eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Prawo gospodarcze i administracyjne

Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny? [© Andrey Burmakin - Fotolia.com]

Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny?

00:25 09.08.20

Prowadząc działalność zapewne nieraz zastanawiałeś się nad tym jak prawidłowo wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania należności od swoich dłużników w przypadku zakończenia postępowania sądowego. Aby mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem ... WIĘCEJ

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
Nowogród Bobrzański Gmina Nowogród Bobrzański Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
Warszawa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu "Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"
Toruń Żłobek Miejski nr 4 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, w związku z realizacją projektu "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.
Poznań Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik" Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu
Rybnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Nr 3,4,5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Rybnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji, łącznie z podejściami dopływowymi i odpływowymi, armaturą i przyborami sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w łazienkach dla niepełnosprawnych od poziomu P-1 do P11, na odcinkach I i II, Pawilonu Łóżkowego Nr5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Wrocław Strefa Kultury Wrocław Wykonanie remontu biura Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46B, lokal nr 203
Urszulin Gmina Urszulin Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Urszulin do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Włodawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku w roku szkolnym 2020/2021.
Nowa Dęba 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie "Dostawa materiałów i urządzeń eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej oraz materiałów tartacznych (zamówienie z podziałem na 2 części)"
Ozimek Gmina Ozimek Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie do 60 symultanicznych badań PET-MR całego ciała z użyciem 18F-PSMA włączonych do badań w projekcie pn.: "Przydatność kliniczna PET/MRI z 18F-PSMA u chorych z rakiem gruczołu krokowego ze wznową biochemiczną z uwzględnieniem poziomu PSA w surowicy."
Nowa Ruda Gmina Nowa Ruda Przebudowa drogi w Bożkowie, dz nr 827/7, 827/14 - kontynuacja przebudowy odcinka drogi wykonanej w 2019 r.
Michałowice Gmina Michałowice Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
Włocławek Zakład Karny we Włocławku Termomodernizacja budynku administracji w Zakładzie Karnym we Włocławku,
Rzeczyca Gmina Rzeczyca Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.