eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › STRABAG SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

STRABAG SP. Z O.O.
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie STRABAG SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2018Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2 552

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 583 435 589 zł

Liczba zamawiających

761

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma STRABAG SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie STRABAG SP. Z O.O. zamówień to 3 583 435 588,99 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (465 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatowych.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 51 950 292,90 PLN w ramach ogłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław od km 5+235 do km 9+867 długości 4,632 km.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 979,61 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsko, gmina Sławno - zamówienie dodatkowe Przetarg ogłoszony był przez Gmina Sławno.


Liczba udzielonych firmie STRABAG SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy STRABAG SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2018 1 2 111 929,03 PLN 1
2017 141 311 512 042,90 PLN 104
2016 465 615 129 069,66 PLN 243
2015 334 416 616 419,50 PLN 179
2014 379 527 772 422,96 PLN 195
2013 323 413 167 944,25 PLN 173
2012 318 369 145 052,13 PLN 151
2011 295 404 110 765,56 PLN 150
2010 290 508 098 364,72 PLN 149
2009 6 15 771 578,28 PLN 5
RAZEM: 2 552 3 583 435 588,99 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (2 340 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 3 215 237 239,11 zł). Przetargi, w których wygrywa firma STRABAG SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty drogowe, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma STRABAG SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rzeszów (150 przetargów na łączną kwotę 193 287 694,54 zł). Warszawa (101 przetargów na łączną kwotę 237 756 078,13 zł). Białystok (89 przetargów na łączną kwotę 116 471 307,98 zł). Koszalin (85 przetargów na łączną kwotę 75 408 742,19 zł). Lublin (72 przetargi na łączną kwotę 112 658 230,02 zł).

Lista przetargów, w których firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-04-12 Kobylanka

Gmina Kobylanka
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka
2 111 929,03 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 2 111 929,03 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-08 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P miejscowość Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa.
359 959,99 PLN
2017-09-05 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Roboty budowlane na drodze krajowej nr 65 w województwie podlaskim, w podziale na 2 części
5 091 330,96 PLN
2017-09-04 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Lutoryż w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z remontem drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek na odcinku od km 206+900 do km 207+300
1 680 919,29 PLN
2017-08-30 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych do umowy nr 90/MZDW/03/2017/RZ w zakresie"Remontu drogi woj. nr 730 relacji Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów na odcinku od km 34+180 do km 37+110 w m. Nowa Wola gm. Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, województwo mazowieckie"- postępowanie nr 171/17
2 569 470,00 PLN
2017-08-24 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylica
671 722,96 PLN
2017-08-23 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni
1 595 816,48 PLN
2017-08-23 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika
3 682 410,88 PLN
2017-08-22 Supraśl

Gmina Supraśl
Roboty budowlane

Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno- asfaltowych w gminie Supraśl.
4 179 583,16 PLN
2017-08-22 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819C Brudzawy - Dąbrówka - Drużyny I ETAP msc. Zgniłobłoty
1 719 987,01 PLN
2017-08-21 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski - I etap
234 139,97 PLN
2017-08-16 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 28 - ul. Mickiewicza w Przemyślu
1 081 119,83 PLN
2017-08-02 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

"Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadaniaZadania Nr 1 Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami
1 650 174,52 PLN
2017-07-24 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Gniła (Gm. Dobrzyniewo Duże)
291 540,34 PLN
2017-07-21 Barlinek

Gmina Barlinek
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi we wsi Mostkowo"
734 876,86 PLN
2017-07-21 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wierzawice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z remontem drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl na odcinku od km 97+560÷ 99+200 w miejscowości Wierzawice
3 551 991,56 PLN
2017-07-21 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

"Budowa kładki dla pieszych przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 76 w miejscowości Łuków w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 76 w miejscowości Łuków w ramach PBDK - Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych"
485 949,14 PLN
2017-07-20 Żmigród

Gmina Żmigród
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej 1322D Żmigród-Osiek
499 446,47 PLN
2017-07-19 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo - drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów - Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy) z podziałem na częściCzęść 1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo na odcinku Ciechanów - Młock Część 2 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo w miejscowości Młock
10 796 776,71 PLN
2017-07-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 - 162+410 - roboty wykonywane w km 161+750 - 162+310
216 388,43 PLN
2017-07-14 Rutka-Tartak

Gmina Rutka-Tartak
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 101554B Olszanka - do drogi powiatowej nr 1129B
265 083,11 PLN
2017-07-14 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino (gm. Choroszcz)
1 026 551,91 PLN
2017-07-12 Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku
1 336 043,31 PLN
2017-07-11 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 - 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465
360 273,00 PLN
2017-07-11 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne w km 2+305÷2+525 w m. Ustrzyki Dolne
213 878,83 PLN
2017-07-07 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)
2 938 602,38 PLN
2017-07-06 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez potok Łowisko (Żyłka) w miejscowości Wola Zarczycka w ciągu drogi powiatowej Nr 1264R Wola Zarczycka - gr. pow. Wólka Niedźwiedzka w km 0+086 (km 3+220 potoku), JNI 01008053
1 076 256,91 PLN
2017-07-03 Mława

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Roboty budowlane

Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami
3 357 620,14 PLN
2017-07-03 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Roboty budowlane

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Królewskiego i Kruczej w Szczecinie.
430 499,91 PLN
2017-06-29 Mława

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Roboty budowlane

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa na odcinku od km 4+500,00 do km 9+813,00 - ETAP I.
8 241 626,78 PLN
2017-06-29 Augustów

Gmina Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2017 roku
730 422,65 PLN
2017-06-27 Banie Mazurskie

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Roboty budowlane

"Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych"
444 053,49 PLN
2017-06-27 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą powiatową nr 1817W oraz drogą gminną nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy" - nr postępowania 076/17
2 922 060,59 PLN
2017-06-27 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 130512R
335 640,79 PLN
2017-06-27 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Rozbudowa węzła integracyjnego - budowa systemu tras rowerowych na terenie miasta Tczewa
380 216,57 PLN
2017-06-26 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1376 R Jasionka - (granica powiatu) - Medynia Łańcucka km 6+648 - 6+964 strona lewa i prawa, 6+399 - 6+648 strona prawa, 6+280 - 6+432 strona prawa, 6+143 - 6+267 strona prawa, 5+855 - 6+081- strona lewa.
126 832,30 PLN
2017-06-23 Leszno

