eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-25
2022-12-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowanie, zakup i montaż windy w budynku Urzędu Dzielnicy Targówek

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-10-20
2022-11-04
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja czterech placówek oświatowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2022-10-17
2022-10-25
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2022-09-30
2022-10-10
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i posadzenie drzew w pasach drogowych dróg kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2022-09-26
2022-10-13
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa zaplecza socjal-sanit, drogi wewn i parkingu wraz z infrast techn- etap I, w ramach zagospodar terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sport, rekreacyjn i kultur realizow w pięciu etapach"
2022-09-14
2022-09-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - wymiana słupów oświetleniowych
2022-09-09
2022-09-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2022-08-26
2022-09-05
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej przebudowy ulicy Lisiej na odcinku ul. Krzesiwa - ul. Amelińska wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem, w Warszawie
2022-08-10
2022-08-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja wejścia do korytarza przy sali gimnastycznej, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie.
2022-07-14
2022-07-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowanie i wykonanie suchej tężni solnej na terenie "Skweru Wiecha" w ramach zadania pn.: Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"
2022-07-07
2022-07-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa Skateparku przy ul. Siarczanej w Warszawie.
2022-07-01
2022-07-12
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis."
2022-06-21
2022-07-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Roboty drogowe związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych z remontem i czyszczeniem studni chłonnych w Dzielnicy Targówek m. Warszawy
2022-06-01
2022-06-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowanie i wykonanie suchej tężni solnej na terenie Skweru Wiecha
2022-05-16
2022-06-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego: " Modernizacji dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym".
2022-05-11
2022-05-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. "Letnie kino plenerowe na Targów-ku"
2022-05-06
2022-05-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 206 przy Zespole Szkół nr 41 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie.
2022-04-29
2022-05-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont latarni na ulicach Targówka 119 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ". ( zadanie z Budżetu Obywatelskiego)
2022-03-11
2022-03-21
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Usługi dozoru i bieżącego utrzymania zbiorników wodnych i fontann w obiektach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2022-03-02
2022-03-14
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biu-rowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" część I i część II.
2022-03-02
2022-03-14
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - typu All In One.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2022-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej przebudowy ulicy Lisiej na odcinku ul. Krzesiwa - ul. Amelińska wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem, w Warszawie
2022-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i posadzenie drzew w pasach drogowych dróg kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2022-11-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa zaplecza socjal-sanit, drogi wewn i parkingu wraz z infrast techn- etap I, w ramach zagospodar terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sport, rekreacyjn i kultur realizow w pięciu etapach"
2022-11-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja czterech placówek oświatowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2022-11-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2022-11-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja wejścia do korytarza przy sali gimnastycznej, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie
2022-10-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - wymiana słupów oświetleniowych
2022-10-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowanie i wykonanie suchej tężni solnej na terenie "Skweru Wiecha" w ramach zadania pn.: Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"
2022-10-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, do części pomieszczeń w budynku przy ul. Wincentego 87, 6 w Warszawie
2022-09-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Roboty drogowe związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych z remontem i czyszczeniem studni chłonnych w Dzielnicy Targówek m. Warszawy
2022-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa Skateparku przy ul. Siarczanej w Warszawie.
2022-09-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" - zamówienie powtórzone
2022-09-01
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis."
2022-08-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja wejścia do korytarza przy sali gimnastycznej, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie.
2022-08-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wyk. usług związ. z urządz, zakup. roślin i utrzym. zieleni niskiej i wysok. oraz bieżąc. utrzyman. porząd. na skwer na teren. Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" - zam. pol. na powt. podob. usług .
2022-07-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. "Letnie kino plenerowe na Targów-ku"
2022-07-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - zamówienie podobne
2022-07-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont latarni na ulicach Targówka 119 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ". ( zadanie z Budżetu Obywatelskiego)
2022-07-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowanie i wykonanie suchej tężni solnej na terenie Skweru Wiecha

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.