eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański - przetargiUniwersytet Gdański - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-26
2020-12-14
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych w obiekcie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
2020-11-19
2020-12-01
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Ddostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w budynkach zasilanych ze zbiorczych punktów poboru energii elektrycznej - rozbudowa istniejącego systemu monitoringu, związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
2020-11-10
2020-11-30
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Sukcesywne świadczenie usług autokarowego przewozu osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-16
brak danych
Gdańsk dostawy Uniwersytet Gdański dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2006-01-02
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Uniwersytet Gdański wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadań inwestycyjny w 2006 r.:
2005-06-24
brak danych
Gdańsk dostawy Uniwersytet Gdański dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych, jak również czasopism krajowych na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-02
2020-11-13
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługi serwisu spektrometru masowego Sciex TripleTOF 5600+ dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
2020-10-30
2020-11-23
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA KRZESEŁ OBROTOWYCH Z ZAGŁÓWKIEM DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM TEORII TECHNOLOGII KWANTOWYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-10-27
2020-11-06
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki UG na rok 2021
2020-10-22
2020-11-05
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH I HOSTINGOWO-DYSTRYBUCYJNYCH DLA KWARTALNIKA NAUKOWEGO OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES WYDAWANEGO PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI
2020-10-13
2020-10-29
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA KRZESEŁ I STOLIKÓW DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-10-09
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa Octet K2 - Systemu do badania interakcji między cząsteczkami dla Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2020-09-30
2020-10-12
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu wraz z dostawą i montażem sprzętu.
2020-09-29
2020-10-09
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego 4x4 wyposażonego w zabudowę kontenerową, służącego m.in. do transportu fok do ośrodka rehabilitacji w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
2020-09-25
2020-10-06
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych Uniwersytetu Gdańskiego: Część I - w obiektach wraz z wykonaniem resursu, Część II - w obiekcie Wydziału Chemii
2020-09-24
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Usługa wsparcia technicznego i upgrade oprogramowania Virtua dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
2020-09-03
2020-09-16
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Sukcesywna usługa tłumaczenia wraz z korektą językową dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2020-09-03
2020-09-11
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
2020-08-20
2020-09-03
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Uniwersytetu Gdańskiego
2020-08-12
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa 20 transmiterów satelitarnych dla fok dla Stacji Morskiej imienia prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
2020-08-11
2020-08-21
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIEM NA POTRZEBY ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ANKIETOWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-07-24
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa Systemu do Fenotypowania KomórekGEN III OMNILOG COMBO PLUS SYSTEM dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
2020-07-24
2020-08-11
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE SANITARIATÓW W BUDYNKU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W SOPOCIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 119/121 WEDŁUG CZĘŚCI: I CZĘŚĆ: REMONT SANITARIATU W BUDYNKU "A" II CZĘŚĆ: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU "B"
2020-07-20
2020-08-04
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa interfejsu, czepków EEG, elektrod ekranowych aktywnych i akcesoriów do badań EEG dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
2020-07-07
2020-07-28
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych związanych z remontem - wymianą niedrożnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55
2020-07-03
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa czytnika Mabtech IRIS ELISpot i Fluorospot dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa skanera laserowego Amersham Typhoon RGB Biomolecular Imager marki Cytiva producenta Cytiva Sweden AB dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
2020-11-23
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych Uniwersytetu GdańskiegoCzęść I - w obiektach wraz z wykonaniem resursu, Część II - w obiekcie Wydziału Chemii
2020-11-09
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE SANITARIATÓW W BUDYNKU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W SOPOCIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 119/121 WEDŁUG CZĘŚCII CZĘŚĆREMONT SANITARIATU W BUDYNKU "A" II CZĘŚĆREMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU "B"
2020-11-05
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Gdańskiego według częściI - środki czystości zwykłe. II - chemia profesjonalna
2020-10-28
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Sukcesywna usługa tłumaczenia wraz z korektą językową dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2020-10-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
2020-10-08
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA MONOCHROMATYCZNYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-10-08
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Świadczenie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
2020-10-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych związanych z remontem - wymianą niedrożnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55
2020-10-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański WYKONANIE REMONTU I PRZEBUDOWY W BUDYNKU WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BIELAŃSKIEJ 5 W GDAŃSKU W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCICZĘŚĆ IREMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ Z SERWISEM I KONSERWACJĄ W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI CZĘŚĆ IIREMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI CZĘŚCI A, B, C BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU OD STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
2020-10-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie zadania pn. "Remont i przebudowa części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku"
2020-09-30
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby zakładu Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
2020-09-25
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa interfejsu, czepków EEG, elektrod ekranowych aktywnych i akcesoriów do badań EEG dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
2020-09-24
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIEM NA POTRZEBY ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ANKIETOWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-09-03
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa systemu dyfuzyjnego do kontroli procesu uwalniania peptydów bioaktywnych w funkcji czasu z nanohydrożelu peptydowego bez lub z zastosowaniem enzymów proteolitycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
2020-09-03
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa licencji technologii konstrukcji białek polisygnałowych oraz prototypowy konstrukt genetyczny, walidujący technologie do celów naukowych i rozwojowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
2020-08-21
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych, budowlano-instalacyjnych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Abrahama 58
2020-08-19
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Z MONTAŻEM DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-07-31
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Z MONTAŻEM DO LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-07-21
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługi tłumaczenia wraz z korektą anglojęzyczną dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Gdański
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.