszaczy wody, podajników na mydło, wyposażenia szczegółowo określonego w załączniku Nr 3 Kalkulacja kosztów i załączniku Nr 4 Opis techniczny elementów dostawy. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi.
35 485,50 PLN
2014-06-09 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 2 - Traktorek do koszenia trawy
7 600,00 PLN
2014-06-06 Krotoszyce

Gmina Krotoszyce
Roboty budowlane

Dostosowanie pomieszczeń
8 160,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu AGD w Domu Studenta nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
127 661,70 PLN
2014-06-06   Pakiet IV 37 994,70 PLN
2014-06-06   Pakiet II 89 667,00 PLN
  Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
9 975,30 PLN
2014-06-06   Dostawa drukarki 602,70 PLN
2014-06-06   Dostawa tableta 1 968,00 PLN
2014-06-06   Dostawa drukarki wielofunkcyjnej 4 059,00 PLN
2014-06-06   Dostawa laptopa i drukarki 3 345,60 PLN
2014-06-05 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Technikum Usług Fryzjerskich - dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
38 628,00 PLN
2014-06-05 Wieczfnia Kościelna

Gmina Wieczfnia Kościelna
Dostawy

Dostosowanie pomieszczeń
9 237,30 PLN
2014-06-05 Budry

Gmina Budry
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego
32 472,00 PLN
2014-06-05 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Usługi

Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-36/WZŻ/2014.
44 175,21 PLN
2014-06-04 Suwałki

Zespół Szkół Technicznych
Dostawy

Komputery stacjonarne bez monitorów
2 952,00 PLN
2014-06-04 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Zadanie 3 - Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca dla Domu Studenckiego I /Bratniak/ ul.Jabłonowskich 10-12, 31-114 Kraków -szt. 1.
1 599,00 PLN
2014-06-03 Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dostawy

Pakiet III - Artykuły gospodarcze- pozostałe
13 886,70 PLN
2014-06-02 Kuryłówka

Gminny Zespół Obsługi Szkół
Dostawy

Część I - Dostosowanie pomieszczeń w 4 oddziałach przedszkolnych (niebieski).
22 914,90 PLN
2014-05-28 Kętrzyn

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, przy Placu Zamkowym 1
28 585,20 PLN
  Kawęczyn

Gmina Kawęczyn
Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn
48 302,10 PLN
2014-05-27   SPRZĘT MULTIMEDIALNY 39 852,00 PLN
2014-05-27   DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 8 450,10 PLN
2014-05-27 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Dostawy

Zakup i dostawa przenośnego aparatu telefonicznego na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Powiat Gdański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
400,00 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa wagi precyzyjnej oraz lodówki z zamrażarką w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane
3 136,50 PLN
2014-05-27   dostawa wagi precyzyjnej w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane 1 660,50 PLN
2014-05-27   dostawa lodówki z zamrażarką w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane 1 476,00 PLN
2014-05-27 Olesno

Gminna Biblioteka Publiczna
Dostawy

Dostawa wyposażenia gospodarczego
50 042,55 PLN
  Harasiuki

Zespół Obsługi Szkół w Harasiukach
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Harasiuki
110 478,60 PLN
2014-05-26   Dostawa sprzętu multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy Harasiuki. 59 778,00 PLN
2014-05-26   Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek do oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy Harasiuki, 50 700,60 PLN
  Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia stanicy wodniackiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu..
51 709,20 PLN
2014-05-26   Dostawa i montaż urządzeń AGD 13 530,00 PLN
2014-05-26   Dostawa i montaż urządzeń RTV 24 846,00 PLN
2014-05-26   Dostawa i montaż sprzętu warsztatowego 13 333,20 PLN
2014-05-21 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Dostawy

lodówki z zamrażalnikiem
18 081,00 PLN
2014-05-21 Raczki

Gmina Raczki
Dostawy

Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, Zakup kserokopiarki. Zakup rzutników
57 256,50 PLN
2014-05-15 Korczew

Urząd Gminy
Dostawy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie gm. Korczew
33 948,00 PLN
  Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w projekcie systemowym Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu
166 984,80 PLN
2014-05-13   Wyposażenie pracowni organizacji reklamy 84 710,10 PLN
2014-05-13   Wyposażenie pracowni działalności handlowej 72 533,10 PLN
2014-05-13   Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej 9 741,60 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa niszczarek, sprzętu projekcyjnego, biurowego, fotograficznego, nagłośnieniowego i odbiorników GPS dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy40/CG/2014)
6 728,10 PLN
2014-05-13   Pakiet nr 12 1 476,00 PLN
2014-05-13   Pakiet nr 1 159,90 PLN
2014-05-13   Pakiet nr 10 172,20 PLN
2014-05-13   Pakiet nr 6 2 583,00 PLN
2014-05-13   Pakiet nr 11 2 337,00 PLN
2014-05-12 Dębica

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Dostawy

Doposażenie pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pustkowie Osiedlu
9 987,60 PLN
2014-05-09 Żary

Gmina Żary
Dostawy

Dostawa oraz montaż wyposażenia do utrzymania czystości
30 540,90 PLN
2014-05-09 Kamień Krajeński

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Dostawy

Dostawa wyposażenia amfiteatru nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim
29 934,60 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa lodówki oraz zamrażarki - KC-zp.272-237/14.
2 570,70 PLN
2014-05-08   dostawa 1 szt lodówki z montażem - KC-zp.272-237-1/14. 1 353,00 PLN
2014-05-08   dostawa 1 szt zamrażarki - KC-zp.272-237-2/14. 1 217,70 PLN
  Toruń

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni do nauki zawodu - technik usług kosmetycznych w ramach projektu Zawodowy paszport do kariery
109 568,40 PLN
2014-05-06   dostawa mebli stanowiących wyposażenie pracowni kosmetycznej 42 066,00 PLN
2014-05-06   Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni kosmetycznej 67 502,40 PLN
  Nowa Sucha

Urząd Gminy Nowa Sucha
Dostawy

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, szatni, kuchni i toalet w ramach projektu Zakątek przedszkolaka realizowanego przez Gminę Nowa Sucha
102 340,00 PLN
2014-05-06   ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO TOALET I DO KUCHNI. 16 540,00 PLN
2014-05-06   ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO, AUDIOWIZUALNEGO I ELEKTRYCZNEGO. 85 800,00 PLN
2014-05-05 Nowy Targ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Dostawy

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - 4 szt. UCHWYT SUFITOWY DO PROJEKTORA - 4 szt. PRZEWÓD RGB - 4 szt.
12 988,80 PLN
2014-04-30 Zaręby Kościelne

Gmina Zaręby Kościelne
Dostawy

Doposażenie i dostosowanie placówki wraz z wyposażeniem placu zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap I Zakup wyposażenia związanego z dostosowaniem pomieszczeń oraz bazą dydaktyczną placówki. Część. 4 Dostawa sprzętu elektronicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
73 861,50 PLN
2014-04-30 Grudziądz

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
Dostawy

Dostawa sprzętu sportowego, AGD, telewizyjnego i audiowizualnego, wyposażenia łazienki oraz zestawu mebli kuchennych wraz z montażem dla Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku
16 889,76 PLN
2014-04-28 Wąsosz

Gmina Wąsosz
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego oraz odkurzacza i froterki do wyposażenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąsosz , w projekcie pt. Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
32 226,00 PLN
2014-04-28 Żmigród

Gmina Żmigród
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego i medycznego
14 503,20 PLN
2014-04-28 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-27/WZŻ/2014.
49 910,94 PLN
2014-04-25 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych /elektroniczne/ do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP-32/WZŻ/2014.
13 714,50 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/24/2014 Dostawa sprzętu AGD w 8 pakietach
6 002,40 PLN
2014-04-24   Pakiet nr 6 - chłodziarka - szt. 6 4 649,40 PLN
2014-04-24   Pakiet nr 1 - chłodziarka - szt. 1 1 353,00 PLN
2014-04-24 Toruń

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Dostawy

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla pomieszczeń Pracowni Endoskopowej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w piwnicy Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.
46 149,60 PLN
  Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD, RTV, AV oraz nagłaśniającego
15 301,20 PLN
2014-04-23   Dostawa sprzętu nagłaśniającego 2 755,20 PLN
2014-04-23   Dostawa sprzętu AV 12 546,00 PLN
2014-04-22 Toruń

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Dostawy

Pozostałe akcesoria kosmetyczne stanowiące wyposażenie pracowni kosmetycznej
2 398,50 PLN
2014-04-22 Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Kamera cyfrowa
34 870,50 PLN
  Żukowice

Gmina Żukowice
Dostawy

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE ŻUKOWICE.
20 405,70 PLN
2014-04-18   Dostosowanie pomieszczeń i toalet. 2 939,70 PLN
2014-04-18   Organizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem). 17 466,00 PLN
2014-04-17 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni informatycznej
87 984,36 PLN
  Goleniów

Powiat Goleniowski
Dostawy

Zakup mebli oraz wyposażenia specjalistycznej pracowni gastronomicznej i pracowni obsługi gości na potrzeby projektu pn. Najlepszy w zawodzie
68 006,70 PLN
2014-04-16   akcesoria kuchenne 42 484,20 PLN
2014-04-16   sprzęt AGD 25 522,50 PLN
  Pionki

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach
Dostawy

Dostawa doposażenia i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu systemowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. Gmina Pionki dostosowuje się do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym
44 476,80 PLN
2014-04-15   sprzęt AGD - 31 930,80 PLN
2014-04-15   urządzenia sanitarne 12 546,00 PLN
2014-04-14 Wołomin

Powiat Wołomiński
Dostawy

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa oświetlenia scenicznego, nagłośnienia i elementów estradowych
156 898,80 PLN
2014-04-10 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Dostawy

Wyposażenie pracowni ekonomicznej
53 911,32 PLN
2014-04-08 Wieliczka

Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup wraz z dostawą wyposażenia gastronomicznego
83 733,48 PLN
2014-04-07 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Pakiet nr 2
516,60 PLN
2014-04-07 Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury
Dostawy

Dostawa sprzętu nagłaśniającego
15 252,00 PLN
2014-04-04 Lutowiska

Gmina Lutowiska
Dostawy

Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - dostawa wyposażenia
25 920,00 PLN
2014-04-03 Iława

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Dostawy

Dostawa wyposażenia
98 928,90 PLN
2014-04-02 Pszczyna

Powiat Pszczyński
Dostawy

CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT GASTRONOMICZNY.
9 905,19 PLN
  Zambrów

Gmina Zambrów
Dostawy

Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych i zabudowy kaloryferów w ramach projektu Przedszkola czas rozwijać Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Zambrów
9 309,87 PLN
2014-03-31   Zakup urządzeń do dostosowania pomieszczeń 6 697,35 PLN
2014-03-31   Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki 2 612,52 PLN
2014-03-31 Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dostawy

Część 2 zamówienia
467,40 PLN
2014-03-31 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa wyposażenia multimedialnego dla jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu pn. Centrum Innowacyjnych Technologii
64 267,50 PLN
2014-03-28 Płock

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
Dostawy

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni dla kierunków kucharz.
25 288,80 PLN
2014-03-26 Krosno

Gmina Krosno
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych - artykuły gospodarstwa domowego:
16 152,36 PLN
2014-03-25 Krasnystaw

Gmina Krasnystaw
Dostawy

dostawa sprzętu komputerowego
5 166,00 PLN
2014-03-25 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 1 - chłodziarko-zamrażarka - szt. 1
1 599,00 PLN
  Krzynowłoga Mała

Urząd Gminy
Dostawy

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała.
7 355,40 PLN
2014-03-24   Tablice interaktywne 6 986,40 PLN
2014-03-17   Ekran na trójnogu 369,00 PLN
2014-03-24 Wieliczka

Powiat Wielicki
Dostawy

Zakup wraz z dostawą tekstyliów
28 031,70 PLN
2014-03-20 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 8 - dostawa lodówki do zabudowy
996,30 PLN
2014-03-20 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa 4 sztuk telewizorów
5 904,00 PLN
2014-03-20 Gdańsk-Wrzeszcz

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawy

Część A - Aparat fotograficzny z wyposażeniem
2 312,40 PLN
  Suwałki

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach
Dostawy

Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki
14 951,88 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku 597,78 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach do Oddziału Przedszkolnego w Przebrodzie 1 734,30 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach do Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku 1 734,30 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach do Oddziału Przedszkolnego w Poddubówku 504,30 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Płocicznie-Tartak 2 865,90 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Przebrodzie 2 091,00 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku 1 217,70 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Nowej Wsi 3 198,00 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach do Oddziału Przedszkolnego w Płocicznie-Tartak 504,30 PLN
2014-03-19   Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach do Oddziału Przedszkolnego w Nowej Wsi 504,30 PLN
2014-03-17 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Zad.3 - Radiomagnetofon, miniwieża
2 000,00 PLN
2014-03-17 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Zad. 2 - Aparat fotograficzny
450,00 PLN
2014-03-14 Żyrardów

Starostwo Powiatowe
Dostawy

zakup i dostawa mebli i sprzętu i akcesoriów kuchennych
21 684,90 PLN
2014-03-13 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

pakiet 1
18 597,60 PLN
2014-03-12 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Pakiet nr 5
984,00 PLN
  Pszów

Gmina Miasto Pszów/Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu sportowego, muzycznego, multimedialnego dla potrzeb realizacji projektu pt. Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
64 882,50 PLN
2014-03-12   ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO 60 516,00 PLN
2014-03-12   ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MUZYCZNEGO 4 366,50 PLN
  Miedzichowo

Gmina Miedzichowo
Dostawy

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Miedzichowo
56 060,00 PLN
2014-03-12   Dostawa sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznego i AGD 46 750,00 PLN
2014-03-12   Dostosowanie pomieszczeń 9 310,00 PLN
2014-03-10 Bielsk Podlaski

Miasto Bielsk Podlaski
Dostawy

Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w ramach projektu pod nazwą Bielskie gimnazja - dobry start i pewna przyszłość
71 463,00 PLN
2014-03-07 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

zadanie 2
7 700,00 PLN
2014-03-05 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

Dostawa tableta
1 906,50 PLN
2014-03-04 Lębork

Starostwo Powiatowe w Lęborku
Dostawy

Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu Samo-dzielni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - ploter
8 856,00 PLN
2014-03-03 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych i pracowni automatyki
27 195,30 PLN
  Biała Podlaska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do zawodu technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w projekcie Zdobądź doświadczenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
70 239,00 PLN
2014-02-28   Szlafrok hotelowy - sztuk 2 196,80 PLN
2014-02-28   Blender elektryczny - sztuk 1 2 829,00 PLN
2014-02-28   Bagażnik - sztuk 1 147,60 PLN
2014-02-28   Bielizna pościelowa - 2 komplety 295,20 PLN
2014-02-28   Pościel - 1 komplet 270,60 PLN
2014-02-28   Zestaw garnków nierdzewnych - 2 zestawy 14 022,00 PLN
2014-02-28   Manekiny postaci - sztuk 8 1 574,40 PLN
2014-02-28   Mapy ścienne - 1 komplet 577,50 PLN
2014-02-28   Wózek kelnerski (do flambirowania)- sztuk 1 3 075,00 PLN
2014-02-28   Sokowirówka - sztuk 5 12 915,00 PLN
2014-02-28   Wózek serwisowy dla pokojowej - sztuk 1 2 583,00 PLN
2014-02-28   Odkurzacz piorący- sztuk 1 1 660,50 PLN
2014-02-28   Patera do owoców 3-stopniowa - sztuk 1 61,50 PLN
2014-02-28   Podgrzewacz elektryczny z kociołkami - sztuk 1 405,90 PLN
2014-02-28   Szklana zastawa stołowa - sztuk 4 984,00 PLN
2014-02-28   Metalowa zastawa stołowa - sztuk 2 2 706,00 PLN
2014-02-28   Zestaw map magnetycznych - 1 zestaw 966,00 PLN
2014-02-28   Terminal POS z wbudowaną drukarką termiczną - sztuk 1 4 551,00 PLN
2014-02-28   Spieniacz i podgrzewacz do mleka - sztuk 1 344,40 PLN
2014-02-28   Bielizna stołowa - 6 kompletów 885,60 PLN
2014-02-28   Krajalnica prosta - sztuk 3 4 797,00 PLN
2014-02-28   Zmywarka do naczyń i szkła - sztuk 3 14 391,00 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa pozostałych materiałów Zad.1 - Artykuły gospodarcze Zad.2 - Drobny sprzęt kuchenny
33 140,50 PLN
2014-02-28   Zad.1 - Artykuły gospodarcze 14 585,50 PLN
2014-02-21   Zad.2 - Drobny sprzęt kuchenny 18 555,00 PLN
2014-02-27 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawy

Dostawa aparatów telefonicznych. Znak postępowaniaDA-ZP-252-14/14
3 567,00 PLN
2014-02-27 Wrocław

Wrocławski Park Wodny S.A.
Dostawy

Nr 3 dostawa sprzętu czyszczącego posadzki w strefie rekreacji
7 232,40 PLN
2014-02-26 Krosno

Gmina Krosno
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fryzjersko - kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie przy ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
22 164,90 PLN
2014-02-25 Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Dostawy

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 3 włocławskich zespołów szkół w ramach projektuWłocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
262 236,00 PLN
2014-02-25 Bielsko-Biała

Miejski Zarząd Oświaty
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu AGD
1 439,10 PLN
  Prochowice

Gmina Prochowice
Dostawy

Wyposażenie Centrum konferencyjno-rekreacyjnego oraz punktu przystankowego dla turystów podróżujących Szlakiem Odry
4 351,74 PLN
2014-02-19   Dostawa i montaż wyposażenia sportowego sali konferencyjno-rekreacyjnej 3 370,20 PLN
2014-02-19   Dostawa ulicznego wyposażenia punktu przystankowego 981,54 PLN
  Lubań

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla nowopowstałych placówekplacówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju oraz dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu
129 434,37 PLN
2014-02-18   Część XII - Sprzęt komputerowy dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 31 857,00 PLN
2014-02-18   Część XV - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 3 345,60 PLN
2014-02-18   Część XIV - Meble i wyposażenie kuchni dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 7 220,10 PLN
2014-02-18   Część XIII - Sprzęt radiowo telewizyjny dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 7 097,10 PLN
2014-02-18   Część XI - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 16 728,00 PLN
2014-02-18   Część IX - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego we Włosieniu 10 972,58 PLN
2014-02-18   Część VIII - Szafka/regał do kuchni (robiony na wymiar) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 2 583,00 PLN
2014-02-18   Część VII - Sprzęt komputerowy - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 307,50 PLN
2014-02-18   Część VI - Karnisze do zasłon, rolety dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 5 179,53 PLN
2014-02-18   Część V - Wykładziny podłogowe i dywany dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 4 243,50 PLN
2014-02-18   Część IV - Artykuły łazienkowe i kuchenne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 12 103,20 PLN
2014-02-18   Część III - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i lampki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 19 458,60 PLN
2014-02-18   Część I - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju, ul. Długa 1 8 338,66 PLN
2014-02-18 Ząbki

Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.
Dostawy

Pakiet Nr 6:Akcesoria różne.
2 564,55 PLN
2014-02-12 Sanok

Powiat Sanocki
Dostawy

Część IV - naczynia, przybory gastronomiczne
13 373,00 PLN
  Biała Podlaska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do zawodu technik handlowiec, spedytor i logistyk w projekcie Zdobądź doświadczenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
14 110,05 PLN
2014-02-11   Koszyki sklepowe - sztuk 5 123,00 PLN
2014-02-11   Psychometr - sztuk 2 4 182,00 PLN
2014-02-11   Program do planowania i realizowania systemów transportowych - sztuk 15 2 398,50 PLN
2014-02-11   Dziennik podawczy - sztuk 2 36,90 PLN
2014-02-11   Publikacje specjalistyczne (np. prawo przewozowe, kodeks cywilny, albumy środków transportu) - sztuk 1 168,00 PLN
2014-02-11   Pistolet do zawieszek - sztuk 3 129,15 PLN
2014-02-11   Stopień sklepowy - sztuk 2 246,00 PLN
2014-02-11   Multimedialna mapa tras komunikacyjnych krajowych i międzynarodowych - sztuk 15 6 826,50 PLN
  Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Suwalski Internet równych szans
94 710,00 PLN
2014-02-11   Dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Suwalski Internet równych szans w 3 świetlicach na terenie Gminy Suwałki 22 213,80 PLN
2014-01-28   Dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Suwalski Internet równych szans w 4 świetlicach na terenie Miasta Gminy Suwałki 72 496,20 PLN
2014-02-11 Bolesławiec

Gmina Miejska Bolesławiec
Dostawy

Oświetlenie
15 424,20 PLN
2014-02-10 Jelenia Góra

Osiedlowy Dom Kultury
Dostawy

Sprzęt do rejestracji dźwięku na planie filmowym (zestaw)
20 295,00 PLN
2014-02-07 Bielany

Gmina Bielany
Dostawy

Materiały biurowe i plastyczne,
177,12 PLN
2014-02-07 Wieliczka

Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup wraz z dostawą wyposażenia kuchni uczniowskiej w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
43 629,95 PLN
2014-02-04 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zmywarki - sztuk 1
7 527,60 PLN
  Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu
41 593,68 PLN
2014-02-03   Dostawa telefonów. 1 353,00 PLN
2014-02-03   Dostawa telefonów przenośnych. 1 574,40 PLN
2014-02-03   Dostawa tablic i gablot 11 439,00 PLN
2014-01-28   Dostawa telewizora i kina domowego. 7 257,00 PLN
2014-01-28   Dostawa lodówek i kuchenek mikrofalowych. 5 879,40 PLN
2014-01-28   Dostawa zmywarki, lodówek i kuchenki mikrofalowej. 4 059,00 PLN
2014-01-28   Dostawa ekspresów ciśnieniowych do kawy. 4 674,00 PLN
2014-01-28   Dostawa lampek biurkowych. 5 357,88 PLN
2014-02-03 Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Część 4 - Dostawa sprzętu komputerowego i RTV do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz
16 408,20 PLN
2014-01-30 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Dostawy

Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 550,00 PLN
2014-01-27 Białystok

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego
91 920,36 PLN
2014-01-27 Dębno

Gmina Dębno
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń fizycznych
98 892,00 PLN
  Olecko

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Dostawy

Dostawa zestawu perkusyjnego i aparatu fotograficznego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach projektu RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku realizowanego przez szkołę w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 706,00 PLN
2014-01-21   Dostawa aparatu fotograficznego 1 476,00 PLN
2014-01-21   Dostawa zestawu perkusyjnego 1 230,00 PLN
  Wrocław

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego, sprzętu i wyposażenia kuchennego, sprzętu kuchennego (elektrycznego) na 2014 rok, nr sprawy 166/Log./2013
29 233,73 PLN
2014-01-20   Pakiet 1 20 930,00 PLN
2014-01-20   Pakiet 5 8 303,73 PLN
  Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem oraz monitora graficznego, projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
19 267,95 PLN
2014-01-14   Dostawa automatycznej głowicy z dodatkowym wyposażeniem dla jednostki F-1 11 088,45 PLN
2014-01-14   Dostawa aparatu kompaktowego z wymienną optyką dla jednostki F-1 3 321,00 PLN
2014-01-14   Dostawa projektora multimedialnego dla jednostki Ś-3 3 382,50 PLN
2014-01-14   Dostawa aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją 3Ddla jednostki F-1 1 476,00 PLN
2014-01-14 Dorohusk

Urząd Gminy Dorohusk
Dostawy

Zakup i dostawa pomocy do prowadzenia koła biologicznego- akcesoria ogrodnicze.
5 963,70 PLN
  Staszów

Przedszkole Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie
Dostawy

Projekt pn.Przedszkole równych szans realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakup i dostawa wyposażenia - część VI,VII,VIII,IX,X,XI
39 962,70 PLN
2014-01-10   WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 23 370,00 PLN
2014-01-10   SPRZĘT RTV I AGD 1 845,00 PLN
2014-01-10   ZESTAW INTERAKTYWNY 14 747,70 PLN
  Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia - etap I (w ramach zadania dostawa wyposażenia)
24 231,00 PLN
2014-01-08   Urządzenia komputerowe 2 829,00 PLN
2014-01-08   Meble i gablota informacyjna 21 402,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 17 873 808,60 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-31 Staszów

