eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Siechnic

Burmistrz Siechnic - przetargiBurmistrz Siechnic - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-01-13
2021-01-21
Siechnice usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy SP w Św. Katarzynie z nadzorem
2020-12-31
2021-01-21
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-30
2021-01-14
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
2020-12-18
2021-01-07
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2020-12-17
2021-01-20
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - etap IIa
2020-12-02
2020-12-22
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice
2020-11-25
2020-12-17
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie
2020-11-24
2020-12-23
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej w systemie "pod klucz", w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - etap I, Gmina Siechnice
2020-11-23
2020-12-15
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ulicy Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2020-11-23
2020-12-03
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2020-11-20
2020-12-15
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic "Remont łącznika ul. Parkowej z ul. Szkolną w Radwanicach, Gmina Siechnice"
2020-10-22
2020-11-03
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2020-10-22
2020-11-10
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - etap IIa
2020-10-15
2020-10-27
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację następujących parków: 1) park przy ul. Parkowej w miejscowości Grodziszów w gm. Siechnice (dz. nr 15 obr. Grodziszów) 2) park przy ul. Akacjowej w Sulęcinie w gm. Siechnice (dz. nr 27 i dz. nr 37 obr. Sulęcin-Szostakowice) 3) park przy ul. Św. Floriana w Sulimowie w gm. Siechnice (dz.nr 93/1 obr. Sulimów)
2020-10-15
2020-10-27
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie pełnobranżowych i kompleksowych dokumentacji projektowych w stadium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno - prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami w podziale na 2 części: 1) Część 1: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz, projektem zagospodarowania terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego" 2) Część 2: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa świetlic w małych miejscowościach" oraz pełnienie nadzoru autorskiego"
2020-10-14
2020-10-27
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzyków, gm. Siechnice na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Akacjowej z podziałem na dwa zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
2020-10-07
2020-10-22
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice
2020-10-07
2020-10-20
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie", Gmina Siechnice
2020-10-06
2020-10-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Modernizacja trzech placów zabaw na terenie gminy Siechnice, w podziale na części: 1) CZĘŚĆ 1: Remont placu zabaw w Siechnicach w parku miejskim przy ul. Sportowej, 2) CZĘŚĆ 2: Remont placu zabaw w Siechnicach przy przedszkolu przy ul. Szkolnej - II etap, 3) CZĘŚĆ 3: Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej
2020-10-05
2020-10-14
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż 177 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części: 1) Część 1: Dostawa i montaż 40 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Biestrzyków, Bogusławice, Grodziszów, Kotowice, Łukaszowice, Ozorzyce, Radomierzyce, Smardzów, Sulimów, Zacharzyce, Zębice na terenie Gminy Siechnice. 2) Część 2: Dostawa i montaż 60 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Radwanice, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice. 3) Część 3: Dostawa i montaż 77 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice.
2020-09-30
2020-10-22
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ulicy Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2020-09-30
2020-10-09
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic "Urządzenie terenów zieleni na terenie gminy Siechnice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Siechnic
Burmistrz Siechnic - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-26
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dla inwestycji pn. "I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94", obejmujące dostawę i montaż mebli, tablic szkolnych, drobnych akcesoriów i wyposażenia dla pomieszczeńdydaktycznych, administracyjnych, socjalnych, technicznych, sanitarnych, stołówki oraz sprzętu AGD
2020-11-19
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Budowa oświetlenia drogowego rozbudowanego o systemy sterowania odpowiadające technologii Smart City na ulicy Henryka III w Siechnicach, gm. Siechnice.
2020-11-09
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ulicy Jesionowej w miejscowości Biestrzyków-Zadanie 1, Gmina Siechnice
2020-11-09
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 częściOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy 1 Maja i ulicy Szkolnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy 1 Maja do węzła multimodalnego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Piastów Śląskich do ulicy 1 Maja wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Zacisze w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kościelnej do drogi krajowej ulicy Opolskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2020-11-09
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III
2020-11-03
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Burmistrz SiechnicModernizacja trzech placów zabaw na terenie gminy Siechnice, w podziale na części1) CZĘŚĆ 1Remont placu zabaw w Siechnicach w parku miejskim przy ul. Sportowej, 2) CZĘŚĆ 2Remont placu zabaw w Siechnicach przy przedszkolu przy ul. Szkolnej - II etap, 3) CZĘŚĆ 3Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej
2020-10-22
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozowej i części ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2020-10-07
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej w trakcie budowy drogi w ramach realizacji inwestycji pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny"
2020-09-14
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem z obsługi urządzeń interaktywnych i multimedialnych dla inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - I etap", Gmina Siechnice
2020-09-03
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn."Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB
2020-09-03
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1945D obejmującej poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Gmina Siechnice
2020-09-02
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.
2020-08-28
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacja danych pomiarowych
2020-08-28
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.Remont ul. Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice
2020-08-24
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu i Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie w roku szkolnym 2020/2021 i roku szkolnym 2021/2022 z podziałem na dwa zadania
2020-08-24
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic "Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022"
2020-08-24
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż 2 szt. kompletnych systemów zasilania hybrydowego kamer monitoringu miejskiego w ramach projektu Smart City
2020-08-19
brak danych
Siechnice Dostawy Burmistrz Siechnic Dostawa i montaż 8 szt. kamer inteligentnego monitoringu na terenie miasta Siechnice oraz uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w ramach projektuRealizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy oraz dostawa i montaż 2 szt. kompletnych systemów zasilania hybrydowego kamer monitoringu miejskiego w ramach projektu Smart City, w zakresie częściCzęść 1 Dostawa i montaż 8 szt. kamer inteligentnego monitoringu na terenie miasta Siechnice oraz uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w ramach projektuRealizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy. Część 2 Dostawa i montaż 2 szt. kompletnych systemów zasilania hybrydowego kamer monitoringu miejskiego w ciągu drogi nr 94 w Siechnicach, gmina Siechnice.
2020-08-13
brak danych
Siechnice Usługi Burmistrz Siechnic Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, Gmina Siechnice
2020-08-13
brak danych
Siechnice Roboty budowlane Burmistrz Siechnic Remont ul. Polnej w miejscowości Groblice, gm. Siechnice.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Siechnic
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.