eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-29
2020-07-06
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DO SIEDZIBY 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
2020-06-29
2020-07-15
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE POLEGAJĄCE NA PRZEŁOŻENIU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 8 W SULECHOWIE, SPRAWA NR 31P/PN/2020.
2020-06-29
2020-07-15
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ WIATY SZKOLENIOWEJ NR 27 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W SULECHOWIE, SPRAWA NR 28P/PN/2020.
2020-06-29
2020-07-09
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO WYTWORZONEGO W WARSZTATACH TECHNICZNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SPRAWA NR 41/PN/2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-22
2020-06-29
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE I DOSTAWA NAMIOTÓW PROMOCYJNYCH DO SIEDZIBY 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
2020-06-19
2020-07-02
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, SPRAWA NR 40/PN/2020.
2020-06-19
2020-06-29
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE - NAPRAWA KOTŁÓW WODNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA E-ca IV W KOTŁOWNI NR 2 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 17/ZO/2020.
2020-06-16
2020-07-02
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W BUD. NR 10, 11, 16, 25 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W CZERWIEŃSKU, SPRAWA NR 25PP/PN/2020
2020-06-16
2020-07-02
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA POWŁOK MALARSKICH I DACHU W BUDYNKU NR 147 NA TERENIE SKŁADU NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, SPRAWA NR 39/PN/2020
2020-06-10
2020-06-16
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ CHEMICZNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA
2020-06-09
2020-06-24
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZON NA ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W SULECHOWIE, SPRAWA NR 37/PN/2020.
2020-06-04
2020-06-15
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO, sprawa nr 16PP/PN/2020
2020-06-01
2020-06-10
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE USŁUGI SZYCIA NA MIARĘ PRZEDMIOTÓ W UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA ORAZ OBSZYWANIA UMUNDUROWANIA, SPRAWA NR 34/PN/2020
2020-05-28
2020-06-08
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWA DOSTAWA MATERIAŁÓW I WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH, sprawa nr 33/PN/2020.
2020-05-26
2020-06-10
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE POLEGAJĄCE NA PRZEŁOŻENIU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 8 W SULECHOWIE, SPRAWA NR 31/PN/2020
2020-05-21
2020-06-01
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE BRAM W BUDYNKU WARSZTATOWYM NR 24 W KOMPLEKSIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE
2020-05-20
2020-05-28
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W M. SULECHÓW, SPRAWA NR 35/PN/2020.
2020-05-18
2020-05-27
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
2020-05-15
2020-05-26
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ NARZĘDZI WARSZATOWYCH, sprawa nr 32/PN/2020
2020-05-13
2020-05-25
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE, NAPRAWA KOTŁÓW WODNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA E-ca IV W KOTŁOWNI NR 2 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 15/ZO/2020.
2020-05-13
2020-05-25
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH: CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, sprawa nr 30/PN/2020
2020-05-12
2020-05-27
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH BUD. 1 I 2 WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO, SPRAWA NR 29/PN/2020
2020-05-08
2020-05-25
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PARKIETU W BUDYNKU NR 12 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
2020-04-30
2020-05-18
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W BUD. NR 10, 11, 16, 25 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W CZERWIEŃSKU, SPRAWA NR 25P/PN/2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-30
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE BRAM W BUDYNKU WARSZTATOWYM NR 24 W KOMPLEKSIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE
2020-06-26
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCHTUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW I POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY TONER, sprawa nr 21/PN/2020
2020-06-18
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENIZACJI I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO, sprawa nr 23P/PN/2020
2020-06-12
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ SPRZĘTU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SPRAWA NR 27/PN/2020.
2020-06-12
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. SPRAWA NR 22/PN/2020.
2020-06-09
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE - OGÓLNOBUDOWLANE, WYMIANA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU NR 20 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 14/PN/2020.
2020-05-29
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, SPRAWA NR 27/PN/2020.
2020-05-29
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONy NA ROBOTY BUDOWLANE, NAPRAWA OKIEN W BUDYNKACH 43 I 44 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 19/PN/2020.
2020-05-25
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW MEDYCZNYCH. SPRAWA NR 11P/PN/2020.
2020-05-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Przetarg nieograniczony dostawa materiałów budowlanych
2020-05-20
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ OZNAK ROZPOZNAWCZYCH I PROPORCZYKÓW NA BERET DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, SPRAWA NR 13/ZO/2020.
2020-05-12
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I OSUSZACZY W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOG
2020-05-05
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PROGÓW BRAM W BUD. NR 2 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 12/PN/2020.
2020-05-05
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
2020-05-05
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ORAZ REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 40 W CZERWIEŃSKU
2020-04-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCHCZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH3
2020-04-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH, ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH I ŁAZIENKI W BUD. NR 19 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 18/PN/2020.
2020-04-21
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI BRAM GARAŻOWYCH, PRZESUWNYCH I DROGOWYCH ORAZ SZLABANÓW DROGOWYCH.
2020-04-16
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PIŚMIENNO - BIUROWYCH, sprawa nr 6/PN/2020
2020-04-02
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE NIEREGULARNYCH PRZEWOZÓW AUTOBUSAMI. SPRAWA NR 10/PN/2020

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.