eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2023-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3393/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2022 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Impel Safety spółka
 • 2023-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2979/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2023 r. przez wykonawc ów: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2959/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2023 r. przez wykonawcę SIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-10-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2257/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 października 2023 r. przez wykonawcę G. G. prowadzący działalność
 • 2023-10-06 WYROK Sygn. akt KIO 2801/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: - KBU sp ółka
 • 2023-10-02 WYROK Sygn. akt KIO 2728/23, KIO 2729/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2023 r. przez: A. wykonawcę Bioanalytic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – sygn. akt: KIO 2728/23
 • 2023-09-26 WYROK Sygn. akt KIO 2572/23, KIO 2574/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 i 21 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2023 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL S.A.
 • 2023-09-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2754/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 25 września 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 wrze śnia 2023 r. przez odwołującego – wykonawcę ARRIVA RP Spółka
 • 2023-09-25 WYROK Sygn. akt KIO 2597/23, KIO 2608/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 27 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2023 r. przez: A. wykonawcę Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu (KIO
 • 2023-09-18 WYROK Sygn. akt KIO 2591/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 4 września 2023 roku przez wykonawcę HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2023-09-12 WYROK Sygn. akt 2527/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 11 wr ześnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 sierpnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Provider sp. z o.o.
 • 2023-09-12 WYROK Sygn. akt KIO 2521/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2023 r. przez Odwołującego AG-Complex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-09-05 WYROK Sygn. akt KIO 2465/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę: DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu
 • 2023-09-01 WYROK Sygn. akt KIO 2445/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum NDI S.A.
 • 2023-09-01 WYROK Sygn. akt KIO 2464/23
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 1 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2023-08-25 WYROK Sygn. akt KIO 2369/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2023 roku przez wykonawc ę D. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adwokat D. K.
 • 2023-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 2307/23, KIO 2308/23, KIO 2310/23, KIO 2311/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 4 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę: Skanska S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (KIO 2307/23), B. w
 • 2023-08-22 WYROK Sygn. akt KIO 2327/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę Impel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2023-08-21 WYROK Sygn. akt KIO 2241/23, KIO 2264/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2023 r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 31 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie „IZAN +” Spółka
 • 2023-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 2258/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2023 r. przez wykonawcę: REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w postępowaniu
 • 2023-08-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2278/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 17 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-08-16 WYROK Sygn. akt KIO 2230/23
  odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2230 r. przez wykonawcę Golden Line Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35- 506 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul.
 • 2023-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 2200/23
  iotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1)
 • 2023-08-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2220/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2023 r. przez wykonawc ę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
 • 2023-08-10 WYROK Sygn. akt KIO 2145/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pomorskie
 • 2023-08-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2121/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 sierpnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2023-07-31 WYROK Sygn. akt KIO 2076/23
  eta Mlącka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 31 lipca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2023 r. przez Odwołującego Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9
 • 2023-07-31 WYROK Sygn. akt 2012/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2023 r. przez wykonawcę: „Polbud-Pomorze” sp. z o.o. z siedzibą w Łącku [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1203/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. sp.k. z siedzibą w Bolesławicach
 • 2023-07-24 WYROK Sygn. akt KIO 2010/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lipca 2023 r. przez Odwołującego IVIA S.A., Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice, w postępowaniu prowadzonym przez
Dodaj swoje pytanie