eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargiGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-14
2020-10-29
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie.
2020-10-13
2020-10-27
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa produktów konserwowanych, puszkowanych oraz różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-12
2020-10-23
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-12
2020-10-28
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Lenartowicza w Rzeszowie
2020-10-12
2020-10-23
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla niemowląt do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego"
2020-10-09
2020-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem
2020-08-27
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Zwierzynieckiej 32a w Rzeszowie
2020-08-26
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12
2020-07-31
2021-08-17
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie
2020-07-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 na potrzeby Domu Kultury w Rzeszowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-13
2020-10-21
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych
2020-10-09
2020-10-21
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa mrożonek do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-09
2020-10-21
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-09
2020-10-22
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2020-10-06
2020-10-21
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania i modernizacji przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców os. Króla Augusta w Rzeszowie
2020-10-06
2020-10-21
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont pokrycia dachowego oraz wykonanie wentylacji kuchni oraz sal przedszkolnych i instalacji odgromowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie.
2020-10-05
2020-10-14
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego- Laserowego Skaningowego Oftalmoskopu do szerokokątnego obrazowania siatkówki z funkcją angiografii fluoresceinowej dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie
2020-10-02
2020-10-19
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie przebudowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie
2020-10-02
2020-10-13
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie
2020-10-01
2020-10-16
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzewania i wymiany murawy boiska oraz dodatkowego punktu kasowego na Stadionie Miejskim "STAL" w Rzeszowie
2020-10-01
2020-10-09
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie
2020-10-01
2020-10-16
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie
2020-09-30
2020-10-09
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9
2020-09-30
2020-10-13
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Rzeszowie
2020-09-29
2020-10-09
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego/ wspomagającego/ pielęgnacyjnego do Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w ramach projektu pn.: ,,Pokonać niesamodzielność", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
2020-09-23
2020-10-02
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
2020-09-22
2020-10-01
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych - cz. 10 (2 części)
2020-09-17
2020-10-02
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni alejek na cmentarzach: Wilkowyja, Pobitno, Słocina i Staromieście oraz remont ogrodzenia na cmentarzu Słocina w ramach zadania: "Remont cmentarzy komunalnych".
2020-09-15
2020-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowie ścieżki zdrowia, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Południe"
2020-09-14
2020-09-22
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Utrzymanie wag preselekcyjnych na terenie miasta Rzeszowa.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-22
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
2020-10-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni alejek na cmentarzachWilkowyja, Pobitno, Słocina i Staromieście oraz remont ogrodzenia na cmentarzu Słocina w ramach zadania"Remont cmentarzy komunalnych".
2020-10-14
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych cz.8
2020-10-13
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 r.
2020-10-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy placu zabaw w rejonie ulicKurpiowska i Małopolska w Rzeszowie
2020-10-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych związanych z budową windy w DPS ul Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.
2020-10-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sąsiedzkiej w Rzeszowie
2020-10-05
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją zadania polegającego na budowie połączenia ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap III w Rzeszowie.
2020-10-02
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych - cz.9 (2 części)
2020-09-29
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Rzeszowa
2020-09-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. A. Matuszczaka 7
2020-09-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity"
2020-09-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych
2020-09-23
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie
2020-09-22
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn."Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą".
2020-09-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa i montaż wyposażenia kuchni Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie
2020-09-21
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Modernizacja miejskiej centrali telekomunikacyjnej VoIP
2020-09-17
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych - cz.8
2020-09-16
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Strzyżowskiej
2020-09-16
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Odnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.