eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
Raciąż GMINA RACIĄŻ "Budowa dwóch świetlic wiejskich w m. Mała Wieś i Sierakowo (etap I - roboty ziemne i fundamenty)"
Łęczyca CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZISŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY "Doposażenie pracowni i warsztatów CKZiU" w ramach projektu pn.: "Fachowcy to MY!"
Wrocław LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY Zakup ( wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) pierwszego wyposażenia hali sportowej w LO nr XIII oraz zakup wyposażenia hali szermierczej SP nr 85- POWTÓRKA
Krzyż Wielkopolski Gmina Krzyż Wielkopolski Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap III - ul. Żeromskiego
Świlcza Gmina Świlcza Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice - inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych
Legnica Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Przebudowa Zamku Piastowskiego - remont pomieszczeń biurowych sala 119.
Polanów PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW "Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy - Nadleśnictwo Polanów"
Biała Rawska ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ "Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska na rok szkolny 2022/2023"
Żagań GMINA ŻAGAŃ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach nr 34/3 i 34/1
Galewice Gmina Galewice Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku
Sosnowiec Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego typu Security Information and Event Management (SIEM), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 5 osób dla Wojewódzkiego Szpitala..."
Zbuczyn Gmina Zbuczyn Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Warszawa MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu SIEM i SOAR do analizy logów i korelacji informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa na potrzeby projektu pn. "System Rejestracji Broni (SRB)"
Warszawa NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK-PIB
Warszawa Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Świadczenie usługi magazynowania, konfekcjonowania, pakowania oraz dostarczania przesyłek na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.