eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wołowski

Powiat Wołowski - przetargiPowiat Wołowski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-25
2022-12-05
Wołów Dostawy Powiat Wołowski "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego na rok 2023"
2022-11-21
2022-11-29
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (część nr 2) - POWTÓRKA
2022-11-14
2022-11-22
Wołów Usługi Powiat Wołowski Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na zadania
2022-09-23
2022-10-10
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"
2022-09-23
2022-10-03
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego
2022-09-21
2022-09-29
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (część nr 2) w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"
2022-09-13
2022-09-21
Wołów Usługi Powiat Wołowski Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"
2022-07-27
2022-08-04
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"
2022-07-26
2022-08-03
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego
2022-07-15
2022-07-26
Wołów Usługi Powiat Wołowski "Dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez przeliczenie w bazach danych BDOT500, GESUT, K1"
2022-07-12
2022-07-27
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) - POWTÓRKA III
2022-06-29
2022-07-15
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu
2022-06-10
2022-06-21
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym, urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacje w siedzibach placówek oświatowych na terenie powiatu wołowskiego
2022-05-27
2022-06-06
Wołów Usługi Powiat Wołowski Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2022
2022-05-20
2022-05-30
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w ZSZ w Wołowie w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2".
2022-05-13
2022-05-23
Wołów Usługi Powiat Wołowski "Założenie inicjalnych baz danych GESUT, BDOT500 oraz uzupełnienie bazy danych EGiB o obiekty trwale związane z budynkami dla 12 obrębów jednostki ewidencyjnej Brzeg Dolny-obszar wiejski".
2022-05-12
2022-05-27
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2022, w ramach bieżącego utrzymania dróg
2022-04-26
2022-05-05
Wołów Usługi Powiat Wołowski Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przebudowy dróg powiatowych
2022-03-29
2022-04-13
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) - POWTÓRKA II
2022-03-08
2022-03-16
Wołów Dostawy Powiat Wołowski "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego na rok 2022/2023"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wołowski
Powiat Wołowski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-09
brak danych
Wołów Usługi Powiat Wołowski "Założenie inicjalnych baz danych GESUT, BDOT500 oraz uzupełnienie bazy danych EGiB o obiekty trwale związane z budynkami dla 12 obrębów jednostki ewidencyjnej Brzeg Dolny-obszar wiejski".
2022-11-09
brak danych
Wołów Usługi Powiat Wołowski "Dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez przeliczenie w bazach danych BDOT500, GESUT, K1"
2022-11-08
brak danych
Wołów Usługi Powiat Wołowski Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"
2022-10-13
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego
2022-09-21
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"
2022-08-02
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym, urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacje w siedzibach placówek oświatowych na terenie powiatu wołowskiego
2022-07-12
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) - POWTÓRKA II
2022-06-21
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w ZSZ w Wołowie w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2".
2022-06-20
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2022, w ramach bieżącego utrzymania dróg
2022-06-14
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego"
2022-06-07
brak danych
Wołów Usługi Powiat Wołowski Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przebudowy dróg powiatowych
2022-04-19
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim-edycja 2"
2022-04-08
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18
2022-04-08
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) - POWTÓRKA
2022-03-16
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski Zakup i dostawa wraz z montażem urządzeń stanowiących wyposażenie do stacji diagnostycznej w CKZiU w Wołowie
2022-01-13
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski "Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27"- Wymiana pokrycia dachowego
2022-01-13
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski "Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27"- Wymiana pokrycia dachowego
2022-01-13
brak danych
Wołów Roboty budowlane Powiat Wołowski Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku szpitala przy ul. Inwalidów Wojennych 26 w Wołowie
2022-01-12
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski "Dostawa produktów żywnościowych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w 2022 roku" - PAKIET NR 4, 6
2022-01-04
brak danych
Wołów Dostawy Powiat Wołowski "Dostawa produktów żywnościowych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w 2022 roku" - PAKIET NR 3, 4, 6

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wołowski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.