Miasto Leszno
Dostawy

Przebudowa ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie
1 842 531,85 PLN
2017-06-22 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Morawica - Wola Morawicka od km24+952 do km25+900
1 845 337,46 PLN
2017-06-22 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno" w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja" jest "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinkachw km 0+380 ÷ km 1+990; w km 2+320 ÷ km 3+020, w km 3+320 ÷ km 6+850 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni na odcinkachw km 0+000 ÷ 0+380; w km 1+990 ÷ 2+320; w km 3+020 ÷ 3+320 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa" Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej V-A Interreg Polska Słowacja 2014 - 2020.
13 313 463,95 PLN
2017-06-22 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej.
675 602,44 PLN
2017-06-21 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 - 38+460
363 185,74 PLN
2017-06-20 Wolsztyn

Gmina Wolsztyn
Roboty budowlane

Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki - etap II
1 095 021,20 PLN
2017-06-14 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 1303B
2 656 339,65 PLN
2017-06-13 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Dojazdowej I etap
331 379,32 PLN
2017-06-13 Śrem

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4071P na odcinku Kadzewo-Mórka
1 194 097,32 PLN
2017-06-12 Szypliszki

Gmina Szypliszki
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 101619B Dębniak - Zaboryszki
261 533,40 PLN
2017-06-12 Zambrów

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnychCzęść 1Przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B - ul. Magazynowej w Zambrowie w lokalizacji 0+000 0+363 km Część 2Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Borowe w lokalizacji 0+000 - 2+150 km Część 3Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B Srebrna Paproć Duża 4+326,45 - 4+726,45 km Część 4Remont drogi powiatowej Nr 2030B Srebrna - Łętownica - granica województwa na odcinku 400 m
484 027,39 PLN
2017-06-12 Suwałki

Miasto Suwałki
Roboty budowlane

Budowa ulicy Krzywólka w Suwałkach
5 729 925,76 PLN
2017-06-09 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce-Zapłocie w km 0+082-1+960 w miejscowości Warzyce".
554 972,43 PLN
2017-06-09 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej w Warszawie.
8 228 542,50 PLN
2017-06-09 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 16 w miejscowości Rutki Nowe - w ramach PBDK - Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych
1 835 671,96 PLN
2017-06-08 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 3+720 - 4+350.
564 391,24 PLN
2017-06-07 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

"Przebudowy i remonty dróg na terenie Gminy Przeworsk".
484 010,34 PLN
2017-06-07 Bargłów Kościelny

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94
873 794,48 PLN
2017-06-06 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - Etap II
3 194 317,28 PLN
2017-06-05 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów
1 467 727,02 PLN
2017-06-05 Biała Piska

Gmina Biała Piska
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Drygały poprzez zmianę nawierzchni drogi.
1 389 425,18 PLN
2017-06-02 Czerwonak

Gmina Czerwonak
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Źródlanej w Czerwonaku od ul. Leśnej do Ronda - Etap I od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Kościelną
496 249,10 PLN
2017-05-31 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B Kuchmy - granica Gminy Michałowo (Gmina Michałowo)
1 183 340,81 PLN
2017-05-30 Wojaszówka

Gmina Wojaszówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 1962R Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika w km 1+068÷1+268 w m. Odrzykoń
144 107,42 PLN
2017-05-26 Rokietnica

Gmina Rokietnica
Roboty budowlane

Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz. Nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24
1 930 090,96 PLN
2017-05-22 Gniezno

Gmina Miasto Gniezno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie
3 808 784,02 PLN
2017-05-22 Tczew

Gmina Miejska Tczew
Roboty budowlane

Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)
10 128 388,00 PLN
2017-05-17 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1243R Jelna - Maleniska na odcinkach od km 0+030 do km 1+330, od km 1+989 do 4+400 oraz od 4+780 - 5+240 w m. Jelna i Maleniska - I etap
4 982 413,63 PLN
2017-05-16 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. w Poznaniu
3 195 854,86 PLN
2017-05-16 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto na odcinku od km 4+229,00 do km 6+295,00 Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno ul. Główna w Gąsocinie
534 443,14 PLN
2017-05-16 Główczyce

Gmina Główczyce
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rumsko i Siodłonie
733 327,99 PLN
2017-05-15 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

"Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - edycja 2017 - etap II dla ulicy św. Ducha w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej"
2 260 571,71 PLN
2017-05-12 Augustów

Gmina Miasto Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o numerze geodezyjnym 3798/92
99 431,11 PLN
2017-05-12 Rutka-Tartak

Gmina Rutka-Tartak
Roboty budowlane

Przebudwa drogi gminnej nr 101528B Smolniki - Polimonie - Bondziszki
2 533 319,22 PLN
2017-05-11 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego
1 825 861,80 PLN
2017-05-11 Strzegowo

Gmina Strzegowo
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II
2 311 729,35 PLN
2017-05-10 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km
3 342 352,49 PLN
2017-05-10 Sanok

Gmina Miasta Sanoka
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej nr G117115R w mieście Sanok" i "Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr 1223/2, 1335/2, 1335/5"
1 754 498,75 PLN
2017-05-09 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+964 drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.
4 521 996,69 PLN
2017-05-08 Leszno

Miasto Leszno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie
1 446 417,96 PLN
2017-04-28 Dąbrowa Białostocka

Gmina
Roboty budowlane

Budowa ul. Wierzbowej i Świerkowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa i Sienkiewicza w Dąbrowie Białostockiej
693 337,70 PLN
2017-04-28 Kańczuga

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n."Przebudowa drogi 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec km 0+047,42 - 1+503,62"
458 100,61 PLN
2017-04-27 Wągrowiec

Burmistrz Miasta Wągrowca
Roboty budowlane

"Roboty budowlane w zakresie budowy ulic- część IBudowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - część IIPrzebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu, - część IIIBudowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do Osiedla Wschód w Wągrowcu."
3 509 741,42 PLN
2017-04-27 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa mostu przez potok Kosinka w m. Kosina w ciągu DK Nr 94 w km 622+842 (stara DK Nr 4) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu oraz przebudową urządzeń obcych
2 710 114,34 PLN
2017-04-26 Wschowa

Powiat Wschowski
Roboty budowlane

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie"
1 829 643,88 PLN
2017-04-24 Gryfino

Powiat Gryfiński
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie
3 541 072,67 PLN
2017-04-24 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

"Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - etap I"
1 930 379,31 PLN
2017-04-20 Wiżajny

Urząd Gminy Wiżajny
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 101516B Bolcie - Leszkiemie w km 0+000 - 2+675
1 390 229,16 PLN
2017-04-20 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Haczów- "koło lecznicy" , Jabłonica Polska -"koło Liputa", Trześniów - "do oczyszczalni ", Wzdów "Poprzeczniak", Buków "na górę".
583 629,29 PLN
2017-04-18 Gać

Gmina Gać
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać
1 516 321,87 PLN
2017-04-14 Swarzędz

Gmina Swarzędz
Roboty budowlane

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (ZWP Kobylnica)
3 107 908,22 PLN
2017-04-13 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Dostawy

Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego masy mineralno - bitumicznej grysowo żwirowej "na gorąco" w sezonie 2017
121 524,00 PLN
2017-04-13 Czarna Białostocka

Gmina Czarna Białostocka
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej - etap I
2 839 097,13 PLN
2017-04-12 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki - Ponikła (gm. Dobrzyniewo Duże)
1 420 604,74 PLN
2017-04-11 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Wykonanie zadań 1. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1818R i Nr 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - zadanie nr 1 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Arłamów-Makowa nr DP 2089R w miejscowości Makowa - zadanie nr 2 3. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice na odcinku od km 2+856 - 3+449,5 - zadanie nr 3
442 541,59 PLN
2017-04-11 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Ludwinowo - Kościuszkowo - Pępowo.
199 341,65 PLN
2017-04-07 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Budowa dwóch kładek dla pieszych w ramach zadania pn."Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej o ciąg pieszo rowerowy łączący z ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie"
8 946 816,53 PLN
2017-04-06 Czerwonak

Gmina Czerwonak
Roboty budowlane

Budowa ulicy Leśnej w Mielnie I etap (odcinek 800 m od ulicy Poznańskiej)
1 425 552,99 PLN
2017-04-06 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90
6 230 485,53 PLN
2017-04-05 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W, od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie Gminy Nieporęt, na długości łącznej 4.450,50 m
3 171 138,84 PLN
2017-04-05 Wąbrzeźno

Gmina Miasto Wąbrzeźno
Roboty budowlane

Przebudowa ulic750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie
2 126 842,15 PLN
2017-04-05 Goleniów

Powiat Goleniowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4160Z Błotno - Nowogard na odcinku Strzelewo - Nowogard
3 108 744,69 PLN
2017-04-04 Rymanów

Gmina Rymanów
Roboty budowlane

Remont kładki pieszo - jezdnej przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu nr działki ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów nr działek ewid. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2
1 084 402,58 PLN
2017-04-03 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1269R w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R i 1275R z drogą 1259R wraz z przebudową odcinka drogi 1259R łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości Laszczyny"
852 194,98 PLN
2017-04-03 Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości Nienadówka w km od 0+000 do 0+430
282 283,84 PLN
2017-04-03 Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 108703R Wólka Sokołowska w miejscowości Wólka Sokołowska i Górno w km od 0+000 do 0+900
484 994,41 PLN
2017-04-03 Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 108704R Trzeboś do kościoła w miejscowości Trzeboś w km od 0+015 do 0+535
328 207,28 PLN
2017-03-29 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418 B na odcinku Mostek - Rybniki (gm. Wasilków)
1 222 533,37 PLN
2017-03-29 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130+238 drogi krajowej nr 94 k/m. Gać.
2 954 207,49 PLN
2017-03-28 Chrzanów

Gmina Chrzanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 108877L Maline-Zagrody-Goraj w miejscowości Malinie od km 0+006 do km 1+620
801 252,39 PLN
2017-03-28 Darłowo

Gmina Darłowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy
1 470 891,56 PLN
2017-03-24 Halinów

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Roboty budowlane

Budowa ulicy Konopnickiej w Okuniewie", w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie- Etap I.
341 399,45 PLN
2017-03-23 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa betonu asfaltowego- warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W
345 090,00 PLN
2017-03-23 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo
4 751 352,71 PLN
2017-03-23 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

"Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów odc. Mariampol - Moniochy od km 37+110 do km 42+300 powiat kozienicki, województwo mazowieckie" - nr postępowania 020/17
3 529 567,95 PLN
2017-03-23 Skrwilno

Gmina Skrwilno
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno - Skrwilno od km 0+000 do km 2+934". Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
203 405,41 PLN
2017-03-22 Grodzisk Mazowiecki

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA UL. SKOKOWSKIEGO na odc. od ul. Traugutta do ul. Ułanów
2 201 308,58 PLN
2017-03-21 Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
Dostawy

Dostawa masy mineralno - bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
167 526,00 PLN
2017-03-17 Wąpielsk

Gmina Wąpielsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże - Bielawki - Wąpielsk na odc. od km 0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite.
1 188 070,00 PLN
2017-03-16 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Pieńkówko
772 719,60 PLN
2017-03-16 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
Roboty budowlane

"Budowa ul. Promykowej i Słonecznej w Koszalinie" w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza- ul. Promykowa - Słoneczna - Karłowicza"
3 354 811,62 PLN
2017-03-15 Gościno

Gmina Gościno
Roboty budowlane

"PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GOŚCINIE" ELEMENT APrzebudowa dróg gminnych w Gościnie - ulic IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP II ELEMENT BBudowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w m. Gościno - ETAP II
5 485 920,26 PLN
2017-03-15 Pruszków

Gmina Miasto Pruszków
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Lipowej w Pruszkowie
3 159 069,48 PLN
2017-03-14 Tychowo

Gmina Tychowo
Roboty budowlane

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo - miasto, oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w działkach 406/7 obręb Tychowo - miasto, 406/8 obręb Tychowo, Gmina Tychowo.
1 479 275,91 PLN
2017-03-14 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance
3 930 494,40 PLN
2017-03-14 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny
2 630 605,19 PLN
2017-03-13 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Projekt i wykonanie wzmocnienia nasypu drogowego oraz jego podłoża wraz z rekonstrukcją nawierzchni i poboczy drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 568+000 do km 568+340.
2 670 010,72 PLN
2017-03-10 Sławno

Gmina Sławno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 170057Z na odcinku Warszkowo - Warszkówko w Gminie Sławno
989 060,68 PLN
2017-03-08 Pakosław

Gmina Pakosław
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo - część miejscowości Góreczki Wielkie
1 879 753,80 PLN
2017-03-03 Mońki

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m
3 547 818,33 PLN
2017-02-27 Radzymin

Gmina Radzymin
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Majowej w m. Dybów Kolonia w gminie Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ul. Majowej.
4 638 057,94 PLN
2017-02-23 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr28, 77 z podziałem na następujące zadania1. Zadanie nr 1Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 województwie podkarpackim w m. Olszany w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 2. Zadanie nr 2Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 województwie podkarpackim na odcinku Rudnik - Kopki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 3. Zadanie nr 3Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 województwie podkarpackim w m. Pełkinie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
263 112,76 PLN
2017-02-23 Wieliczki