Gmina Staszów
Dostawy

SPRZĘT RTV I AGD
48 877,74 PLN
2013-12-30 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa kamery do rejestracji obrazu trójwymiarowego szt.1 -KC-zp.272-844/13
12 915,00 PLN
2013-12-27 Opole

Miasto Opole
Dostawy

Wyposażenie AGD
25 584,00 PLN
  Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego
266 468,04 PLN
2013-12-27   Część 2 zamówienia 51 460,74 PLN
2013-12-27   Część 1 zamówienia 215 007,30 PLN
2013-12-23 Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy

Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresiedostawy sprzętu AGD - III procedura
26 875,50 PLN
  Wodzisław

Gmina Wodzisław
Dostawy

Dostawa mebli, wyposażenia i materiałów biurowych w ramach projektu Przedszkole z marzeń
4 833,90 PLN
2013-12-20   Zadanie 2 - Dostawa sprzętu RTV 1 512,90 PLN
2013-12-20   Zadanie 3 - Dostawa urządzeń biurowych 2 706,00 PLN
2013-12-20   Zadanie 5 - Dostawa wyposażenia kuchni 615,00 PLN
2013-12-19 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV dla KP Wrocław - Krzyki
6 457,50 PLN
2013-12-19 Jabłonna

Wójt Gminy
Dostawy

Dostawa komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego i multimedialnego
16 974,00 PLN
2013-12-18 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Dostawy

Zadanie nr 2: Mównica z zestawem nagłaśniającym 2 szt. Organy elektroniczne 1 szt. Projektor multimedialny 3 szt. Kserokopiarka 6 szt..
37 662,60 PLN
2013-12-18 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Część I postępowania: dostawa drabin aluminiowych - załącznik numer 1.1. do SIWZ
4 870,80 PLN
2013-12-17 Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Dostawy

Sprzęt muzyczny
16 383,60 PLN
2013-12-17 Krosno

Gmina Krosno
Dostawy

Zakup i dostawa do pracowni zawodowych - artykuły gospodarstwa domowego
38 560,50 PLN
  Bytom

Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych w Bytomiu
34 563,00 PLN
2013-12-17   Wyposażenie pracowni fryzjerskich 26 777,10 PLN
2013-12-17   Wyposażenie pracowni gastronomicznych 7 785,90 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
4 944,00 PLN
2013-12-16   PAKIET 33 1 260,00 PLN
2013-12-16   PAKIET 32 240,00 PLN
2013-12-16   PAKIET 28 2 450,00 PLN
2013-12-16   PAKIET 1 994,00 PLN
2013-12-16 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa i montaż na ścianie telewizora i wsporników
3 370,20 PLN
2013-12-16 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu audio - wideo i multimedialnego - BZP 060/06003/13
13 284,00 PLN
  Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
26 961,60 PLN
2013-12-13   Zadanie Nr 3 - DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 11 420,55 PLN
2013-12-13   Zadanie Nr 1 -DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 5 412,00 PLN
2013-12-13   Zadanie Nr 2-DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 10 129,05 PLN
2013-12-13 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Zamiatarka uliczna dla XIV Domu Studenta UŁ
4 305,00 PLN
  Łaskarzew

Urząd Miasta Łaskarzew
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni Domu Pracy Twórczej BAJKA w Łaskarzewie
88 000,00 PLN
2013-12-12   Zakup mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla Domu Pracy Twórczej BAJKA w Łaskarzewie 39 590,00 PLN
2013-12-12   Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia muzycznego dla DPT Bajka w Łaskarzewie 15 400,00 PLN
2013-12-12   Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego i multimedialnego dydaktycznego dla DPT Bajka w Łaskarzewie 33 010,00 PLN
2013-12-10 Prudnik

Muzeum Ziemi Prudnickiej
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w ramach zadania pn. Wirtualne Oblicze Kultur
7 995,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-256/2013 Dostawa sprzętu AGD i RTV, w podziale na pakiety
17 318,40 PLN
2013-12-10   Pakiet 5 - dostawa zamrażarki, ( 1 szt. ) 2 706,00 PLN
2013-12-10   Pakiet 2 - dostawa powiększalnika fotograficznego, ( 1 szt. ) 8 733,00 PLN
2013-12-10   Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarek ( 3 szt. ) 3 431,70 PLN
2013-12-10   Pakiet 4 - dostawa zamrażarki szufladowej, ( 1 szt. ) 2 447,70 PLN
2013-12-06 Gliwice

Jednostka Wojskowa 4217
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV
78 720,00 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV, agd i innego wyposażenia kwaterunkowego dla KP Wrocław - Krzyki
85 667,04 PLN
2013-12-06   Dostawa sprzętu RTV, agd i innego wyposażenia kwaterunkowego dla KP Wrocław - Krzyki 27 229,74 PLN
2013-12-02   Dostawa sprzętu RTV, agd i innego wyposażenia kwaterunkowego dla KP Wrocław - Krzyki 22 373,70 PLN
2013-12-02   Dostawa sprzętu RTV, agd i innego wyposażenia kwaterunkowego dla KP Wrocław - Krzyki 13 653,00 PLN
2013-12-02   Dostawa sprzętu RTV, agd i innego wyposażenia kwaterunkowego dla KP Wrocław - Krzyki 22 410,60 PLN
2013-12-06 Opole

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
Dostawy

Dostawa wykładzin dywanowych i regałów na książki
6 063,90 PLN
2013-12-06 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Część III postępowania: dostawa tablic suchościeralnych magnetycznych - załącznik numer 1.3. do SIWZ
1 082,40 PLN
2013-12-05 Wodzisław Śląski

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dostawy

Dostawa rzutników multimedialnych i telewizora dla projektu partnerskiego Leonardo da Vinci
10 824,00 PLN
2013-12-04 Skawina

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem dla zadaniaRemont starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
111 019,80 PLN
2013-12-04 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

DOSTAWĘ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
23 997,30 PLN
2013-12-04 Tarnowskie Góry

Powiat Tarnogórski
Dostawy

Część A - Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
9 938,40 PLN
2013-12-03 Wejherowo

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Dostawy

Dostawa sprzetu gastronomicznego, chłodniczego
67 330,20 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa aparatów i kamer cyfrowych - DZP.381.145.2013.DW
2 445,24 PLN
2013-12-03   Część B: Aparat cyfrowy 1 905,27 PLN
2013-12-03   Część A: Aparat cyfrowy 539,97 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla SGGW
5 820,36 PLN
2013-12-02   Żelazka, deski do prasowania 2 966,76 PLN
2013-12-02   Wentylatory. 1 254,60 PLN
2013-12-02   Odkurzacz nr 2 i dodatkowe akcesoria 1 599,00 PLN
2013-12-02 Mielec

Powiat Mielecki
Dostawy

dostawa wyposażenia mieszkania chronionego i sali konferencyjnej
11 229,90 PLN
2013-12-02 Biłgoraj

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Dostawy

Sprzęt do produkcji wyrobów odzieżowych
4 833,90 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu projekcyjnego, fotograficznego, RTV, urządzeń nawigacyjnych GPS oraz niszczarek dla Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sporawy99/CG/2013)
16 789,50 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 16 2 484,60 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 17 2 976,60 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 21 1 476,00 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 15 922,50 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 14 1 082,40 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 13 553,50 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 10 2 214,00 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 7 1 033,20 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 6 270,60 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 5 676,50 PLN
2013-12-02   Pakiet nr 1 1 660,50 PLN
2013-11-25   Pakiet nr 3 147,60 PLN
2013-11-25   Pakiet nr 9 1 291,50 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części od I do XI
8 659,20 PLN
2013-11-29   część IV - sprzęt RTV 4 981,50 PLN
2013-11-29   część X - sprzęt RTV 1 599,00 PLN
2013-11-29   część VIII - projektor multimedialny 2 078,70 PLN
2013-11-29 Sztum

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Dostawy

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu wraz z oprogramowaniem w ilościach i o konfiguracjach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku A do SIWZ dla n/w placówek oświatowych: - Zespołu Szkół w Sztumie, ul. Kasprowicza 3; - Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11; - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie Os. Sierakowskich 15.
59 901,00 PLN
2013-11-28 Białystok

Wojewoda Podlaski
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń socjalnych
46 998,30 PLN
2013-11-28 Słupsk

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego - dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
24 477,00 PLN
  Kraków

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Dostawy

Dostawa infrastruktury technicznej (sprzęt do celów digitalizacyjnych oraz sprzęt komputerowy) w ramach zadania Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych koniecznej do zrealizowana celów digitalizacyjnych, archiwizacyjnych i upowszechniania poprzez rozwój Centrum Kompetencji ds. digitalizacji, przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych i fotograficznych oraz utworzenie regionalnego ośrodka digitalizacji i dydaktyki z zakresu digitalizacji obrazowej.
28 449,90 PLN
2013-11-27   Akcesoria fotograficzne II 19 347,90 PLN
2013-11-27   Wizualizer 9 102,00 PLN
2013-11-27 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Dostawy

Doposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudze i Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku
28 334,28 PLN
  Wrocław

Przedszkole nr 51 we Wrocławiu
Dostawy

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU Z KATEGORII ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 51 WE WROCŁAWIU.
69 112,60 PLN
2013-11-27   CZĘŚĆ A - Sprzęt informatyczny 41 105,50 PLN
2013-11-27   CZĘŚĆ B - Sprzęt RTV i AGD 19 680,00 PLN
2013-11-27   CZĘŚĆ C - Sprzęt biurowy 8 327,10 PLN
2013-11-26 Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

Zadanie 2 Dostawa sprzętu fotograficznego
10 947,00 PLN
2013-11-26 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

zadanie nr 2
1 783,50 PLN
2013-11-26 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa telewizora LED dla WIMiR- nr sprawy KC-zp.272-766/13
10 393,50 PLN
2013-11-26 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa urządzeń dźwiękowych wraz z osprzętem dla potrzeb radia studenckiego FENIKS Uniwersytetu Rzeszowskiego
44 968,80 PLN
2013-11-25 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia łazienek
20 762,40 PLN
  Dęblin

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr 55/13/N
124 476,00 PLN
2013-11-25   Dostawa sprzętu audiowizualnego dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr - 55/13/N 16 728,00 PLN
2013-11-25   Dostawa sprzętu audiowizualnego dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr - 55/13/N 107 748,00 PLN
2013-11-25 Gliwice

Jednostka Wojskowa 4217
Dostawy

Dostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych dla JW 4217 Gliwice
36 755,32 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części od I do X.
22 170,75 PLN
2013-11-25   Część VII 1 291,50 PLN
2013-11-25   Część I 3 044,25 PLN
2013-11-25   Część VIII 1 377,60 PLN
2013-11-25   Część X 4 059,00 PLN
2013-11-25   Część V 8 364,00 PLN
2013-11-25   Część III 590,40 PLN
2013-11-25   Część VI 3 444,00 PLN
2013-11-22 Katowice

Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
Dostawy

Zakres nr 2
48 339,00 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/108/2013 Dostawa sprzętu AGD w 6 pakietach
2 632,20 PLN
2013-11-22   Pakiet nr 4 - chłodziarka- szt. 1 651,90 PLN
2013-11-22   Pakiet nr 5 - zamrażarka - szt. 1 1 131,60 PLN
2013-11-22   Pakiet nr 3 - chłodziarka- szt. 1 848,70 PLN
2013-11-22 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
21 488,10 PLN
  Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Dostawy

Dostawa odbiorników telewizyjnych i radiowych, aparatury nagrywającej dźwięk, aparatury nagrywającej obraz, aparatury powielającej oraz prasy termotransferowej i drukarki sublimacyjnej zgodnych z systemem GRAWERTON
58 117,50 PLN
2013-11-22   Dostawa odbiorników telewizyjnych i radiowych, aparatury nagrywającej dźwięk, aparatury nagrywającej obraz 33 652,80 PLN
2013-11-22   Dostawa pras termotransferowych i drukarek sublimacyjnych zgodnych z systemem GRAWERTON 7 872,00 PLN
2013-11-22   Dostawa mikrofonów i urządzeń głośnikowych 16 592,70 PLN
2013-11-21 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV
54 882,60 PLN
  Szczecin

Akademia Sztuki w Szczecinie
Dostawy

Dostawa wyposażenia laboratorium AV, grafiki projektowej, studia nagrań, fotografii i pracowni multimedialnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie
215 385,30 PLN
2013-11-20   WYPOSAŻENIE LABORATORIUM AV 172 200,00 PLN
2013-11-20   WYPOSAŻENIE PRACOWNII GRAFIKI PROJEKTOWEJ, STUDIA NAGAŃ I FOTOGRAFII 34 944,30 PLN
2013-11-20   WYPOSAŻENIE STUDIA NAGAŃ 8 241,00 PLN
2013-11-20 Puszczykowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o
Dostawy

Sprzęt AGD
5 900,00 PLN
  Strzyżów

Powiat Strzyżowski
Dostawy

Dostawa wyposażenia do wyremontowanej części zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej
50 998,10 PLN
2013-11-18   Sprzęt komputerowy, RTV, AGD i biurowy 27 726,50 PLN
2013-11-18   Dekoracje okien, pościel i dywany 23 271,60 PLN
2013-11-18 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV
127 981,50 PLN
  Mysłowice

Gmina Miasto Mysłowice
Dostawy

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu systemowego Mam zawód - mam pracę w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 z podziałem na 8 części zamówienia
8 425,50 PLN
2013-11-15   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby zawodu technik hotelarstwa. 2 706,00 PLN
2013-11-15   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego. 3 567,00 PLN
2013-11-15   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (apteczka, lampka, stolik nocny, łóżko turystyczne, gabloty zamykane). 2 152,50 PLN
2013-11-14 Opole

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
Dostawy

Dostawa do celów dydaktycznych sprzętu gospodarstwa domowego w ramach Projektu pod nazwąOpolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy
248 988,90 PLN
2013-11-14 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego (skanera kodów kreskowych i kodów kreskowych do programu bibliotecznego) niezbędnego do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu
1 082,40 PLN
  Warszawa

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
Dostawy

Sukcesywne dostawy mebli i wyposażenia
42 801,30 PLN
2013-11-14   Wózki transportowe 5 412,00 PLN
2013-11-14   Artykuły gospodarstwa domowego 37 389,30 PLN
2013-11-14 Warszawa

Departament Administracyjny MON
Dostawy

Część III - sprzęt nagłaśniający
6 888,00 PLN
2013-11-13 Wieliczka

Powiat Wielicki
Dostawy

zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni wizażu i stylizacji
24 820,17 PLN
2013-11-12 Chmielnik

Gmina Chmielnik
Dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Na szlaku własnej przyszłości
21 844,50 PLN
  Płock

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku
Usługi

Zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych na potrzeby CKU w Płocku w ramach projektu Nowy zawód-Nowa praca
88 006,50 PLN
2013-11-08   Wyposażenie pracowni zajęć terapeutycznych 10 455,00 PLN
2013-11-08   Wyposażenie pracowni kosmetycznej 67 773,00 PLN
2013-11-08   Wyposażenie pracowni higieny i żywienia 9 778,50 PLN
2013-11-06 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Część 1 - dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
44 046,30 PLN
2013-11-06 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa chłodziarko-zamrażarek dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 813,00 PLN
2013-11-05 Racibórz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Dostawy

dostawa urządzeń monterskich
4 059,00 PLN
2013-11-04 Kargowa

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
Dostawy

Dostawa oraz montaż wyposażenia biblioteki w Kargowej - AGD i RTV
46 617,00 PLN
2013-11-04 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

907/3837/13
2 952,00 PLN
2013-10-31 Toruń

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Dostawy

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku Mieszkań Chronionych i Interwencji Kryzysowych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82-84 w Toruniu..
161 710,56 PLN
2013-10-29 Zgierz

Jednostka Wojskowa Nr 2573
Dostawy

WYPOSAŻENIE SZKLANE I PORCELANOWE DLA SŁUŻBY ŻYWNOSCIOWEJ
5 977,80 PLN
2013-10-29 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i AGD dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
216 922,80 PLN
2013-10-29 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

w części II - dostawa jednego telewizora LED o przekątnej ekranu 40 cali. oraz dostawa jednego telewizora LED o przekątnej ekranu 22 cali.
3 567,00 PLN
  Rzeszów

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Dostawy

Zakup i dostawa maszyn, urządzeń, sprzętu, krzeseł, nagłośnienia, szklarni w celach edukacyjnych, jako poprawa bazy dydaktycznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
10 676,40 PLN
2013-10-29   Zadanie nr 7 Zakup i dostawa zestawu nagłaśniającego 6 494,40 PLN
2013-10-29   Zadanie nr 6 Zakup i dostawa laptopa, telewizora wraz z odtwarzaczem DVD na potrzeby kształcenia w zawodzie kucharz. 4 182,00 PLN
2013-10-28 Dorohusk

Urząd Gminy Dorohusk
Dostawy

Dostawa wraz z montażem i instruktażem projektora, drukarki, aparatu fotograficznego i radiomagnetofonu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach realizacji projektu pt. Kuźnia sukcesu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11 992,50 PLN
2013-10-28 Lubartów

Szkoła Podstawowa nr 3
Dostawy

Dostawa i instalacja sprzętu IT na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
23 400,00 PLN
2013-10-25 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa zestawu multimedialnego (zestawu nagłaśniającego) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej, sprawa ZP.3520/51/13
29 889,00 PLN
  Rzeszów

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dostawy

zakup i dostawy artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego.
52 200,00 PLN
2013-10-25   Pakiet nr 1 - Butelki do karmienia niemowląt. 43 200,00 PLN
2013-10-16   Pakiet nr 8 - Pisak laboratoryjny 9 000,00 PLN
2013-10-24 Bożków

Zespół Szkół Agrotechnicznych
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie
46 617,00 PLN
2013-10-22 Adamów

Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
Dostawy

dostawa programów biurowych i programów do dobierania fryzur
4 948,29 PLN
2013-10-21 Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa sprzętu projekcyjnego
46 457,10 PLN
2013-10-17 Przysucha

Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Dostawy

Wyposażenie pracowni technika usług fryzjerskich w nowym budynku dydaktycznym w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
63 139,59 PLN
2013-10-17 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego, RTV, wideo, baterii, płyt CD, DVD.
69 900,00 PLN
  Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego na potrzeby UKSW w Warszawie
2 583,00 PLN
2013-10-17   CZĘŚĆ II - TŁUMACZ ELEKTORNICZNY 922,50 PLN
2013-10-17   CZĘŚĆ I - DYKTAFON 1 660,50 PLN
  Suwałki

Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. /Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/ oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
35 741,10 PLN
2013-10-16   Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. /Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/ 22 902,60 PLN
2013-10-16   Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji zadań dydaktycznych w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 12 838,50 PLN
  Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawy

Wyposażenie Akademika Żeńskiego znajdującego się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.
19 015,80 PLN
2013-10-14   Akcesoria łazienkowe 14 710,80 PLN
2013-10-14   Flipchart, wózek oraz kasa fiskalna 4 305,00 PLN
  Stolno

Gmina Stolno
Dostawy

Dostawa wyposażenia na świetlice wiejskie w miejscowości Trzebiełuch, Obory oraz na boisko sportowe w miejscowości Wabcz
10 890,42 PLN
2013-10-14   Sprzęt AGD 1 291,50 PLN
2013-10-14   Wyposażenie sportowe 3 444,00 PLN
2013-10-14   Wyposażenie kuchenne 6 154,92 PLN
2013-10-14 Lubartów

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu IT na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu Innowacyjna i kreatywna edukacja.
43 849,50 PLN
2013-10-14 Poznań

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawy

ZP WORD 3/komputery/2013
57 933,00 PLN
2013-10-10 Turek

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
Dostawy

Stacjonarny zestaw nagłośnieniowy, plenerowy zestaw nagłośnieniowy
14 550,90 PLN
2013-10-10 Opole

Miasto Opole
Dostawy

Dostarczenie aparatu fotograficznego w ramach modernizacji oferty kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.
799,50 PLN
2013-10-10 Lublin

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Dostawy

Sprzęt komputerowy
54 464,40 PLN
2013-10-09 Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Dostawy

Sprzęt informatyczny
26 506,50 PLN
2013-10-09 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Pakiet nr 3
77 539,20 PLN
  Zgierz

Jednostka Wojskowa Nr 2573
Dostawy

Sprzęt audio-video, sprzęt fotograficzny i inny sprzęt elektroniczny oraz akcesoria
32 693,40 PLN
2013-10-08   akcesoria do sprzętu RTV (rozdział 75301), 553,50 PLN
2013-10-08   sprzęt RTV (rozdział 75201), 20 996,10 PLN
2013-10-08   ekrany projekcyjne i uchwyty montażowe (rozdział 85195), 4 243,50 PLN
2013-10-08   sprzęt nagłośnieniowy (rozdział 85195), 5 608,80 PLN
2013-10-08   sprzęt nagłośnieniowy (rozdział 75220), 1 291,50 PLN
2013-10-07 Leżajsk

Zespół Szkół Licealnych
Dostawy

Biblioteczka
2 551,00 PLN
2013-10-07 Gorlice

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Dostawy

PAKIET Nr 2: oprogramowanie.
3 813,00 PLN
2013-10-04 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego zestawu fotograficznego i kamery cyfrowej dla Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
30 688,50 PLN
2013-10-03 Chełmno

Powiat Chełmiński
Dostawy

Artykuły elektroniczne
47 982,30 PLN
2013-10-03 Lublin

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Dostawy

Dostawa urządzeń elektronicznych
33 000,90 PLN
  Łukta

Gmina Łukta
Dostawy

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Ględy
19 463,52 PLN
2013-10-03   Meble gospodarcze 1 722,00 PLN
2013-10-03   Zastawa kuchenna 3 104,52 PLN
2013-10-03   Sprzęt RTV 7 589,10 PLN
2013-10-03   Sprzęt AGD 7 047,90 PLN
2013-10-03 Białystok

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Dostawy

część V
1 476,00 PLN
2013-10-02 Polanów

Gmina Polanów
Dostawy

Sprzęt komputerowy
12 792,00 PLN
2013-10-01 Włodawa

Zakład Karny we Włodawie
Dostawy

Część III
5 412,00 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/85/2013 Dostawa sprzętu AGD w 6 pakietach
4 231,20 PLN
2013-10-01   Pakiet nr 4 - chłodziarka - szt. 1 910,20 PLN
2013-10-01   Pakiet nr 1 - chłodziarko-zamrażarka - szt. 1 984,00 PLN
2013-10-01   Pakiet nr 2 - chłodziarko-zamrażarka - szt. 1 2 337,00 PLN
2013-09-30 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Zadanie nr 3 - dostawa mebli.
6 113,10 PLN
  Malbork

Miasto Malbork
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Żłobka Miejskiego Szarotka w Malborku
6 715,80 PLN
2013-09-26   Dostawa i montaż żaluzji okiennych. 1 968,00 PLN
2013-09-26   Dostawa wyposażenia gastronomicznego. 4 747,80 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa dysku sieciowego i aparatu fotograficznego typu lustrzanka na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
3 573,15 PLN
2013-09-26   Lustrzanka cyfrowa 3 062,70 PLN
2013-09-26   Dysk sieciowy 510,45 PLN
  Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego - wyposażenie techniczne
10 811,70 PLN
2013-09-25   Pakiet 13 - Meble ze stali nierdzewnej 5 535,00 PLN
2013-09-25   Pakiet 10 - Lustra, wieszaki ubraniowe 3 284,10 PLN
2013-09-25   Pakiet 7 - Lodówka, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny 1 992,60 PLN
2013-09-23 Janów Lubelski

