eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-27
2020-11-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa urządzeń do modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz systemu alarmowego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-27
2020-11-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-27
2020-11-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli biurowych, krzeseł, ławek, specjalistycznych stołów laboratoryjnych i dygestorium do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-22
2020-10-30
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu "Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife" realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2020-10-16
2020-11-03
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych i dydaktycznych Katedry Fizjologii Człowieka w budynku nr 6 przy ul. Warszawskiej 30 Wydział Lekarski UWM.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
2020-10-26
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-15
2020-10-23
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Świadczenie usług sprzątania obiektów Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-13
2020-10-28
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie remont pomieszczeń w Instytucie Filozofii pom. nr 243, 242, 241, 114, 115 oraz pomieszczeń nr 259,260,261,262,264,267,102,130,131a,131b,132) w Katedrze Języka Polskiego i Literatury Polskiej w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1.
2020-10-12
2020-10-20
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-12
2020-10-20
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne środków ochrony osobistej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-12
2020-10-20
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa urządzeń do zabezpieczenia poczty email wraz z agregatem prądotwórczym na potrzeby Ośrodka Eksploatacji Zarządzania MSK Olman Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie
2020-10-09
2020-10-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-09
2020-10-26
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową na Auli Karmazynowej w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-08
2020-10-26
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych po-zwoleń na budowę oraz realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania przyłączy światłowodowych do stacji transformatorowych na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Ma-zurskiego w Olsztynie - Etap I".
2020-10-08
2020-10-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa odczynników chemicznych oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-08
2020-10-23
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku szatniowego stadionu lekkoatletycznego na odcinku od ul. Kanafojskiego do wjazdu na stadion przy budynku szatniowym wraz z zatokami i parkingiem.
2020-10-07
2020-10-15
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-07
2020-10-22
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii, przy ul.Oczapowskiego 1A, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-07
2020-10-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-07
2020-10-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa urządzeń biurowych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości" - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
2020-10-06
2020-10-14
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego pogwarancyjnego eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-05
2020-10-13
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Usługa tłumaczeń języka migowego na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2020-10-02
2020-10-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-02
2020-10-12
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-10-01
2020-10-09
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowego samochodu osobowego dla Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie "Przedłużenie opieki serwisowej i wsparcia technicznego oraz subskrypcji aktualizacji oprogramowania dla posiadanych urządzeń Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie".
2020-10-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii przy ul. Oczapowskiego 1a Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych oraz oprogramowania dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 pt. "Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2020-10-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Adaptacja pomieszczeń biurowych na salę ćwiczeń w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont nawierzchni ulicy Licznerskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do skrzyżowania z ul. Oczapowskiego wraz z remontem studni, wpustów i zasuw instalacji kanalizacyjnych, hydrantowych i gazowych UWM w Olsztynie.
2020-10-12
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną części dachu budynku nr 30 Plac Cieszyński 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna pipet automatycznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-10-02
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla zadańBudowę budynku dydaktyczno-administracyjnego, budowę budynku wielofunkcyjnego z lonżownikiem, modernizację stajni, krytej ujeżdżalni wraz z otwartą ujeżdżalnią, wybiegiem dla koni i zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem zawartym w wielobranżowej koncepcji, modernizacji Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2020-09-30
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-09-28
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-09-28
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-09-24
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Opracowanie programu prac konserwatorskich zabezpieczających obiekty w Łyńskim Młynie przed dalszą degradacją, zgodnie z nakazem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-09-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne gazów technicznych, medycznych, spawalniczych i spożywczych wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2020-09-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna materiałów branży elektrycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2020-09-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa siedziby Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt przy ul. Oczapowskiego działka nr 34 obr. 152 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości" realizowanego w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014 - 2020
2020-09-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.