eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargiŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-15
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci cieplnych.
2020-10-02
brak danych
Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie badań na potrzeby realizacji projektu pn. "Prospektywna ocena przydatności parametrów mapowania elektroanatomicznego systemem NOGA, przebudowy tętnic wieńcowych oraz stężeń komórkowych i hormonalnych markerów przebudowy mięśnia sercowego w przewidywaniu odpowiedzi na terapię resynchronizującą u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Badanie prospektywne, obserwacyjne" prowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
2020-09-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Medyków 12 w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizowana w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-05
2020-10-14
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej w ramach projektu "Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2020-10-05
2020-10-13
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych
2020-10-02
2020-10-12
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa kamer internetowych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-09-30
2020-10-15
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie robót elektrycznych w stacjach transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na terenie kampusu SUM w Katowicach-Ligocie, polegających na usunięciu usterek wskazanych w protokołach z okresowych przeglądów stacji transformatorowych St1, St4, St5, St6, St7, St11 i St14
2020-09-21
brak danych
Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa na rzecz Zamawiającego automatycznego symulatora wypalania papierosów
2020-09-15
2020-09-25
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Sukcesywne dostawy środków i akcesoriów do dezynfekcji przez okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-09-11
2020-09-21
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i segregowanych z budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przez okres 12 miesięcy
2020-09-09
2020-09-17
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Sukcesywne dostawy worków i pojemników na odpady medyczne na okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-09-07
2020-09-15
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA I PRZEPROWADZANIA OPERACJI NA PLIKACH
2020-08-31
2020-09-09
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych przez okres 24 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-08-28
2020-09-14
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM".
2020-08-27
2020-09-03
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa myszy laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-08-21
2020-08-31
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa na rzecz Zamawiającego automatycznego symulatora wypalania papierosów
2020-08-13
2020-08-21
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa myszy laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-08-07
2020-08-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4, w formule zaprojektuj i wybuduj.
2020-08-04
2020-08-18
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa na rzecz Zamawiającego automatycznego symulatora wypalania papierosów
2020-07-22
2020-07-30
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych w związku z realizacją podróży służbowych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej".
2020-06-19
2020-06-29
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej
2020-06-10
2020-06-19
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa wywozu i utylizacji odpadów opakowań (w tym po substancjach niebezpiecznych) i sorbentów w okresie 12 miesięcy
2020-06-09
2020-06-19
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa mikroskopu laboratoryjnego dla potrzeb jednostki Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-27
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i segregowanych z budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przez okres 12 miesięcy
2020-10-22
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Sukcesywne dostawy środków i akcesoriów do dezynfekcji przez okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-10-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą"Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM".
2020-10-13
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA I PRZEPROWADZANIA OPERACJI NA PLIKACH
2020-10-12
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych w związku z realizacją podróży służbowych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej".
2020-09-30
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa myszy laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-09-25
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa myszy laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-08-11
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup środków czystości na okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-07-17
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej
2020-07-15
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych
2020-07-08
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
2020-07-01
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa stacjonarnej łączności telefonicznej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-07-01
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) biletów lotniczych do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Członków Zespołów Badawczych
2020-06-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Roboty budowlane związane z montażem dźwigów osobowych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2020-06-22
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa mikroskopów dla potrzeb Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-06-04
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa drukarki 3D dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-05-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2020-05-19
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup materiałów ekploatacyjnych do urządzeń biurowych na okres 24 miesięcy.
2020-05-06
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa na rzecz Zamawiającego wytłaczarki do produkcji peletek ze sferonizatorem
2020-04-24
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.