eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - przetargiPolitechnika Łódzka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
2022-10-07
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usług pełnienia funkcji pracowników merytorycznych przygotowujących materiały na szkolenia, prowadzących zajęcia, tworzących gry, zadania konkursowe, sędziujących w zawodach (...)
2022-09-29
2022-10-07
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa mobilnego spektrometru Ramana z ręczną sondą światłowodową oraz laserem dla Katedry Fizyki Molekularnej
2022-09-27
2022-10-05
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa robotów wraz z niezbędnymi podzespołami
2022-09-26
2022-10-04
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Przeprowadzenie szkolenia MSC Adams dla studentów Politechniki Łódzkiej
2022-09-23
2022-10-04
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usług cateringowych
2022-09-23
2022-10-03
Łódź Usługi Politechnika Łódzka "Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka"
2022-09-22
2022-09-30
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza
2022-09-22
2022-09-30
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu księgowości
2022-09-22
2022-09-30
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Zakup farmy drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka"
2022-09-19
2022-09-30
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
2022-09-16
2022-10-06
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2022-09-09
2022-10-06
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Remont i przebudowa elewacji wschodniej budynku A-19 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-20
2022-09-28
Łódź Usługi Politechnika Łódzka "Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja II w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka"
2022-09-14
2022-09-22
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Organizacja wyjazdu warsztatowego do Włoch (Florencja) dla 24 uczestników
2022-09-13
2022-09-22
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka W-5 ZP/13/2022 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej.
2022-09-09
2022-09-19
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, produktów chemicznych, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza"
2022-09-09
2022-09-21
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA 9/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału BAiIŚ
2022-09-07
2022-09-15
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i dostawa trzech termostatowanych wytrząsarek do hodowli mikroorganizmów dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2022-09-07
2022-09-23
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Modernizacja pomieszczeń dla doktorantów, studentów i pracowników w Katedrze Dynamiki Maszyn.
2022-09-07
2022-09-19
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości na terenach wewnętrznych Kampusów A, B i C Politechniki Łódzkiej
2022-09-05
2022-09-13
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka W-5 ZP/11/2022 - dostawa pompy turbomolekularnej z wyposażeniem wraz z montażem i uruchomieniem, która będzie stanowiła doposażenie systemu chromatograficznego ze spektrometrią mas.
2022-09-02
2022-09-12
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka"
2022-08-23
2022-08-31
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego.
2022-08-19
2022-08-29
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa spektrometru absorpcji atomowej - wersja tandem dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2022-08-19
2022-08-29
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i dostawa kriostatu helowego dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2022-08-18
2022-09-05
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Likwidacja barier architektonicznych w budynku B-10 Politechniki Łódzkiej w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-08-18
2022-08-29
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego oraz ekranów projekcyjnych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
2022-08-18
2022-09-05
Łódź Roboty budowlane POLITECHNIKA ŁÓDZKA 3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - audytorium B11
2022-08-16
2022-08-24
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka dostawa aparatury: Pakiet Nr 1 - Wytrząsarka do hodowli z kontrolą temperatury Pakiet Nr 2 - Wirówka na duże objętości z chłodzeniem
2022-08-16
2022-08-24
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Realizacja szkoleń o tematyce: "Zmiany w prawie pracy w 2022 r. -omówienie nowych przepisów", "Prawo pracy dla zarządzających pracownikami" oraz "Excell w dziale personalnym".
2022-08-12
2022-08-22
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i dostawa oświetlacza z monochromatorem, dużej mocy dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2022-08-12
2022-08-22
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usługi Opieki Serwisowej i aktualizacja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka"
2022-09-28
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i dostawa kriostatu helowego dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2022-09-28
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i dostawa oświetlacza z monochromatorem, dużej mocy dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2022-09-27
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. "Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu (...)"
2022-09-26
brak danych
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa spektrometru absorpcji atomowej - wersja tandem dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2022-09-21
brak danych
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2022-09-20
brak danych
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa komory solarnej dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2022-09-16
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego (5 części).
2022-09-16
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. "Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu (...)"
2022-09-15
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka dostawa aparatury: Pakiet Nr 1 - Wytrząsarka do hodowli z kontrolą temperatury Pakiet Nr 2 - Wirówka na duże objętości z chłodzeniem
2022-09-08
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka "Wykonanie usługi rozbudowy i opieki technicznej dla Generatora Wniosków Grantowych"
2022-09-08
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Przeprowadzenie szkoleń zawodowych: "MSC Adams", "Lean Manufacturing" oraz "Szkolenia TPM"
2022-09-08
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka "Świadczenia usług szkoleniowych dla nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej - Superwizja Case Teaching. ZPU3.12.2022
2022-09-06
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II
2022-09-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
2022-09-02
brak danych
Łódź Dostawy POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2022-09-01
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, produktów chemicznych, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza"
2022-08-31
brak danych
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka W-5 ZP/7/2022 Remont wybranych pomieszczeń w budynku A-4 Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności wraz z dostawą mebli i wyposażeniem nowej sali konferencyjnej.
2022-08-31
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza
2022-08-23
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Łódzka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.