eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-01-13
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Glinnie - II postępowanie
2020-12-31
2021-01-19
Drezdenko Dostawy Urząd Miejski Dostawa wyposażenia oraz środków higienicznych i czystości do Żłobka Gminnego w Drezdenku
2020-12-30
2021-01-29
Zagórów Dostawy Urząd Miejski Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych "Centrum opiekuńczo - mieszkalne"
2020-12-30
2021-01-18
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa kąpieliska miejskiego w Jaworznie w ramach zadania p.n. "Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina."
2020-12-30
2021-01-07
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych
2020-12-29
2021-01-26
Torzym Roboty budowlane Urząd Miejski "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej" realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj"
2020-12-29
2021-01-25
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
2020-12-28
2021-01-05
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2021
2020-12-28
2021-01-18
Chojnice Usługi Urząd Miejski Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatorów i osadników) zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice na sieci kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie miasta w roku 2021
2020-12-23
2021-01-15
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków
2020-12-21
2020-12-30
Chojnice Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice
2020-12-21
2020-12-30
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Przygotowanie i dowożenie gotowych posiłków dla 70 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat uczęszczających do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61 w ramach wdrażanego przez Wydział Zdrowia projektu "Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku"
2020-12-21
2021-01-04
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2021r."
2020-12-21
2021-01-12
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulic na terenie miasta Chojnice
2020-12-18
2021-01-11
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa monitoringu w Drezdenku
2020-12-17
2021-01-11
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku
2020-12-17
2021-01-08
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku
2020-12-16
2021-01-08
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2021 r. - w podziale na 3 pakiety.
2020-12-16
2021-01-05
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w roku 2021
2020-12-15
2020-12-23
Drezdenko Dostawy Urząd Miejski Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i artykułów gospodarczych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-24
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej w postaci kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Martyniaków od studni D63 do zbiornika retencyjnego ZR2 w ramach zadania p.n. "Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie".
2021-06-18
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Administrowanie targowiskiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim
2021-04-09
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2021
2021-04-01
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe - Ośrodek Zdrowia w Zagórowie; - Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; - Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; - Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie; - budynek M-GOK; - budynek Urzędu Miejskiego w Zagórowie
2021-03-09
brak danych
Drezdenko Dostawy Urząd Miejski Dostawa wyposażenia oraz środków higienicznych i czystości do Żłobka Gminnego w Drezdenku
2021-03-08
brak danych
Torzym Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.:"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"
2021-03-04
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatorów i osadników) zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice na sieci kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie miasta w roku 2021.
2021-03-04
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Konserwacja oświetlenia drogowego w zakresie urządzeń oświetleniowych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego
2021-03-01
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa kąpieliska miejskiego w Jaworznie w ramach zadania p.n. "Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina".
2021-03-01
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2021 roku, w podziale na 3 zadania
2021-02-25
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w roku 2021
2021-02-22
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
2021-02-16
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice
2021-02-16
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków
2021-02-15
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2021 r. - w podziale na 3 pakiety.
2021-02-11
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa przedszkola w Glinnie - II POSTĘPOWANIE"
2021-02-10
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku
2021-02-05
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku
2021-02-05
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych
2021-02-05
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa monitoringu w Drezdenku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.