eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
Kraków Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w m. Kraków, ul. Mackiewicza i Pachońskiego
Zakopane Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Dostawa 8 szt. mobilnych zespołów szatniowych do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Grodzisk Mazowiecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Usługa sukcesywnego odbierania, transportu i zagospodarowania poprzez przetwarzanie, zbieranie odpadów, za wyjątkiem składowania: -zawartość piaskowników o kodzie 19 08 02 - skratek o kodzie 19 08 01
Wrocław Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-259/2020 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sieci szerokopasmowej Wykonawcy w ramach projektu pt. "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego" - w ramach programu CyberSecIdent - "Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość"
Koszalin Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. "Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Koszalin, pojazdem samochodowym wyposażonym w pług lemieszowy i solarko - piaskarkę, w sezonie zimowym 2020 - 2021".Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 zadań.
Jastków Gmina Jastków Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20
Jarocin Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka - Nowe Miasto
Łowicz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Doposażenie sal przedszkolnych, gabinetów w ramach projektu pn.: "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu" - DYDAKTYKA"
Tymbark Urząd Gminy w Tymbarku Modernizacja drogi gminnej "Gąsiorówka" w miejscowości Zawadka
Kraków Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania 30 specjalistycznych aplikacji szkoleniowych z metod wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości na gogle Hololens 2 Microsoft dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. (Nr sprawy: 80.272.114.2020)
Wrocław Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ,,Świadczenie usług utrzymania stałego i właściwego stanu sanitarno- epidemiologicznego oraz mycie, dezynfekcja pomieszczeń w tym medycznych (laboratoryjnych) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa we Wrocławiu"
Zamość Zakład Karny w Zamościu Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zamościu
Bogdańczowice Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach Remont dróg wewnętrznych
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dla UPJPII w Krakowie
Klembów Gmina Klembów Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.