eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - przetargiZakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-05
2020-08-19
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy"
2020-07-31
2020-08-18
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przebudowa instalacji przeciwpożarowej, dla ochrony budynku SPiER na lotnisku w Łasku zrealizowanego w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie składowania amunicji".
2020-07-29
2020-08-13
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przebudowa nawierzchni tłuczniowych na nawierzchnię utwardzoną, na terenie trzech składów MPS w Malborku, w ramach zadania pn. "Modernizacja składów MPS w Malborku"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-07
2020-07-16
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy"
2020-05-12
2020-05-22
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przebudowa instalacji przeciwpożarowej, dla ochrony budynku SPiER na lotnisku w Łasku zrealizowanego w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie składowania amunicji"
2020-05-08
2020-05-26
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przebudowa nawierzchni tłuczniowych na nawierzchnię utwardzoną, na terenie trzech składów MPS w Malborku, w ramach zadania pn. "Modernizacja składów MPS w Malborku"
2020-03-13
2020-03-31
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przeprowadzenie prac naprawczych, celem usunięcia usterek zaistniałych na składach MPS Porażyn, Cybowo, Gardeja
2019-09-18
2019-09-27
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Naprawa usterek w budynku ARS Kraków-Balice.
2019-09-16
2019-09-24
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2019-08-29
2019-09-05
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych w obudowach żelbetowych o osi pionowej do magazynowania paliw płynnych, w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych zgodnie z MWWO-U" w Mińsku Mazowieckim.
2019-08-09
2019-08-22
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2019-07-26
2019-08-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4718W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem w Puszczy Mariańskiej.
2019-07-25
2019-08-02
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych w obudowach żelbetowych o osi pionowej do magazynowania paliw płynnych, w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych zgodnie z MWWO-U" w Mińsku Mazowieckim
2019-06-19
2019-07-02
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie wycinki drzew i krzewów w ramach realizacji zadania pn "Budowa i modernizacja składów MPS" w Mińsku Mazowieckim.
2019-06-06
2019-06-26
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4718W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem w Puszczy Mariańskiej
2019-04-30
2019-05-20
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń kondygnacji -1 w budynku biurowym ZIOTP
2019-03-28
2019-04-11
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych w obudowach żelbetowych o osi pionowej do magazynowania paliw płynnych, w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych zgodnie z MWWO-U" w Mińsku Mazowieckim.
2019-01-31
2019-02-14
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych w obudowach żelbetowych o osi pionowej do magazynowania paliw płynnych, w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych zgodnie z MWWO-U" w Mińsku Mazowieckim
2018-07-05
2018-07-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego położonego przy ul. Nowowiejskiej 28 a w Warszawie
2018-06-14
2018-06-29
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego położonego przy ul. Nowowiejskiej 28 a w Warszawie
2017-10-18
2017-10-25
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2017-10-06
2017-10-13
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2017-02-24
brak danych
Warszawa Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Przeprowadzenie prac naprawczych,celem usunięcia usterek zaistniałych na składach MPS Porażyn, Cybowo i Gardeja.
2019-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4718W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem w Puszczy Mariańskiej
2019-11-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Naprawa usterek w budynku ARS Kraków - Balice
2019-10-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych w obudowach żelbetowych o osi pionowej do magazynowania paliw płynnych, w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych zgodnie z MWWO-U" w Mińsku Mazowieckim
2019-10-21
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2019-08-07
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie wycinki drzew i krzewów w ramach realizacji zadania pn "Budowa i modernizacja składów MPS" w Mińsku Mazowieckim.
2019-07-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń kondygnacji -1 w budynku biurowym ZIOTP
2018-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego położonego przy ul. Nowowiejskiej 28 a w Warszawie
2017-11-14
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa samochodu osobowego dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
2017-07-05
brak danych
Warszawa Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (DP) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadań realizowanych na terenie lotniska Mińsk Mazowiecki
2016-10-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych związanych z przystosowaniem 5 pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych systemu teleinformatycznego do klauzuli NATO SECRET
2016-04-06
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Usługi w zakresie reprezentacji prawnej i doradztwa prawnego
2016-04-04
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie nasadzeń zastępczych
2015-11-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Remont pomieszczeń sanitariatów (damskich i męskich) zlokalizowanych na I i II piętrze w siedzibie ZIOTP
2015-08-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie zbiornika buforowego wraz z instalacją monitoringu kontroli ciśnienia wewnątrz rurociągu paliwowego DN250
2015-06-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych związanych ze zmianą trasy rurociągu paliwowego na terenie Portu Wojennego w Gdyni
2015-06-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie nasadzeń zastępczych
2015-05-21
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Usunięcie kolizji - demontaż niezinwentaryzowanego rurociągu DN 300
2014-05-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Wykonanie zasilenia elektroenergetycznego tablic TSZ z ich prefabrykacją i zabudową oraz montażem słupów oświetleniowych przy każdym z 7 (siedmiu) zbiorników magazynowych w Porażynie, a także konserwacja i serwis instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi - zadanie 2PL 15003.
2014-04-07
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek, tonerów oraz teczek aktowych dla potrzeb Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.