eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Kto wygrał przetarg

Kto wygrał przetarg
Wyniki przetargów i informacje o wykonawcach


Najwięcej przychodów z przetargów publicznych uzyskała firma STRABAG SP. Z O.O. (łącznie 10 092 888 292,38 zł). Firmie tej udzielono w sumie 3 517 zamówień.

Najwięcej przetargów publicznych wygrała firma ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Firmie tej udzielono w sumie 25 712 zamówień na łączną kwotę 644 731 718,95 zł.

Najwyższa kwota udzielonego zamówienia publicznego to 9 562 310 727,00 zł. Przetarg zorganizowany został w 2024 roku w mieście Damnica przez Gmina Damnica (przedmiot przetargu to Dostawa wraz z usługą zamontowania elementów wyposażenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie Gminy Damnica - - część 2). Zamówienie udzielone zostało firmie FIT PARK SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.


Firmy, które ostatnio wygrały przetargi publiczne

Data Firma Miasto | Zamawiający Kategoria |
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-04-13 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Brzozów: GMINA BRZOZÓW Roboty budowlane: Remont ul. Poniatowskiego w Brzozowie 43 051,85 PLN
2024-04-13 MM INŻYNIERIA SP. Z O.O. Jabłoń: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU Usługi: Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna -BIOENERGETYKA 21 800,00 PLN
2024-04-13 GILEWICZ JACEK AUT-SERWIS Jabłoń: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU Usługi: Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna -BIOENERGETYKA 29 000,00 PLN
2024-04-13 BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 13 239,94 PLN
2024-04-13 EPPENDORF POLAND SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 2 539,95 PLN
2024-04-13 "NEWLAB SYSTEMS" SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 19 188,00 PLN
2024-04-13 "ALAB" SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 10 737,00 PLN
2024-04-13 Zakład Napraw Aparatury Ciśnieniowej i Medycznej Tadeusz Krześlak Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 11 070,00 PLN
2024-04-13 MERCK LIFE SCIENCE SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 2 138,23 PLN
2024-04-13 BENETECH SP. Z O.O. Olsztyn: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Usługi: Postępowanie na wykonanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz ewentualnych naprawach urządzeń laboratoryjnych 3 296,40 PLN
2024-04-13 BECHTOLD & CO SP. Z O.O. Poznań: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Dostawy: Dostawa wraz z instalacją zestawu sond naukowych i urządzeń pomiarowych 290 219,82 PLN
2024-04-12 PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SP. Z O.O. Tarnowskie Góry: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w TARNOWSKICH GÓRACH Roboty budowlane: "Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach - Etap 2" 29 143 619,62 PLN
2024-04-12 "DRUKARNIA AKAPIT" SP. Z O.O. Szczecin: Politechnika Morska w Szczecinie Usługi: Usługa druku książki pt. "Risk management in the area of bridges situated on waterways in respect to ship collisions" 2 818,20 PLN
2024-04-12 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SOS BARWIT - BARBARA JAKUBCZAK Warszawa: Centrum Informatyki Statystycznej Usługi: Świadczenie usług sprzątania w Centrum Informatyki Statystycznej mieszczącym się w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie 153 357,63 PLN
2024-04-12 ASCOMP K KRZYSZTOF ĆWIKLAK VEL ĆWIKLIŃSKI Warszawa: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN Dostawy: Dostawa sprzętu komputerowego 27 844,74 PLN
2024-04-12 "KOSTEX" Rafał Czerepiński Warszawa: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Roboty budowlane: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w miejscowości Leszno na terenie gminy Leszno" - nr postępowania 010/24 558 260,17 PLN
2024-04-12 ICOD.PL SP. Z O.O. Zegrze Południowe: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Dostawy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego 38 127,54 PLN
2024-04-12 "NETSECURE" SP. Z O.O. Zegrze Południowe: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Dostawy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego 48 585,00 PLN
2024-04-12 SOFTFLIX SP. Z O.O. Zegrze Południowe: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Dostawy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego 5 289,55 PLN
2024-04-12 "4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA SPÓŁKA JAWNA Łódź: Zarząd Lokali Miejskich Dostawy: DZP.26.58.2024 Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne wszystkich frakcji dla nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich 152 421,60 PLN
2024-04-12 Kamil Wagner FUH TRANSAGRO Ostrów Mazowiecka: Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Roboty budowlane: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowskiego 4 088 798,39 PLN
2024-04-12 GOSPODARSTWO ROLNE Ostrów Mazowiecka: Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Roboty budowlane: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowskiego 5 894 911,79 PLN
2024-04-12 "ALCHEM GRUPA" SP. Z O.O. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dostawy: Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4 674,00 PLN
2024-04-12 ABCHEM AGNIESZKA BUSLER Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dostawy: Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 3 136,50 PLN
