eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-23
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie" w podziale na 2 części:Część nr 1Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej. Część nr 2Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Hali Widowiskowo-Sportowej.
2020-09-23
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn."Pumptrack dla Jaworzna przy hali widowiskowo - sportowej MCKiS", realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego
2020-09-23
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski " Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach oraz budowa budynku socjalno-administracyjnego wraz z przebudową instalacji wod.-kan., ciepłowniczej i energetycznej"
2020-09-23
2020-10-02
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2021/2022 "
2020-09-23
2020-10-01
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Glinnie
2020-09-17
2020-10-02
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa wejść i przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych
2020-09-16
2020-10-01
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
2020-09-16
2020-10-01
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa przedszkola w Glinnie"
2020-09-15
2020-09-30
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szetlewek
2020-09-10
2020-09-25
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych (oświetlenie i boisko sportowe) w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020r. w podziale na 2 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-15
2020-09-23
Chojnice Usługi Urząd Miejski "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach"
2020-09-10
2020-09-18
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka Gminnego w Drezdenku
2020-09-09
2020-09-24
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu - IV postępowanie"
2020-09-04
2020-09-21
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach
2020-09-04
2020-09-14
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa monitorów i laptopów dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie
2020-09-04
2020-09-21
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku
2020-09-02
2020-09-17
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Utwardzenie części placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Tomyślu"
2020-08-28
2020-09-14
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe - Ośrodek Zdrowia w Zagórowie; - Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; - Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; - Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie; - budynek M-GOK w Zagórowie
2020-08-25
2020-09-09
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa drogi gminnej w miejscowości Róża"
2020-08-24
2020-09-01
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego z wprowadzeniem małej retencji między ul. Poznańską a ulicą Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
2020-08-24
2020-09-02
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Wyposażenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie - dostawa sprzętu komputerowego
2020-08-20
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Usługa dowozu i odwozu uczniów kierunek Róża- Start Tomyśl- Przyłęk- Nowy Tomyśl oraz Sękowo- Jastrzębsko Stare - Nowy Tomyśl
2020-08-20
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Usługa dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych (do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu , ul. Zbąskich 7, 64-360 Zbąszyń)
2020-08-20
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Usługa dowozu i odwozu uczniów z kierunku Paproć - Glinno, - Nowy Tomyśl oraz Kozie Laski- Wytomyśl- Nowy Tomyśl
2020-08-20
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Usługa dowozu i odwozu uczniów - niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, 64-330 Opalenica, Sielinko, ul. Opalenicka 4 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie , ul. 5 Stycznia 14 64-200 Wolsztyn
2020-08-20
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Usługa dowozu i odwozu uczniów z kierunku Boruja Nowa, Chojniki, Szarki , Grubsko, Cicha Góra , Boruja oraz Nowa Róża , Sątopy, Sworzyce, Biała Wieś , Bukowiec, Boruja Kościelna oraz Nowa Róża , Sątopy, Sworzyce, Biała Wieś , Bukowiec.
2020-08-20
2020-08-28
Drezdenko Dostawy Urząd Miejski Dostawa samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku
2020-08-17
2020-08-25
Chojnice Usługi Urząd Miejski Transport i opiekę w czasie przewozu z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice oraz transport i opiekę w czasie przewozu z terenu miasta Chojnice dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.
2020-08-12
2020-08-28
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomys?lu - III poste?powanie"
2020-08-12
2020-08-20
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-21
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski "Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
2020-09-21
brak danych
Zagórów Usługi Urząd Miejski Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
2020-09-21
brak danych
Drezdenko Dostawy Urząd Miejski Dostawa samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku
2020-09-21
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych
2020-09-21
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania"Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku"
2020-09-14
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Drogi do Igieł - ul. Igielska i Igły w Chojnicach"
2020-09-03
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową
2020-09-03
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa 41 sztuk laptopów w ramach programu grantowego pn. "Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
2020-09-02
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
2020-09-02
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Transport i opiekę w czasie przewozu z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice oraz transport i opiekę w czasie przewozu z terenu miasta Chojnice dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.
2020-08-31
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Drezdenko wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy
2020-08-24
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski "Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie Gminy Miasta Jaworzna i poza terenem Gminy Miasta Jaworzna w podziale na 3 częścci"
2020-08-21
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty doraźne dróg gminnych gruntowych
2020-08-21
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo
2020-08-20
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach"
2020-08-14
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkoły w Mieście i Gminie Torzym w okresie od 01.09.2020 do 25.06.2020
2020-08-12
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.
2020-08-11
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla placówek oświatowych Gminy Nowy Tomyśl "
2020-08-04
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku
2020-08-03
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placów zabaw w Chojnicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.