Gmina Wieliczki
Usługi

Przebudowa części drogi gminnej nr 142011N - Wojnasy, Gmina Wieliczki
1 288 746,24 PLN
  Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie oraz wykonanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na 20 zadań
5 628 280,66 PLN
2017-02-21   Zadanie 8 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wólka Pełkińska w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 1 269 427,88 PLN
2016-12-23   Zadanie 7 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wierzawice (budowa zatok autobusowych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 241 259,43 PLN
2016-12-23   Zadanie 14 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w województwie podkarpackim w miejscowości Zabłotce (2) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 259 380,49 PLN
2016-12-23   Zadanie 1 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w województwie podkarpackim w miejscowości Kupno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 423 233,57 PLN
2016-12-23   Zadanie 11 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Łężany w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 656 239,56 PLN
2016-12-23   Zadanie 10 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 84 w województwie podkarpackim w miejscowości Ustianowa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 2 439 416,00 PLN
2016-10-14   Zadanie 12 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Baryczka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 339 323,73 PLN
2017-02-21 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Roboty budowlane

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez budowę drogi gminnej nr 150866W (ul. Okrężna) w Grodzisku Mazowieckim
5 157 859,25 PLN
2017-02-21 Stalowa Wola

Powiat Stalowowolski
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R- ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
9 730 915,22 PLN
2017-02-17 Choszczno

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo
2 788 953,86 PLN
2017-02-15 Jarocin

Gmina Jarocin
Roboty budowlane

"Przebudowa ul. Opłotki w Jarocinie wraz z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego i słupami oświetlenia ulicznego - II etap"
737 065,72 PLN
2017-02-15 Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Strobowskiej
7 357 927,99 PLN
2017-02-14 Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie
4 726 810,00 PLN
2017-02-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Węgorzewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
3 420 968,69 PLN
2017-02-02 Kołaczkowo

Gmina Kołaczkowo
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnychul. Spokojna w Sokolnikach,ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo
476 846,72 PLN
2017-01-27 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Roboty budowlane

Budowa łącznika ulicKrólewskiego i Kruczej w Szczecinie.
1 203 069,96 PLN
2017-01-26 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie
295 822,74 PLN
2017-01-13 Kępice

Gmina Kępice
Roboty budowlane

Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice
1 647 889,60 PLN
2017-01-09 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej biegnącej pomiędzy Rzeką Cybiną a Mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania"Wartostrada - poznański ciąg pieszo - rowerowy"
2 199 427,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 311 512 042,90 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-30 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Polnej w Toruniu
6 345 146,71 PLN
2016-12-28 Tczew

Gmina Tczew
Usługi

Przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach
1 127 821,27 PLN
2016-12-28Obsługa remontowa i eksploatacyjna dróg gminnych na terenie Stargardu w latach 2017-2018
1 931 498,02 PLN
2016-12-12 Rajgród

Gmina Rajgród
Roboty budowlane

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie.
3 528 325,01 PLN
2016-12-06 Bartoszyce

Powiat Batroszycki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na długości 4,00 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy
2 948 852,29 PLN
2016-12-06 Gorzów Wielkopolski

Powiat Gorzowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w m. Koszęcin w km 0+000,00 do 0+828,40".
328 638,98 PLN
2016-11-30 Żmigród

Gmina Żmigród
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Morzęcino - Kliszkowice
649 306,55 PLN
2016-11-30 Radom

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Roboty budowlane

Uzbrojenie terenów przemysłowych w Radomiu
4 154 833,36 PLN
2016-11-28 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P1 621R Rożniatów - Pełnatycze w km 0+010 - 0+480
157 824,92 PLN
2016-11-24 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

"Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Górowo Iławeckie" - zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
308 910,99 PLN
2016-11-24 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Usługi

Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół na dz. nr ewid 1332/1, 1383/3, 1387/4, 1387/6, 1382/1, 1385/11381/9, 1381/11, 1381/13, 1381/15, 1381/17, 1374 w km 0+000- 0+700 w m. Różanka
239 305,68 PLN
2016-11-23 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Nr 121032G w miejscowości Nieckowo - etap II
185 457,70 PLN
2016-11-22 Kolbudy

Gmina Kolbudy
Roboty budowlane

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY SZLACHECKIEJ W JANKOWIE, GMINA KOLBUDY
697 658,05 PLN
2016-11-21 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

"Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej" część I - Przebudowa ulicy Suwalski
12 524 019,62 PLN
2016-11-15 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Remont drogi wojewódzkiej nr 752 Górno - Rzepin odcinek Szerzawy - Jadowniki od km 23+000 do km 24+525, długość 1525 mb
917 801,95 PLN
2016-11-14 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Usługi

Modernizacja drogi gminnej Nr 121032G w miejscowości Nieckowo - etap I
171 857,36 PLN
2016-11-14 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowości Kobyle i Jazowa w km 1+914-6+674 wraz z przebudową przepustów w km 2+127, 2+453, 2+656, 3+270, 3+475, 3+732, 4+917, 5+203, 6+163, 6+302.
2 239 300,25 PLN
2016-11-14 Malbork

Miasto Malbork
Roboty budowlane

Wykonanie parkingów i infrastruktury podziemnej odcinek A Stare Miasto Malbork - Etap 1 - budowa kolektora kanalizacji sanitarnej
103 453,81 PLN
2016-11-14 Rypin

Gmina Rypin
Usługi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy
486 984,15 PLN
2016-11-10 Suwałki

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Roboty budowlane

Budowa magazynu soli (Zadanie nr 2) oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej pod ten magazyn (Zadanie nr 1) na terenie siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
68 757,00 PLN
2016-11-08 Malechowo

Gmina Malechowo
Usługi

Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty.
2 731 831,21 PLN
2016-11-07 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Usługi

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką Zadanie jest planowane do współfinansowania
3 977 396,62 PLN
2016-11-04 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Górowo Iławeckie.
1 183 888,83 PLN
2016-11-04 Chełm

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Usługi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 839 Cyców -Siedliszcze - Marynin -Pawłów - Rejowiec od km 23+843 do km 23+973, odcinek w miejscowości Rejowiec Fabryczny.
463 851,65 PLN
2016-11-04 Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów w tym- rozbudowa drogi powiatowej nr 1274 R poprzez budowę chodnika w km 3+197 - 5+030 - przebudowa drogi powiatowej nr 1274 R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny w km 3+ 735- 7+355
2 393 679,66 PLN
2016-11-03 Gdańsk

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
Usługi

ObiektWykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955-1+065, miasto Gdynia.
576 595,71 PLN
2016-11-02 Radzanowo

Gmina Radzanowo
Usługi

Budowa drogi gminnej relacji Woźniki - Ciółkowo
956 239,06 PLN
2016-11-02 Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Nr 105057R w m. Werchrata w km 0+000 - 0+520
217 379,76 PLN
2016-10-31 Chełm

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Usługi

Remont nawierzchni betonowej płyty zachodniej postojowej K6 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach - IV etap.
737 946,95 PLN
2016-10-27 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Usługi

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem - etap II realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem
189 671,71 PLN
2016-10-27 Bielsk Podlaski

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami. Roboty dodatkowe do umowy nr 21.2016 z dnia 12.07.2016
11 024,08 PLN
2016-10-26 Gostyń