2024-04-12 GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR CHOŁODY Nałęczów: Gmina Miejska Nałęczów Roboty budowlane: Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) 590 847,99 PLN
2024-04-12 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Warszawa: TEATR STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA Usługi: Dostawa urządzeń oświetleniowych dla Teatru Studio im. St. I. Witkiewicza w formie leasingu operacyjnego 1 047 357,23 PLN
2024-04-12 SZUBARGA BUILDING GROUP SP. Z O.O. Inowrocław: Miasto Inowrocław Roboty budowlane: Budowa oświetlenia przy ulicy Szklarskiej w Inowrocławiu 96 943,68 PLN
2024-04-12 ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. Kuraszew: WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI Dostawy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na lata 2025-2026. 325 790,10 PLN
2024-04-12 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. Pniewy: GMINA PNIEWY Roboty budowlane: Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pniewy. 2 054 261,61 PLN
2024-04-12 PIOTR SYCZ "DACH-MUR" Kraśnik: MIASTO KRAŚNIK Roboty budowlane: Budowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku 2 000 000,00 PLN
2024-04-12 ROBERT MERKEL PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE "AQUAMER" Bytom: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Roboty budowlane: Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltem lanym na drogach Gminy Bytom w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w 2024r. - zamówienie z wolnej ręki 125 720,76 PLN
2024-04-12 TERRA ANALIZY DORADZTWO PLANOWANIE AGNIESZKA ROZENAU-RYBOWICZ Łukowica: Gmina Łukowica Usługi: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica. 258 300,00 PLN
2024-04-12 GOSPODARSTWO ROLNE MAZUR DANIEL Lisewo: Gmina Lisewo Dostawy: Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 - 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości 1700 ton 184 008,00 PLN
2024-04-12 ASSECO DATA SYSTEMS S.A. Łódź: Urząd Miasta Łodzi Usługi: Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu Otago w 2024 r. 85 000,00 PLN
2024-04-12 DROG-BET Marcin Głuchowski Rybno: GMINA RYBNO Roboty budowlane: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno 5 437 180,02 PLN
2024-04-12 "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP" Torzym: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. Usługi: Kompleksowe ubezpieczenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. 254 074,71 PLN
2024-04-12 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Torzym: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. Usługi: Kompleksowe ubezpieczenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. 114 878,37 PLN
2024-04-12 DARDO SP. Z O.O. Biała: GMINA STARA BIAŁA Usługi: Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała 48 954,00 PLN
2024-04-12 UNITOP SP. Z O.O. Łódź: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Dostawy: Dostawa cukierków i chałw dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. 387 081,00 PLN
2024-04-12 Mariusz Gorsiak MAR-MAR Płock: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Roboty budowlane: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny 744 842,00 PLN
2024-04-12 TOMIRAF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Celestynów: GMINA CELESTYNÓW Roboty budowlane: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 50 000,00 PLN
2024-04-12 MAriusz Runkwitz Celestynów: GMINA CELESTYNÓW Roboty budowlane: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 20 000,00 PLN
2024-04-12 MT PLASTICS SP. Z O.O. Górzno: MIASTO I GMINA GÓRZNO Roboty budowlane: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie 164 451,00 PLN
2024-04-12 MAR MAR BUD SP. Z O.O. Płock: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Roboty budowlane: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika 336 636,00 PLN
2024-04-12 PZM WIMET JÓZEFÓW SP. Z O.O. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe Roboty budowlane: Wykonanie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe 400 000,00 PLN
2024-04-12 SUN&MORE SP. Z O.O. Lublin: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Usługi: Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych w kraju i za granicą dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 425 100,00 PLN
2024-04-12 W&J WIŚNIEWSKI SP. Z O.O. Ożarów Mazowiecki: Gmina Ożarów Mazowiecki Dostawy: Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki 172 953,00 PLN
2024-04-12 DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SP. Z O.O. Kraków: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Dostawy: Sprzedaż i dostawa 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 34115200-8) 217 095,00 PLN
2024-04-12 DTS PRZYJEMNE PRZEPROWADZKI SP. Z O.O. Wrocław: OPERA WROCŁAWSKA Usługi: Świadczenie usług w zakresie transportu środków inscenizacji i innych elementów gabarytowych na terenie miasta Wrocław dla potrzeb Opery Wrocławskiej 266 811,60 PLN
2024-04-12 ZBIGANT Zbigniew Antol Legionowo: Powiat Legionowski Usługi: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową odwodnienia miejscowego drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie 6 765,00 PLN
« Zobacz wszystkie firmy Kto wygrał przetarg? Najnowsze wyniki »