Nadleśnictwo Janów Lubelski
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Kwatery Myśliwskiej Cegielnia
118 262,00 PLN
2013-09-20 Ustka

Gmina Miasto Ustka
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV
15 387,30 PLN
  Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 częściCzęść 1Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Część 2Dostawa telewizorów do jednostek UAM w Poznaniu. Część 3Dostawa klimatyzatorów do jednostek UAM w Poznaniu.
111 622,50 PLN
2013-09-20   Dostawa sprzętu AGD i RT do jednostek UAM w Poznaniu 43 665,00 PLN
2013-09-20   Dostawa telewizorów do jednostek UAM w Poznaniu 67 957,50 PLN
2013-09-19 Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego
114 574,50 PLN
  Kowale Oleckie

Urząd Gminy Kowale Oleckie
Dostawy

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową
6 297,60 PLN
2013-09-19   Sprzęt elektroniczny do Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich 3 960,60 PLN
2013-09-19   Sprzęt elektroniczny do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach 2 337,00 PLN
2013-09-17 Lublin

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Dostawy

Dostawa sprzętu AV.
2 017,20 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa sprzętu chłodniczego dla jednostek Uniwersytetu Gdańskiego
4 535,01 PLN
2013-09-16   Dostawa sprzętu chłodniczego dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG 1 399,74 PLN
2013-09-16   Dostawa sprzętu chłodniczego dla Katedry Biologii Molekularnej UG 3 135,27 PLN
2013-09-12 Dzierzgoń

Burmistrz Dzierzgonia
Dostawy

Dostawa sprzętu meblowego i sanitarno-higienicznego
29 100,00 PLN
2013-09-11 Gniezno

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
Dostawy

Sprzęt AGD i RTV
10 200,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Postępowanie na dostawę kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, fotograficznego, AGD oraz różnych urządzeń gospodarczych dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy86/CG/2013)
105 128,10 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 9 49 200,00 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 12 46 740,00 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 8 3 444,00 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 7 3 444,00 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 6 1 353,00 PLN
2013-09-10   Pakiet nr 4 947,10 PLN
2013-09-08 Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych
12 275,40 PLN
  Lichnowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Dostawy

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borętach.
31 734,00 PLN
2013-09-07   Sprzęt AGD 9 040,50 PLN
2013-09-07   Sprzęt komputerowy 22 693,50 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa wyposażenia niemedycznego
5 535,00 PLN
2013-09-06   Zad. 1 - Sprzęt AGD 3 335,00 PLN
2013-09-04   Zad.2 - Wózek do przewożenia potraw 2 200,00 PLN
  Nowa Sarzyna

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Wyposażenie pracowni edukacyjno-zawodowej w ZSNS im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie
7 943,34 PLN
2013-09-03   Biblioteczka 6 076,20 PLN
2013-09-03   Projektor 1 867,14 PLN
2013-09-03 Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektu Miasta Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej
18 819,00 PLN
2013-09-03 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa wyposażenia niemedycznego
650,00 PLN
2013-09-03 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego, gablot oraz wyposażenia biurowego dla zadania inwestycyjnegoRemont adaptacyjny Dworu w Radziszowie wraz z ogrodem
359 367,60 PLN
2013-09-02 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Dostawy

Grupa II - Jednotarczowe urządzenie do czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji powłok z podwójną prędkością obrotową wraz z osprzętem
8 118,00 PLN
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawy

Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 1 - Telewizor LCD + dekoder DVB-T Zad. 2 - Czajniki bezprzewodowe Zad. 3 - Lodówki, chłodziarki Zad. 4 - Lampki na biurko Zad. 5 - Szatkownica do warzyw Zad. 6 - Taboret elektryczny 4-płytowy Zad. 7 - Traktorek do koszenia trawy z funkcją odśnieżania chodników Zad. 8 - Płyta indukcyjna Zad. 9 - Zmywarka do naczyń Zad. 10 - Wózek do transportu basenów Zad. 11 - Wózki do rozwożenia posiłków Zad. 12 - Wózki na brudną bieliznę Zad. 13 - Wózki robocze do przewozu leków
22 085,00 PLN
2013-09-02   Zad. 9 - Zmywarka do naczyń 4 800,00 PLN
2013-09-02   Zad. 12 - Wózki na brudną bieliznę 2 400,00 PLN
2013-09-02   Zad. 3 - Lodówki, chłodziarki 6 650,00 PLN
2013-09-02   Zad. 2 - Czajniki bezprzewodowe 1 235,00 PLN
2013-09-02   Zad. 1 - Telewizor LCD + dekoder DVB-T 1 500,00 PLN
2013-09-02   Zad. 6 - Taboret elektryczny 4-płytowy 5 500,00 PLN
  Komarów-Osada

Gmina Komarów-Osada
Dostawy

Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Janówka
87 873,66 PLN
2013-08-29   Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 27 718,05 PLN
2013-08-29   Meble biurowe 25 042,80 PLN
2013-08-29   Konstrukcje i materiały budowlane, maszyny rolnicze. 18 696,00 PLN
2013-08-29   Urządzenia komputerowe oraz pakiety i systemy informacyjne oprogramowania 16 416,81 PLN
2013-08-23 Mikołów

Gmina Mikołów
Dostawy

Sprzęt Ogrodniczy
158 586,98 PLN
2013-08-20 Poświętne

Gmina Poświętne
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Brudzewicach
59 212,20 PLN
2013-08-20 Mikołów

Gmina Mikołów
Dostawy

Zwierzątka - terraria, akwarium z wyposażeniem wraz z montażem
12 000,00 PLN
2013-08-20 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

mikrofalówka - 1 szt.;.
344,40 PLN
2013-08-19 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI
32 201,40 PLN
  Warszawa

Jednostka Wojskowa 2063
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu AGD dla Jednostki Wojskowej 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
44 513,00 PLN
2013-08-16   Piekarniki elektryczne 3 321,00 PLN
2013-08-16   ekspresy ciśnieniowe 39 729,00 PLN
2013-08-16   kuchenki mikrofalowe 1 463,00 PLN
2013-08-14 Mirków

Gmina Długołęka
Dostawy

Pakiet 2 Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych do żłobka
28 708,20 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/33-2013/DOP-a)
6 273,00 PLN
2013-08-13   Dostawa kompaktowego aparatu cyfrowego 344,40 PLN
2013-08-13   Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego z wyposażeniem 5 485,80 PLN
2013-08-13   Dostawa aparatu kompaktowego 442,80 PLN
2013-08-12 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawę telewizora plazmowego, odtwarzacza FullHD treści reklamowych i informatycznych oraz karty pamięci CF - KC-zp.272-467/13
3 813,00 PLN
  Opole

Politechnika Opolska
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez UE, nr sprawy ZP/D/49/2013
98 953,50 PLN
2013-08-08   Część II 16 359,00 PLN
2013-08-08   część I 82 594,50 PLN
2013-08-08 Poniatowa

Gmina Poniatowa
Dostawy

3) Część dotycząca zamówienia na zakup i dostawę mebli zgodnie
38 130,00 PLN
2013-08-06 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć kursowych w Zespole Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych
87 221,76 PLN
  Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

dostawa sprzętu agd i rtv
259 111,80 PLN
2013-08-05   dostawa sprzętu agd 129 765,00 PLN
2013-08-05   dostawa sprzętu rtv 129 346,80 PLN
2013-08-02 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa 1 sztuki aparatu cyfrowego z wyposażeniem dla WGGIOŚ.
9 348,00 PLN
2013-08-01 Warszawa

Jednostka Wojskowa 2063
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
253 072,50 PLN
  Kwilcz

Gmina Kwilcz
Dostawy

Poprawa atrakcyjności miejscowości Upartowo, Kurnatowice i Rozbitek poprzez doposażenie świetlic i placu zabaw
20 977,65 PLN
2013-07-31   Dostawa sprzętów i akcesoriów ogrodniczych 3 480,90 PLN
2013-07-31   Dostawa sprzętu elektronicznego 7 195,50 PLN
2013-07-31   Dostawa artykułów gospodarstwa domowego 4 643,25 PLN
2013-07-31   Dostawa zastawy stołowej 5 658,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu biurowego, fotograficznego, nagłośnieniowego, AGD i RTV dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
16 970,00 PLN
2013-07-31   Pakiet 1 320,00 PLN
2013-07-22   Pakiet 3 2 150,00 PLN
2013-07-22   Pakiet 2 2 500,00 PLN
2013-07-22   Pakiet 9 12 000,00 PLN
  Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego - numer Zp/pn/46/2013
61 869,00 PLN
2013-07-30   Artykuły gospodarstwa domowego 49 446,00 PLN
2013-07-30   Odkurzacz 12 423,00 PLN
  Olsztyn

Jednostka Wojskowa 3674
Dostawy

Dostawa odbiorników telewizyjnych i radiowych, aparatury nagrywającej dźwięk oraz obraz oraz przyrządów optycznych
88 166,40 PLN
2013-07-26   Sprzęt projekcyjny 41 266,50 PLN
2013-07-26   Urządzenia nagłaśniające 6 273,00 PLN
2013-07-26   Odbiorniki radiowe, telewizyjne, radiomagnetofony, odtwarzacze DVD, zestawy wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD 40 626,90 PLN
2013-07-26 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 5: - pralka automatyczna - szt. 10;
8 610,00 PLN
2013-07-25 Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Dostawy

dostawa aparatów fotograficznych, tabletów, czytników e-booków
36 408,00 PLN
2013-07-25 Turek

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
Dostawy

Część F - Dostawa wyposażenia gospodarczo - technicznego
91 704,00 PLN
  Warszawa

Departament Administracyjny MON
Dostawy

Dostawa odbiorników telewizyjnych, sprzętu:RTV, fotograficznego, projekcyjnego i nagłaśniającego - V części, nr sprawy 43/ZP/13
141 917,40 PLN
2013-07-23   Dostawa sprzętu projekcyjnego 49 962,60 PLN
2013-07-23   Dostawa sprzętu fotograficznego 91 954,80 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-128/2013, Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.
4 153,71 PLN
2013-07-17   Pakiet 4 - dostawa lodówki bez zamrażalnika 1 659,27 PLN
2013-06-28   Pakiet 2 - dostawa lodówki z zamrażarką 1 167,27 PLN
2013-06-28   Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki 1 327,17 PLN
2013-07-15 Rybnik

Miasto Rybnik
Dostawy

Zakup radioodtwarzaczy CD, aparatu fotograficznego, dyktafonów cyfrowych oraz głośników do komputera
2 583,00 PLN
  Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, fotograficznego, audiowizualnego i oprogramowania znak sprawy ZP-8-06-2013
16 566,00 PLN
2013-07-15   ZADANIE NR 4 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA 10 539,00 PLN
2013-07-15   ZADANIE NR 6 DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO 6 027,00 PLN
  Trzebnica

Gmina Trzebnica
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
61 912,05 PLN
2013-07-15   Zadanie VI - GABLOTY i TABLICE 58 418,85 PLN
2013-07-15   Zadanie V - DYWANY 3 493,20 PLN
2013-07-09 Czudec

Zespół Szkół w Czudcu
Dostawy

Dostawa sprzętu dla ZS w Czudcu - zadanie nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
22 632,00 PLN
  Sejny

Powiat Sejneński
Dostawy

Dostawa materiałów oraz sprzętu w celu realizacji projektu LT-PL/132 Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska na lata 2007-2013
7 896,00 PLN
2013-07-09   Inne materiały (scyzoryki, noże, igły, papier, itp.) 1 896,00 PLN
2013-07-09   Snowadła - 2 szt. Deseczki do krajek klockowych - 20 szt.. 3 800,00 PLN
2013-07-09   Maszyna do szycia - 1 szt. 2 200,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2 152,50 PLN
2013-07-05   Cyfrowy aparat kompaktowy 1 476,00 PLN
2013-07-05   Dyktafon cyfrowy 676,50 PLN
  Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
23 124,00 PLN
2013-07-05   Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostki 0-4. 11 316,00 PLN
2013-07-05   Dostawa telewizorów dla jednostki A-3 9 102,00 PLN
2013-07-05   Dostawa telewizora dla jednostki M-1 2 706,00 PLN
2013-07-04 Poznań

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Zadanie nr 4- dostawa mikrofonowych zestawów bezprzewodowych, przenośnych urządzeń nagłaśniających, tub elektroakustycznych.
3 517,80 PLN
2013-07-01 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa dwóch kamer cyfrowych.
15 744,00 PLN
2013-07-01 Warszawa

Agencja Rynku Rolnego
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu AGD
36 897,54 PLN
2013-07-01 Zielona Góra

Urząd Miasta
Dostawy

zadanie IX - Zakup i dostawa odkurzacza profesjonalnego
2 337,00 PLN
2013-06-28 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i nieuszkodzonego sprzętu komputerowego i drukarek
7 500,00 PLN
2013-06-27 Sztum

Miasto i Gmina Sztum
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego
35 620,80 PLN
2013-06-27 Lublin

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu i artykułów AGD
31 992,30 PLN
2013-06-27 Myślibórz

Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego i RTV.
107 772,60 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lodówki i zamrażarki dla WBBiB UJ w odniesieniu do jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawyCRZP/UJ/239/2013
4 059,00 PLN
2013-06-26   Część 1 - lodówka 1 660,50 PLN
2013-06-26   Część 2 - zamrażarka 2 398,50 PLN
2013-06-26 Częstochowa

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Dostawy

Dostawa urządzeń audiowizualnych, wraz z montażem, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
119 925,00 PLN
  Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Dostawa akcesoriów oraz sprzętu RTV, fotograficznego i nagłośnieniowego dla JW 4213 we Wrocławiu
152 569,20 PLN
2013-06-25   zadanie nr 1 113 430,60 PLN
2013-06-25   zadanie nr 2 21 488,10 PLN
2013-06-25   zadanie nr 3 17 650,50 PLN
2013-06-24 Biała Podlaska

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
Dostawy

Zamówienie Częściowe Nr 5 - dostawa sprzętu AGD w części socjalnej
7 995,00 PLN
  Kraków

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
4 857,27 PLN
2013-06-18   Dostawa sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie 1 228,77 PLN
2013-06-18   Dostawa sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie 3 628,50 PLN
2013-06-14 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Pakiet 11
3 345,60 PLN
  Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
Dostawy

Dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu i wyposażenia, tj.odzieży ochronnejkurtka + spodnie, rowerów w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 RPO WD
6 027,00 PLN
2013-06-14   Dostawa 2 rowerów 3 321,00 PLN
2013-06-14   Dostawa 1 zestawu odzieży ochronnej (kurtka + spodnie). 2 706,00 PLN
2013-06-13 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

Dostawa markerów do paintballa oraz ubrań
33 849,60 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
2 730,60 PLN
2013-06-12   Część 5 obejmuje dostawy: tablic suchościeralnych wiszących, tablic korkowych 1 500,60 PLN
2013-05-12   Część 6 obejmuje dostawę ekspresu ciśnieniowego. 1 230,00 PLN
2013-06-12 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Dostawy

Sprzedaż i jednorazowa dostawa: Zadanie 5 - fabrycznie nowego mobilnego sprzętu nagłośnieniowego oraz sprzętu RTV
4 920,00 PLN
2013-06-10 Kargowa

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego.
85 681,80 PLN
2013-06-10 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa urządzeń wentylacyjnych dla Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji CPV: 42520000-7; 39717100-2. Zadanie II Wentylatory stojące.
522,75 PLN
  Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Dostawa, montaż sprzętu AGD i RTV oraz sukcesywna dostawa baterii-akumulatorków i ładowarek sieciowych do akumulatorów dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
15 983,85 PLN
2013-06-10   Dostawa czajnika elektrycznego dla Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1F do SIWZ 516,60 PLN
2013-06-10   Dostawa 3 czajników elektrycznych dla Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ 424,35 PLN
2013-06-10   Dostawa ekspresu do kawy dla Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ 1 881,90 PLN
2013-06-10   Dostawa czajnika elektrycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ 172,20 PLN
2013-06-10   Dostawa ekspresu do kawy wraz z mini lodówką na mleko dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ; 4 797,00 PLN
2013-06-10   Dostawa 2 kuchenek elektrycznych z płyta ceramiczną oraz elektrycznym piekarnikiem dla Domu Studenta KMICIC zgodnie z załącznikiem nr 1G do SWIZ 4 870,80 PLN
2013-06-10   Dostawa ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz warnika dla Ośrodka Konferencyjnego Uniwersytetu Opolskiego Villa Academica z załącznikiem nr 1H do SIWZ 2 214,00 PLN
2013-06-10   Dostawa 3 radiomagnetofonów dla Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1I do SIWZ 811,80 PLN
2013-06-10   Dostawa 2 op. (2szt. w op.) odkamieniaczy w saszetkach F054 lub równoważny do ekspresu do kawy marki Krups, model 8050 oraz 3 szt. filtrów wody F088 lub równoważny, do ekspresu do kawy marki Krups, model 8050 dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1J do SIWZ 295,20 PLN
  Dukla

Gmina Dukla
Dostawy

Zakup pomocy dydaktycznych, laptopa, wizualizera i radiomagnetofon z CD w ramach realizowanego przez Gminę Dukla projektu pn.Indywidualizacja = Edukacja.
4 551,00 PLN
2013-06-06   Część II Szkoła Podstawowa w Dukli 3 813,00 PLN
2013-06-06   Część II Szkoła Podstawowa w Jasionce 738,00 PLN
  Olesno

Powiat Oleski
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim.
34 317,00 PLN
2013-06-05   Zadanie nr 1- wyposażenie pracowni Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych 22 386,00 PLN
2013-06-05   Zadanie nr 2 - wyposażenie pracowni Technika Usług Fryzjerskich 11 931,00 PLN
  Radom

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Dostawy

zakup i dostawę wyposażenia kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
14 637,00 PLN
2013-06-04   lodówki 5 658,00 PLN
2013-06-04   kuchnia elektryczna 1 722,00 PLN
2013-06-04   zmywarka z funkcją wyparzania 7 257,00 PLN
2013-06-04 Łabunie

Gmina Łabunie
Dostawy

Doposażenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć w ramach projektu konkursowego Klucz do przyszłości- program rozwoju szkół podstawowych na terenie gminy Łabunie
2 763,81 PLN
2013-06-03 Warszawa

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Dostawy

Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz dydaktycznego na potrzeby projektu Profesjonalista rynku gastronomicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie
19 655,40 PLN
  Kalisz

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Dostawy

Dostawa dla potrzeb oddziałów szpitalnychwózków, stolików, taboretów, podestów, parawanów, balkoników, stojaków do kroplówek, kozetek lekarskich, krzeseł do pobierania krwi, przyłóżkowego urządzenia rehabilitacyjnego, lamp bakteriobójczych, a także kocy i poduszek, foteli obrotowych, luster łazienkowych i koszy oraz lodówek
14 320,20 PLN
2013-05-28   Dostawa lamp bakteriobójczych. 3 078,00 PLN
2013-05-23   Dostawa foteli obrotowych i krzeseł. 11 242,20 PLN
  Lubaczów

Powiat Lubaczowski
Dostawy

Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Lubaczowie oraz w Zespole Szkół w Oleszycach w ramach projektuPodkarpacie stawia na zawodowców - ETAP III - Zadania od 1 do 9
95 189,75 PLN
2013-05-27   Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Lubaczowie oraz w Zespole Szkół w Oleszycach w ramach projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców - ETAP III - ZADANIE NR 7 57 195,00 PLN
2013-05-24   Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Lubaczowie oraz w Zespole Szkół w Oleszycach w ramach projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców - ETAP III - ZADANIE NR 6 37 994,75 PLN
  Suwałki

Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przewidzianych w ramach projektu pn. Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach oraz materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego
89 585,82 PLN
2013-05-23   Dostawa oprogramowania do obsługi warsztatu samochodowego 2 804,40 PLN
2013-05-23   Dostawa komputerowego systemu RFID (system identyfikacji radiowej) 4 797,00 PLN
2013-05-23   Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Młodzi zawodowcy - projekt rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach 81 984,42 PLN
  Świecie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Dostawy

DOSTAWA CHEMII i ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, LACZKÓW, BUTÓW GUMOWYCH I CHODAKÓW dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 oznaczenie sprawy ZP-PN-11/DGT/2013
8 953,00 PLN
2013-05-22   ZADANIE NR 5 - ARTYKUŁY RÓŻNE PLASTIKOWE (15 poz.) 7 513,00 PLN
2013-05-22   ZADANIE NR 6 - OBRUSY (1 poz.) 1 440,00 PLN
2013-05-20 Grodziczno

Gmina Grodziczno
Dostawy

Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
12 546,00 PLN
2013-05-20 Łódź

Miasto Łódź
Dostawy

Dostawa skanerów i aparatów cyfrowych przeznaczonych na potrzeby obsługi systemu do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - aparaty cyfrowe
9 963,00 PLN
  Kłodzko

Gmina Kłodzko
Dostawy

Wyposażenie Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich na potrzeby realizacji projektu Wymarzona praca dzięki żłobkowi marzeń współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9 830,00 PLN
2013-05-20   Dostawa wyposażenia gastronomicznego 3 580,00 PLN
2013-05-20   Dostawa urządzeń elektronicznych 6 250,00 PLN
2013-05-13 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

mysz komputerowa
355,47 PLN
2013-05-13 Słupsk

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
Dostawy

Dostawa sprzętu oświetlającego
59 593,50 PLN
2013-05-13 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Dostawa termosów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
12 484,50 PLN
  Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

dostawa materiałów i akcesoriów fotograficznych
4 464,90 PLN
2013-05-13   Zadanie nr 3 2 902,80 PLN
2013-05-13   Zadanie nr 2 1 562,10 PLN
2013-05-10 Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Zadanie Nr 5 - Aparat fotograficzny cyfrowy
7 134,00 PLN
2013-05-10 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa zestawu do notatek i klasyfikacji gleb w terenie na potrzeby realizacji projektu pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr projektuPOKL.04.01.02-00-114/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3 444,00 PLN
2013-05-09 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Dostawy

Zakup 35 zestawów kamera cyfrowa + statyw w ramach projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe
58 117,50 PLN
2013-05-08 Kraków

Województwo Małopolskie
Dostawy

Dostawa sprzętu kuchennego dla laureatów półfinałów i finału 9. Małopolskiego Festiwalu Smaku.
14 944,50 PLN
2013-05-07 Zakrzówek

Gmina Zakrzówek
Dostawy

Sprzęt dydaktyczny
38 499,00 PLN
2013-05-06 Ropczyce

Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach
Dostawy

Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej
39 175,50 PLN
2013-05-06 Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Wagi i suszarka laboratoryjna
7 872,00 PLN
2013-05-06 Szczawno Zdrój

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Dostawy

artykuły gospodarstwa domowego
48 396,81 PLN
2013-04-29 Świeszyno

Gmina Świeszyno
Dostawy

Meble świetlicowe
15 670,20 PLN
2013-04-29 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa telewizorów (telewizory LED, uchwyty ścienne do telewizorów).
173 307,00 PLN
2013-04-24 Branice

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Dostawy

Pakiet Nr 2A KOMPUTERY I STANOWISKA KOMPUTEROWE.
21 402,00 PLN
2013-04-24 Bochnia

Miejski Zespół Edukacji w Bochni
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego.
13 308,60 PLN
  Łódź

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego, projektora multimedialnego, kompasu oraz dyktafonu 2/ZSP19/2013.
6 525,15 PLN
2013-04-24   Pakiet 3 poz. 1 - Dyktafon - mp3 , 4 GB,. 984,00 PLN
2013-04-24   Pakiet 3 poz. 2 - Karta pamięci do Aparatu cyfrowego EOS 1100 D 16 GB, klasa 10. 129,15 PLN
2013-04-24   Pakiet 2 poz. 1 - Aparat cyfrowy. 5 412,00 PLN
2013-04-23 Branice

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Dostawy

Pakiet Nr 2B TELEWIZORY I SPRZĘT AGD.
29 999,70 PLN
2013-04-22 Gdynia

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu AGD i gospodarstwa domowego do kwater internatowych
33 694,62 PLN
2013-04-19 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - Chłodziarko- zamrażarka wolnostojąca z zamrażalnikiem na dole - szt. 2
4 428,00 PLN
  Puck

