eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Zarszyn

Gmina Zarszyn - przetargiGmina Zarszyn - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
2020-11-02
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Zarszyn
Gmina Zarszyn - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-19
2020-09-03
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa dróg wewnętrznych położnych w miejscowościach Długie i Zarszyn.
2020-08-13
2020-08-28
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Domu Kultury w Nowosielcach - Etap I
2020-08-06
2020-08-21
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zarszyn, dz. nr ewid. 17, 19, 44
2020-06-16
2020-07-01
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Domu Kultury w Nowosielcach - Etap I - przebudowa dachu.
2020-06-16
2020-07-01
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych położnych na terenie Gminy Zarszyn, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
2020-06-09
2020-06-30
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.673.503,56 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2020-05-22
2020-06-08
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja Projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa"
2020-05-15
2020-06-01
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie
2020-03-13
2020-03-30
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"
2019-11-30
2019-12-10
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn
2019-11-28
2019-12-06
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.305.585,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2019-11-15
2019-12-02
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg w miejscowości Nowosielce, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.
2019-10-31
2019-11-22
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.305.585,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2019-10-11
2019-10-22
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.305.585,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2019-08-26
2019-09-10
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia na dz. o nr ewid. 981
2019-08-22
2019-09-06
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+" w Odrzechowej przy ul. Boczna 1, z liczbą 15 miejsc.
2019-08-09
2019-08-26
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja Projektu "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - część nr 3.
2019-06-27
2019-07-12
Zarszyn Dostawy Gmina Zarszyn Realizacja Projektu "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej"
2019-05-23
2019-06-07
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn
2019-05-15
2019-05-30
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Zarszyn
Gmina Zarszyn - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa dróg wewnętrznych położnych w miejscowościach Długie i Zarszyn
2020-10-20
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Domu Kultury w Nowosielcach - Etap I
2020-09-24
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zarszyn, dz. nr ewid. 17, 19, 44
2020-09-21
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja Projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa"
2020-08-26
brak danych
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.673.503,56 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2020-08-26
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych położnych na terenie Gminy Zarszyn, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
2020-08-20
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie.
2020-05-12
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"
2020-01-27
brak danych
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn
2019-12-13
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg w miejscowości Nowosielce, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019
2019-10-22
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn."Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+" w Odrzechowej przy ul. Boczna 1, z liczbą 15 miejsc.
2019-10-21
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pielnia na dz. o nr ewid. 981
2019-09-10
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Realizacja Projektu "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - część nr 3
2019-07-04
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach
2019-06-26
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn
2019-01-04
brak danych
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnegoDom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem
2019-01-03
brak danych
Zarszyn Usługi Gmina Zarszyn Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn
2018-10-23
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie
2018-10-10
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w m. Długie, drogi gminnej Nr 149003R w m. Pielnia, drogi gminnej Nr 149404R w m. Posada Zarszyńska oraz drogi gminnej Nr 148400R w m. Jaćmierz
2018-09-27
brak danych
Zarszyn Roboty budowlane Gmina Zarszyn Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w ilości 26 miejsc w Nowosielcach, ul. Heleny Gniewosz 146, 38-530 Zarszyn, Gmina Zarszyn.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Zarszyn
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.