eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - przetargiKomenda Wojewódzka Policji w Łodzi - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-09
2024-04-19
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa pakietów kryminalistycznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-31
brak danych
Łódź dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych - Izba Dziecka w Łodzi, ul. Skrzywana 14.
2006-03-21
brak danych
Łódź dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa oleju opałowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-03
2024-04-12
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Sukcesywne dostawy środków i materiałów do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych i narzędzi ręcznych dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych
2024-03-18
2024-03-29
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa i montaż pięciu wiat fotowoltaicznych wraz z magazynami energii elektrycznej dla potrzeb jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
2024-03-14
2024-03-22
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonanie usług odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych.
2024-03-12
2024-03-22
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz psów i koni służbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego
2024-02-22
2024-03-01
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa drona z wyposażeniem realizowana na podstawie projektu "Safe Stadium - system ochrony dużych obiektów sportowych, służących do wspierania bezpieczeństwa CBRN imprez masowych"
2024-02-15
2024-02-23
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu DRAGER
2024-01-25
2024-02-02
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonanie usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji garnizonu łódzkiego.
2024-01-11
2024-01-19
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Naprawy pojazdów służbowych Policji dla jednostek garnizonu łódzkiego
2024-01-11
2024-01-19
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Najem urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody
2024-01-11
2024-01-19
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz dla Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
2023-12-07
2023-12-22
Łódź Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Kontynuacja budowy w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Tuwima 12 a oraz przy ul. Sienkiewicza 28/30 dofinansowanie z EFRR.
2023-11-29
2023-12-08
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa oprogramowania specjalistycznego dla CBZC Zarząd w Łodzi
2023-11-28
2023-12-07
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa samochodu osobowego na potrzeby KWP w Łodzi
2023-11-22
2023-11-30
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dostawa sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020
2023-11-16
2023-11-24
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa przenośnego spektrometru Ramana na potrzeby Policji garnizonu łódzkiego. Zakup współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2023-10-19
2023-10-27
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i/lub drukarek
2023-10-05
2023-10-13
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych.
2023-10-03
2023-10-12
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa sprzętu specjalistycznego realizowana na podstawie projektu współfinansowanego w ramach Programu KE FBW pn. Prosperes - system ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego
2023-10-03
2023-10-13
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi
2023-09-28
2023-10-13
Łódź Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń Sztabu Policji KWP w Łodzi w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-03-29
brak danych
Łódź Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Kontynuacja budowy w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Tuwima 12 a oraz przy ul. Sienkiewicza 28/30 dofinansowanie z EFRR.
2024-03-29
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonanie usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji garnizonu łódzkiego.
2024-03-26
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Najem urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody
2024-03-20
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu DRAGER
2024-02-29
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej.
2024-02-26
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Naprawy pojazdów służbowych Policji dla jednostek garnizonu łódzkiego
2024-02-26
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz dla Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
2024-01-12
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi
2024-01-03
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa samochodu osobowego na potrzeby KWP w Łodzi
2023-12-29
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dostawa sprzętu telefonii IP w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020
2023-12-27
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa oprogramowania specjalistycznego dla CBZC Zarząd w Łodzi
2023-12-21
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa przenośnego spektrometru Ramana na potrzeby Policji garnizonu łódzkiego. Zakup współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2023-12-12
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego.
2023-12-12
brak danych
Łódź Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych.
2023-12-01
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa sprzętu specjalistycznego realizowana na podstawie projektu współfinansowanego w ramach Programu KE FBW pn. Prosperes - system ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego
2023-12-01
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i/lub drukarek
2023-12-01
brak danych
Łódź Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń Sztabu Policji KWP w Łodzi w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
2023-11-24
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa wody dla potrzeb Posterunku Policji w Bolimowie przy ul. Zastodolnej 9
2023-11-03
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa ciepła dla potrzeb budynku CBZC w Łodzi przy ul. Pienistej 71
2023-10-23
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla KWP w Łodzi i jednostek podległych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.