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
Dostawy

Dostawa wypoażenia i urządzeń w ramach projektu pt. Modernizacja kształcenia zawodowego droga do sukcesu uczniów ZSP w Pucku.
20 664,00 PLN
2013-04-18   Dostawa aparatów fotograficznych 19 680,00 PLN
2013-04-18   Dostawa programu do obsługi hotelowej recepcji 984,00 PLN
2013-04-16 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej (filmy fotograficzne) dla jednostek Policji woj. małopolskiego
15 798,12 PLN
  Grodziczno

Gmina Grodziczno
Dostawy

Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
20 345,00 PLN
2013-04-10   DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH WG. ZESTAWIENIA ILOŚCIOWO-ASORTYMENTOWEGO 4 645,00 PLN
2013-04-09   DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU WG. ZESTAWIENIA ILOŚCIOWO-ASORTYMENTOWEGO 15 700,00 PLN
2013-04-10 Brzeźnio

Gmina Brzeźnio
Dostawy

Dostawa pozostałego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32
8 474,70 PLN
2013-04-04 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Aparat fotograficzny i dyktafon dla Instytutu Miast i Turyzmu WNG UŁ
3 442,77 PLN
2013-04-04 Jelenia Góra

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Dostawy

Dozowniki na mydło i ręczniki papierowe - szt.45,
5 166,00 PLN
2013-03-29 Olsztynek

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
Dostawy

Stoły do gier
7 749,00 PLN
2013-03-28 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

Zadanie nr 2
2 164,80 PLN
2013-03-25 Wieruszów

Burmistrz Wieruszowa
Roboty budowlane

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczenia świetlicy
53 615,70 PLN
2013-03-25 Sulików

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II
Dostawy

Sprzęt audiowizualny
5 904,00 PLN
2013-03-25 Wilczyn

Gmina Wilczyn
Dostawy

Sprzęt komputerowy i multimedialny
28 536,00 PLN
2013-03-18 Elbląg

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
Dostawy

Część C: Dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego
91 819,50 PLN
2013-03-18 Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawy

Pakiet nr 1: Czajniki bezprzewodowe
5 854,80 PLN
  Kozienice

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Dostawy

Przetarg nieograniczony, na dostawę artykułów wyposażenia DPS Kozienice wg. zadań.
27 506,49 PLN
2013-03-18   zadanie 2 - dostawa sprzętu komputerowego 7 564,50 PLN
2013-03-18   zadanie 3 - dostawa sprzętu kuchennego 8 570,64 PLN
2013-03-18   zadanie 7 - dostawa artykułów gospodarstwa domowego 11 371,35 PLN
2013-03-18 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV
4 514,10 PLN
2013-03-15 Kalisz Pomorski

Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na rzecz realizacji projektu EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU.
118 326,00 PLN
2013-03-13 Widuchowa

Urząd Gminy Widuchowa
Dostawy

Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa
121 443,00 PLN
2013-03-13 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Dostawy

Sprzęt komputerowy
28 536,00 PLN
2013-03-12 Łańcut

Gmina Łańcut
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni żywienia i obsługi konsumenta
22 988,70 PLN
2013-03-11 Świeszyno

Gmina Świeszyno
Dostawy

Sprzęt komputerowy
26 814,00 PLN
  Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Zostań Dobrym Inżynierem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6 025,77 PLN
2013-03-06   Wyświetlacz wielkoformatowy. 4 057,77 PLN
2013-03-06   Zestaw nagłośnienia. 1 968,00 PLN
2013-03-04 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Zadanie 14
5 953,20 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-041/2013 Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety
7 626,00 PLN
2013-03-04   Pakiet 2 - dostawa lodówki i zamrażarki szufladowej 2 337,00 PLN
2013-03-04   Pakiet 1 - dostawa chłodziarki i zamrażarki 3 690,00 PLN
2013-03-04   Pakiet 3 - dostawa chłodziarki 1 599,00 PLN
2013-03-04 Połaniec

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu
Dostawy

Doposażenie Publicznego Gimnazjum w Ruszczy ul. Szkolna 2 w akcesoria komputerowe w ramach projektu Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
3 628,50 PLN
2013-03-04 Frysztak

Gmina Frysztak
Dostawy

dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej.
12 915,00 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia DZP-291-2952/2012
2 280,42 PLN
2013-02-28   Zadanie 2. Czajnik elektryczny dla Działu Gospodarczego (Magazyn centralny) - 10 szt. 922,50 PLN
2013-02-28   Zadanie 1. Zamrażarka dla Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Wydz. Hodowli i Biologii Zwierząt - 1 szt. 1 210,32 PLN
2013-02-28   Zadanie 5. Czajnik elektryczny dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydz. Rolniczo-Ekonomiczny - 2 szt. 147,60 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/16/2013 Dostawa sprzętu AGD w 3 pakietach
7 527,60 PLN
2013-02-26   Pakiet 1 - dostawa zamrażarki szufladowej wolnostojącej - 1 szt. 2 583,00 PLN
2013-02-26   Pakiet 3 - dostawa chłodziarko-zamrażarki wolnostojącej - 1 szt. 4 944,60 PLN
2013-02-25 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Pakiet nr 2
30 442,50 PLN
  Brenna

Gmina Brenna
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap IV.
17 951,85 PLN
2013-02-22   Dostawa statywu do świateł 5 658,00 PLN
2013-02-22   Dostawa tablicy diodowej. 12 293,85 PLN
2013-02-19 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 8 - Telewizory (2 sztuki)
11 070,00 PLN
2013-02-19 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Dostawy

Sprzęt elektroniczny
113 885,70 PLN
2013-02-18 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

część B dostawa urządzenia telefonicznego
9 348,00 PLN
2013-02-18 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa zestawu do testowania
10 947,00 PLN
2013-02-15 Gubin

Gmina Gubin o statusie miejskim
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego
14 391,00 PLN
2013-02-15 Frysztak

Gmina Frysztak
Dostawy

dostawa wyposażenia sali widowiskowej w system audiowizualny z montażem , kalibracją i uruchomieniem w ramach projektupn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej.
85 239,00 PLN
  Opole

Miasto Opole
Dostawy

Zakup, dostarczenie, montaż i konfiguracja urządzeń dla szkół podstawowych Miasta Opola w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola
9 717,00 PLN
2013-02-12   Zadanie 12: Zakup, dostarczenie, montaż i konfiguracja urządzeń dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola. 4 059,00 PLN
2013-02-12   Zadanie 13: Zakup, dostarczenie, montaż i konfiguracja urządzeń dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola. 2 398,50 PLN
2013-02-07   Zadanie 15: Zakup, dostarczenie, montaż i konfiguracja urządzeń dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola. 3 259,50 PLN
2013-02-11 Będzino

Gmina Będzino
Dostawy

Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę projektora , odtwarzacza i trzech laptopów.
8 241,00 PLN
2013-02-06 Łabętnik

Szkoła Podstawowa w Łabętniku
Dostawy

dostawa aparatu fotograficznego z akumulatorami i ładowarką.
1 660,50 PLN
2013-02-04 Karlino

Gmina Karlino
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia świetlic wiejskich z terenu gm. Karlino
32 238,30 PLN
  Wrocław

Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

zakup (dostawa wraz z montażem) wyposażenia dla projektu pnUtworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego we Wrocławiu, ul. Dubois 33.35a, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - nr postępowania 06/D/PN/WR/2012
53 185,20 PLN
2013-02-01   Część nr 1 - dostawa wraz z montażem i konfiguracją sprzętu multimedialnego oraz maszyn i sprzętu biurowego 49 901,10 PLN
2013-02-01   Część nr 3 - dostawa sprzętu fotograficznego 3 284,10 PLN
2013-01-31 Zdzieszowice

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Dostawy

Zakup finansowego na zasadzie crocc-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSIPOKL.09.01.02-16-113-12
23 030,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5 777,31 PLN
2013-01-28   Aparat fotograficzny. 2 458,77 PLN
2013-01-28   Ekran projekcyjny elektryczny 1 720,77 PLN
2013-01-28   Ekran projekcyjny elektryczny 1 597,77 PLN
2013-01-23 Grajewo

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach projektu Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie , realizowanego przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie.
20 907,54 PLN
2013-01-21 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

pakiet 9
6 027,00 PLN
2013-01-15 Białystok

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku w ramach realizacji projektu Szkoła Młodych Inżynierów - nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-745/12
25 153,50 PLN
2013-01-10 Dobczyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU
38 166,90 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/57-2012/DOP-a)
7 896,60 PLN
2013-01-07   Dostawa monitora - 2 szt 1 057,80 PLN
2013-01-07   Dostawa drukarki laserowej - 2 szt 688,80 PLN
2013-01-07   Dostawa drukarki laserowej 221,40 PLN
2013-01-07   Dostawa projektora multimedialnego z prezenterem 2 730,60 PLN
2013-01-07   Dostawa skanera 492,00 PLN
2013-01-07   Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 291,50 PLN
2013-01-07   Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 861,00 PLN
2013-01-07   Dostawa drukarki laserowej 553,50 PLN
2013-01-03 Męcinka

Gmina Męcinka
Dostawy

Wyposażenie pozostałe
33 406,80 PLN
2013-01-02 Postomino

Gmina Postomino
Dostawy

Dostawa mebli, sprzętu AGD i RTV do sal wiesjkich w Pieszczu i Karsinie
78 301,80 PLN
2013-01-02 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Dostawy

Dostawa 4 aparatów fotograficznych cyfrowych
1 230,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 9 791 281,64 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Brenna

Gmina Brenna
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III.
58 794,00 PLN
2012-12-28   Dostawa wyposażenia w sprzęt czyszczący - klimatyzator. 2 952,00 PLN
2012-12-28   Dostawa sprzętu komputerowego. 34 932,00 PLN
2012-12-28   Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca. 18 450,00 PLN
2012-12-28   Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza. 2 460,00 PLN
  Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Wyposażenie pracowni w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
11 253,45 PLN
2012-12-27   Materiały biurowe, tablice suchościeralne i antyramy. 2 238,60 PLN
2012-12-27   Podręczniki, przewodniki, atlasy i filmy szkoleniowe 9 014,85 PLN
2012-12-27 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Zadanie 24 poz.2 - Chłodziarko - zamrażarka dla Domu Studenckiego nr II Młodość - 3 szt.
4 797,00 PLN
2012-12-27 Szczecin

Poczta Polska S.A. w imieniu której postępowanie prowadzi Region Infrastruktury w Szczecinie
Dostawy

Zakup aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami dla CLOT w Szczecinie
940,95 PLN
2012-12-24 Biała Podlaska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa drobnego AGD na potrzeby Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
5 756,40 PLN
  Warszawa

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawy

DOSTAWA KAMER CYFROWYCH I APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH
118 756,50 PLN
2012-12-21   DOSTAWA KAMER CYFROWYCH 48 892,50 PLN
2012-12-21   DOSTAWA APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 69 864,00 PLN
2012-12-20 Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Dostawa odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz aparatury powielającej
11 439,00 PLN
2012-12-20 Wrocław

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dostawy

Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
17 220,00 PLN
2012-12-19 Szczecin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa oraz montaż sprzętu AGD, RTV w kwaterach internatowych i internatach w Świnoujściu, Kołczewie, Szczecinie, Mirosławcu, Złocieńcu, Świdwinie, Olesznie, Dziwnowie, Gryficach, Wałczu, Nadarzycach, Głębokim, Stargardzie Szczecińskim i Choszcznie.
171 019,20 PLN
2012-12-18 Starachowice

Agencja Rozwoju Regionalnego
Dostawy

WYPOSAŻENIE KUCHNI
17 589,00 PLN
2012-12-18 Warszawa

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawy

Kamera cyfrowa
6 986,40 PLN
2012-12-18 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem
1 045,50 PLN
2012-12-17 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Dostawa wyposażenia łazienek w Klinice Psychiatrii Sądowej DZP/PN/66/2012
42 870,00 PLN
2012-12-14 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Wrocławskiego Zespołu Żłobków- Znak postępowaniaZP/D-42/2012/WZZ.
7 516,53 PLN
2012-12-12 Milicz

Gmina Milicz
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA
134 955,60 PLN
2012-12-11 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowaniaZP/D-33/2012/WZZ
45 417,75 PLN
2012-12-11 Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawy

Dostawa zamrażarek, lodówki podblatowej, dozowników łokciowych oraz chłodziarko-zamrażarek
13 997,40 PLN
2012-12-11 Suwałki

Zespół Szkół Nr 4
Dostawy

Dostawa sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do realizacji zadań edukacyjnych w ramach projektu pn. Zostań zawodowcem
33 160,80 PLN
2012-12-11 Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne
Dostawy

PRACOWNIA POLIGRAFICZNO - KOMPUTEROWA
20 880,00 PLN
2012-12-11 Janów Lubelski

Zespół Szkół
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pracowni obsługi konsumenta: Zastawa obiadowa, Zastawa kawowa, Sztućce obiadowe , Kieliszki do wody, wina białego, czerwonego, Dzbanki , Pucharki, Patery, Talerze zakąskowe, deserowe, Szklanki i literatki, Świeczniki, Serwetniki, Przyprawniki, Obrusy w różnych rozmiarach..
13 999,86 PLN
2012-12-11 Warszawa

Dowództwo Operacyjne
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego
124 107,00 PLN
2012-12-11 Józefów nad Wisłą

Urząd Gminy Józefów nad Wisłą
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie.
45 817,05 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla SGGW
12 546,00 PLN
2012-12-10   Czajniki elektryczne 6 150,00 PLN
2012-12-10   Sprzęt profesjonalny do użytku w gastronomii 6 396,00 PLN
  Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego
122 385,00 PLN
2012-12-10   Teleobiektyw szt 3. 95 940,00 PLN
2012-12-10   1 Aparat Fotograficzny szt 5 2 Teleobiektyw szt 5 3 Lampa Błyskowa szt 5. 26 445,00 PLN
  Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
51 733,80 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 41 992,20 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 741,60 PLN
  Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
51 733,80 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 741,60 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 41 992,20 PLN
  Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
51 733,80 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 41 992,20 PLN
2012-12-10   Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 741,60 PLN
2012-12-07 Lublin

Gmina Lublin
Dostawy

Część II Tablet graficzny - 1 szt. Aparat cyfrowy kompaktowy typ 1 - 2 szt. Aparat cyfrowy kompaktowy typ 2 - 1 szt. Dyktafon cyfrowy stereo - 2 szt. Zestaw głośników - 2 szt.
4 206,60 PLN
2012-12-06 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego, RTV, wideo, baterii.
80 680,00 PLN
2012-12-06 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Dostawy

Sprzęt sportowy
5 092,20 PLN
2012-12-06 Kraków

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dostawy

Dostawa 4 sztuk kamer cyfrowych oraz 4 sztuk wież stereofonicznych.
3 788,40 PLN
  Praszka

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie
50 234,43 PLN
2012-12-06   Dostawa sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego 12 965,43 PLN
2012-12-05   Dostawa sprzętu komputerowego 37 269,00 PLN
2012-12-06 Bratoszewice

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Dostawy

Dostawa sprzętu, oprogramowania komputerowego i RTV
36 000,00 PLN
  Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa aparatów do rejestracji obrazu z dodatkowym wyposażeniem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
4 680,15 PLN
2012-12-05   Dostawa zestawu składającego się z kamery cyfrowej, trzech kart pamięci oraz akumulatora 2 829,00 PLN
2012-12-05   Dostawa zestawu składającego się z kamery video z kartą pamięci, statywem i torbą 1 851,15 PLN
  Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i AGDciśnieniowego ekspresu do kawy, lodówek, telewizora oraz zmywarki do naczyń
7 835,10 PLN
2012-12-05   Lodówka wysoka 861,00 PLN
2012-12-05   Lodówka niska 701,10 PLN
2012-12-05   Ciśnieniowy ekspres do kawy 4 305,00 PLN
2012-12-05   Zmywarka do naczyń 1 968,00 PLN
  Brenna

Gmina Brenna
Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap II.
14 981,40 PLN
2012-12-04   Dostawa sprzętu multimedialnego 5 658,00 PLN
2012-12-04   Dostawa Wieży Hi-Fi 1 845,00 PLN
2012-12-04   Dostawa pomocy edukacyjno-informacyjnych 5 079,90 PLN
2012-12-04   Dostawa manekinów wystawowych 2 398,50 PLN
  Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawy

DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU DERMATOLOGII, GERIATRII, ZOLCHŁODZIARKI, MEBLE, SIEDZISKA, KRZESŁA, TABORETY, POŚCIEL, PODUSZKI, KOCE
27 539,70 PLN
2012-12-03   PAKIET NR 20 Lodówka, kuchenka mikrofalowa 22 435,20 PLN
2012-11-28   PAKIET NR 11 Zestaw wypoczynkowy 4 674,00 PLN
2012-11-28   Wózek do przewożenia posiłków 430,50 PLN
2012-12-03 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA ELEMENTÓW DO REJESTRACJI BADAŃ POLIGONOWYCH GOS
8 979,00 PLN
2012-11-30 Repki

Gmina Repki
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
76 063,20 PLN
2012-11-30 Strzelce Opolskie

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
Dostawy

Dostawa wyposażenia i sprzętu kuchennego, sprzętu komputerowego, zabawek, wyposażenia biurowego oraz wyposażenia zewnętrznego placu zabaw żłobka przeznaczonego na realizację projektu p.n. /Aktywny powrót Mam do pracy/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
103 255,08 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach (11 części):
17 306,10 PLN
2012-11-29   Część X - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Ewolucji Molekularnej UG 910,20 PLN
2012-11-29   Część XI - dostawa sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych UG 1 205,40 PLN
2012-11-29   Część III - dostawa sprzętu AGD dla Instytutu Oceanografii UG (ZChM i OchŚM) 1 845,00 PLN
2012-11-29   Część IV - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Ekologii Roślin UG 430,50 PLN
2012-11-29   Część V - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Biologii Molekularnej UG 10 824,00 PLN
2012-11-29   Część VI - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG 1 107,00 PLN
2012-11-29   Część IX - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Prawa i Administracji UG 984,00 PLN
2012-11-28 Węgrów

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Dostawy

Wyposażenie pracowni językowej
19 015,80 PLN
  Choroszcz

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
Dostawy

DOSTAWA WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY
6 826,50 PLN
2012-11-27   poz. 8 307,50 PLN
2012-11-27   poz. 6 2 029,50 PLN
2012-11-27   poz. 7 1 476,00 PLN
2012-11-27   poz. 4 332,10 PLN
2012-11-27   poz. 3 2 214,00 PLN
2012-11-27   poz. 5 282,90 PLN
2012-11-27   poz. 10 184,50 PLN
  Szadek

Gmina i Miasto Szadek
Dostawy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 200 000 Euro na dostawę wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Przatów Dolny oraz w miejscowości Krokocice
70 663,50 PLN
2012-11-26   dostawa wyposażenia świetlicy 64 390,50 PLN
2012-11-26   dostawa elektroniki 6 273,00 PLN
  Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego oraz kamer termowizyjnych.
55 792,80 PLN
2012-11-26   Zadanie I - dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego w ramach projektu: Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka -Etap III (granica polsko - białoruska) - powiat hajnowski RP-obwód brzeski RB (Nr IPBU.02.02.01.20-002/09) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013; 3 321,00 PLN
2012-11-26   Zadanie II - dostawa 6 szt. aparatów fotograficznych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 szt. aparatu fotograficznego na potrzeby Izby Celnej; 52 471,80 PLN
2012-11-22 Biała Podlaska

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa
Dostawy

Dostawa wyposażenia na potrzeby Akademickiego Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej
145 368,05 PLN
2012-11-22 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Część II postępowania: dostawa wentylatorów stojących, ekranu do rzutnika multimedialnego, tablicy szkolnej sucho ścieralnej, telewizorów, radioodbiorników - załącznik numer 1.2. do SIWZ
9 913,80 PLN
2012-11-22 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 2305
Dostawy

Sprzęt fotograficzny
89 790,00 PLN
2012-11-19 Kobyłka

Gmina Kobyłka
Dostawy

Wyposażenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła
236 209,20 PLN
2012-11-16 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawy

Grupa B: Dostawa sprzętu kuchennego i mechanicznego
71 340,00 PLN
2012-11-15 Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Sprzęt multimedialny
2 952,00 PLN
2012-11-14 Szczecin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa oraz montaż sprzętu AGD, RTV w kwaterach internatowych i internatach w Świnoujściu, Kołczewie, Szczecinie, Mirosławcu, Złocieńcu, Świdwinie, Olesznie, Dziwnowie, Gryficach, Wałczu, Nadarzycach, Głębokim, Stargardzie Szczecińskim i Choszcznie.
144 143,70 PLN
2012-11-13 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Telewizor LCD wraz z uchwytem do mocowania na ścianie - szt.17
30 946,80 PLN
  Toszek

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Dostawy

24/PN/DEG/AS/2012 - Dostawa aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych, filmów DVD oraz stołu do tenisa stołowego w ramach modernizacji bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XII - Detoksykacji alkoholowej oraz oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
17 400,00 PLN
2012-11-12   SPRZĘT RTV I AGD 15 700,00 PLN
2012-11-12   STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO 1 700,00 PLN
2012-11-09 Radom

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
Dostawy

Dostawa urządzeń sanitarno - higienicznych do Pawilonu ZOL.
27 306,00 PLN
2012-11-08 Kraków

Areszt Śledczy
Dostawy

meble i in.
5 916,30 PLN
2012-11-07 Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dostawy

Zakup wraz z dostawą sprzętu AGD i RTV
113 898,00 PLN
2012-11-07 Bobrowniki

Urząd Gminy Bobrowniki
Dostawy

Zakup wyposażenia pracowni montażowej na potrzebę realizacji zajęć ICT
26 322,00 PLN
  Zakopane

Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
Dostawy

Wykonanie dostawy wyposażenia dla potrzeb Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny - Dom Dziecka Tatrogród, ul. Tetmajera 31 w Zakopanem
16 285,20 PLN
2012-11-06   Pakiet - Nr 8 1 968,00 PLN
2012-11-06   Pakiet - Nr 1 2 337,00 PLN
2012-11-06   Pakiet - Nr 9 664,20 PLN
2012-11-06   Pakiet - Nr 10 11 316,00 PLN
2012-11-05 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa elektronicznego systemu do głosowania dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24.
105 288,00 PLN
2012-10-31 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Dostawy

Dostawa sprzętu chłodniczego dla Domów Studenta i Obiektów świadczących usługi hotelowe Uniwersytetu Warszawskiego (DS-2, DS-4, DS-5, DS-6, Hera, Sokrates)
67 588,50 PLN
2012-10-31 Wiżajny

Urząd Gminy Wiżajny
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i AGD (telewizor, radiomagnetofon, aparat cyfrowy, odkurzacz) na cele realizacji projektu Punkt przedszkolny-jestem sobie przedszkolaczek
2 640,00 PLN
2012-10-31 Buczek

Gmina Buczek
Dostawy

Dostawa komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA..
126 075,00 PLN
2012-10-29 Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych
Dostawy

Sprzęt audio-video.
201 597,00 PLN
2012-10-29 Kraków

Jednostka Wojskowa 3811
Dostawy

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia RTV do Jednostki Wojskowej 3811
161 068,50 PLN
2012-10-26 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

dostawa papieru i chemii do fotografii
8 769,90 PLN
2012-10-26 Janikowo

Gmina Janikowo
Dostawy

Dostawy komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu -Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Kołodziejewie , ul. Szkolna 10, 88-160 Janikowo
121 745,40 PLN
2012-10-23 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

Zadanie nr 2
1 722,00 PLN
2012-10-23 Olsztyn

Jednostka Wojskowa 3674
Dostawy

sprzęt projekcyjny
14 661,60 PLN
2012-10-22 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet nr I
12 792,00 PLN
2012-10-22 Przesmyki