Powiat Gostyński
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki- Kuczynka .
244 142,58 PLN
2016-10-25 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Usługi

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na odcinku Tchórzew Kol. - Kock od km 255+040 do km 256+000.
632 953,22 PLN
2016-10-24 Gostyń

Powiat Gostyński
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów - Kromolice
233 003,52 PLN
2016-10-19 Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój
Usługi

Przebudowa drogi gminnej 105070R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+186
96 516,99 PLN
2016-10-19 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Remont nawierzchni dróg krajowych nr8, 63 i 65 z podziałem na 3 części
2 546 498,63 PLN
2016-10-19 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Bażantarkę przy ul. Marczukowskiej oraz przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą
724 687,02 PLN
2016-10-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 160+750 - 161+750 w miejscowości Kańczuga, ul. Węgierska.
330 745,49 PLN
2016-10-17 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Usługi

Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp Strefa Gospodarcza II jako KDL1 wraz z odcinkiem drogi KDZ1- etap I
1 581 495,94 PLN
2016-10-14 Bakałarzewo

Urząd Gminy Bakałarzewo
Usługi

Budowa ul. Koziej w m. Bakałarzewo na dz. geod. o nr 326, 333, 331, 322, 312/5, 327obręb Bakałarzewo
331 940,76 PLN
2016-10-07 Pułtusk

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Golądkowo - Pokrzywnica
3 061 842,20 PLN
2016-10-07 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo
5 431 460,17 PLN
2016-10-07 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Dot. wykonania projektu budowlanego dla branży drogowej wraz z kanalizacją deszczową, przygotowanie wniosku o decyzję ZRID dla budowy fragmentu ul. Objazdowej oraz wykonanie robót budowlanych i przekazanie ulicy do użytkowania. Powyższe prace stanowią zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP/13/PN/11/14 z dnia 15.05.2015 r., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tymb odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka.
643 931,51 PLN
2016-10-06 Ostróda

Gmina Miejska Ostróda
Usługi

Budowa ul. Spokojnej w Ostródzie- etap 3
155 794,27 PLN
2016-10-05 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Usługi

Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów - etap II, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów
1 832 662,24 PLN
2016-10-05 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Usługi

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo- Letniki (gm. Dobrzyniewo Duże) - ETAP II
424 424,23 PLN
2016-10-04 Krasnystaw

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1864L Wierzchowiny - Rakołupy - Drewniki - Skierbieszów - Izbica od km 10+792 do km 12+560 (dł. 1,768km).
534 477,83 PLN
2016-09-28 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Usługi

Modernizacja ul. Sowińskiego w Jarosławiu
182 399,01 PLN
2016-09-28 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Usługi

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku Garbów-Bogucin od km 589+270 do km 590+000 i od km 591+880 do km 593+085 w celu poprawy równości nawierzchni
1 791 568,25 PLN
2016-09-27 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Usługi

Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich
251 072,84 PLN
2016-09-27 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Usługi

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 i 76 z podziałem na dwie części.
1 069 364,09 PLN
2016-09-27 Łuków

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Przebudowa dojazdu do mostu o nr JNI 01028457 w m. Konorzatka w km 21+650 w ciągu drogi powiatowej nr 1359 L Stanin - Krzywda -Adamów- Krzówka - dr. kraj. nr 48
1 187 430,46 PLN
2016-09-27 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ulic3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.
7 158 323,90 PLN
2016-09-26 Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 105112R Tymce - Ślimaki km 0+000 - km 0+465
239 715,95 PLN
2016-09-20 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Wojska Polskiego w Goleniowie I etap (do ul. 11 Listopada)
2 866 745,71 PLN
2016-09-16 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga nr 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga nr 19
2 393 884,38 PLN
2016-09-15 Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański
Roboty budowlane

Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika -Etap I
529 512,87 PLN
2016-09-15 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi.
648 288,07 PLN
2016-09-14 Rajgród

Gmina Rajgród
Usługi

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze
393 603,68 PLN
2016-09-12 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W Gr. woj. - Pakosław - Iłża, na terenie gminy Iłża, na odcinku długości 945 m, od km 3+700 do km 4+645.
758 882,78 PLN
2016-09-09 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet III
3 560 888,72 PLN
2016-09-08 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Usługi

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001 N Wysokie - Zaborowo
1 469 458,12 PLN
2016-09-08 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 11a w m.Piła
854 568,70 PLN
2016-09-07 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych ul Ogrodowa, Zielona i Akacjowa we wsi Zarzecze.
646 975,33 PLN
2016-09-07 Kętrzyn

Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo o dł. 2,753 km
1 336 314,29 PLN
2016-09-06 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca - Skorzewo
3 728 064,38 PLN
2016-09-05 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Awaryjny remont odwodnienia wraz z nawierzchnią drogi krajowej nr 16 w m. Kalinowo od km 316+200 do km 316+483
842 815,93 PLN
2016-09-05 Brzuze

Wójt Gminy Brzuze
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe-Radzynek od km 0+000 do km 2+600
263 474,81 PLN
2016-09-05 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 - 1+930 w miejscowości Brzyska Wola i Słoboda
497 532,14 PLN
2016-09-02 Stare Pole

Urząd Gminy Stare Pole
Roboty budowlane

Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu
444 202,14 PLN
2016-09-01 Gorzkowice

Gmina Gorzkowice
Roboty budowlane

Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej.
4 109 135,44 PLN
2016-08-31 Węgrów

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna - Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki
1 411 612,60 PLN
2016-08-31 Michów

Gmina Michów
Roboty budowlane

Modernizacja/przebudowa/ drogi wewnętrznej - ciągu pieszo-jezdnego w m. Podlodówek
209 659,23 PLN
2016-08-31 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w miejscowości Rożwienica w km 9+900-10+100 oraz w km 10+720- 11+300
232 584,45 PLN
2016-08-30 Biszcza

Urząd Gminy w Biszczy
Usługi

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina
653 588,52 PLN
2016-08-30 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3762Z w miejscowości Nacmierz
285 655,05 PLN
2016-08-30 Prażmów

Urząd Gminy Prażmów
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych
255 364,54 PLN
  Supraśl

Gmina Supraśl
Roboty budowlane

POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W GMINIE SUPRAŚL
1 783 366,42 PLN
2016-08-29   POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W GMINIE SUPRAŚL ZLOKALIZOWANYCH: Część VII - na terenie Sołectwa Sobolewo 820 610,06 PLN
2016-08-29   POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W GMINIE SUPRAŚL ZLOKALIZOWANYCH: Część V - na terenie Sołectwa Grabówka 962 756,36 PLN
2016-08-29 Grajewo

Zarząd Powiatu Grajewskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn w km 0+000 - 3+430.
2 377 266,92 PLN
2016-08-29 Pobiedziska

