eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargiBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-02
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowskich Górach -dzielnica Sowice
2020-10-02
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru
2020-10-02
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru
2020-09-02
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach
2020-08-25
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowskich Górach - dzielnica Sowice
2020-08-25
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Remont zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowskich Górach - dzielnica Sowice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-18
2020-09-02
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Przebudowa fragmentu Rynku w Tarnowskich Górach"
2020-08-05
2020-08-14
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
2020-08-03
2020-08-18
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. F. Blachnickiego przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach"
2020-07-14
2020-07-22
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Reptach - Tarnowskich Górach, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu"
2020-06-19
2020-07-06
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Remont budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 - naprawa i konserwacja pokrycia dachu"
2020-06-19
2020-07-01
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych w ramach projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT
2020-06-15
2020-06-30
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap III w ramach zadań: "Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach" i "Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach"
2020-06-15
2020-07-02
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynków Zakładów Odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach
2020-06-12
2020-06-26
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej oraz przepompowni ścieków w Tarnowskich Górach
2020-06-02
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowychukształtowanie terenu, wykonanie uzbrojenia oraz budowa drogi na działce nr 1344/90 przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach - etap II.
2020-05-29
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowychukształtowanie terenu, wykonanie uzbrojenia oraz budowa drogi na działce nr 1344/90 przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach - etap II.
2020-05-22
2020-06-01
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany w latach 2020-2021"
2020-05-21
2020-06-05
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Tarnowskich Górach
2020-03-16
brak danych
Tarnowskie Góry Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Świadczenie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - II kwartał 2020 r."
2020-03-11
2020-05-06
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry"
2020-03-02
2020-03-19
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach
2020-02-28
2020-03-12
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Tarnowskich Górach Zadanie 2 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach"
2020-02-25
2020-03-05
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji w ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach
2020-02-11
2020-02-20
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji w ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach"
2020-02-11
2020-02-19
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej dla zadań inwestycyjnych, remontowo - modernizacyjnych oraz remontów budynków mieszkalnych, prowadzonych przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Przebudowa fragmentu Rynku w Tarnowskich Górach
2020-09-09
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
2020-09-03
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Termomodernizacja placówek oświatowych - etap III w ramach zadań"Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach" i "Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach"
2020-09-02
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Reptach - Tarnowskich Górach, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu"
2020-08-25
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Tarnowskich Górach
2020-08-07
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych w ramach projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT
2020-08-05
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany w latach 2020-2021"
2020-08-04
brak danych
Tarnowskie Góry Dostawy Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej oraz przepompowni ścieków w Tarnowskich Górach
2020-05-18
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniamiZadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Tarnowskich Górach Zadanie 2 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap IIIul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach"
2020-05-18
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji w ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach.
2020-04-17
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Świadczenie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - II kwartał 2020 r."
2020-04-10
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Utrzymanie w sprawności systemu monitoringu wizyjnego Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2021
2020-03-16
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej dla zadań inwestycyjnych, remontowo - modernizacyjnych oraz remontów budynków mieszkalnych, prowadzonych przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
2020-02-19
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Bieżące utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w roku 2020"
2020-01-21
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rozbiórka budynków po Zakładach Odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach - budowa stacji TRAFO
2020-01-13
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry podczas współorganizacji XXX edycji konkursu PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU
2020-01-10
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry "Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2020 r."
2020-01-02
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt
2019-11-16
brak danych
Tarnowskie Góry Usługi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach wraz z odwodnieniem terenów przyległych.
2019-11-06
brak danych
Tarnowskie Góry Roboty budowlane Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Budowa siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule przy ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach - dzielnica Rybna.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.