eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargiGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-25
2022-06-10
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Iwonickiej w Rzeszowie
2022-05-23
2022-06-01
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostarczenie pomocy dydakt zabawki gry plansze edu książki pomoce dyd. do prac. biol. chem. fiz. mat. pol. zw. dalej pomoc w ram zad inwest Bud zespołu oświat na os Drabinianka z podz na cz
2022-05-19
2022-05-27
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup i dostarczenie nowego Lekkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP Rzeszów - Zalesie.
2022-05-17
2022-06-10
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla 6 obiektów na terenie Miasta Rzeszowa
2022-05-17
2022-05-26
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie
2022-05-16
2022-06-01
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Modernizacja placu manewrowego w VIII LO Rzeszów
2022-05-12
2022-05-30
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa"
2022-05-11
2022-05-27
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej
2022-05-10
2022-05-25
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-12
2022-05-20
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych część 5
2022-05-11
2022-05-19
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych część 5
2022-05-10
2022-05-18
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostarczenie sprzętu multimedialnego, w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka" z podziałem na części.
2022-05-10
2022-05-18
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
2022-05-10
2022-05-18
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa środków do utrzymania czystości w budynkach UM Rzeszowa
2022-05-06
2022-05-23
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na osiedlu Kmity.
2022-05-06
2022-05-24
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu terenu rekreacyjnego na os. Krakowska Południe
2022-05-06
2022-05-16
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostarczenie mebli biurowych do pokoju naucz. sekretariatu gabinetu dyrektora księgowości socjalne w ramach zadania inwest. Budowa zespołu oświatowego na os Drabinianka z podział na części
2022-05-06
2022-05-24
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na stworzeniu przestrzeni do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto
2022-05-04
2022-05-16
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie
2022-04-29
2022-05-10
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego "STAL" w Rzeszowie
2022-04-29
2022-05-12
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie
2022-04-29
2022-05-10
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz obiektów i pomieszczeń przynależnych do infrastruktury Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie
2022-04-29
2022-05-13
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
2022-04-29
2022-05-10
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń roślin na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
2022-04-27
2022-05-06
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Czyszczenie separatorów wraz z utylizacją odpadów
2022-04-26
2022-05-06
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostarczenie mebli przedszkolnych i szkolnych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka" z podziałem na części
2022-04-26
2022-05-13
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty i usługi w zakresie obiektów inżynierskich 2022/2023
2022-04-22
2022-05-04
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą niezbędnych materiałów w celu urządzania terenów zieleni
2022-04-22
2022-05-04
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa mebli i krzeseł biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa ( z podziałem na 2 części)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-23
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Bieżące utrzymanie wiat i słupków starego typu
2022-05-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego
2022-05-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego
2022-05-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany siedzisk na trybunie i budowy ogrodzenia na stadionie KS Grunwald Budziwój
2022-05-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. T. Niecia na osiedlu Staromieście Ogrody w Rzeszowie
2022-05-12
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych część 4
2022-05-12
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla 207 uczniów praktycznej nauki zawodu ... - edycja 2" (IX cz)
2022-05-12
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla 154 uczniów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowany do udziału w projekcie "Rzeszowskie szkoły zawodowe ...".
2022-05-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Oznakowanie poziome ulic miasta Rzeszowa
2022-05-10
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej KS Korona Rzeszów w III Lidze Piłkarskiej od daty zawarcia umowy do 19 czerwca 2022 roku.
2022-05-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej
2022-05-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych
2022-05-09
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
2022-05-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont cząstkowy chodników 2022/2023 Wschód
2022-05-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych 2022/2023
2022-05-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie
2022-05-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Remont cząstkowy chodników 2022/2023 Zachód
2022-04-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu terenu rekreacyjnego na os. Krakowska Południe
2022-04-27
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Promocja Miasta Rzeszowa w ramach występów drużyny żużlowej Texom Stal Rzeszów w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo II Ligi Żużlowej w 2022 r.
2022-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych- część 4

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.