Gmina Pobiedziska
Roboty budowlane

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz realizację zadania ptbudowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w miejscowości Pobiedziska, budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz w Pobiedziskach - Letnisko w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
10 640 259,19 PLN
2016-08-29 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa ul. Szymańskiego w Toruniu
4 054 875,64 PLN
2016-08-26 Puławy

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w ul. Norwida w Puławach - etap III.
644 272,20 PLN
2016-08-25 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Kobylniki w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową
3 418 038,08 PLN
  Śliwice

Gmina Śliwice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Jeziorno etap I.
489 517,40 PLN
2016-08-25   Część 2 128 999,23 PLN
2016-08-16   Część 1 360 518,17 PLN
2016-08-25 Lublin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Roboty budowlane

Remont nawierzchni korony zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na długości 301,8 mb w podziale na dwa odcinki A-B 107,8 mb i C-D 194 mb
394 871,06 PLN
2016-08-25 Leżajsk

Gmina Leżajsk
Roboty budowlane

Modernizacja dróg w miejscowościach Giedlarowa i Biedaczów oraz utwardzenie placu w miejscowości Gwizdów.
594 003,91 PLN
2016-08-25 Końskie

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Nr 0453 T Stąporków - Mokra (ul. Górnicza w Stąporkowie) w km 0+000 - 0+378 na długości 378 mb.
293 057,23 PLN
2016-08-25 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m
150 555,35 PLN
2016-08-24 Sieradz

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Usługi

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pod nazwąPrzebudowa ulicy Reymonta i alei Grunwaldzkiej w Sieradzu"
425 160,02 PLN
2016-08-24 Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową 1012F - od km 0+000 do km 1+117
429 767,94 PLN
2016-08-23 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 114978R ul. Łukasiewicza, Markiewicza i Suchodolskiego w Targowiskach na odcinku od km 0+830 do km 3+325.
1 646 061,76 PLN
2016-08-23 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Zadanie I - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską w Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych;
959 024,37 PLN
2016-08-23 Radom

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia pn.Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych - ulica Bukietowa i dojazd do posesji od nr 43 do 51 przy ul. Południowej w Radomiu
168 326,89 PLN
2016-08-23 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r.
598 971,66 PLN
2016-08-23 Łasin

Miasto i Gmina Łasin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap I
463 595,47 PLN
2016-08-23 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 081214C - ul. Przemysłowa
1 162 684,26 PLN
2016-08-22 Lubaczów

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1645R Płazów - Podemszczyzna w km 10+826 - 15+288 wraz z przebudową przepustów w km 12+466, 14+507 i 14+938
1 578 718,39 PLN
  Zwoleń

Gmina Zwoleń
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń.
1 488 374,77 PLN
2016-08-22   Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik-Niwki gm. Zwoleń 549 864,39 PLN
2016-08-22   Przebudowa drogi gminnej Sycyna -Karolin gm. Zwoleń 938 510,38 PLN
2016-08-22 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo-Silice od km 0+000 do km 0+600
207 492,01 PLN
2016-08-22 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie
487 665,73 PLN
2016-08-19 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo- Letniki (gm. Dobrzyniewo Duże)
530 599,09 PLN
2016-08-19 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 563 od km 33+267 do km 33+935 - nr postępowania 116/16.
360 218,16 PLN
2016-08-18 Kobylnica

Gmina Kobylnica
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Nr 114047 G Żelki - Żelkówko wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - Etap II
215 120,69 PLN
2016-08-18 Radom

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia pn.Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych - uliceMazurska, Łowicka w Radomiu
208 760,62 PLN
2016-08-18 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1210B Pomiany-Popowo.
1 007 801,50 PLN
2016-08-17 Grodziczno

Gmina Grodziczno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny
810 639,03 PLN
  Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 28 ulice Mickiewicza i Dworskiego w Przemyślu
710 478,39 PLN
2016-08-17   Remont drogi krajowej nr 28 - ul. Dworskiego w Przemyślu. 60 873,71 PLN
2016-08-17   Remont drogi krajowej nr 28 - ul. Mickiewicza w Przemyślu. 649 604,68 PLN
2016-08-17 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej nr 16 wraz z przebudową obiektu inżynierskiego na przepust stalowy w m. Olszanka w km 380+481
481 244,45 PLN
2016-08-16 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce
830 379,50 PLN
2016-08-16 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
1 455 020,96 PLN
2016-08-16 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Domaradz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
3 288 429,40 PLN
2016-08-16 Zduny

Gmina Zduny
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej relacji Zduny-Jackowice i remont drogi wewnętrznej w miejscowości Zduny
512 321,63 PLN
2016-08-16 Augustów

Powiat Augustowski
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb.
452 833,44 PLN
2016-08-16 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 115827R Orzechówka Góra I w miejscowości Orzechówka
255 960,06 PLN
2016-08-12 Puławy

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Roboty budowlane

Poprawa stanu nawierzchni dr. pow. Nr 1434L w m. Baranów.
283 535,84 PLN
2016-08-12 Stromiec

Gmina Stromiec
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej na odcinku Olszowa Dabrowa - Wierzchowiny
777 044,44 PLN
2016-08-12 Łapy

Urząd Miejski w Łapach
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowie drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki
2 528 125,25 PLN
2016-08-12 Kozienice

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I.
787 684,13 PLN
2016-08-11 Prażmów

Urząd Gminy Prażmów
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych.
529 845,62 PLN
2016-08-10 Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa
Roboty budowlane

Budowa ul. Sadowej w Lubawie - etap II
2 199 952,22 PLN
2016-08-10 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ul. Kościuszki w Krośnie
96 475,33 PLN
2016-08-09 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Mirocin i RozbórzPrzebudowa drogi gminnej nr 110834R w miejscowości Mirocin od km 0+005 do km 0+488 Przebudowa drogi gminnej nr 110828R w miejscowości Rozbórz od km 0+007 do km 2+252 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1242 w miejscowości Rozbórz od km 0+006 do km 0+129.
640 075,19 PLN
2016-08-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno km 13+600 - 14+940 w miejscowości Korczyna.
516 287,28 PLN
2016-08-09 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016
1 138 323,72 PLN
2016-08-09 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4952P Waszkowo-Poniec
324 192,17 PLN
2016-08-09 Bartoszyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy
4 625 053,98 PLN
2016-08-09 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn.Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej.
127 400,50 PLN
2016-08-08 Janowo

Gmina Janowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Cichej zlokalizowanej na działce nr 476/34 wraz z przebudową odcinka ulicy Działowej położonej na działce nr 1101/3 w miejscowości Janowo.
326 270,77 PLN
2016-08-08 Tarczyn