Gmina Przesmyki
Dostawy

Dostawa kosiarki oraz odśnieżarki
4 428,00 PLN
2012-10-22 Bukowina Tatrzańska

Wójt Gminy
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego
17 343,00 PLN
2012-10-17 Łańcut

Gmina Łańcut
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce.
104 107,20 PLN
2012-10-17 Łańcut

Gmina Łańcut
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Albigowej.
156 615,90 PLN
2012-10-16 Dąbrowa Chełmińska

Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
Dostawy

Dostawa komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu Cyfrowa szkoła
99 949,80 PLN
2012-10-15 Leszno

Gmina Leszno
Usługi

Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.
90 478,80 PLN
2012-10-11 Łowicz

Urząd Gminy Łowicz
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu - Cyfrowa szkoła
127 735,50 PLN
2012-10-10 Cedry Wielkie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
Dostawy

Doposażenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz biura projektu w ramach projektu pn.:Bądź aktywny - zmień swoje życie - 2
11 869,00 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu kwaterunkowego, RTV, ppoż. i medycznego dla Komisariatu Policji w Pieńsku w ramach projektu nr 100072283 pt. Wspólne pogranicze - wspólna infrastruktura bezpieczeństwa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
1 439,10 PLN
2012-10-10   Dostawa pojemników na śmieci i luster - w ilościach i o parametrach wskazanych w załączniku numer 1.4. do SIWZ 1 131,60 PLN
2012-10-01   Część VI postępowania: dostawa znaków ewakuacyjnych ppoż., apteczki - załącznik numer 1.6. do SIWZ. 307,50 PLN
2012-10-10 Krosno

Miejski Zespół Szkół Nr 1
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie
125 200,00 PLN
2012-10-08 Świecie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW KUCHENNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-19/DGT/2012
9 110,00 PLN
2012-10-05 Wieruszów

Burmistrz Wieruszowa
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu - Cyfrowa szkoła
362 788,50 PLN
2012-10-02 Sierpc

Urząd Miejski
Dostawy

Dla części I B zamówienia - Dostawa sprzętu fotograficznego
23 247,00 PLN
2012-10-02 Opole

Politechnika Opolska
Dostawy

Część II
13 161,00 PLN
2012-10-01 Trąbki Wielkie

Gmina Trąbki Wielkie
Dostawy

Dostawa sprzętu dla świetlicy w Gołębiewku współfinansowaną w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
7 441,50 PLN
  Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Dostawy

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE (NOWEGO) WYPOSAŻENIA PRZYSTANI JACHTOWEJ Z BAZĄ NOCLEGOWĄ ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TAMKA 2 W BYDGOSZCZY
51 020,40 PLN
2012-10-01   Pakiet II 8 364,00 PLN
2012-10-01   Pakiet IV 25 190,40 PLN
2012-10-01   Pakiet V 17 466,00 PLN
2012-10-01 Wilczyn

Gmina Wilczyn
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach programu Cyfrowa szkoła.
88 500,00 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa wideoprojektorów multimedialnych
7 933,50 PLN
2012-10-01   C. Wideoprojektor multimedialny 3 382,50 PLN
2012-10-01   E. Wideoprojektor multimedialny 2 214,00 PLN
2012-10-01   B. Wideoprojektor multimedialny 2 337,00 PLN
2012-10-01 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Dostawy

Dostawę sprzętu audiowizualnego i akcesoria do sprzętu Sprawa nr 46/2012
128 043,00 PLN
2012-09-26 Biskupin

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Dostawy

Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Biskupinie. Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego
37 638,00 PLN
  Lębork

Szkoła Podstawowa nr 5
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła
3 321,00 PLN
2012-09-25   Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła. Zadanie nr 8 - Wirtualna tablica interaktywna. 1 722,00 PLN
2012-09-25   Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła. Zadanie nr 9 - Wizualizer. 1 599,00 PLN
  Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV, AGD, oraz aparatów telefonicznych i faksów do wskazanych jednostek oświaty
36 518,70 PLN
2012-09-24   dostawa sprzętu AGD 10 701,00 PLN
2012-09-24   dostawa sprzętu RTV 25 817,70 PLN
2012-09-24 Katowice

Miasto Katowice
Dostawy

Dostawa i montaż mebli
285 395,67 PLN
2012-09-24 Drelów

Gmina Drelów
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO
16 961,70 PLN
  Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Dostawa, montaż sprzętu AGD dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
766,29 PLN
2012-09-21   Zadanie nr 5: Dostawa, montaż czajnika elektrycznego dla Instytutu Matematyki i Informatyki- zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ 437,88 PLN
2012-09-21   Zadanie nr 4: Dostawa, montaż czajnika elektrycznego dla Działu Administracyjno- Gospodarczego- zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ 328,41 PLN
2012-09-21 Głogów Małopolski

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Dostawy

zakup sprzętu AGD, RTV
17 982,60 PLN
  Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia - Nr EZP-252-33/2012.
12 546,00 PLN
2012-09-21   Pakiet IV - Sprzęt multimedialny - 1 kpl 6 027,00 PLN
2012-09-21   Pakiet III - Telewizory - 2 szt 6 519,00 PLN
2012-09-21 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa 1 szt. kamery przenośnej z osprzętem dla WEAIiE
9 606,30 PLN
2012-09-21 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

MAŁE AGD DLA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ UŁ
1 303,80 PLN
2012-09-20 Stryków

Gmina Stryków
Dostawy

Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego Cyfrowa szkoła
124 968,00 PLN
2012-09-18 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
139 887,90 PLN
2012-09-18 Sulików

Gmina Sulików
Dostawy

Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej - wyposażenie - Część Nr II - Sprzęt AGD
6 949,50 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/98/2012 Dostawa sprzętu AGD i RTV w 7 pakietach
11 439,00 PLN
2012-09-18   Pakiet 5 - dostawa zamrażarki - 1 szt. 4 674,00 PLN
2012-09-04   Pakiet 4 - dostawa telewizora - 1 szt. 5 658,00 PLN
2012-09-04   Pakiet 1 - dostawa chłodziarko-zamrażarki - 1 szt. 1 107,00 PLN
2012-09-18 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Szafa, sejf, niszczarka
8 800,00 PLN
  Dęblin

Jednostka Wojskowa 4219
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego - Nr 46/12/N
37 773,30 PLN
2012-09-17   Dostawa sprzętu audiowizualnego 9 495,60 PLN
2012-09-17   Dostawa sprzętu audiowizualnego 3 493,20 PLN
2012-09-17   Dostawa sprzętu audiowizualnego 12 423,00 PLN
2012-09-17   Dostawa sprzetu audiowizualnego 4 612,50 PLN
2012-09-17   Dostawa sprzetu audiowizualnego 7 749,00 PLN
2012-09-17 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4229
Dostawy

dostawę sprzętu kulturalno - oświatowego
40 590,00 PLN
  Mikołów

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Dostawy

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek podległych ZSiPM.
19 876,80 PLN
2012-09-15   sprzęt RTV i AGD 15 264,30 PLN
2012-09-15   sprzęt specjalistyczny 4 612,50 PLN
  Jelenia Góra

Muzeum Karkonoskie
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - II
37 330,50 PLN
2012-09-14   Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej 2 829,00 PLN
2012-09-14   Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej 6 088,50 PLN
2012-09-14   Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej 16 974,00 PLN
2012-09-14   Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej 11 439,00 PLN
2012-09-14 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet V
71 340,00 PLN
2012-09-14 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Dostawy

dostawa, montaż i instalacja sprzętu techniczno - biurowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
922,50 PLN
2012-09-14 Warszawa

LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego
Dostawy

dostawa wyposażenia do pracowni biologicznej22
25 804,17 PLN
2012-09-14 Świebodzice

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka
Dostawy

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła
102 901,80 PLN
  Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia (w ramach zadania dostawa wyposażenia)
25 461,00 PLN
2012-09-14   Sprzęt sportowy 10 086,00 PLN
2012-09-14   Sprzęt radiowo - telewizyjny 3 690,00 PLN
2012-09-14   Urządzenia komputerowe 4 182,00 PLN
2012-09-14   Sprzęt gospodarstwa domowego i nagrzewnica 7 503,00 PLN
2012-09-13 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup aparatów telefonicznych
1 906,50 PLN
2012-09-13 Warszawa

Departament Administracyjny MON
Dostawy

sprzęt fotograficzny
100 860,00 PLN
2012-09-12 Aleksandrów Łódzki

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej z oddziałami i integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj
99 138,00 PLN
2012-09-11 Warszawa

Agencja Rynku Rolnego
Dostawy

Zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla laureatów konkursów oraz na potrzeby własne ARR
58 892,40 PLN
2012-09-11 Warszawa

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sprzęt AGD, RTV i telekomunikacyjny
12 152,40 PLN
  Kalwaria Zebrzydowska

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych
Dostawy

Projekt p.n. Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17 097,00 PLN
2012-09-07   Sprzęt komputerowy i multimedialny - Zespół Szkół Nr 2 w Brodach 5 781,00 PLN
2012-09-07   Sprzęt komputerowy i multimedialny - Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach 6 150,00 PLN
2012-09-07   Sprzęt komputerowy i multimedialny - Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich 5 166,00 PLN
  Słomniki

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach
Dostawy

Doposażenie szkół Gminy Słomniki w środki niezbędne do prowadzenia zajęć wykorzystywane w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki z podziałem na zadania .
6 280,00 PLN
2012-09-06   ZADANIE XXIX- pomoce dydaktyczne- sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej w Kacicach 3 800,00 PLN
2012-09-06   ZADANIE XXXII- pomoce dydaktyczne -sprzęt elektroniczny /oprogramowanie dla Szkoły Podstawowej w Słomnikach 2 480,00 PLN
2012-09-04 Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy

DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA DOMOWEGO DO PLACÓWEK ZESPOŁU ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY - III PROCEDURA
1 808,10 PLN
2012-09-04 Gniezno

Gmina Miasto Gniezno
Dostawy

Dostawa sprzętu dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
13 530,00 PLN
2012-09-03 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet nr II
32 103,00 PLN
2012-09-03 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Dostawy

sprzęt AGD,
3 025,80 PLN
2012-08-31 Brzozów

Gmina Brzozów
Dostawy

Wyposażenie łazienek
15 215,10 PLN
2012-08-29 Zielona Góra

Urząd Miasta
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania komputerowego
57 541,65 PLN
2012-08-29 Suwałki

Miasto Suwałki
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Otwarty umysł - drogą do sukcesu - część 2.
9 507,90 PLN
  Tuchola

Gmina Tuchola
Dostawy

Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu
17 773,50 PLN
2012-08-28   Wyposażenie pozostałe 1 783,50 PLN
2012-08-28   Sprzęt RTV, AGD i komputerowy 14 760,00 PLN
2012-08-28   Wyposażenie i utrzymanie ogrodu 1 230,00 PLN
2012-08-28 Komorniki

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Dostawy

DOSTAWA URZĄDZEŃ projekcyjnych, komputerowych i oprogramowania komputerowego
21 894,00 PLN
2012-08-24 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV dla jednostek UAM w Poznaniu
42 976,20 PLN
2012-08-24 Sokołów Podlaski

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Dostawy

Wyposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
53 367,24 PLN
  Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD do Narodowego Banku Polskiego
215 829,33 PLN
2012-08-23   Dostawa urządzeń i wyposażenia gastronomicznego 126 039,33 PLN
2012-08-23   Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego 89 790,00 PLN
2012-08-22 Warszawa

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
Dostawy

Dostawa wentylatorów biurowych dla jednostek obsługiwanych przez CIOR Warszawa
35 973,81 PLN
2012-08-22 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawy

sprzęt ogrodowy, maszyny do czyszczenia posadzek
27 060,00 PLN
2012-08-21 Kobyłka

Gmina Kobyłka
Dostawy

Sprzęt multimedialny
25 030,50 PLN
2012-08-21 Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

Przetarg nieograniczony Nr AM / AZ / PN - 71 / 12 naDostawa i montaż zestawu multimedialnego w Katedrze Patomorfologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1
17 994,90 PLN
2012-08-21 Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i projektu Wrocław Miastem Aktywnych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18 942,00 PLN
2012-08-20 Kołaczyce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
Dostawy

Dostawa wyposażenia komputerowego
28 536,00 PLN
2012-08-20 Lubań

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Dostawy

Dostawa komputera przenośnego
4 551,00 PLN
2012-08-17 Rybnik

Miasto Rybnik
Dostawy

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku - pracownia architektury krajobrazu.
27 675,00 PLN
2012-08-17 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Zakup oraz dostawa aparatów telefonicznych i faksów dla Inkubatora Medialno-Artystycznego w ramach projektu Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w Lublinie - Inkubator Medialno-Artystyczny
3 726,90 PLN
2012-08-16 Chełmno

Powiat Chełmiński
Dostawy

drobne artykuły przemysłowe, RTV
26 703,30 PLN
2012-08-16 Masłów

Urząd Gminy Masłów
Dostawy

dostawa z montażem sprzętu multimedialnego i telewizorów oraz dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach
46 420,20 PLN
  Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego oraz sprzętu RTV dla JW 4213 we Wrocławiu. WYCH/155/2012
35 802,84 PLN
2012-08-16   zadanie nr 1 29 837,34 PLN
2012-08-16   zadanie nr 2 5 965,50 PLN
2012-08-16 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa lodówek dla Domów Studenckich DS-1 i DS-4 Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
349 812,00 PLN
2012-08-13 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Dostawy

Pakiet VII
6 885,54 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2 891,65 PLN
2012-08-13   Zadanie nr 16 - Chłodziarko-zamrażarka szafkowa dla Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych ul. Balicka 116b - 1 szt. 1 107,00 PLN
2012-08-13   Zadanie nr 8 - Odkurzacz dla Domu Studenckiego nr III, Al. 29 listopada 48c - 1 szt. 836,40 PLN
2012-08-13   Zadanie nr 15 poz.1. Wentylatory biurkowe dla Działu Gospodarczego (magazyn centralny) Al. Mickiewicza 21 - 5 szt. 338,25 PLN
2012-08-13   Zadanie nr 13 poz. 2. Miksery elektryczne dla Katedry Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Wydziału Technologii Żywności ul. Balicka 122 - 5 szt. 610,00 PLN
2012-08-08 Ząbki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Dostawy

Zadanie nr 2 - DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO.
28 905,00 PLN
2012-08-06 Krosno

Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Dostawy

Zadanie Nr 3 - Zakup sprzętu fotograficznego
18 880,50 PLN
  Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej (w ramach zadania dostawa wyposażenia)
45 879,00 PLN
2012-08-06   Urządzenia komputerowe 3 567,00 PLN
2012-08-06   Sprzęt sportowy 11 931,00 PLN
2012-08-06   Sprzęt radiowo-telewizyjny 5 904,00 PLN
2012-08-06   Sprzęt gospodarstwa domowego i nagrzewnica 24 477,00 PLN
2012-08-03 Dopiewo

Gmina Dopiewo
Dostawy

Zadanie nr 2 sprzęt nagłaśniający
6 580,50 PLN
2012-08-03 Dopiewo

Gmina Dopiewo
Dostawy

Nr sprawyROA.271.21.2012 Dostawa, montaż i ustawienie sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Urzędu Gminy w Dopiewie.
30 531,15 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/42/2012 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Pracownia komputerowa modelowania metodą Rapid Prototyping..
31 426,50 PLN
2012-08-02   Komputery stacjonarne PC i monitory komputerowe 24 108,00 PLN
2012-08-02   Urządzenie wielofunkcyjne, Dysk przenośny , komputer przenośny 7 318,50 PLN
2012-08-02 Strzelce Opolskie

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
Dostawy

Przebudowa obiektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich, ul. Wyszyńskiego 14
84 919,20 PLN
2012-08-01 Olsztyn

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego
Dostawy

Zadanie B)Dostawa sprzętu AGD i RTV
48 540,00 PLN
2012-08-01 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

dostawa rejestratorów obrazu widea, pamięci flash i naśnika danych
7 995,00 PLN
2012-07-31 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 4 - Telewizor (1 sztuka)
1 722,00 PLN
2012-07-31 Świecie

Powiat Świecki
Dostawy

Dostawa wyposażenia do pracowni krawieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim
39 237,00 PLN
2012-07-31 Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszwałach Ostatnim Groszu oraz do Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Długim Polu w ramach zadania pod nazwąKompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały - Ostatni Grosz
94 956,00 PLN
2012-07-31 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Zamrażarki - 4 sztuki
6 273,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych i kamer video, w podziale na pakiety. Znak sprawyAEZ/S-153/2012
15 313,50 PLN
2012-07-31   Pakiet nr 2 - Dostawa zestawu sprzętu fotograficznego 5 043,00 PLN
2012-07-31   Pakiet nr 5 - Dostawa aparatu cyfrowego wraz z wyposażeniem 1 783,50 PLN
2012-07-31   Pakiet nr 3 - Dostawa zestawu sprzętu fotograficznego 8 487,00 PLN
2012-07-30 Mikołów

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla jednostek podległych ZSiPM..
20 886,63 PLN
  Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - postępowanie II
17 736,60 PLN
2012-07-30   Akcesoria do grillowania 5 990,10 PLN
2012-07-30   Sprzęt AGD 10 209,00 PLN
2012-07-30   Bielizna stołowa 1 537,50 PLN
2012-07-27 Czersk

Gmina Czersk
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV I NAGŁAŚNIAJĄCEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOTELPIU
22 632,00 PLN
2012-07-26 Brzeg Dolny

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
Dostawy

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym
69 372,00 PLN
2012-07-19 Białystok

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26
Dostawy

Dostawę wentylatorów stojących i biurkowych
5 018,40 PLN
2012-07-18 Kikół

Gmina Kikół
Dostawy

Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i elektroniczny) do szkół z terenu gminy Kikół w ramach projektuRozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach
75 810,00 PLN
2012-07-17 Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SZKLANYCH DO PLACÓWEK ZESPOŁU ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY
12 929,64 PLN
2012-07-17 Biłgoraj

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Dostawy

Wyposażenie higieniczno-sanitarne, gospodarcze i p-poż. oraz elementy informacji wizualnej
34 917,24 PLN
2012-07-17 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa i montaż : Zestawu wideokonferencyjnego w którego skład wchodzi; Telewizor cyfrowy, mikrofony i głośniki ( zestaw głośnomówiący do wideokonferencji, oraz kamera wideo
8 610,00 PLN
2012-07-16 Bogdaniec

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bogdaniec
Dostawy

Dostawa komputera przenośnego typu Notebook.
4 243,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-091/2012 Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami
12 915,00 PLN
2012-07-16   Pakiet 2 - dostawa zamrażarki, szt. 1. 4 920,00 PLN
2012-07-16   Pakiet 1 - dostawa chłodziarki, szt. 1. 3 444,00 PLN
2012-07-16   Pakiet 5 - dostawa lodówek, szt. 3 4 551,00 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/75/2012 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 493,20 PLN
2012-07-16   Pakiet 6 - dostawa chłodziarko-zamrażarek - 1 szt. 1 033,20 PLN
2012-07-16   Pakiet 5 - dostawa chłodziarko-zamrażarek - 2 szt. 2 460,00 PLN
2012-07-13 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH (nr sprawyZP-711-2/12)
30 750,00 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach (18 części)
21 365,10 PLN
2012-07-12   część II - dostawa sprzętu AGD dla Biblioteki Głównej 1 537,50 PLN
2012-07-12   część IV - dostawa sprzętu AGD dla Zespołu Obiektów Sopot II, 984,00 PLN
2012-07-12   część V - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Genetyki, 282,90 PLN
2012-07-12   część VI - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Ewolucji Molekularnej, 7 626,00 PLN
2012-07-12   część X - dostawa sprzętu AGD dla Wydział Biologii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 738,00 PLN
2012-07-12   część XI - dostawa sprzętu AGD dla Instytutu Psychologii 615,00 PLN
2012-07-12   część XIV - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Biologii 1 537,50 PLN
2012-07-12   część XV - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Chemii - Zespół Zaopatrzenia 3 124,20 PLN
2012-07-12   część XVII - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Zarządzania 627,30 PLN
2012-07-12   część XVIII - sukcesywna dostawa sprzętu AGD dla pozostałych jednostek organizacyjnych UG 1 340,70 PLN
2012-07-12   część III - dostawa sprzętu AGD dla Zakładu Bakteriologii Molekularnej, 2 952,00 PLN
2012-07-12 Warszawa

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Dostawy

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego i medycznego dla obiektu ARS Kraków (zadanie 5WI 15011)
50 939,10 PLN
2012-07-12 Moszczenica

Gmina Moszczenica
Dostawy

Dostawa urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
5 535,00 PLN
2012-07-12 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Zadanie II -lodówki i kuchenki elektryczne nastawne
40 897,50 PLN
2012-07-11 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Pakiet nr 8 - dostawa koszy plastikowych na odpady
19 680,00 PLN
2012-07-11 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa aparatu fotograficznego dla WIMiR AGH - ZP/0409/2012
4 770,00 PLN
2012-07-11 Gostynin

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Dostawy

Sprzęt elektroniczny
32 595,00 PLN
  Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Dostawy

Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
3 444,00 PLN
2012-07-10   Pakiet nr 17 - PŁYTA GRZEWCZA 2 337,00 PLN
2012-07-10   Pakiet nr 23 - DOZOWNIK NA RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE 1 107,00 PLN
  Hajnówka

Powiat Hajnowski
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych
29 952,96 PLN
2012-07-10   Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 14 996,16 PLN
2012-07-10   Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 14 956,80 PLN
2012-07-10 Giżycko

Jednostka Wojskowa Nr 4352
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJACEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ SPRZĘTU RTV NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 W GIŻYCKU ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
128 953,20 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektuMRPO.01.01.01.-12-087/09, Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia
4 821,60 PLN
2012-07-09   Średnicomierz 60 cm, 1 szt., Klupa 50 cm, 1 szt. 553,50 PLN
2012-07-09   Lornetka 10x50, 5 szt. 2 460,00 PLN
2012-07-09   Wysokościomierz, 3 szt. 1 808,10 PLN
2012-07-09 Kielce

Muzeum Narodowe w Kielcach
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego, komputerowego i innych urządzeń na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach
58 486,50 PLN
2012-07-09 Huszlew

Urząd Gminy Huszlew
Roboty budowlane

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej Ośrodka Kultury w Huszlewie -zakup mebli sprzętu i osprzętu elektromechanicznego-Wyposażenie kuchni i instalacyjne Wymagana jest dostawa wyposażenia świetlicy fabrycznie nowego. Dostawa wyposażenia świetlicy zostanie dostarczona do świetlicy w Huszlewie transportem i na koszt Wykonawcy .
78 930,00 PLN
2012-07-09 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa telewizora LED 60 dla administracji UR.
17 564,40 PLN
2012-07-09 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa keyboardu.
4 920,00 PLN
  Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych i akcesoriów fotograficznych
3 493,20 PLN
2012-07-04   Dostawa aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem dla Katedry Fizjologii Roślin i Genetyki 3 198,00 PLN
2012-06-27   Dostawa akcesoriów fotograficznych dla jednostek organizacyjnych UPH 295,20 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD, RTV, nagłośnieniowego i fotograficznego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
22 072,35 PLN
2012-07-03   Pakiet 17 1 599,00 PLN
2012-07-03   Pakiet 15 4 231,20 PLN
2012-07-03   Pakiet 1 123,00 PLN
2012-07-03   Pakiet 2 5 781,00 PLN
2012-07-03   Pakiet 3 1 168,50 PLN
2012-07-03   Pakiet 5 3 936,00 PLN
2012-07-03   Pakiet 7 375,15 PLN
2012-07-03   Pakiet 9 2 767,50 PLN
2012-07-03   Pakiet 10 2 091,00 PLN
2012-07-03 Warszawa

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Dostawy

Dostawa telewizorów LED oraz odtwarzaczy systemu Blu-ray na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
50 983,50 PLN
2012-07-02 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Dostawy

