eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański - przetargiGmina Nowogród Bobrzański - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa fabrycznie nowych laptopów, tabletów, tabletów graficznych oraz kamer internetowych
2020-10-28
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - część II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Nowogród Bobrzański
Gmina Nowogród Bobrzański - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
2020-10-29
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2020/2021
2020-10-20
2020-11-04
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa drogi gminnej nr 102463F - ul. Łąkowa w m. Nowogród Bobrzański - w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
2020-10-20
2020-11-04
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Kotowice - w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
2020-10-19
2020-11-03
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa drogi gminnej nr 003811F - ul. Św. Marcina w m. Skibice - w ramach moderni-zacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
2020-09-03
2020-09-18
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa (modernizacja) budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki 42
2020-08-31
2020-09-09
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - część II
2020-08-17
2020-09-01
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa (modernizacja) budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki 42
2020-08-11
2020-08-19
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
2020-06-30
2020-07-15
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
2020-06-29
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański "Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański"
2020-06-18
2020-06-26
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.900.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji
2020-06-01
2020-06-16
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim"
2020-06-01
2020-06-16
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
2020-04-16
2020-05-04
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
2020-04-01
2020-04-17
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim"
2020-03-30
2020-04-16
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekreacyjny tj. kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - baseny przy ul. Fabrycznej"
2020-03-26
2020-04-14
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek"
2020-03-26
2020-04-15
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności"
2020-01-23
2020-02-07
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiej-skiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
2020-01-09
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Nowogród Bobrzański
Gmina Nowogród Bobrzański - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-28
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania
2020-10-28
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa (modernizacja) budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki 42
2020-10-28
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin - część II
2020-09-29
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
2020-08-05
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim"
2020-08-05
brak danych
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.900.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji
2020-06-22
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek"
2020-06-22
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności"
2020-06-22
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekreacyjny tj. kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - baseny przy ul. Fabrycznej"
2020-01-31
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród BobrzańskiDobroszów Mały i Kotowice
2020-01-08
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
2020-01-08
brak danych
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2019/2020
2019-09-27
brak danych
Nowogród Bobrzański Dostawy Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród BobrzańskiPrzybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
2019-09-24
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
2019-09-22
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin
2019-08-07
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański
2018-12-26
brak danych
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2018/2019
2018-12-21
brak danych
Nowogród Bobrzański Usługi Gmina Nowogród Bobrzański Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2018/2019
2018-12-15
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
2018-11-28
brak danych
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Gmina Nowogród Bobrzański Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Nowogród Bobrzański
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.