eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2020-06-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1113/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 11 maja 2020 r. przez odwołującego: Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy (Al. Solidarności 75/26, 00-090
 • 2020-06-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1125/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp.
 • 2020-06-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1102/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 1 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2020 roku przez wykonawcę
 • 2020-06-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 742/20
  wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 29 maja 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020 roku przez ERBUD OPERATIONS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Jasionce
 • 2020-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 587/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2020 r. przez wykonawcę Polcom S.A. z siedzibą w Skawinie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-06-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 583/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 17 marca 2020 r. przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. z Grodziska
 • 2020-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 520/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 28 maja 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 roku przez wykonawcę Trakcja PRKiL S.A. z siedziba w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 477/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 6 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting
 • 2020-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 974/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2020 r. przez wykonawców
 • 2020-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 943/20, KIO 966/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05- 800
 • 2020-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 725/20
  wobec cofnięcia w dniu 26 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie
 • 2020-05-29 WYROK Sygn. akt KIO 650/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2020 roku przez wykonawcę: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 534/20
  wobec cofnięcia w dniu 27 maja 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez China Harbour Engineering Company Ltd z siedzibą w Pekinie w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1088/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę FBSerwis spółka akcyjna w Warszawie
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1068/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 roku przez wykonawcę: J. N. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1060/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez wykonawcę Zakład
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1059/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez wykonawcę Lucjan
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1000/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, bez udziału Stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, w dniu 28 maja 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2020 roku przez wykonawcę
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 983/20
  po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 maja 2020 r. przez wykonawcę Synektik S.A.
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 873/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez wykona wcę Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 852/20
  po rozpoznan iu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 maja 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
 • 2020-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 805/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Stowarzyszenie Siła w Innowacji, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30, 26-600
 • 2020-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 782/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe, Al. Jana Pawła Il 15
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 643/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2020 r. przez wykonawcę Komtur Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 615/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020r. przez wykonawcę: Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 565/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez odwołującego: BonaSoft Sp. z o. o. Sp. K. ul. Bierutowska
 • 2020-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 555/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę PRZP Systemu Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Połańcu, w postępowaniu
 • 2020-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 545/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przeprowadzonym z udziałem stron w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez Odwołującego – Wykonawców wspólnie
 • 2020-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 533/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020r. przez wykonawcę Eskom IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
 • 2020-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 507/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2020 r. przez Odwołującego – Betonbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Dodaj swoje pytanie