eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
WOLA Spółdzielnia Mieszkaniowa "WOLA" Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Wola" w Woli.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynków nr 1, 2, 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.
Linia Gmina Linia Dostawa 36 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszką przewodową dofinansowanych z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"
Warszawa INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA Usługa polegającą na wydrukowaniu książki: Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie księgi gończe w przededniu i początkach II wojny światowej
Toruń Żłobek Miejski nr 4 1. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, w związku z realizacją projektu "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.
Grodzisk Mazowiecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pompowni ścieków surowych PSS (pompowni głównej) w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym 15, w gminie Grodzisk Mazowieckim, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
Warszawa INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA Usługa polegająca na wydrukowaniu książki - "The Ładoś List"
Truskolasy Ochotnicza Straż Pożarna w Truskolasach Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Truskolasy
Stanisławów Gmina Stanisławów Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadania "Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie"
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa części elektrycznych´´ Część I Dostawa źródeł światła, Część II Dostawa szczotek elektrycznych, Część III Dostawa zestawów naprawczych, Część IV Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych, Cześć V Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej, Część VI Dostawa urządzeń do pomiarów parametrów elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum´´
Opatów Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie Dostawa nowego autobusu do zbiorowego transportu publicznego
Turawa Gmina Turawa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Ligota Turawska - Kadłub Turawski.
Stanisławów Gmina Stanisławów UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 370 000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Warszawa Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych Dostawa zdalnie sterowanych kamer telewizyjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby emisji i produkcji multimedialnych dla programów Polskiego Radia S.A.
Kramsk Gmina Kramsk Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kramsk w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.