eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu - przetargiSpecjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-22
2020-07-07
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa leków do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Połozniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-19
2020-07-03
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa płynów infuzyjnych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2020-06-17
2020-07-01
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa produktów farmaceutycznych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2020-03-05
2020-03-12
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i dystrybucję dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2020-01-15
2020-01-23
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługa przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie badania USG noworodka w ramach projektu Mały DolnoŚlązak - okresu trwałości projektu.
2019-12-13
2019-12-27
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-12-11
2019-12-18
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Kopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno - edukacyjnego w ramach projektu `Mały DolnoŚlązak´" - okres trwałości projektu
2019-08-23
2019-09-03
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej.
2019-07-04
2019-07-12
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa antybiotyków oraz leków do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-06-28
2019-07-08
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa produktów farmaceutycznych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Połozniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-06-14
2019-06-25
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa płynów infuzyjnych, opatrunków oraz materiałów szewnych oraz taśm i siatek do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-06-10
2019-06-21
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Badania diagnostyczne oraz dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego Specjalistycznego Szpital Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-06-06
2019-06-14
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa odczynników do immunochemii, równowagi kwasowo - zasadowej oraz analityki ogólnej do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-05-16
2019-05-24
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-05-13
2019-05-27
Wałbrzych Roboty budowlane Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10
2019-03-18
2019-03-26
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-03-14
2019-03-22
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa środków czystości oraz worków foliowych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-02-08
2019-02-18
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2018-12-14
2019-01-03
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługi serwisu aparatury medycznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2018-11-20
2018-12-03
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2018-10-31
2018-11-14
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-08
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2020-02-25
brak danych
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługa przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie badania USG noworodka w ramach projektu Mały DolnoŚlązak - okres trwałości projektu.
2020-01-23
brak danych
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2020-01-02
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Kopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno - edukacyjnego w ramach projektu `Mały DolnoŚlązak´" - okres trwałości projektu
2019-10-25
brak danych
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej.
2019-09-05
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa antybiotyków oraz leków do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-09-04
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa produktów farmaceutycznych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-08-27
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa płynów infuzyjnych, opatrunków oraz materiałów szewnych oraz taśm i siatek do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-08-26
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-08-06
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Badania diagnostyczne oraz dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-07-18
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa odczynników do immunochemii, równowagi kwasowo - zasadowej oraz analityki ogólnej do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-06-05
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10
2019-05-27
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa środków czystości oraz worków foliowych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-05-10
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa preparatów biobójczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-03-12
brak danych
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2019-03-05
brak danych
Wałbrzych Usługi Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Usługi serwisu aparatury medycznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2019-01-15
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2018-12-04
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Dostawa aparatury medycznej do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
2018-09-14
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa preparatów i materiałów dla Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.
2018-07-27
brak danych
Wałbrzych Dostawy Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.