Sprawa 133/2012
39 944,25 PLN
2012-06-28 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Zakup ciśnieniowych ekspresów do kawy oraz zmywarek do naczyń dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
13 800,60 PLN
  Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Wyposażenie pracowni w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
3 111,90 PLN
2012-06-28   Kasa fiskalna 1 599,00 PLN
2012-06-28   Akcesoria do parzenia kawy 1 512,90 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
1 685,10 PLN
2012-06-27   Zamrażarka szufladowa 1 414,50 PLN
2012-06-27   Kuchenka mikrofalowa 270,60 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
3 640,80 PLN
2012-06-27   Odkurzacze przemysłowe 3 198,00 PLN
2012-06-27   Czajniki bezprzewodowe 442,80 PLN
2012-06-27 Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dostawy

Pakiet A (część I) Pomoce dydaktyczne (inne)
13 505,40 PLN
2012-06-25 Barcin

Gmina Barcin
Dostawy

Dostawa sprzętu, wyposażenia i urządzeń dla stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie Zakres III - dostawa sprzętu komputerowego i RTV
6 150,00 PLN
2012-06-25 Kraków

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie
Dostawy

Dostawa artykułów wyposażenia biura, sprzętu biurowego i sprzętu AGD
99 387,00 PLN
2012-06-20 Warszawa

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawy

Dostawa zestawu fotograficznego złożonego z cyfrowego aaratu fotograficznego, statywu fotograficznego i głowicy
2 900,00 PLN
2012-06-20 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Dostawy

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU - INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARTUZY
11 316,00 PLN
  Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Dostawa sprzętu nagłaśniającego, fotograficznego oraz sprzętu RTV dla JW 4213 we Wrocławiu
65 866,50 PLN
2012-06-20   zadanie nr 3 59 962,50 PLN
2012-06-20   zadanie nr 1 5 904,00 PLN
2012-06-20 Sulechów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Dostawy

Dostawa wraz z rozładunkiem narzędzi oraz drobnych akcesoriów niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych..
37 441,20 PLN
2012-06-19 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4229
Dostawy

DOSTAWĘ MIKSERA ELEKTROAKUSTYCZNEGO DO 8 KANAŁÓW, KOLUMNY GŁOŚNIKOWEJ AKTYWNEJ DO 500 W, ODBIORNIKA TV Z EKRANEM PLAZMOWYM POWYŻEJ 50 CALI, WIDEOPROJEKTORA PRZENOŚNEGO DO 300 CALI, STATYWU DO KOLUMNY GŁOŚNIKOWEJ, KABLA- PRZEWÓD AUDIO, KSEROKOPIARKI CYFROWEJ FORMATU A-3
72 816,00 PLN
  Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Sukcesywne dostawy, montaż i rozmieszczenie wyposażenia i sprzętu gospodarczego dla następujących komórek organizacyjnych SzpitalaSOR (I i II etap), Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych.
18 696,00 PLN
2012-06-18   Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarczego dla komórek organizacyjnych Szpitala 9 581,70 PLN
2012-06-18   Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarczego dla komórek organizacyjnych Szpitala 9 114,30 PLN
2012-06-18 Mirosławiec

Gmina i Miasto Mirosławiec
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
12 177,00 PLN
  Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy

Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
12 900,24 PLN
2012-06-14   DOSTAWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO OBIEKTU PRZEZNACZANEGO NA ŻŁOBEK PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 70/72 W WARSZAWIE W ZAKRESIE: DOSTAWY I INSTALACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO, RTV 12 361,50 PLN
2012-06-14   DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO DO ŻŁOBKA NR 36 PRZY UL. STRUMYKOWEJ 18 W WARSZAWIE 538,74 PLN
2012-06-14 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Filologicznego, Plac Uniwersytecki 1; 15-420 Białystok.
18 573,00 PLN
2012-06-12 Olsztyn

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawy

Część nr 1: telefonów bezprzewodowych (2 szt.), telefonów przewodowych (35 sztuk)
1 537,50 PLN
2012-06-11 Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Zadanie nr 2: Dostawa zamrażarki szufladowej i lodówko-zamrażarki dla Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego - załącznik nr 1B do SIWZ
2 275,50 PLN
  Jelenia Góra

Muzeum Karkonoskie
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
41 532,18 PLN
2012-06-06   Dostawa aparatu cyfrowego do pracowni konserwatorskiej 2 971,68 PLN
2012-06-06   Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej 11 808,00 PLN
2012-06-06   Dostawa klimatyzatorów - nawilżaczy i osuszaczy do pracowni konserwatorskiej 26 752,50 PLN
2012-06-06 Świdnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Krok ku samodzielności realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1 490,76 PLN
2012-06-06 Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Dostawy

Zakup sprzętu elektronicznego dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Sprawa numer NZ.273.85.2012.AMA
17 466,00 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - nr sprawy ZP/0288/2012
84 316,00 PLN
2012-06-06   Dostawa 81 szt. lodówek wraz z ich instalacją w pokojach studenckich 77 711,40 PLN
2012-06-06   Dostawa 10 szt. żelazek parowych 799,00 PLN
2012-06-06   Dostawa 4 szt. kuchenek elektrycznych jednopalnikowych 393,60 PLN
2012-06-06   Dostawa 55 szt. kuchenek elektrycznych dwupalnikowych 5 412,00 PLN
2012-06-05 Przedbórz

Gmina Przedbórz
Dostawy

Dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu
20 959,20 PLN
2012-06-05 Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

PAKIET VII
3 450,00 PLN
2012-06-04 Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dostawy

dostawa 1 szt projektora multimedialnego
2 275,50 PLN
2012-06-01 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego z przeznaczenie dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie
29 827,50 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania w podziale na pakiety
18 450,00 PLN
2012-06-01   Pakiet nr 5 - Monitor (3 sztuki) 9 225,00 PLN
2012-06-01   Pakiet nr 7 - System do testów i głosowania oraz tablica interaktywna (1 sztuka)3 9 225,00 PLN
2012-06-01 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 3 - Dostawa kamery ze statywem
3 628,50 PLN
2012-05-29 Radomin

Gmina Radomin
Dostawy

Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego oraz zestawu bezprzewodowego z mikrofonem dla Urzędu Gminy Radomin
6 600,00 PLN
2012-05-28 Warszawa

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

dostawa kamery 3D ze statywem i pokrowcem
4 428,00 PLN
  Warszawa

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa sprzętu gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
4 415,70 PLN
2012-05-28   Dostawa wyposażenia. 3 185,70 PLN
2012-05-28   Dostawa sprzętu gospodarczego. 1 230,00 PLN
2012-05-25 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Dostawa projektora multimedialnego dla Politechniki Koszalińskiej
2 952,00 PLN
2012-05-24 Koło

Gmina Koło
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego.
12 767,40 PLN
  Poznań

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu
Dostawy

Dostawa pierwszego wyposażenia do budynku garażowo-warsztatowego nr 10 w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach Aresztu Śledczego w Lubsku
8 825,25 PLN
2012-05-24   Sprzęt AGD 2 988,90 PLN
2012-05-24   Sprzęt do utrzymania czystości 5 836,35 PLN
2012-05-23 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Dostawy

Dostawa projektora multimedialnego
1 537,50 PLN
2012-05-23 Dopiewo

Gmina Dopiewo
Dostawy

Dostawa programów multimedialnych do logopedii oraz sprzętu multimedialnego do projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie.
10 728,00 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa projektorów multimedialnych i sprzętu RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach (12 części).
15 621,00 PLN
2012-05-22   część XI - dostawa i montaż projektora multimedialnego dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (projekt unijny) 7 011,00 PLN
2012-05-22   część X - dostawa sprzętu RTV dla Biblioteki UG 8 610,00 PLN
2012-05-22 Słupsk

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Dostawy

Część 1: Dostawa sprzętu IT, komputerowego, fotograficznego i muzycznego
31 943,10 PLN
2012-05-22 Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Sprzęt gospodarstwa domowego i nagrzewnica
17 195,40 PLN
2012-05-21 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Aparat fotograficzny
1 906,50 PLN
2012-05-17 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawy

dostawy artykułów gospodarczych i czystościowych na okres 12 miesięcy. Nr sprawyEO/EZ-2734/19/12.
20 137,25 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.DZP-291-633/2012
3 825,30 PLN
2012-05-17   Zadanie 11 - Mikser dla Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji Wydziału Technologii Żywności - szt.2. 209,10 PLN
2012-05-17   Zadanie 14 - Chłodziarka szafkowa dla Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego - szt.2. 3 321,00 PLN
2012-05-17   Zadanie 10 - Blender elektryczny dla Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji Wydziału Technologii Żywności - szt.2. 295,20 PLN
2012-05-17 Trzebiechów

Urząd Gminy Trzebiechów
Dostawy

Wyposażenie sal wiejskich w m. Borek, Mieszkowo, Trzebiechów
114 714,72 PLN
2012-05-15 Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy

DOSTAWA I INSTALACJA SPRZETU KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO, RTV
12 054,00 PLN
2012-05-15 Czarna

Gmina Czarna
Dostawy

Dostawa sprzętu sportowego
27 800,00 PLN
2012-05-10 Białystok

Politechnika Białostocka
Dostawy

Kamera cyfrowa z osprzętem (2 karty pamięci, 2 akumulatory, statyw, torba) - 1 szt./1 kpl..
37 023,00 PLN
2012-05-07 Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dostawy

2 szt projektorów multimedialnych NEC V260X
3 776,10 PLN
  Łódź

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, RTV itp.
31 518,75 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 13 -Lampa ciemniowa 984,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 12 -Koreks - element wyposażenia ciemni fotograficznej, 584,25 PLN
2012-04-30   pakiet 1 poz. 11 -Szczypce do zdjęć- do chemii; 92,25 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 10 -Kuwety fotograficzne z PCV; nietłukące; o wymiarach:20x25cm. 369,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 9 -Kuwety fotograficzne z PCV; nietłukące; o wymiarach: 30x40cm. 147,60 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 8 -Soft box -jeden z modyfikatorów oświetlenia stosowany w fotografii i filmowaniu. 73,80 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 6 -Elektroniczny zegar (zegar ciemniowy) służący do precyzyjnej regulacji czasu działania lampy w powiększalniku. 3 382,50 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 4.- Rzutnik multimedialny 2 214,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 5 -Powiększalnik -służący do rzutowania obrazu 6 457,50 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 3 - Drukarka - monochromatyczna 676,50 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 1 - Ekran rozwjany elektrycznie 210x210. 1 107,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 15 -Maskownica - unieruchamiająca naświetlany za pomocą powiększalnika papier fotograficzny. 3 690,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 16 - Butelka harmonijkowa - Butelka o zmiennej objętości od 900 do 2000 ml do przechowywania chemii fotograficznej. 498,15 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 18 -Żarówka powiększalnikowa - mleczna o mocy 150W - napięcie 230 W. 61,50 PLN
2012-04-30   Pakiet 1 poz. 22 -Elektryczny system zawieszenia teł 984,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 3 poz. 5 -Urządzenie do automatycznej identyfikacji towarów 492,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 4 poz. 1 -Laptop z oprogramowaniem 3 493,20 PLN
2012-04-30   Pakiet 5 poz. 1 -Kamera cyfrowa z oprogramowaniem 4 305,00 PLN
2012-04-30   Pakiet 7 poz. 1 -Telewizor - przekątna (cale) 40 1 906,50 PLN
  Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla Kancelarii Sejmu
112 495,60 PLN
2012-04-26   Dostawa żelazek, czajników, odkurzaczy 22 509,00 PLN
2012-04-26   Dostawa lodówek 89 986,60 PLN
2012-04-25 Okrzeja

Muzeum Henryka Sienkiewicza
Dostawy

PAKIET 1 - dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu fotograficznego
6 150,00 PLN
2012-04-25 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa chłodziarko zamrażalki i kuchenki mikrofalowej o parametrach wskazanych w załączniku numer 1d do SIWZ
1 168,50 PLN
2012-04-24 Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Zadanie nr 2
6 740,00 PLN
2012-04-23 Bielsk Podlaski

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
Dostawy

Dostawa laptopa, projektora, ekranu projekcyjnego
4 000,00 PLN
  Ścinawa

Gmina Ścinawa
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
1 632,00 PLN
2012-04-23   Pakiet do zajęć wokalno-tanecznych - miniwieża. 307,50 PLN
2012-04-23   Pakiet dydaktyczny do zajęć językowych - dyktafon. 307,50 PLN
2012-04-23   Pakiet dydaktyczny do zajęć językowych. 1 017,00 PLN
  Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Dostawy

Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.51.2012.AMA
17 388,51 PLN
2012-04-23   Sprzęt ogrodniczy 7 503,00 PLN
2012-04-23   Sprzęt do utrzymania czystości 9 885,51 PLN
2012-04-19 Tczew

Gmina Miejska Tczew
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i wyposażenia pozostałego do budynku przy ul. Zamkowej 26 i ul. Chopina 33 w Tczewie w ramach projektu pn. Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie
51 856,80 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa kserokopiarek, niszczarek, sprzętu projekcyjnego i dyktafonu dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy31/CG/2012)
578,10 PLN
2012-04-18   Dostawa kserokopiarek, niszczarek, sprzętu projekcyjnego i dyktafonu dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy31/CG/2012) 270,60 PLN
2012-04-18   Dostawa kserokopiarek, niszczarek, sprzętu projekcyjnego i dyktafonu dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy31/CG/2012) 307,50 PLN
2012-04-18 Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie
Dostawy

okablowanie do montażu tablic interaktywnych z projektorem.
565,80 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD, RTV, nagłośnieniowego i fotograficznego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
4 280,40 PLN
2012-04-16   Pakiet 26 3 321,00 PLN
2012-04-16   Pakiet 5 369,00 PLN
2012-04-16   Pakiet 6 123,00 PLN
2012-04-16   Pakiet 15 467,40 PLN
2012-04-12 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa aparatu fotograficznego z lampą błyskową, futerałem, torbą fotograficzną oraz zasilaczem dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych działającym przy Politechnice Krakowskiej.
5 006,10 PLN
2012-04-12 Repki

Gmina Repki
Dostawy

Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy - Część II
49 962,60 PLN
2012-04-11 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

Zadanie nr 1 - dostawa mikrowieży (3 szt.), radiomagnetofonów z odtwarzaczem CD (4 szt.), przenośnych odtwarzaczy DVD (4 szt.) oraz radiobudzików (4 szt.);
3 580,00 PLN
2012-04-11 Rogowo

Gmina Rogowo
Dostawy

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, na terenie Gminy Rogowo
72 693,00 PLN
2012-04-10 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 5 - Chłodziarko zamrażarka
1 772,00 PLN
2012-04-06 Gołdap

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
Dostawy

Zakup i dostawę sprzętu dydaktycznego do pracowni gastronomicznej nr 1 i nr 2 w ramach projektu Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi
8 100,00 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/08-2012/DOP-a)
1 168,50 PLN
2012-04-06   Dostawa drukarki laserowej, monochromatycznej 738,00 PLN
2012-04-06   Dostawa skanera 430,50 PLN
  Toruń

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawę sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
79 377,60 PLN
2012-04-05   Kamera Full HD, aparat fotograficzny, telewizory LCD, odtwarzacze BLU-RAY, projektor, monitor LCD 65 337,60 PLN
2012-04-05   Bezprzewodowa kamera wewnętrzna 14 040,00 PLN
2012-04-04 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa czajnika elektrycznego
86,10 PLN
2012-04-04 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Część A - Cyfrowe Aparaty fotograficzne - 6 szt.
12 669,00 PLN
2012-03-29 Gliwice

Miasto Gliwice
Dostawy

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach - dostawa artykułów gospodarstwa domowego
90 726,25 PLN
2012-03-28 Lądek-Zdrój

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Dostawy

Dostawa lampek nocnych dla Szp. Uzdr. Dąbrówka w Długopolu Zdroju
1 353,00 PLN
2012-03-27 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa lodówki do pracowni histopatologicznej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
738,00 PLN
2012-03-23 Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do szkół podstawowych w Kętrzynie
20 172,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów do zajęć dydaktycznych oraz materiałów do zajęć terenowych w ramach realizacji projektu POKL.04.01.02-00-114/10 pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska
8 364,00 PLN
2012-03-15   Zestaw do notatek i klasyfikacji gleb w terenie 3 198,00 PLN
2012-03-15   Odzież ochronna na zajęcia terenowe 5 166,00 PLN
2012-03-14 Olsztyn-Kortowo

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Dostawy

Dostawa odbiornika GPS z pamięcią wbudowaną minimum 850 MB, aparatem cyfrowym, mapą bazową, kompasem elektronicznym, wysokościomierzem barometrycznym, mapy Polski na CD w skali minimum 1:50 000 z zarysem brzegów wód śródlądowych - 1 komplet.
1 992,60 PLN
2012-03-07 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Dostawy

Dostawa wyposażenia multimedialnego Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie
133 824,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa zestawu kina domowego, radioodtwarzaczy, radiomagnetofonu, oraz mikrofonu do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12 595,20 PLN
2012-03-01   Dostawa zestawu kina domowego. 11 685,00 PLN
2012-03-01   Dostawa radioodtwarzacza, radiomagnetofonu z CD, mikrofonu. 910,20 PLN
2012-02-27 Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój
Dostawy

Pakiet nr 7 - warsztaty teatralne w SP Horyniec-Zdrój
2 927,40 PLN
2012-02-23 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie nr 3: Dostawa mikrofonów.
1 660,50 PLN
2012-02-22 Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie
Dostawy

Publikacje książkowe (podręczniki, ćwiczenia, słowniki, testy)
9 271,00 PLN
  Błonie

Gmina Błonie
Usługi

Zakup tablic interaktywnych, aparatów fotograficznych, netbooks oraz oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu Przepis na edukacyjny sukces - ugotuj z nami swoją przyszłość! - wdrożenie programów rozwojowych szkół Gminy Błonie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
26 494,20 PLN
2012-02-20   Zakup 4 (czterech) pojedynczych licencji (jedna licencja na jeden komputer) programu antywirusowego wraz z dostawą i instalacją w siedzibie Zamawiającego. 295,20 PLN
2012-02-20   Zakup 6 (sześciu) tablic interaktywnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w 5 (pięciu) placówkach oświatowych znajdujących się w gminie Błonie. 26 199,00 PLN
2012-02-15 Złocieniec

Gmina Złocieniec
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego
7 134,00 PLN
2012-02-14 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

zakup rzutnika wraz z ekranem i montażem w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
5 400,00 PLN
  Lądek-Zdrój

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Dostawy

Dostawa mebli, wyrobów włókienniczych oraz innego wyposażenia dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.
6 826,50 PLN
2012-02-09   Dostawa wózków do sprzątania dla Szp. Uzdr. Dąbrówka w Długopolu Zdroju 2 460,00 PLN
2012-02-09   Dostawa termosów dla Szp. Uzdr. Dąbrówka w Długopolu Zdroju 2 706,00 PLN
2012-02-09   Dostawa lampek nocnych dla Szp. Uzdr. Dąbrówka w Długopolu Zdroju 1 660,50 PLN
2012-02-08 Gostynin

Gmina Miasta Gostynina
Dostawy

oprogramowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
2 755,20 PLN
2012-02-07 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa desek do prasowania, suszarek do ubrań, suszarek do naczyń pokrowce na deski do prasowania.
2 927,40 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV, nagłośnieniowego i fotograficznego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
4 071,30 PLN
2012-02-07   Pakiet 9 332,10 PLN
2012-02-07   Pakiet 10 2 164,80 PLN
2012-02-07   Pakiet 12 1 574,40 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1 771,20 PLN
2012-02-07   Kuchenka mikrofalowa dla Sekcji Rozliczeń Obiektów - Dział Gospodarczy - 1 szt. 492,00 PLN
2012-02-07   Kuchenka elektryczna dla Katedry Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Wydział Technologii Żywności - szt.2 246,00 PLN
2012-02-07   Blender elektryczny dla Katedry Żywienia Człowieka Wydział Technologii Żywienia - 1 szt. 172,20 PLN
2012-02-07   Chłodziarka dla Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - 1 szt. 861,00 PLN
2012-02-06 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Dostawy

Odbiornik telewizyjny, monitor duży
10 824,00 PLN
  Łódź

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, RTV itp.
9 320,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 4 poz. 2 -Tablica multmedialna z oprogramowaniem 3 600,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 3 poz. 7 - Tablica multmedialna z oprogramowaniem 3 700,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 7 poz. 2 - Odtwarzacz DVD - Formaty odtwarzania: MPEG 4 XviD JPG MP3,Rodzaje odtwarzanych płyt:DVD DVD+ -R DVD+ -RW VCD CD CD-R-RW, Możliwość odtwarzania MPEG 4 i XviD z polskimi napisami .txt, odtwarza filmy ze wszystkich stref, Odtwarzanie JPEG, Odtwarzanie MP3,Wszystkie funkcje dostępne z pilota. Złącza USB, HDMI, EURO, S-Video - lub równoważne. 100,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 6 poz. 1 - Mini wieża - moc wyjściowa RMS 2 x 50 Watów. Pamięć stacji radiowych i ustawień korektora, Odtwarzanie płyt CD, pilot, port USB, - lub równoważne. Gwarancja minimum 24 miesiące 350,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 5 poz. 3 -Odtwarzacz DVD - formaty odtwarzania: MPEG 4 XviD JPG MP3,Rodzaje odtwarzanych płyt:DVD DVD+-R DVD+-RW VCD CD CD-R -RW, Możliwość odtwarzania MPEG 4 i XviD z polskimi napisami .txt, odtwarza filmy ze wszystkich stref, Odtwarzanie JPEG, Odtwarzanie MP3,Wszystkie funkcje dostępne z pilota Złącza USB, HDMI, EURO, S-Video. - lub równoważne. Gwarancja minimum 24 miesiące 100,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 5 poz. 5 -Mikrofon bezprzewodowy- pasmo UHF, praca w układzie diversity zapewniając ciągłość transmisji, zasilanie nadajnika bateria 9V, 4 przełączane częstotliwości pracy, wyjście sygnału: jack i XLR (symetryczne), stosunek sygnału do szumu: 95dB(A), moc nadajnika: 10 mW, pasmo przenoszenia: 80Hz-16kHz, przetwornik: dynamiczny, odbiornik stacjonarny: EM-1. - lub równoważne. Gwarancja minimum 24 miesiące 700,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 3 poz. 5 - Czytnik kodów 320,00 PLN
2012-01-30   Pakiet 5 poz. 4 - Radiomagnetofon - moc wzmacniacza: 4 W Odłączane głośniki: NIE, Tuner radiowy FM - tak. Tuner radiowy AM: MW/LW, Sposób strojenia radia: elektroniczny. Wyswietlacz LCD - tak, Wbudowany napęd płyt: Odtwarzacz CD, Odtwarzanie MP3 tak, Ilość płyt: 1, Port USB tak. Zasilanie sieciowe: 220-240 V,50/60 Hz, Zasilanie bateryjne. - lub równoważne. Gwarancja minimum 24 miesiące 450,00 PLN
  Wyry

Urząd Gminy
Dostawy

Dostawa sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych i rekwizytów teatralnych w ramach realizacji projektu Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry
8 948,25 PLN
2012-01-27   Dostawa instrumentów muzycznych 5 153,70 PLN
2012-01-27   Dostawa rekwizytów teatralnych 3 794,55 PLN
2012-01-26 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Worki strunowe
6 580,50 PLN
  Rzeszów

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dostawy

zakup i dostawy artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego.
54 286,05 PLN
2012-01-19   Pakiet nr 10 - Kosze i wózki na odpady. 18 388,50 PLN
2012-01-19   Pakiet nr 9 - Czajnik bezprzewodowy 5 535,00 PLN
2012-01-19   Pakiet nr 3 - Zastawa stołowa 26 857,05 PLN
2012-01-16   Pakiet nr 12 - Szafa ubraniowa, metalowa 3 505,50 PLN
2012-01-19 Świeszyno

