eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargiUrząd Miasta Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-24
brak danych
Bydgoszcz usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Oczyszczanie miasta Bydgoszczy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-30
2021-01-18
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF" wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF
2020-12-30
2021-01-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku toalet publicznych i amfiteatru, zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
2020-12-30
2021-01-12
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie napraw i konserwacji małej architektury oraz wykonanie prac remontowych na terenach zieleni w mieście Bydgoszczy
2020-12-22
2021-01-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy
2020-12-15
2020-12-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu tzw. Rynku kwiatowego obejmującego m. in. stworzenie instalacji artystycznej dla zakochanych wraz z lokalizacją elementów małej architektury oraz urządzeniem zieleni przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy
2020-12-09
2020-12-18
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Prowadzenie prac porządkowych na terenie cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy
2020-12-08
2020-12-18
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług fizjoterapii dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy
2020-12-08
2020-12-17
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych i papieru ksero dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy w 2021 roku
2020-12-08
2020-12-16
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021r.
2020-12-03
2020-12-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ogrodzenia o kolumbarium, rozbiórce istniejącego śmietnika oraz budowie nowego śmietnika na terenie cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy
2020-12-02
2020-12-10
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Bydgoszczy przy użyciu własnej obsługi dyspozytorskiej opartej na komunikacji telefonicznej
2020-12-02
2020-12-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie posadzek na gruncie i zarysowań elementów konstrukcyjnych w piwnicy, naprawie strefy przycokołowej i cokołu budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy
2020-11-30
2020-12-08
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Kompleksowe ubezpieczenie mienia Miasta Bydgoszczy i Miejskiego Centrum Kultury w okresie 24 miesięcy
2020-11-27
2020-12-07
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Publikacja ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim w 2021 roku
2020-11-24
2020-12-02
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021r.
2020-11-24
2020-12-04
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt z terenu miasta Bydgoszczy w roku 2021
2020-11-20
2020-11-30
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych oraz wybiegów dla psów, zlokalizowanych na terenach gminnych
2020-11-20
2020-11-30
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni i sali fitness w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zlokalizowanego przy Placu Wolności 9
2020-11-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bieżni lekkoatletycznej oraz doziemnej linii kablowej na terenie KS Gwiazda zlokalizowanego przy ulicy Nakielskiej 84 w Bydgoszczy
2020-11-17
2020-11-25
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa komputerowych stanowisk do ciągłej prezentacji jakości powietrza

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-26
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF" wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF
2021-04-12
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni i sali fitness w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zlokalizowanego przy Placu Wolności 9
2021-02-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie napraw i konserwacji małej architektury oraz wykonanie prac remontowych na terenach zieleni w mieście Bydgoszczy
2021-02-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych oraz wybiegów dla psów, zlokalizowanych na terenach gminnych
2021-02-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie usługi hotelowej polegającej na zakwaterowaniu i wyżywieniu (trzy posiłki dziennie) osób poddanych kwarantannie w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316 ze zm.)
2021-02-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy
2021-02-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu tzw. Rynku kwiatowego obejmującego m. in. stworzenie instalacji artystycznej dla zakochanych wraz z lokalizacją elementów małej architektury oraz urządzeniem zieleni przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy
2021-02-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku toalet publicznych i amfiteatru, zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
2021-02-04
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Usługa sukcesywnego odbioru z miejsc kwarantanny wyznaczonych przez miejscowo właściwy do spraw sanitarno-epidemiologicznych organ administracji publicznej odpadów o kodzie 20 03 01 (wywóz i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych) oraz ich przetworzenia
2021-02-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ogrodzenia o kolumbarium, rozbiórce istniejącego śmietnika oraz budowie nowego śmietnika na terenie cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy
2021-01-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług fizjoterapii dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy
2021-01-26
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych i papieru ksero dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy w 2021 roku
2021-01-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na cele XIII Liceum Ogólnokształcącego im gen. Józefa Hallera
2021-01-08
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych oraz wybiegów dla psów, zlokalizowanych na terenach gminnych.
2021-01-05
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Publikacja ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim w 2021 roku
2021-01-04
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Prowadzenie prac porządkowych na terenie cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy
2021-01-04
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Zarządzanie i utrzymanie publicznych toalet stacjonarnych oraz wolnostojących, zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
2020-12-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt z terenu miasta Bydgoszczy w roku 2021 Numer referencyjny: WZP.271.70.2020.B
2020-12-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021r.
2020-12-31
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.