eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wołomiński

Powiat Wołomiński - przetargiPowiat Wołomiński - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie sezonowej zieleni na rondzie ul. Wileńska/Reja w Wołominie
2020-07-07
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku skrzyżowania w msc. Guzowatka i Kołaków przy szkole w Guzowatce w gm. Dąbrówka
2020-07-07
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W od rowu melioracyjnego w m. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu Wołomińskiego w gm. Dąbrówka z powiatem sąsiednim w ramach zadania inwestycyjnegoProjekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka
2020-07-02
2020-07-20
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa mostu w msc. Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Przebudowa mostu w Wójtach
2020-07-02
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów realizowany w ramach zadania "Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów"
2020-06-30
2020-07-15
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją wpustów ulicznych - DW 636 - Postoliska do 7200 m2 , - DW 634 - Dobczyn do 5100 m2 wraz z regulacją 3 wpustów, - Kury - Stryjki do 9600 m2 wraz z regulacją 29 wpustów.
2020-06-26
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta
2020-06-25
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr231/3 obręb gmina Strachówka realizowany w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka"
2020-06-25
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4320W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 636 do granicy gm. Tłuszcz w ramach zadaniaBudowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz
2020-06-18
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów realizowany w ramach zadania "Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów"
2020-06-18
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje, gm. Poświętne (na odcinku od dz. ew. nr 205/1 do dz. ew. nr 265 i 673 w obrębie Nowe Ręczaje) w ramach zadania inwestycyjnegoProjekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła - przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne
2020-06-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ETAP III
2020-06-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta
2020-06-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta
2020-06-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta
2020-06-09
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Remont ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Fieldorfa, Przejazd i Wileńskiej w Wołominie
2020-06-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów na odcinku około 120 m w m. Radzymin" w ramach zadania inwestycyjnegoProjekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin
2020-06-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce na odcinku od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce w ramach zadaniaProjekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka
2020-06-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińska do skrzyżowania ulicy Starej z ulica Poziomkowa gm. Radzymin. w ramach zadaniaProjekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Starej w Kobyłce
2020-06-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wołomiński
Powiat Wołomiński - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-29
2020-07-07
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Zielonka
2020-06-19
2020-07-07
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. ew. 99/34, obręb 03-03, jed. ew. 143409_4, w ramach zadania pod nazwą "rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie".
2020-06-15
2020-06-24
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński UTRZYMANIE ZIELENI PASIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMINSKIEGO z podziałem na części.
2020-06-08
2020-06-17
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie
2020-06-08
2020-06-17
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowej i gminnej) w msc. Marianów, gmina Dąbrówka w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka
2020-06-04
2020-06-22
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22
2020-06-04
2020-06-17
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica, gm. Radzymin" w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką w msc. Wolica, gm. Radzymin ETAP I wykonanie dokumentacji projektowej
2020-06-03
2020-06-16
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin"
2020-06-03
2020-06-16
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki, gm. Poświętne"
2020-06-03
2020-06-15
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji
2020-05-22
2020-06-08
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulicy Kościelnej i ulicy Kościuszki w Dąbrówce w ramach zadania Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka
2020-05-15
2020-06-01
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadania: Budowa chodnika w Miąse
2020-05-14
2020-05-26
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i Klembów
2020-05-14
2020-05-26
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Zielonka
2020-05-12
2020-05-21
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego "Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz"
2020-05-12
2020-05-21
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz
2020-05-12
2020-05-21
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) - Stare Załubice, gm. Radzymin"
2020-05-08
2020-05-25
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. ew. 99/34, obręb 03-03, jed. ew. 143409_4, w ramach zadania pod nazwą Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
2020-04-28
2020-05-07
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Starej w Kobyłce".
2020-04-24
2020-05-07
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5letnich) 33 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wołomiński
Powiat Wołomiński - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP I
2020-06-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, gmina Dąbrówka w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka
2020-06-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadaniaBudowa chodnika w Miąse
2020-06-19
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz
2020-06-19
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz
2020-06-16
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gminWołomin, Radzymin, Dąbrówka i Klembów
2020-06-05
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5letnich) 33 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2020-06-05
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Budowa drogi powiatowej ul. Granicznej na odcinku od dz. Nr ew. 96 obręb Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów odc. od km 0+817,50 do km 1+562,84 w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów
2020-06-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanych odcinkach dróg powiatowych
2020-05-28
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie sezonowej zieleni na rondzie ul. Wileńska/Reja w Wołominie
2020-05-27
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych dwóch mostów w msc. Borzymy gm. Jadów"
2020-05-27
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów na odcinku około 120 m w m. Radzymin" w ramach zadania inwestycyjnegoProjekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin
2020-05-26
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku skrzyżowania w msc. Guzowatka i Kołaków przy szkole w Guzowatce w gm. Dąbrówka
2020-05-26
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W od rowu melioracyjnego w m. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu Wołomińskiego w gm. Dąbrówka z powiatem sąsiednim w ramach zadania inwestycyjnegoProjekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka
2020-05-20
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda, gm. Radzymin - Rejentówka
2020-05-19
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat Wołomiński
2020-05-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Parking przy szkole w Tłuszczu
2020-05-14
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz" w ramach zadania inwestycyjnegoRozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji
2020-05-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nadma, gmina Radzymin
2020-05-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Planowe czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej oraz udrażnianie w przypadku awarii, wystąpienia niedrożności urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wołomiński
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.