Gmina Tarczyn
Roboty budowlane

PI.271.9.2016.MBO Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Suchodół i ul. Sadowej w miejscowości Jeżewice.
363 860,97 PLN
2016-08-08 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53
2 371 639,52 PLN
2016-08-05 Warszawa

Muzeum Wojska Polskiego
Roboty budowlane

Budowa wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej od ul. Wybrzeże Gdyńskie
4 890 484,39 PLN
2016-08-05 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa publicznej drogi powiatowej - ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie - od km 0+000,00 do km 0-296,30 tj. na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy
1 037 042,31 PLN
2016-08-04 Chełmno

Powiat Chełmiński
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO - STOLNO
1 211 658,73 PLN
2016-08-04 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (gmina Juchnowiec Kościelny)
633 821,50 PLN
2016-08-03 Błażowa

Gmina Błażowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Na Wale w miejscowości Błażowa Dolna gm. Błażowa w km 0+000 do 1+608
574 870,29 PLN
2016-08-03 Krotoszyn

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont drogi w miejscowości Górka
199 405,45 PLN
2016-08-02 Łódź

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Roboty budowlane

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
891 798,16 PLN
2016-08-01 Medyka

Gmina Medyka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-4 w Medyce
132 035,25 PLN
2016-08-01 Sońsk

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne
1 576 850,95 PLN
2016-08-01 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (gm. Wasilków)
698 056,91 PLN
2016-07-29 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w zakresie wymiany części podbudowy oraz wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi gminnej nr 105189L od km 2+900,00 do km 3+850,00 położonej w Trębaczowie
79 811,26 PLN
2016-07-29 Książki

Gmina Książki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - Łopatki.
1 305 365,38 PLN
2016-07-29 Wąsosz

Urząd Miejski Wąsosza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi lokalnej - gminnej na odcinku Wąsosz - Gola Wąsoska, gmina Wąsosz
448 486,43 PLN
2016-07-28 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego zadania Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Dęblin - etap II
17 359 182,10 PLN
2016-07-28 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy
197 175,33 PLN
2016-07-28 Wołomin

Powiat Wołomiński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na terenie gminy Poświętne w ramach zadania: Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne
1 552 634,39 PLN
2016-07-27 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej w Białymstoku
515 324,47 PLN
2016-07-27 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N na odcinku Popowo - Krupin
558 661,36 PLN
2016-07-27 Chełmża

Gmina Miasto Chełmża
Roboty budowlane

Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące uliceReja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej
1 823 572,63 PLN
2016-07-27 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr ZP.272.13.2016 z dnia 16.05.2016 roku polegającego na wykonaniu stabilizacji betonowej 2,5 MPa celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej oraz regulacji pionowej uzbrojenia teletechnicznego ul. Ogrodowej w Piastowie
48 481,08 PLN
2016-07-27 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr ZP.272.15.2016 z dnia 20.05.2016 roku polegającego na wykonaniu nowego kanału deszczowego DN 250 z rur PP SN 10 w miejsce nieszczelnego, poudzieranego i pozałamywanego kanału betonowego DN 200 i DN 400 zlokalizowanego w ul. S. Wyspiańskiego w Piastowie
221 400,00 PLN
2016-07-27 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 19+233-19+420
173 359,62 PLN
2016-07-26 Śmigiel

Gmina Śmigiel
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie
859 976,70 PLN
2016-07-26 Sokolniki

Urząd Gminy w Sokolnikach
Roboty budowlane

Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej
1 197 580,69 PLN
2016-07-26 Leżajsk

Gmina Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej na dz. nr ew. 975 i 991/4 w km 0+000 - 1 +335 w miejscowości Wierzawice
584 558,88 PLN
2016-07-26 Tuchola

Gmina Tuchola
Roboty budowlane

Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi
1 897 845,30 PLN
2016-07-25 Somonino

Gmina Somonino
Roboty budowlane

Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje
255 427,52 PLN
2016-07-25 Bargłów Kościelny

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego.
2 381 351,87 PLN
2016-07-25 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY GRODZIEŃSKIEJ W EŁKU
229 873,83 PLN
2016-07-22 Kuryłówka

Gmina Kuryłówka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R wraz z budową chodnika i zatok postojowych
634 902,56 PLN
2016-07-22 Ostrów Lubelski

Gmina Ostrów Lubelski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L w m. Rozkopaczew
2 323 304,79 PLN
2016-07-22 Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 020415C relacji Wiśniewa-Kawle
536 866,99 PLN
2016-07-22 Białogard

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ I ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICĄ LEŚNĄ I PODLASKĄ W BIAŁOGARDZIE
341 060,48 PLN
2016-07-20 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ul. Świekatowskiej w Bydgoszczy
4 225 898,75 PLN
2016-07-20 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowychnr 1276R Brzyska Wola - gr. pow. (Luchów) i nr 1083R Łętownia - gr. pow. (Krzywdy)
1 098 002,33 PLN
2016-07-19 Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych w miejscowości Kodrań gmina Sulmierzyce
1 092 414,01 PLN
2016-07-18 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 710/W/I/2015 z dnia 23.12.2015 dla zamówienia pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600 - nr postępowania 117/116.
578 100,00 PLN
2016-07-18 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 710/W/I/2015 z dnia 23.12.2015 dla zamówienia pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600 - nr postępowania 114/16.
5 781 000,00 PLN
2016-07-18 Szypliszki

Gmina Szypliszki
Roboty budowlane

Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka, etap II.
313 948,18 PLN
2016-07-18 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami
2 825 779,75 PLN
2016-07-18 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej
513 149,65 PLN
2016-07-18 Sępólno Krajeńskie

Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
Roboty budowlane

Przebudowa dróg publicznych kategorii powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo oraz 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie.
219 027,31 PLN
2016-07-18 Kętrzyn

Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA MOSTU ŁUKOWEGO, ŻELBETONOWEGO Z PODNIESIENIEM NOŚNOŚCI NORMATYWNEJ OBIEKTU NA KLASĘ C, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1723N DR. POW. NR 1711N - BRZEŹNICA - WYSOKA GÓRA W MSC. BAJORY MAŁE
878 823,36 PLN
  Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulic Boboli etap I, Tujakowskiego i Słowiczej w Toruniu
463 818,60 PLN
2016-07-18   Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ul. Boboli etap I 217 742,12 PLN
2016-07-18   Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ul. Słowiczej 246 076,48 PLN
2016-07-15 Malbork