Gmina Świeszyno
Dostawy

Do SP Niedalino zestaw gier i zabaw dydaktycznych na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
4 386,58 PLN
  Włocławek

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
Dostawy

Dostawa środków czystościowych i dezynfekcyjnych w podziale na 7 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
27 502,00 PLN
2012-01-17   Pakiet nr 1 20 220,00 PLN
2012-01-17   Pakiet nr 2 7 282,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7 011,00 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 722,00 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 722,00 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2 337,00 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 430,50 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 430,50 PLN
2012-01-16   Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 369,00 PLN
2012-01-12 Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu muzycznego i audio
7 725,00 PLN
2012-01-11 Cieszyn

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy

Zadanie nr 4
7 576,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 10 815 728,80 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

IV dostawa zmechanizowanego sprzętu AGD. Oznaczenie sprawyOZ/D/260/MN/11
31 186,50 PLN
2011-12-30   Zadanie 12 - Kuchenki gazowe, pralka automatyczna, grzejnik olejowy (AOSH) 9 532,50 PLN
2011-12-30   Zadanie 16 - Grzejniki elektryczne (RR-9) 184,50 PLN
2011-12-30   Zadanie 11 - Chłodziarki, pralki automatyczne, żelazko, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, grzejniki olejowe (AOS) 14 821,50 PLN
2011-12-30   Zadanie 10 - Ekspres do kawy (RAu-2) 1 150,00 PLN
2011-12-30   Zadanie 9 - Odkurzacz (RJP-1) 270,00 PLN
2011-12-30   Zadanie 4 - Odkurzacz (RAr-0) 500,00 PLN
2011-12-30   Zadanie 3 - Grzejnik olejowy (RJO2) 300,00 PLN
2011-12-30   Zadanie 2 - Zmywarka, grzejniki olejowe, grzejnik konwektorowy (RMT-1) 1 968,00 PLN
2011-12-30   Zadanie 1 - Czajniki elektryczne bezprzewodowe (OZ) 2 460,00 PLN
2011-12-27 Jarosław

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawy

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
9 740,00 PLN
2011-12-23 Łódź

Miasto Łódź
Dostawy

Dostawa odbiorników telewizyjnych i radiowych
21 771,00 PLN
  Białe Błota

Urząd Gminy Białe Błota
Dostawy

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16
11 511,15 PLN
2011-12-22   Wózki 9 163,50 PLN
2011-12-22   Artykuły higieniczne 2 347,65 PLN
2011-12-21 Kraków

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Dostawy

Dostawa 78 sztuk lodówek oraz 103 sztuk kuchenek mikrofalowych
70 429,80 PLN
  Barlinek

Barlinecki Ośrodek Kultury
Dostawy

Dostawa i montaż części umeblowania/wyposażenia do budynków Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Leśnej 1 i przy ul. Podwale 9 oraz Sali Widowiskowej
179 014,20 PLN
2011-12-20   C. Elementy zagospodarowania terenu i pozostałe 72 742,20 PLN
2011-12-20   A. Studio filmowe 106 272,00 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE DZP - 0431- 2404/2011
2 681,40 PLN
2011-12-20   Zadanie 1 - Chłodziarko-zamrażarka szt.1 dla Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin AL. Mickiewicza 21, 31- 120 KRAKÓW, 1 476,00 PLN
2011-12-20   Zadanie 2 - Chłodziarko-zamrażarka szt.1 dla Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 30-149 Kraków ul. Balicka 122 1 205,40 PLN
2011-12-20 Barlinek

Barlinecki Ośrodek Kultury
Dostawy

C. Elementy zagospodarowania terenu i pozostałe
72 742,20 PLN
2011-12-20 Bogatynia

Gmina Bogatynia
Dostawy

Sprzęt AGD i RTV
5 977,80 PLN
2011-12-19 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

część XI - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Biotechnologii Medycznej (projekt unijny)
1 230,00 PLN
2011-12-19 Ostrówek

Gimnazjum w Ostrówku
Dostawy

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Gimnazjum w Ostrówku.
90 190,05 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą urządzeń chłodniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
5 227,50 PLN
2011-12-19   Sprzedaż wraz z dostawą urządzeń chłodniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 1 722,00 PLN
2011-12-19   Sprzedaż wraz z dostawą urządzeń chłodniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 3 505,50 PLN
2011-12-16 Bydgoszcz

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Dostawy

Tablica interaktywna 77,5 cali+ projektor szerokokątny i ramie montażowe
7 158,60 PLN
  Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu AVT, urządzeń biurowych i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
9 225,00 PLN
2011-12-16   urządzenia biurowe II 3 628,50 PLN
2011-12-16   Sprzet AVT 5 104,50 PLN
2011-12-16   bindownica 492,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

dostawa kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, GPS i sprzętu nagłośnieniowego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
3 726,00 PLN
2011-12-16   Pakiet 11 1 107,00 PLN
2011-12-16   Pakiet 1 2 619,00 PLN
2011-12-14 Warszawa

Województwo Mazowieckie
Dostawy

APARAT FOTOGRAFICZNY
5 658,00 PLN
  Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice
Dostawy

Dostawa sprzętu w ramach projektu - Wilamowice, Edukacja, Rozwój III
1 845,00 PLN
2011-12-14   Zakup radiomagnetofonu na potrzeby realizacji Programu Rozwojowego SP w Hecznarowicach 369,00 PLN
2011-12-14   Zakup radiomagnetofonu na potrzeby realizacji Programu Rozwojowego Gimnazjum w Pisarzowicach 1 476,00 PLN
  Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych
71 697,93 PLN
2011-12-13   TELEFAX MONO 22 720,56 PLN
2011-12-13   TELEFAX KOLOR 15 040,44 PLN
2011-12-13   TELEFAX LASER FAKS 26 187,93 PLN
2011-12-13   TELEFON PRZEWODOWY 4 551,00 PLN
2011-12-13   TELEFAX TERMOTRANSFER FAX 3 198,00 PLN
2011-12-13 Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

ZADANIE NR 6: DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
7 995,00 PLN
2011-12-13 Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Zadanie nr 4: Dostawa i montaż zmywarki dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego - załącznik nr 1D do SIWZ
1 968,00 PLN
  Mirsk

Gmina Mirsk
Dostawy

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC W KWIECISZOWICACH I BRZEZIŃCU
45 307,05 PLN
2011-12-12   Sprzęt kuchenny 17 927,25 PLN
2011-12-12   SPRZĘT AGD 27 379,80 PLN
  Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów
19 065,00 PLN
2011-12-12   Ekspres do kawy wraz z chłodziarką do mleka 7 503,00 PLN
2011-12-12   Lodówka do zabudowy 1 230,00 PLN
2011-12-12   Klimatyzator przenośny 10 332,00 PLN
2011-12-09 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4 - Witryna chłodnicza
1 476,00 PLN
2011-12-08 Piła

Gmina Piła
Usługi

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia w ramach projektu systemowego zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PIŁA (przetarg III)
476 837,09 PLN
2011-12-08 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego do UKSW w Warszawie
3 456,30 PLN
2011-12-08 Łódź

Miasto Łódź
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego z wyposażeniem
5 202,90 PLN
  Wołów

Powiat Wołowski
Dostawy

Zakup doposażenia Pracowni Korekcyjno - Kompensacyjnych w sprzęt i materiały w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
12 664,00 PLN
2011-12-08   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów edukacyjnych dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w ramach doposażenia Pracowni Korekcyjno - Kompensacyjnych 10 784,00 PLN
2011-12-08   Zakup i dostawa sprzętu audio i odtwarzaczy DVD dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach doposażenia pracowni Korekcyjno - Kompensacyjnych 1 880,00 PLN
2011-12-06 Mikołajki

Gmina Mikołajki
Dostawy

Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego oraz artykułów gospodarstwa domowego
9 655,50 PLN
2011-12-02 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawy pralki automatycznej dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
861,60 PLN
2011-12-01 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski
Dostawy

Przedmiot zamówienia na- DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD, - DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU RTV, - DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI I WYPOSAŻENIA KUCHNI DLA POTRZEB NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
12 828,90 PLN
2011-11-30 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Zadanie nr 2
13 111,80 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE DZP - 0431- 2271/2011
1 463,70 PLN
2011-11-30   Zadanie 6. POZ. 2 Wentylator biurkowy szt.1 dla KATEDRY SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA OWOCOWO -WARZYWNEGO WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UL. Balicka 122, 30-149 KRAKÓW 196,80 PLN
2011-11-30   Zadanie 3. Mikser ręczny szt.1 dla KATEDRY PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UL. BALICKA 122, 30-149 KRAKÓW 159,90 PLN
2011-11-30   Zadanie 8 - Czajnik elektryczny szt.10 dla DZIAŁU GOSPODARCZEGO SEKCJA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ UL. CZYSTA 21 ,31-121 Kraków 1 107,00 PLN
2011-11-30 Krasnystaw

Gmina Krasnystaw
Dostawy

dostawa mebli
15 719,40 PLN
2011-11-30 Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa zamrażarki samochodowej do realizacji zadań w ramach projektu Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski.
2 521,50 PLN
  Warszawa

Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

P_52_VARIA_2011 dostarczenie pierwszego wyposażenia w drobny sprzęt w podzaile na pakiety w ramach realizacji zadania inwestycyjnegoModernizacja i rozbudowa Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Inflancka
23 370,00 PLN
2011-11-29   Urządzenia do dystrybucji wody 1 968,00 PLN
2011-11-29   Sprzet RTV 21 402,00 PLN
2011-11-29 Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawy

WZZ/ZP/D-24/2011
249 915,09 PLN
2011-11-29 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawy

GRUPA B: DOSTAWA SPRZĘTU DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
26 814,00 PLN
2011-11-28 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

DZP-0431- 1957/2011
3 997,50 PLN
2011-11-28 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa chłodziarko-zamrażarki
1 008,60 PLN
  Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

dostawa akumulatorów, papieru foto czułego i wywoływacza
3 840,00 PLN
2011-11-25   2 2 800,00 PLN
2011-11-25   1 1 040,00 PLN
  Wólka Kosowska

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu chłodniczego.
3 259,50 PLN
2011-11-25   zamrażarka 1 353,00 PLN
2011-11-25   chłodziarka 1 906,50 PLN
2011-11-24 Gdańsk

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Dostawy

Dostawa zamrażarki (szafy mroźniczej) dla MAG w ramach realizacji zadaniaWyposażenie pracowni konserwatorskiej MAG w niezbędny sprzęt do konserwacji zabytków (ZP/34/2011)
1 205,40 PLN
2011-11-24 Sanok

Gmina Sanok
Dostawy

Zadanie nr 2 obejmuje dostawę następujących produktów: stoliki świetlicowe, stoliki drewniane, krzesła drewniane, stół konferencyjny, regał meblowy, meble biurowe (komplet), biurka pod komputer, krzesła obrotowe
41 266,50 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą urządzeń chłodniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
3 099,60 PLN
2011-11-24   Zamrażarka dla Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt 1 230,00 PLN
2011-11-24   Lodówka z zamrażalnikiem dla Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt 1 008,60 PLN
2011-11-24   Wolnostojąca chłodziarko - zamrażarka dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fitopatologii i Entomologii 861,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV, sprzętu nagłośnieniowego, fotograficznego i odbiorników GPS dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
10 750,20 PLN
2011-11-22   Pakiet 1 3 370,20 PLN
2011-11-22   Pakiet 4 4 120,50 PLN
2011-11-22   Pakiet 6 1 353,00 PLN
2011-11-22   Pakiet 2 1 906,50 PLN
  Kraków

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Śniadeckich 12 dla potrzeb utworzenia jednostki świadczącej usługi medyczne
40 368,00 PLN
2011-11-22   Pakiet V - sprzęt komputerowy 29 058,00 PLN
2011-11-22   Pakiet III - wyposażenie AGD, RTV i gospodarcze 11 310,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa i instalacja zestawu do rejestracji i przetwarzania obrazów VHS-Digital oraz zestawu do rejestracji makroskopowych na potrzeby projektu Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego portalu weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (Umowa z dnia 30.11.2010 r. nr UDA-RPWM.07.02.28 - 048/10-00)
149 945,50 PLN
2011-11-22   Zestaw do rejestracji makroskopowych - konfiguracja 1 98 953,50 PLN
2011-11-22   Zestaw do rejestracji makroskopowych - konfiguracja 2 50 992,00 PLN
2011-11-16 Lublin

VI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja w Lublinie
Dostawy

Tablica interaktywna
3 500,00 PLN
  Wałcz

Jednostka Wojskowa 4224
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego
151 290,00 PLN
2011-11-08   Dostawa sprzętu audiowizualnego i fotograficznego 59 901,00 PLN
2011-11-08   Dostawa rzutnika multimedialnego 5 412,00 PLN
2011-11-08   Dostawa rzutnika multimedialnego kinowego 85 977,00 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Nr zamówieniaDZP - 0431- 2026/2011
2 706,00 PLN
2011-11-07   Zamrażarka skrzyniowa 1 599,00 PLN
2011-11-07   Chłodziarko -zamrażarka 1 107,00 PLN
2011-11-04 Główczyce

Gmina Główczyce
Dostawy

Część II - dostawa sprzętu multimedialnego.
15 006,00 PLN
2011-11-03 Hajnówka

Szkoła Podstawowa w Dubinach
Dostawy

Część IV: wyposażenie w sprzęt RTV, kserokopiarkę, aparat fotograficzny Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach
7 970,40 PLN
2011-10-28 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu AGD.
46 592,40 PLN
2011-10-27 Złotów

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Dostawy

Sprzęt komputerowy i RTV
43 923,30 PLN
2011-10-27 Dęblin

Jednostka Wojskowa 4219
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego i biurowego oraz sekundomierzy - Nr 65/11/N
2 804,40 PLN
2011-10-26 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Sprzęt RTV i Sprzęt Audio dla Biura Projektu UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu.
34 932,00 PLN
2011-10-25 Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Dostawa 1 szt. ekspresu do kawy wraz z akcesoriami (3 op. tabletek czyszczących do ekspresu, 1 zest. auto-cappuccino, 3 szt. filtrów dopasowanych do ekspresu) dla Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
2 681,40 PLN
2011-10-24 Sanok

Gmina Sanok
Dostawy

Dostawa wyposażenia do szkół w miejscowościach Prusiek, Srogów Górny, Trepcza, Pakoszówka, Niebieszczany, Mrzygłód, Kostarowce i Czerteż
379 480,58 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

ZAKUP KAMER CYFROWYCH 7 SZT
19 557,00 PLN
2011-10-21   część C - Kamera przemysłowa IP 3 szt. / zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ 5 904,00 PLN
2011-10-21   część B - Kamera cyfrowa 3 szt. / zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ 13 653,00 PLN
2011-10-21 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa telewizorów LED wraz z uchwytami do montażu dla Uniwersytetu Łódzkiego
6 150,00 PLN
2011-10-20 Narewka

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Dostawy

Dostawa tablicy interaktywnej oraz mikrofonów bezprzewodowych
12 300,00 PLN
2011-10-19 Zduńska Wola

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego
20 541,00 PLN
2011-10-18 Święta Katarzyna

Burmistrz Siechnic
Dostawy

Odnowa wsi w Gminie Siechnice - dostawa wraz z montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zębicach oraz Punktów Informacji Turystycznej w Trestnie oraz w Mokrym Dworze, gmina Siechnice
73 849,20 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, pierwszego wyposażenia w sprzęt AGD, aparaty telefoniczne, telefaksy oraz tablice szkolne pracowni dydaktyczno - naukowych Budynku Dydaktycznego Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 11 części.
24 526,20 PLN
2011-10-17   Aparaty telefoniczne - szt. 56. 14 809,20 PLN
2011-10-17   Zmywarka - szt. 1. 3 493,20 PLN
2011-10-17   Telefaksy - szt. 11. 6 223,80 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD, RTV, sprzętu nagłośnieniowego, fotograficznego i odbiorników GPS dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
5 535,00 PLN
2011-10-14   Pakiet 5 1 414,50 PLN
2011-10-14   Pakiet 4 3 751,50 PLN
2011-10-14   Pakiet 15 369,00 PLN
2011-10-14 Gliwice

Jednostka Wojskowa 4217
Dostawy

zadanie nr 2
3 628,50 PLN
  Krosno Odrzańskie

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń internatu w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie
7 884,30 PLN
2011-10-13   Dostawa pozostałego wyposażenia do pomieszczeń internatu w budynku nr 3 Placówki Straży Granicznej w Szczecinie 5 424,30 PLN
2011-10-13   Dostawa żaluzji do pomieszczeń internatu w budynku nr 3 Placówki Straży Granicznej w Szczecinie 2 460,00 PLN
2011-10-12 Klimontów

Gmina Klimontów
Dostawy

Sprzęt audiowizualny i multimedialny
13 985,00 PLN
2011-10-10 Kraków

Miejskie Centum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Dostawy

artykuły ogrodnicze
7 383,69 PLN
2011-10-07 Parczew

Gmina Parczew
Dostawy

Remont Centrum Kultury wsi Laski i jego otoczenia - Etap I (wyposażenie)
15 867,00 PLN
2011-10-07 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Zadanie nr 1
59 925,60 PLN
2011-10-06 Katowice

"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26
Dostawy

dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
52 908,45 PLN
2011-10-04 Sanok

Gmina Sanok
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego
58 720,20 PLN
2011-10-03 Śniadowo

Gmina Śniadowo
Dostawy

Cezść 2 Sprzęt elektroniczny
4 329,60 PLN
  Trzebnica

Gmina Trzebnica
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia na Stadionie Miejskim w Trzebnicy.
117 268,20 PLN
2011-09-30   Zad. V.- Wyposażenie szatni 21 402,00 PLN
2011-09-30   Zad. III. - Wyposażenie do piłki nożnej 55 227,00 PLN
2011-09-30   Zad. IV. -Wyposażenie lekkoatletyczne 40 639,20 PLN
  Łukta

Gmina Łukta
Dostawy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra.
5 252,10 PLN
2011-09-30   Wystrój okien 4 255,80 PLN
2011-09-30   Gry i zestawy edukacyjne 996,30 PLN
2011-09-27 Sianów

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie
Dostawy

dostawa wyposażenia dla świetlic wiejskich w miejscowościach Bielkowo, Węgorzewo i Grabówko
44 030,00 PLN
2011-09-27 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa elementów elektronicznych i anten oraz telewizora dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
4 003,65 PLN
2011-09-26 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa dwóch sztuk zróżnicowanego wielokanałowego nagłośnienia sali wykładowej w ramach projektu Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów.
11 980,20 PLN
  Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD do Narodowego Banku Polskiego
167 353,80 PLN
2011-09-26   Dostawa ciśnieniowych ekspresów do kawy do Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. 39 360,00 PLN
2011-09-26   Dostawa sprzętu AGD do Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 i ośrodka NBP 69 839,40 PLN
2011-09-26   Dostawa sprzętu AGD do Centrali i ośrodków NBP. 58 154,40 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-170/2011 Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i szkolenie w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami..
6 765,00 PLN
2011-09-23   Pakiet 4 - Lodówka 1 476,00 PLN
2011-09-23   Pakiet 8 - Lodówka z zamrażalnikiem 2 460,00 PLN
2011-09-23   Pakiet 2 - Zamrażarka 1 414,50 PLN
2011-09-23   Pakiet 10 - Zamrażarka skrzyniowa 1 414,50 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4 243,50 PLN
2011-09-21   Kuchnia elektryczna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności 4 szt. 639,60 PLN
2011-09-21   Odkurzacz piorący dla Biblioteki Głównej 565,80 PLN
2011-09-21   Przedłużacz elektryczny dla Biblioteki Głównej 246,00 PLN
2011-09-21   Termo-higrometr dla Biblioteki Głównej 246,00 PLN
2011-09-06   Wentylator stojący dla Katedry Chemii i Fizyki 4 szt. 738,00 PLN
2011-09-06   Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 1 szt. 1 537,50 PLN
2011-09-06   Wentylator stołowy dla Katedry Chemii i Fizyki 4 szt. 270,60 PLN
2011-09-20 Gdynia

Jednostka Wojskowa Nr 4026
Dostawy

Dostawa sprzętu biwakowego - kuchenka wielopaliwowa
172 938,00 PLN
2011-09-16 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

DOSTAWA CYFROWYCH APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH - 2 szt
5 535,00 PLN
2011-09-14 Krasnystaw

Gmina Krasnystaw
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO
6 949,50 PLN
2011-09-12 Rzeszów

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa aparatów telefonicznych w ramach realizacji umowy nr UDA-RPPK.05.02.00-18-029-09-00 z dnia 31-05-2010 o dofinansowanie projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. Modernizacji budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie
516,60 PLN
2011-09-12 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie nr 4: Dostawa i montaż 2 sztuk telewizorów LCD w Domu Studenta Laura.
4 551,00 PLN
2011-09-08 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup sprzętu dodatkowego do akwizycji obrazu i dźwięku.
1 968,00 PLN
2011-09-07 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Zadanie V - Zastawa kuchenna dla Domu Studenckiego _Femina_
6 260,70 PLN
2011-09-07 Warszawa

Jednostka Wojskowa 4226
Dostawy

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
18 671,40 PLN
2011-09-06 Łuków

Miasto Łuków
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV.
18 474,60 PLN
2011-09-06 Kalisz

Miasto Kalisz
Dostawy

Zadanie nr 4
6 642,00 PLN
2011-09-06 Bogdaniec

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bogdaniec
Dostawy

Dostawa aparatu fotograficznego
738,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8 856,00 PLN
2011-09-05   Telewizor z uchwytem 4 674,00 PLN
2011-09-05   Aparat cyfrowy oraz akcesoria 4 182,00 PLN
2011-09-05 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
114 943,50 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD, RTV, sprzętu nagłośnieniowego, projektorów multimedialnych, systemów GPS i sprzętu fotograficznego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
41 586,30 PLN
2011-08-31   Pakiet 25 9 778,50 PLN
2011-08-31   Pakiet 1 2 558,40 PLN
2011-08-31   Pakiet 2 344,40 PLN
2011-08-31   Pakiet 3 2 952,00 PLN
2011-08-31   Pakiet 4 2 398,50 PLN
2011-08-31   Pakiet 6 1 968,00 PLN
2011-08-31   Pakiet 8 1 291,50 PLN
2011-08-31   Pakiet 14 3 997,50 PLN
2011-08-31   Pakiet 15 2 460,00 PLN
2011-08-31   Pakiet 19 2 706,00 PLN
2011-08-31   Pakiet 24 11 131,50 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa klimatyzatora przenośnego i wentylatorów dla WIMiR i WEAIiE AGH- ZP/0536/2011
3 548,55 PLN
2011-08-31   Dostawa 1 szt. klimatyzatora przenośnego dla WIMiR AGH- ZP/0536-1/2011 2 152,50 PLN
2011-08-31   Dostawa 14 szt. wentylatorów dla WEAIiE AGH- ZP/0536-2/2011 1 396,05 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla SGGW
23 197,80 PLN
2011-08-29   CZAJNIKI ELEKTRYCZNE 5 535,00 PLN
2011-08-29   CHŁODZIARKA, CZAJNIKI, EKSPRES, PRALKA, WENTYLATORY 4 305,00 PLN
2011-08-29   ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I MOKRO 3 075,00 PLN
2011-08-29   CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKI 10 282,80 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściachczęść I - dostawa sprzętu AGD dla Biblioteki Głównej, część II - jw. dla Wydziału Prawa i Administracji, część III - jw. dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN nr 0208), część IV - jw. dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN nr 0042), część V - jw. dla Instytutu Oceanografii (ZFEM), część VI - jw. dla Wydziału Ekonomicznego, część VII - jw. dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, część VIII - jw. dla Dz. Pracowniczych Spraw Socj.-Byt., część IX - jw. dla Dz. Studenckich Spraw Socj..
14 014,62 PLN
2011-08-23   część I - dostawa sprzętu AGD dla Biblioteki Głównej 3 099,60 PLN
2011-08-23   część VI - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Ekonomicznego 418,20 PLN
2011-08-23   część IX - dostawa sprzętu AGD dla Działu Studenckich Spraw Socjalnych 7 796,97 PLN
2011-08-23   część VIII - dostawa sprzętu AGD dla Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych, 2 460,00 PLN
2011-08-23   część VII - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 239,85 PLN
2011-08-23 Nakło nad Notecią

