eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2021-09-28 WYROK Sygn. akt KIO 2377/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-09-16 WYROK Sygn. akt KIO 2358/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę Horyzont sp. j. A. B. w Mikołowie w postępowaniu prowadzonym przez Polska
 • 2021-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 2031/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 6 września 2021 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Ener- gokon- Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 1973/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lipca 2021 r. przez wykonawcę odwołującego: A. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. K.
 • 2021-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 2293/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 lipca 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 2070/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawc ów J. W. oraz B. S. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą
 • 2021-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 2299/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1875/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2021 r. przez wykonawcę KRISBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1936/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 17 sierpnia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 roku przez wykonawcę Optima Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
 • 2021-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 2350/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2021 r. od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 sierpnia 2021 r. przez Odwołującego – GMSYNERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
 • 2021-08-12 WYROK Sygn. akt KIO 2201/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 10 sierpnia 2021 roku, od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2021 roku przez wykonawcę Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie
 • 2021-08-11 WYROK Sygn. akt KIO 2281/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2021 r. przez wykonawcę PILAMIS Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 133 d lok.127
 • 2021-08-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1985/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 r. przez
 • 2021-08-04 WYROK Sygn. akt KIO 1755/21, KIO 1758/21
  złonkowie: Irmina Wiktoria Pawlik Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 i 30 lipca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 11 czerwca 2021 r.
 • 2021-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1903/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-07-27 WYROK Sygn. akt KIO 2028/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2021 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław
 • 2021-07-14 WYROK Sygn. akt KIO 1295/21, KIO 1296/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2021 roku w Warszawie odwo łań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez: A. Wykonawcę BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie (KIO
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1848/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Społeczne
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1339/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 9 lipca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 roku przez wykonawcę Immitis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1253/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez odwołującego: Control Process Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1241/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez odwołującego K&P Medical Group Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1202/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę L. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.
 • 2021-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1260/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę „BIOARCUS” Sp. z o.o., ul. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa
 • 2021-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1046/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca i 7 lipca 2021 r., w Warszawie, od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ów E. A. i K. K. , wspólników spółki cywilnej, prowadzących
 • 2021-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 1298/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę MERA- SERWIS SGL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
 • 2021-07-08 WYROK Sygn. akt KIO 1723/21
  ikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Bcoders S.A., ul. Owczarska nr 7, 01-351 Warszawa, w
 • 2021-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1640/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 li pca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
 • 2021-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 1134/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PTB Nickel Spółka
 • 2021-07-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1338/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, w dniu 5 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 roku przez wykonawcę SUNTAR spółka
 • 2021-07-05 WYROK Sygn. akt KIO 1334/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez Odwołującego – J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firma EFB Partner J. K., ul. Polna 63