Sprawdź firmę


Najwyższa wartość
wygranych przetargów

10 092 888 292,38 zł

3 517
udzielone zamówienia

STRABAG SP. Z O.O.

Najwięcej udzielonych zamówień

644 731 718,95 zł

25 712
udzielone zamówienia

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Najwyższa kwota
udzielonego zamówienia

9 562 310 727,00 zł
FIT PARK SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w poszczególnych latach

Rok Nazwa firmy Liczba udzielonych
zamówień
Łączna wartość
udzielonych zamówień
2024 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 706 24 540 514,00 zł
2023 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3 112 88 876 400,11 zł
2022 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3 110 168 719 046,32 zł
2021 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1 395 64 425 987,10 zł
2020 EUROVIA POLSKA S.A. 11 10 405 399,46 zł
2019 EUROVIA POLSKA S.A. 20 49 021 254,29 zł
2018 "HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. 10 934 633,20 zł
2017 "A.G.X." SP. Z O.O. 285 148 504 613,73 zł
2016 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 176 35 571 716,86 zł
2015 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 547 38 941 926,86 zł
2014 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 182 26 180 325,72 zł
2013 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 170 29 866 619,93 zł
2012 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 006 29 447 136,49 zł
2011 URTICA SP. Z O.O. 2 533 104 779 798,72 zł
2010 URTICA SP. Z O.O. 2 002 95 573 880,36 zł
2009 AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. 1 703 114 279 385,50 zł
2008 AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. 1 473 77 326 201,83 zł
2007 "FARMACOL" S.A. 799 25 593 112,18 zł
2006 URTICA SP. Z O.O. 16 1 576 752,89 zł

Firmy, które zarobiły najwięcej na zamówieniach publicznych
w poszczególnych latach

Rok Nazwa firmy Liczba udzielonych
zamówień
Łączna wartość
udzielonych zamówień
2024 FIT PARK SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 6 9 562 640 529,40 zł
2023 Karkut Janusz Zakład Uboju- Przetwórstwo mięsne "Karkut" 8 8 141 905 437,67 zł
2022 Firma Handlowo-Transportowa "SYLWIA" Sylwia Bystra 25 6 913 194 908,08 zł
2021 ORLEN S.A. 139 7 802 331 214,41 zł
2020 TB KOBET SP. Z O.O. 1 15 918 000,00 zł
2019 EUROVIA POLSKA S.A. 20 49 021 254,29 zł
2018 PTB NICKEL SP. Z O.O. 1 23 850 341,58 zł
2017 STRABAG SP. Z O.O. 141 311 512 042,90 zł
2016 SKANSKA S.A. 537 962 274 914,68 zł
2015 SKANSKA S.A. 815 1 315 732 248,82 zł
2014 SKANSKA S.A. 738 1 661 516 657,55 zł
2013 SKANSKA S.A. 719 1 068 983 262,83 zł
2012 SKANSKA S.A. 617 1 165 605 477,58 zł
2011 SKANSKA S.A. 361 683 801 219,91 zł
2010 REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. 103 733 690 853,42 zł
2009 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O. 1 629 298 785,00 zł
2008 SYGNITY S.A. 30 383 552 580,39 zł
2007 "SKORBUD" ZYGMUNT SKORUPIŃSKI 1 543 443 194,00 zł
2006 BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI 1 6 994 638,35 zł

Firmy, które wygrały najwięcej przetargów publicznych
w poszczególnych województwach:Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostępne w serwisie eGospodarka.pl były pełne i bezbłędne, nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy w wyniku błędnych, niepełnych lub niejednoznacznych danych publikowanych przez UZP prezentowane tutaj informacje nie będą w pełni zgodne ze stanem faktycznym.


Dodaj swoje pytanie