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Dostawy

Dostawa sprzętu dydaktycznego
9 348,00 PLN
2011-08-23 Sterdyń-Osada

Gmina Sterdyń
Dostawy

Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje, kształci i promuje - remont, wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Łazówku - II część
5 633,40 PLN
2011-08-22 Gdańsk

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26
Dostawy

Dostawa wentylatorów.
19 114,20 PLN
2011-08-22 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Wentylatory
3 001,20 PLN
2011-08-19 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

część A - artykuły gospodarstwa domowego - zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.
1 992,60 PLN
2011-08-18 Zawiercie

Prezydent Miasta Zawiercie
Dostawy

Dostawa i montaż 4 telewizorów w projekcie Zintegrowany System Informacji Kulturalnej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet IV - Kultura, działanie 4.2. System Informacji Kulturalnej.
10 947,00 PLN
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

III dostawa zmechanizowanego sprzętu AGD. Oznaczenie sprawyOZ/D/187/MN/11
4 040,55 PLN
2011-08-17   Zadanie 2 - Chłodziarko-zamrażarki (RIE-3) 1 599,00 PLN
2011-08-17   Zadanie 4 - Wentylator stojący (RJP-1) 104,55 PLN
2011-08-17   Zadanie 3 - Chłodziarko-zamrażarka, zmywarka (RE-1) 2 337,00 PLN
2011-08-17 Lubliniec

Jednostka Wojskowa Nr 4101
Dostawy

Dostawa asortymentu (termosy, menażki, palniki) dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu
237 820,50 PLN
2011-08-16 Rokietnica

Gmina Rokietnica
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu gospodarstwa domowego do Gimnazjum w Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleoński
265 550,00 PLN
2011-08-10 Suwałki

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego i nagłośnieniowego w ramach projektu Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym.
29 700,00 PLN
2011-08-08 Parczew

Gmina Parczew
Dostawy

Centrum Kultury wsi Jasionka - Etap I (wyposażenie)
26 691,00 PLN
  Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu optycznego w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
22 850,00 PLN
2011-08-08   Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu optycznego w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 10 500,00 PLN
2011-08-08   Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu optycznego w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 1 400,00 PLN
2011-08-08   Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu optycznego w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 10 950,00 PLN
2011-08-03 Jelenia Góra

Karkonoski Park Narodowy
Dostawy

pakiet nr 2
3 690,00 PLN
2011-08-03 Biały Bór

Gmina Biały Bór
Dostawy

Część II - sprzęt RTV i AGD Umowa nr RIPZ.272.210.2011.KS
9 650,00 PLN
2011-08-02 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem zestawów do rejestrowania przesłuchań w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
89 790,00 PLN
  Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa i montaż dozowników, pojemników, luster oraz gablot dla potrzeb jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
112 355,00 PLN
2011-08-02   Lustra 5 520,00 PLN
2011-08-02   Gabloty 10 765,00 PLN
2011-08-02   Dozowniki, pojemniki 96 070,00 PLN
  Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra
Dostawy

Zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu systemowego POKL pn.Kalejdoskop Szans, kalejdoskop możliwości
14 637,00 PLN
2011-07-27   część x 7 380,00 PLN
2011-07-27   CZĘŚĆ ix 7 257,00 PLN
2011-07-27 Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawy

Dostawa telewizorów LCD oraz czasomatów dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
199 813,50 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawy

Dostawa lodówek, zamrażarek oraz kuchenek mikrofalowych
14 846,10 PLN
2011-07-26   Dostawa zamrażarek 7 257,00 PLN
2011-07-26   Dostawa kuchenek mikrofalowych 1 439,10 PLN
2011-07-26   Dostawa lodówek 6 150,00 PLN
  Białe Błota

Urząd Gminy Białe Błota
Dostawy

ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ / DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ- SCHEMAT INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
224 540,00 PLN
2011-07-26   1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego n/w wyposażenia: Część II - notebooki, ekrany elektryczne, projektory multimedialne, wieszaki do projektora, kable połączeniowe, tablice interaktywne, monitory, lodówka, kuchenka elektryczna, telewizor - zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część II stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, 151 440,00 PLN
2011-07-26   1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego n/w wyposażenia: Część III - rejestratory, kamery, głośniki radiowęzła, wzmacniacz, mikser, kolumny, mikrofony bezprzewodowe, piec elektryczny do wypalania ceramiki, koło garncarskie zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część III stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ 73 100,00 PLN
2011-07-19 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Dostawa lustrzanki cyfrowej z obiektywami i zewnętrzną lampą błyskową
13 899,00 PLN
2011-07-19 Bartoszyce

Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla domów kultury i świetlic wiejskich w Gminie Bartoszyce część IV - sprzęt sportowy
20 541,00 PLN
  Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

dostawa aparatów cyfrowych, kamer sieciowych, materiałów i oprogramowania
41 820,00 PLN
2011-07-19   oprogramowanie 28 920,00 PLN
2011-07-19   kamery sieciowe 12 900,00 PLN
2011-07-18 Tuchola

Gmina Tuchola
Dostawy

Sprzęt RTV i AGD - świetlica wiejska w Białej
5 658,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, Pakiet 1 - Aparaty fotograficzne na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej - 2 szt., Pakiet 2 - Aparat fotograficzny na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Kardiologii - 1 szt., Pakiet 3 - Aparat fotograficzny na potrzeby Biura Inwestycji - 1 szt.;
2 902,80 PLN
2011-07-15   Pakiet 1 - Aparaty fotograficzne na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej - 2 szt. 2 583,00 PLN
2011-07-15   Pakiet 3 - Aparat fotograficzny na potrzeby Biura Inwestycji - 1 szt.; 319,80 PLN
  Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dostawy

Dostawa profesjonalnych urządzeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, falcerki i zamków dla potrzeb nowego budynku biblioteki uczelnianej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
15 240,00 PLN
2011-07-14   dostawa kabli do drukarek LPT 60,00 PLN
2011-07-14   dostawa skanera A3 Plustek OpticPro A360 lub równoważny 2 900,00 PLN
2011-07-14   dostawa skanera A4 Plustek OpticBook 3600 lub równoważny 2 700,00 PLN
2011-07-14   dostawa drukarki igłowej Oki microline 3320 lub równoważnej 2 800,00 PLN
2011-07-14   dostawa gilotyny A3 Fellowes Stellar A3 lub równoważny 1 000,00 PLN
2011-07-14   dostawa aparatów cyfrowych 5 780,00 PLN
2011-07-13 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

DOSTAWA WENTYLATORÓW I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
9 815,40 PLN
2011-07-12 Zawonia

Gmina Zawonia
Dostawy

Dostawa stołów do tenisa - 6 szt
5 400,00 PLN
2011-07-12 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa mebli ogrodowych
5 781,00 PLN
2011-07-12 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Dostawy

CZĘŚĆ III - Wyposażenie i sprzęt
101 856,30 PLN
2011-07-11 Koszęcin

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Dostawy

ZAKRES I
17 589,00 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/09-2011/NA)
46 432,50 PLN
2011-07-08   Dostawa telewizorów z uchwytami mocującymi do ściany (38 szt.+1 szt.). 37 945,50 PLN
2011-05-23   Dostawa wizualizera. 2 829,00 PLN
2011-05-23   Dostawa skanera nr 3. 799,50 PLN
2011-05-23   Dostawa komputera nr 1. 3 013,50 PLN
2011-05-23   Dostawa telewizora. 1 845,00 PLN
2011-07-08 Jarocin

Gmina Jarocin
Dostawy

Wyposażenie Centrum Kulturalnego z wiatrakiem w Łuszczanowie
117 885,66 PLN
2011-07-07 Wadowice

Powiat Wadowicki
Dostawy

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowych do Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie i do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
34 440,00 PLN
2011-07-05 Białystok

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
Dostawy

Sprzedaż i dostawa artykułów AGD i RTV dla potrzeb tutejszego Domu.
28 954,20 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej oraz kamery cyfrowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
10 393,50 PLN
2011-07-05   Kamera cyfrowa - 1 szt. 4 489,50 PLN
2011-07-05   Redestylator - 1 szt. 5 904,00 PLN
2011-07-04 Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawy

Sprzęt AGD.
2 902,80 PLN
2011-07-04 Brudzew

Gmina Brudzew
Dostawy

Meble i sprzęt szkolny
38 850,00 PLN
2011-07-01 Warszawa

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU AUDIO - VIDEO WRAZ Z AKCESORIAMI
6 300,00 PLN
2011-06-29 Wrocław

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZPD31/2011
5 559,60 PLN
2011-06-28 Warszawa

Agencja Rynku Rolnego
Dostawy

Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego (AGD)
65 899,96 PLN
2011-06-28 Białystok

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu AGD i wentylatorów
21 934,59 PLN
2011-06-27 Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawy

Dostaw sprzetu AGD dla domów studenckich UEP
49 433,70 PLN
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

II dostawa zmechanizowanego sprzętu AGD. Oznaczenie sprawyOZ/D/95/MN/11
3 444,00 PLN
2011-06-27   Zadanie 6 - Pralki automatyczne (RJP-1). 1 722,00 PLN
2011-06-27   Zadanie 2 - Ekspres automatyczny do kawy (RB-0) - 1 szt. 1 722,00 PLN
2011-06-27 Bolków

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
1 414,50 PLN
2011-06-22 Katowice

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla Radia Katowice SA.
1 451,40 PLN
2011-06-21 Szczecin

Poczta Polska S.A. w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa grzejników elektrycznych i drobnego sprzętu AGD na potrzeby jednostek terenowych Szczecina, Stargardu Szczecińskiego i Koszalina.
8 290,20 PLN
2011-06-16 Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Dostawy

Część E - dostawa aparatów telefonicznych i wentylatorów
2 775,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-116/2011
5 473,50 PLN
2011-06-16   Pakiet 4 - Aparat fotograficzny na potrzeby Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury 1 537,50 PLN
2011-06-16   Pakiet 3 - Aparat fotograficzny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej 1 230,00 PLN
2011-06-16   Pakiet 2 - Aparat fotograficzny na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Kardiologii 1 660,50 PLN
2011-06-16   Pakiet 1 - Aparat fotograficzny na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu 1 045,50 PLN
2011-06-16 Barcin

Gmina Barcin
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie świetlicy w Sadłogoszczy Zakres III - dostawa sprzętu komputerowego
10 824,00 PLN
  Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa sprzętu ADG dla potrzeb Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0220/2011
167 403,00 PLN
2011-06-15   dostawa 80 szt. kuchenek elektrycznych dwupalnikowych 9 840,00 PLN
2011-06-15   dostawa 150 szt. lodówek wraz z ich instalacją w pokojach studenckich 92 250,00 PLN
2011-06-15   dostawa 40 szt. odkurzaczy 11 808,00 PLN
2011-06-15   dostawa 50 szt. pralek automatycznych 53 505,00 PLN
2011-06-15 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Część B - Artykuły gospodarstwa domowego -Zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ.
63 468,00 PLN
2011-06-15 Stolno

Urząd Gminy Stolno
Roboty budowlane

sprzęt AGD
1 968,00 PLN
2011-06-14 Czarnków

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Dostawy

pracownia multimedialna
19 200,00 PLN
2011-06-14 Chojnice

Powiat Chojnicki
Dostawy

Urządzenia do pracowni obróbki drewna i metalu, wyposażenie uzupełniające, urządzenia wielofunkcyjne, zestaw nagłośnieniowy
78 904,50 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9 667,80 PLN
2011-06-13   Parownica dla Katedry Fizjologii Roślin 492,00 PLN
2011-06-13   Kuchenka gazowa nastawna 2-palnikowa dla Laboratorium Diagnostyki Agrofagów Roślin Uprawnych 147,60 PLN
2011-06-13   Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Fizjologii Roślin 1 291,50 PLN
2011-06-13   Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Katedry Geodezji Rolnej 123,00 PLN
2011-06-13   Odkurzacz przemysłowy dla Katedry Fizjologii Roślin 861,00 PLN
2011-06-13   Odkurzacz dla Domu Studenckiego nr IV 885,60 PLN
2011-06-13   Radiomagnetofon dla Domu Studenckiego nr IV 738,00 PLN
2011-06-13   Radiomagnetofon dla Domu Studenckiego nr III 738,00 PLN
2011-06-13   Chłodziarko-zamrażarka dla Dmu Studenckiego nr III 1 353,00 PLN
2011-06-13   Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Działu Gospodarczego UR 1 968,00 PLN
2011-06-13   Chłodziarko-zamrażarka dla Działu Gospodarczego UR 774,90 PLN
2011-06-13   Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Biura Rozwoju Kadr Naukowychi Współpracy z Gospodarką 147,60 PLN
2011-06-13   Czajnik elektryczny bezprzewodowy dla Katedry Hodowli Koni 147,60 PLN
2011-06-06 Słubice

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.
Dostawy

PAKIET NR 5
5 166,00 PLN
  Bartoszyce

Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla domów kultury i świetlic wiajskich w Gminie Bartoszyce
4 120,50 PLN
2011-06-03   Sprzęt Komputerowy 3 874,50 PLN
2011-06-03   Ekran Projekcyjny 246,00 PLN
2011-05-31 Krzeszów

Gmina Krzeszów
Dostawy

Wyposażenie biura i izby pamięci w sprzęt elektroniczny.
9 650,00 PLN
2011-05-31 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

1) Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów przewodowych (25 szt.), tlefonów bezprzewodowych (74 szt.), dodatkowych słuchawek do telefonów bezprzewodowych (6 szt.), wyposażenia centrali telefonicznej PANASONIC (3 szt.), karty identyfikacji abonenta dzwoniącego dla numerów linii miejskich (1 szt.), kart pamięci SDHC 8GB video EMEA (2 szt.).
18 954,30 PLN
2011-05-30 Mońki

Gmina Mońki
Dostawy

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Boguszewie i Dziękoniach, gmina Mońki
35 916,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
74 810,00 PLN
2011-05-27   Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 28 900,00 PLN
2011-05-27   Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 5 400,00 PLN
2011-05-27   Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 21 900,00 PLN
2011-05-27   Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 6 060,00 PLN
2011-05-27   Dostawa i instalacja urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu projekcyjnego dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla budynku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 12 550,00 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

DOSTAWĘ WIDEOPROJEKTORÓW 11 SZT.
14 304,90 PLN
2011-05-24   część G Wideoprojektor 1 szt 3 567,00 PLN
2011-05-24   część E Wideoprojektor 2 szt. 7 355,40 PLN
2011-05-24   część F Wideoprojektor 1 szt. 3 382,50 PLN
2011-05-24 Huszlew

Urząd Gminy Huszlew
Dostawy

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Makarówka jako działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i lokalnych zwyczajów w Gminie Huszlew
49 636,65 PLN
  Nowa Słupia

Gmina Nowa Słupia
Dostawy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Słupia
102 446,70 PLN
2011-05-23   Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Słupia: Zadanie Nr 2 - Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja: 2.1 wizyjno-fonijnego systemu alarmowego, 2.2 sprzętu komputerowego 38 745,00 PLN
2011-05-23   Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Słupia: Zadanie Nr 1 - Zakup, dostawa i montaż: 1.1 mebli, 1.2 sprzętu RTV i AGD, 1.3 gier, 1.4 wyposażenia siłowni 63 701,70 PLN
2011-05-16 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa serwera - 1 sztuka
13 500,00 PLN
2011-05-13 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego
53 550,00 PLN
2011-05-11 Poniatowa

Gmina Poniatowa
Dostawy

Część dotycząca zamówienia na zakup i dostawę mebli
26 789,40 PLN
2011-05-11 Bolków

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
2 305,02 PLN
2011-05-06 Warszawa

Muzeum Powstania Warszawskiego
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
39 313,50 PLN
2011-05-05 Wrocław

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

ZPD 20/2011
21 500,40 PLN
  Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego
22 484,40 PLN
2011-05-04   część C 6 765,00 PLN
2011-05-04   część B 3 567,00 PLN
2011-05-04   część A 11 783,40 PLN
2011-05-04   część D 369,00 PLN
2011-04-28 Kłodzko

Urząd Gminy Kłodzko
Dostawy

Zadanie 4. Dostawa sprzętu elektronicznego, multimedialnego, TV
126 000,00 PLN
2011-04-21 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie nr 7. Dostawa miksera audio oraz mikrofonu
615,00 PLN
2011-04-20 Bielsk Podlaski

Miasto Bielsk Podlaski
Dostawy

Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I - III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim
16 359,00 PLN
  Limanowa

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
Dostawy

Wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Limanowskim
14 842,00 PLN
2011-04-19   Tablice, meble 1 470,00 PLN
2011-04-19   Sprzęt gastronomiczny 13 372,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
20 688,60 PLN
2011-04-19   Pakiet 12 2 829,00 PLN
2011-04-19   Pakiet 3 1 193,10 PLN
2011-04-19   Pakiet 10 1 722,00 PLN
2011-04-19   Pakiet 8 7 293,90 PLN
2011-04-19   Pakiet 7 1 660,50 PLN
2011-04-19   Pakiet 6 5 990,10 PLN
  Toruń

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup i dostawa wyposażenia dla wybudowanego Pawilonu łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć
164 582,51 PLN
2011-04-19   Pakiet nr 1 79 995,51 PLN
2011-04-19   Pakiet nr 10 24 132,50 PLN
2011-04-19   Pakiet nr 9 16 482,00 PLN
2011-04-19   Pakiet 2 43 972,50 PLN
2011-04-19 Augustów

Powiat Augustowski
Dostawy

Wyposażenie pracowni kształcenia menadżerów turystyki aktywnej i instruktorów sportowych
50 528,25 PLN
2011-04-18 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
79 261,20 PLN
2011-04-18 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

papier i chemia do fotografii
12 345,00 PLN
2011-04-13 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

Zadanie nr 3 - dostawa telefonów komórkowych (45 szt.)
11 070,00 PLN
2011-04-12 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa lodówki dla WIMiC.
627,30 PLN
2011-04-04 Przemęt

Gmina Przemęt
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego i wentylacyjnego
50 260,00 PLN
2011-04-04 Włodawa

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
Dostawy

Zakup i dostwa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego.
11 745,00 PLN
  Duszniki

Gmina Duszniki
Dostawy

Dostawa podium i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Młynkowie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy
13 284,00 PLN
2011-03-30   Dostawa sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Młynkowie 10 332,00 PLN
2011-03-30   Dostawa kosiarki i kosy spalinowej . 2 952,00 PLN
2011-03-29 Łowicz

Powiat Łowicki
Dostawy

Dostawa sprzętu elektronicznego, biurowego i nagłośnienia do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
68 265,00 PLN
  Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV i AGD dla potrzeb Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
19 926,00 PLN
2011-03-22   Zadanie 1 16 789,50 PLN
2011-03-22   Zadanie 3 3 136,50 PLN
2011-03-21 Rychwał

Gmina Rychwał
Dostawy

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Rychwał
12 546,00 PLN
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa sprzętu chłodzącego i myjącego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4 723,20 PLN
2011-03-21   Zmywarka do naczyń dla Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa - sztuk 1 1 439,10 PLN
2011-03-21   Zamrażarka dla Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa - sztuk 1 1 722,00 PLN
2011-03-21   Chłodziarko-zamrażarka dla Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa - sztuk 1 1 562,10 PLN
2011-03-21 Rychwał

Gmina Rychwał
Dostawy

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Indywidualizacja pracy realizowanego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rychwał
12 546,00 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowo - multimedialnego dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt.Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
22 110,00 PLN
2011-03-14   Dostawa sprzętu biurowo-multimedialnego 5 965,50 PLN
2011-03-14   Dostawa sprzętu biurowo-multimedialnego 3 628,50 PLN
2011-03-14   Dostawa sprzętu biurowo-multimedialnego 8 979,00 PLN
2011-03-14   Dostawa sprzętu biurowo-multimedialnego 2 337,00 PLN
2011-03-14   Dostawa sprzętu biurowo-multimedialnego 1 200,00 PLN
2011-03-14 Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Pakiet 4 - Produkty z tworzywa sztucznego
7 964,25 PLN
2011-03-11 Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa sprzętu audiowizualnego i dydaktycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
5 166,00 PLN
2011-03-11 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa zestawu komputerowego
3 050,00 PLN
2011-02-25 Nowy Sącz

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Dostawy

Dostawa aparatury oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
5 682,60 PLN
  Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

PN-04/11 na zakup sprzętu AGD
5 571,90 PLN
2011-02-23   Pakiet 2 1 107,00 PLN
2011-02-23   Pakiet 5 2 829,00 PLN
2011-02-23   Pakiet nr 1 1 635,90 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
8 216,40 PLN
2011-02-14   Pakiet 2 - Aparat fotograficzny wraz z teleobiektywem na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego 6 986,40 PLN
2011-02-14   Pakiet 3 - Aparat fotograficzny na potrzeby Zakładu Rehabilitacji 1 230,00 PLN
2011-02-10 Bytów

Gmina Bytów
Dostawy

TRWAŁE WYPOSAŻENIE
8 610,00 PLN
  Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

zakup dostawa Wyposażenia biura projektu Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej( w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego) Projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Pn-174-10
4 926,15 PLN
2011-02-10   Pakiet nr 6 szafa pancerna 3 259,50 PLN
2011-02-10   pakiet nr 7 telefon bezprzewodowy 246,00 PLN
2011-02-10   Pakiet nr 8 art. biurowe 1 420,65 PLN
2011-02-09 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa chłodziarko-zamrażarki - ZP/1040/2010.
800,00 PLN
2011-02-09 Jordanów

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja
Dostawy

Dostawa: 2 laptopów, 2 projektorów, 2 zestawów tablic interaktywnych
37 146,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

znak sprawyAEZ/S-316/2010 Dostawa, instalacja i szkolenie w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety.
6 527,00 PLN
2011-02-07   Pakiet nr 3 - Urządzenia chłodnicze: Pozycja 1-Chłodziarka, szt. 4, Pozycja 2-Chłodziarko-zamrażarka, szt. 1 4 050,40 PLN
2011-02-07   Pakiet nr 5 - Lodówka, szt. 1. 890,60 PLN
2011-02-07   Pakiet nr 6 - Chłodziarko-zamrażarka, szt. 1. 1 586,00 PLN
2011-02-07 Ostrołęka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
Dostawy

Zakup rowerów z dowozem
39 975,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego, kserokopiarek i aparatów fotograficznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 917,00 PLN
2011-01-28   Ekran projekcyjny ścienny wraz z montażem (wymiar 200x151,3) 366,00 PLN
2011-01-28   Urządzenie wielofunkcyjne 976,00 PLN
2011-01-28   Urządzenie wielofunkcyjne 610,00 PLN
2011-01-28   Aparat cyfrowy (lustrzanka) 3 965,00 PLN
  Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego dla Jednostek Organizacyjnych UG (części A, B ,C ,D ,E)
9 163,50 PLN
2011-01-26   Dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Filologicznego UG wg części C 2 214,00 PLN
2011-01-26   Dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Prawa i Administracji wg części D 6 949,50 PLN
2011-01-23 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa 2 szt. aparatów fotograficznych dla WGGiIŚ AGH-ZP/1045/2010
5 170,00 PLN
  Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
3 609,26 PLN
2011-01-18   Pakiet 2 Drobny sprzęt kuchenny 1 809,26 PLN
2011-01-18   Pakiet 3 Preparat do odkamieniania maszyny tunelowej i kotłów warzelnych 1 800,00 PLN
2011-01-17 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Chłodziarko-zamrażarka dla Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki - szt.1
1 000,40 PLN
2011-01-11 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa wyposażenia kuchni
5 856,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHPU ZUBER ANDRZEJ ZUBER najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 7 399 157,25 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Skarżysko-Kamienna

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Dostawy

Zakup wraz z