eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - przetargiPolitechnika Wrocławska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
2020-12-02
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i montaż skrzynek lokatorskich w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej
2020-11-24
2020-12-02
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa produktów spożywczych, w tym: suchych, tłuszczy i deserów dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
2020-11-24
2020-12-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska DOSTAWA 6-OSIOWEJ PLATFORMY RUCHOWEJ DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
2020-11-24
2020-12-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej
2020-11-24
2020-12-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
2020-11-23
brak danych
Wrocław Politechnika Wrocławska Zakup uprawnień do aktualizacji systemu VDG Sense
2020-11-23
2020-12-09
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Roboty rozbiórkowe budynków P-2 i P-17 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu
2020-11-20
2020-12-01
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania do backupu
2020-11-20
2020-12-01
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego
2020-11-19
2020-11-27
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa kamer dedykowanych do systemu śledzenia ruchu wraz z oprogramowaniem
2020-11-18
2020-12-03
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Budowa agregatu prądotwórczego dla potrzeb budynków M-4 i M-11 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Długiej we Wrocławiu
2020-11-18
2020-11-26
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-211/2020_Jednorazowa dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych w Projekcie "Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego" - zadania.
2020-11-17
2020-11-26
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-280/2020 Usługi programistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.
2020-11-17
2020-11-26
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-286/2020 Usługi lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.
2020-11-12
2020-11-27
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Remont laboratorium chemicznego wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej, schładzania i gazów technicznych w Sali nr 109 w budynku F-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-16
2020-11-24
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa spektrofotometru z przystawką temperaturową dla Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej
2020-11-13
2020-11-23
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do Klubu Profesorskiego i Cafeterii Politechniki Wrocławskiej
2020-11-13
2020-11-23
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-281/2020 Dostawa spektrofluorymetru ze sferą całkującą w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej
2020-11-12
2020-11-20
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie tabletu oraz gogli do rzeczywistości rozszerzonej i gogli do wirtualnej rzeczywistości Politechniki Wrocławskiej. (2 Zadania)
2020-11-12
2020-11-23
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-278/2020 Przedłużenia wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego
2020-11-10
2020-11-18
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacja wybranych układów wentylacji i klimatyzacji; b) serwisu wybranych układów wentylacji i klimatyzacji.
2020-11-09
2020-11-17
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
2020-11-06
2020-11-18
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-271/2020_Dostawa generatora wodoru dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-11-06
2020-11-16
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-276/2020_Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych na potrzeby Politechniki Wrocławskiej - zadania.
2020-11-05
2020-11-20
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Remont klatki schodowej, korytarzy i toalet w budynku A-6 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Norwida 1-3 we Wrocławiu
2020-11-04
2020-11-12
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Świadczenie usług wydawniczych dla Politechniki Wrocławskiej
2020-11-04
2020-11-13
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie automatycznego systemu inspekcji RTG komponentów elektronicznych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wraz z przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 3 osób.
2020-11-02
2020-11-09
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa biodrukarki 3D dla K21/W3 PWR
2020-11-02
2020-11-10
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania
2020-10-30
2020-11-09
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Świadczenie usług wsparcia dla licencji VMware na rok 2021 dla Politechniki Wrocławskiej
2020-10-30
2020-11-09
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Zakup usługi przedłużenia wsparcia na grafową bazę danych RDF w ramach potrzeb Zamawiającego.
2020-10-29
2020-11-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa paliw płynnych dla Politechniki Wrocławskiej
2020-10-29
2020-11-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa wirówki z chłodzeniem na próbówki 1,5-2 ml wraz z adapterami na próbówki 0,5-0,6 ml dla Katedry Chemii Organicznej i Medycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2020-10-29
2020-11-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie akusto-optycznego deflektora wiązki laserowej oraz kamery cyfrowej dla Katedry Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej. (2 Zadania)
2020-10-28
2020-11-05
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-259/2020 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sieci szerokopasmowej Wykonawcy w ramach projektu pt. "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego" - w ramach programu CyberSecIdent - "Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
brak danych
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Usługi konserwacji i serwisu systemów alarmowych przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie
2020-11-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Wykonanie prac budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń oraz pracami posadzkowymi w budynku E-1 Politechniki Wrocławskiej - Roboty podobne w ramach inwestycji pn"Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy B. Prusa 53/55 we Wrocławiu", realizowanego w ramach umowy nr ACT/DiR/PWR/146/I/92/11/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
2020-11-12
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa precyzyjnego układu do badania właściwości ferroelektrycznych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej PWr
2020-11-09
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa szybkiej kamery do rejestracji obrazów Purkynjego w bliskiej podczerwieni w ramach projektu pt. "Kompleksowa analiza oscylacyjnych ruchów bezwładnościowych soczewki ocznej" dla Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
2020-11-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Przebudowa części Domu Studenckiego T-2 i części Domu Studenckiego T-3 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 59 i 61 w trybie zaprojektuj i wybuduj - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój
2020-11-04
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek i kas fiskalnych dla Politechniki Wrocławskiej
2020-11-03
brak danych
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Usługi konserwacji, nadzoru i serwisu układów klimatyzacji na wyposażeniu Wrocławskiego Centrum sieciowo-Superkomputerowego w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu - 4 Zadania
2020-11-03
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa stereoskopowego mikroskopu z oprzyrządowaniem dla Katedry Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2020-10-30
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji RE", Nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00
2020-10-27
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-210/2020_Dostawa materiałów optomechanicznych dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - zadania.
2020-10-23
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa sprzętu laboratoryjnego - napylarki i reflektometru dla Katedry Fizyki Doświadczalnej PWr - 2 zadania
2020-10-22
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i montaż elementów konstrukcji w komorach osadczych pieców szybowych w KGHM Polska Miedź SA Huta Miedzi Legnica
2020-10-21
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa zestawu elektronicznie sterowanych prowadnic liniowych oraz skanerów galwanometrycznych dedykowanych do laserowej obróbki materiałów dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", Nr projektuPOIR.04.02.00-00-B003/18 - Zadania AC/BZP/242-180/2020
2020-10-21
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa środków czystości dla Politechniki Wrocławskiej
2020-10-20
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - 4 zadania
2020-10-09
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-193/2020_Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia"Pionowe Frezarskie Centrum Obróbkowe z urządzeniem chłodzącym i usuwania wiórów, sondą kontrolno-pomiarową wraz z wyposażeniem - na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-10-08
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa aparatury badawczej i materiałów optycznych dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - zakup realizowany w ramach projektu"NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych" - zadania.
2020-10-07
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-173/2020 Dostawa nieprofesjonalnych środków czystości dla Działu Administracyjno-Gospodarczego Politechniki Wrocławskiej.
2020-10-07
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika wraz z jego posadowieniem dla Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
2020-10-05
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-136/2020 Zakup oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych na platformę HPC w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Wrocławska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.