eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargiGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
2023-06-19
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka
2023-05-31
2023-06-15
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj dla wykonania instalacji klimatyzacji w rzeszowskich przedszkolach oraz świetlicach szkolnych
2023-05-26
2023-06-06
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2023-05-26
2023-06-06
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie ( 3 części)
2023-05-24
2023-06-06
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Prowadzenie zajęć specjalistycznych trzeciej grupy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
2023-05-23
2023-06-12
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie stacjonarnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
2023-05-19
2023-06-05
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dzwonnicy Dzwonu Niepodległości w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-24
2023-06-02
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Prowadzenie zajęć specjalistycznych czwartej grupy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem"
2023-05-23
2023-05-31
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
2023-05-23
2023-06-01
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Prowadzenie zajęć specjalistycznych drugiej grupy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
2023-05-16
2023-05-24
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych część 5
2023-05-15
2023-05-25
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie
2023-05-11
2023-05-19
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka
2023-05-10
2023-05-18
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych część 5
2023-05-10
2023-05-18
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim "STAL" w Rzeszowie
2023-05-09
2023-05-18
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa polegająca na nasadzeniu roślin i zamontowaniu elementów małej architektury dla zadania pn. Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023
2023-05-05
2023-05-19
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
2023-05-04
2023-05-12
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Bieżące utrzymanie szaletów stałych
2023-05-04
2023-05-15
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Rzeszowa
2023-04-28
2023-05-15
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie w formule zaprojektuj - wybuduj przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie.
2023-04-26
2023-05-05
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie ekspertyzy technicznej mocowań tafli szklanych kładki nad al. Józefa Piłsudskiego
2023-04-25
2023-05-10
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Park kieszonkowy przy ul. Staszica
2023-04-21
2023-05-05
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie ekspertyzy technicznej Wiaduktu Tarnobrzeskiego
2023-04-18
2023-04-27
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Bieżące utrzymanie wiat i słupków przystankowych starego typu na 2023 r
2023-04-07
2023-04-18
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych część 4
2023-04-06
2023-04-17
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta Rzeszowa
2023-04-05
2023-04-13
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych cz. 4

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty i usługi w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich 2023/2024
2023-05-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont nawierzchni bitumicznych
2023-05-30
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz obiektów Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie
2023-05-30
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie
2023-05-19
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych część 4
2023-05-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj dla wykonania instalacji klimatyzacji w rzeszowskich przedszkolach oraz świetlicach szkolnych
2023-05-15
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa
2023-05-12
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Promocja Miasta Rzeszowa w ramach organizacji Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, które odbędą się w dniach 21 czerwca do 2 lipca 2023 r.
2023-05-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Rzeszowa - zamówienie podobne nr I
2023-05-11
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych
2023-05-08
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa polegająca na bieżącej obsłudze fontann zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej
2023-05-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowalne w zakresie zagospodarowania terenu oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie ul Załęska 7 a.
2023-05-05
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych cz. 4
2023-04-28
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostarczenie licencji do obsługi procedur stypendialnych w ramach zadania " Obsługa Stypendiów"
2023-04-27
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych część 3
2023-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Promocja Miasta Rzeszowa w ramach występów drużyny żużlowej Texom Stal Rzeszów w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo II Ligii Żużlowej w 2023 r.
2023-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa w związku z organizacją Gali Boksu Zawodowego "Knockout Boxing Night 27"
2023-04-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka
2023-04-20
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Odnowienie subskrypcji licencji pakietu biurowego w ramach pakietu Innowacyjna Edukacja
2023-04-20
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej składającej się z drogi dla rowerów oraz części dla pieszych dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.