eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Katowice

Miasto Katowice - przetargiMiasto Katowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-25
2021-01-07
Katowice Usługi Miasto Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku szkoły do wymogów p.poż, wymiany instalacji elektrycznej oraz aktualizacji audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach".
2020-11-25
2020-12-03
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych
2020-11-24
2020-12-04
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach: Laptopy z akcesoriami i serwer w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa trzech basenów w dzielnicach"
2020-11-24
2020-12-04
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2021 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania (części)
2020-11-19
2020-12-01
Katowice Dostawy Miasto Katowice Zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń nie objętych kompleksową obsługą wydruków w Urzędzie Miasta Katowice
2020-11-19
2020-12-02
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2021 na terenie miasta Katowice Zamówienie dzieli się na dwa zadania
2020-11-12
brak danych
Katowice Miasto Katowice Implementacja wybranych funkcjonalności komponentów wsparcia operacyjnego KISMiA na platformę współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko
2020-11-10
brak danych
Katowice Miasto Katowice Wykonanie dedykowanych wersji Monopoly Puzzle z wybranym obiektem z Katowic
2020-09-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej (w formie placu) na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulicMielęckiego, Dworcowej, Mariackiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej.
2020-09-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Modernizacja oraz aranżacja toalet w Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnegoModernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-26
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Kontrola prawidłowości i funkcjonowania urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Katowice oraz ich zgodności z obowiązujacymi przepisami.
2006-01-16
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Projekt oświetlenia ul. Majakowskiego.
2006-01-12
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Miasta katowice w roku 2006.
2006-01-09
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w rejonie ulic Załęska, Szadoka, Ligocka w Katowicach.
2006-01-09
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Program ochrony Miasta przez skutkami eksploatacji górniczej.
2005-12-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Miasto Katowice Awaryjne ujęcie wody podziemnej dla miasta Katowice - opracowanie dokumentacji projektowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-18
2020-11-27
Katowice Dostawy Miasto Katowice Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2021 roku.
2020-11-10
2020-11-20
Katowice Dostawy Miasto Katowice Migracja systemu poczty elektronicznej Exchange do najnowszej wersji Exchange 2019 wraz zakupem niezbędnych licencji
2020-11-06
2020-11-18
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie usług projektowych polegających na "Dostosowaniu oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż" oraz usług objętych prawem opcji, związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i udziałem w konsultacjach społecznych, dla oddziałów żłobka miejskiego - Zamówienie udzielane w 6 częściach.
2020-11-05
2020-11-16
Katowice Dostawy Miasto Katowice Zakup Licencji kamerowych Milestone lub równoważnych wraz ze wsparciem technicznym
2020-11-04
2020-11-17
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Katowice Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych na rok 2021
2020-10-29
2020-11-10
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocji gospodarczej Miasta Katowice Zamówienie składa się z 21 części
2020-10-27
2020-11-17
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice "Budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego"
2020-10-22
2020-11-03
Katowice Dostawy Miasto Katowice Zakup systemu rejestracji i ewidencji czasu pracy.
2020-10-21
2020-10-30
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego dla Budynków Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanych na węźle Brynów oraz Zawodzie w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych" - węzeł "Brynów-Pętla" i węzeł "Zawodzie" - zamówienie udzielane w 2 częściach.
2020-10-16
2020-10-27
Katowice Dostawy Miasto Katowice Rozbudowa oprogramowania infrastruktury serwerowej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice
2020-10-16
2020-11-03
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160"
2020-10-12
brak danych
Katowice Miasto Katowice Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku ze spotkaniami odbywającymi się w Katowicach w ramach wydarzenia pn. "Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Back To Business".
2020-10-07
2020-10-20
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego dla obsługi kompleksu stadionu miejskiego, przewidzianego do realizacji w ramach zadania pn.: "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach" .
2020-10-05
2020-10-14
Katowice Usługi Miasto Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach"
2020-09-29
2020-10-09
Katowice Usługi Miasto Katowice Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno - sportowych
2020-09-28
2020-10-07
Katowice Usługi Miasto Katowice Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sytemu WiFi wraz z niezbędnym okablowaniem obejmującym Budynek Obsługi Podróżnych (BOP) i rejon wiaty peronowej w ramach zadania: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla
2020-09-25
2020-10-08
Katowice Dostawy Miasto Katowice Zakup systemu rejestracji i ewidencji czasu pracy
2020-08-26
brak danych
Katowice Miasto Katowice Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 7 - 8 października 2020r. w Katowicach wydarzeniem pn. "XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów"
2020-08-25
2020-09-03
Katowice Usługi Miasto Katowice Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trzech basenów w dzielnicach" dla lokalizacji III: Katowice Ligota - Zadole - ul. Wczasowa
2020-08-18
2020-08-27
Katowice Usługi Miasto Katowice Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sytemu WiFi wraz z niezbędnym okablowaniem obejmującym Budynek Obsługi Podróżnych (BOP) i rejon wiaty peronowej w ramach zadania: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Obsługa techniczno-logistyczna urządzeń promocyjnych w 2020 roku
2020-11-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku ze spotkaniami odbywającymi się w Katowicach w ramach wydarzenia pn. "Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Back To Business".
2020-11-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadaniaKatowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy
2020-11-13
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno - sportowych
2020-11-04
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sytemu WiFi wraz z niezbędnym okablowaniem obejmującym Budynek Obsługi Podróżnych (BOP) i rejon wiaty peronowej w ramach zadaniaKatowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla
2020-10-26
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa trzech basenów w dzielnicachDigital Signage
2020-10-23
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trzech basenów w dzielnicach" dla lokalizacji IIIKatowice Ligota - Zadole - ul. Wczasowa
2020-10-02
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa zestawu mobilnego do przeprowadzania zawodów sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa trzech basenów w dzielnicach"
2020-09-25
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 7 - 8 października 2020r. w Katowicach wydarzeniem pn. "XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów"
2020-09-24
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa wyposażenia dla inwestycji pn. "Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice" w II częściach
2020-09-24
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach - utworzenie i obsługa stanowisk mobilnych
2020-09-17
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach:Część Idotyczy projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiegoMiasto Katowice",Część IIdotyczy projektów:a) LTE - budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot",b) "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta Katowice
2020-09-11
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługi polegające na wykonaniu wariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla poprowadzenia dodatkowego dojazdu wraz z infrastrukturą rowerową oraz usług objętych prawem opcji związanych z udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki".
2020-09-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice "Budowa sygnalizacji świetlnej zapewniającej obsługę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) w Katowicach" w ramach zadania pn."Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej w Katowicach - ETAP IV" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej"
2020-09-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Zaprojektowanie i wykonanie "Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia"
2020-08-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługi Inżyniera Kontraktu przy dokończeniu realizacji obiektu basenowego w lokalizacji III - Katowice Ligota - Zadole - ul. Wczasowa, w ramach inwestycji pn."Budowa trzech basenów w dzielnicach"
2020-08-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Przeniesienie Systemu MSZ-KIIP do OCI (Oracle Cloud Infrastructure) Urzędu Miasta Katowice.
2020-08-14
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie systemu bezprzewodowego dla potrzeb zliczania i informowania kierowców o zajętości miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym przy węźle przesiadkowym Sądowa w ramach zadania pn."Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Sądowa"
2020-08-12
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Katowice
2020-07-20
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Świadczenie usług przeglądu i serwisowania instalacji i urządzeń audio-video w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Katowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.