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
Roboty budowlane

Remont drogi samochodowej od granicy działki przy budynku 172 (wartownia) do budynku 22 (KOL) na terenie lotniska wojskowego w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku
425 996,93 PLN
2016-07-15 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej w ul. Pabianickiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Chocianowickiej - zamówienie uzupełniające
233 541,85 PLN
2016-07-15 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P 1632R Pantalowice - Rączyna w km 0+170 - 0+550
66 150,54 PLN
2016-07-15 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni drogi woj. nr 563 na odcinkuod km 46+206 do km 46+720 - roboty uzupełniające do zamówienia pn.Remont nawierzchni drogi woj. nr 563 na odcinkuod km 46+720 do km 47+720 z umowy nr 439/W/RZ/2015 z dn. 09.09.2015 - nr postępowania 115/16
223 860,00 PLN
2016-07-14 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II
225 424,83 PLN
2016-07-12 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
9 223 927,22 PLN
2016-07-12 Zwoleń

Gmina Zwoleń
Roboty budowlane

Remont mostu
20 000,00 PLN
2016-07-12 Bielsk Podlaski

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami
491 484,31 PLN
2016-07-11 Szamotuły

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1853P Ostroróg - Lipnica w m. Ostroróg
373 272,23 PLN
2016-07-08 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku od km 0+020 do 0+640
463 147,05 PLN
2016-07-08 Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój
Roboty budowlane

Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie osiedla po PGR - owskiego w Horyńcu-Zdroju. II.1.2) Rodzaj zamówieniaroboty budowlane.
195 220,86 PLN
2016-07-08 Puńsk

Urząd Gminy w Puńsku
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 101703B Pełele - Tauroszyszki
476 301,01 PLN
2016-07-07 Kańczuga

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.Budowa drogi nr 09-1 w leśnictwie Węgierka.
383 832,48 PLN
2016-07-06 Wąpielsk

Urząd Gminy Wąpielsk
Roboty budowlane

Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży - Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C
368 005,89 PLN
2016-07-06 Belsk Duży

Urząd Gminy w Belsku Dużym
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jarochy - droga powiatowa (Oczesały) na długości 0,460 km
109 543,00 PLN
2016-07-05 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków/Osada Leżachów
127 823,57 PLN
2016-07-05 Świeszyno

Gmina Świeszyno
Roboty budowlane

Naprawa dróg w sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,
231 584,00 PLN
2016-07-04 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Roboty budowlane

PZD.3210.16.2016 Wykonanie odwodnienia na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 13+793 do km 14+423 ( km wg dok.2+593 - 3+223)
156 230,82 PLN
  Toruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Roboty budowlane

Wykonanie remontów dróg w zakresie ułożenia nakładek na drogach powiatowych
285 067,87 PLN
2016-07-04   Zadanie nr 3 - wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec na dł. 0,303 km 31 156,88 PLN
2016-07-04   Zadanie nr 4 - wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy na dł. 0,300 km 30 885,30 PLN
2016-07-04   Zadanie nr 2 - wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2046C Walentowo - Osówka na odc. o dł. 1,891 km 183 050,69 PLN
2016-07-04   Zadanie nr 1 - wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 2038C Łążyn - Kawęczyn na dł. 0,400 km 39 975,00 PLN
2016-07-04 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1468N w miejscowości Marcinkowo na odcinku od km 12+574 do km 13+150
169 778,77 PLN
2016-07-01 Tomaszów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ulicLegionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim - zamówienie dodatkowe
45 972,89 PLN
2016-07-01 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

- Al. Niepodległości odc. Wiktorska - Wilanowska; - Nowoursynowska odc. Wałbrzyska - Dolinka Służewiecka - Gołkowska odc. Czerniakowska - Statkowskiego
5 163 750,65 PLN
2016-07-01 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Olchowa w miejscowości Piwoda
172 384,92 PLN
2016-07-01 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593R Rozbórz-Ożańsk
151 439,31 PLN
2016-07-01 Konarzyny

Urząd Gminy Konarzyny
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zielona Huta
166 227,97 PLN
2016-06-30 Kołobrzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia podstawowego pod nazwąPrzebudowa i budowa drogi - ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną, polegających naa) usunięciu kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia w km 0+280 - 0+300 oraz 0+800 - 0+820, b) wykonaniu robót polegających na wzmocnieniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi oraz frezowaniu nawierzchni bitumicznej.
66 379,70 PLN
2016-06-29 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G na odcinku Gniewowo - Zbychowo w km 4+460 - 5+600
643 748,30 PLN
2016-06-28 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i remont ul. Dominikańskiej w Toruniu na odc. od ul. Prostej do ul. Zaułek Prosowy wraz z wymianą wodociągu i budową odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Wały gen. Sikorskiego 14.
506 801,33 PLN
2016-06-28 Orły

Gmina Orły
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 116370R Hnatkowice-Górka w km 0+678 - 0+678 wraz z przebudową przepustu w km 0+215 w miejscowości Hnatkowice
138 304,48 PLN
2016-06-27 Grójec

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w Skurowie - II etap
234 533,23 PLN
2016-06-27 Grójec

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Roboty budowlane

Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego Grójcu)
944 998,86 PLN
2016-06-27 Przeworsk

Burmistrz Miasta Przeworska
Roboty budowlane

Remont i budowa dróg oraz parkingów wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska.
283 428,05 PLN
2016-06-27 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce
2 165 631,70 PLN
2016-06-27 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Strwiąż w miejscowości Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Granica Państwa w km 38+707
471 772,16 PLN
2016-06-27 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa mostu JNI 35005304 w ciągu drogi powiatowej Nr 1729R ulica Zwierzyniecka km 1+600 w Jarosławiu
632 727,38 PLN
2016-06-27Budowa ul. Studziennej w Leżajsku
326 400,98 PLN
2016-06-27 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203W Przywilcz - Nieborzyn - Dzbonie na odcinku Lipa - Dzbonie od km 9+000,00 do km 10+200,00
554 126,64 PLN
  Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki - Nieradowo od km 9+430,50 do km 10+626,00 z podziałem na 2 zadania
470 402,90 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki - Nieradowo od km 9+430,50 do km 9+970,50 208 254,41 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki - Nieradowo od km 9+970,50 do km 10+626,00 262 148,49 PLN
2016-06-23 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont autostrady A2 na odcinku od km 257+560 do km 261+970 oraz od km 262+570 do km 272+000 (2 jezdnie), długości 2 x 13,840 km - roboty dodatkowe.
2 498 034,31 PLN
2016-06-23 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet II
3 266 245,27 PLN
2016-06-23 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa pobocza polegająca na budowie nawierzchni utwardzonych (ciągu pieszego) wzdłuż drogi powiatowej nr 3726Z z przebudową istniejących zjazdów oraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Królewo
293 284,50 PLN
2016-06-23 Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie
Roboty budowlane

Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie
982 571,42 PLN
2016-06-23 Brzozie

Gmina Brzozie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie
400 033,08 PLN
2016-06-23 Śliwice

Gmina Śliwice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka.
464 598,40 PLN
2016-06-23 Bircza

Nadleśnictwo Bircza
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej Kamienna Górka - Reberec nr inw. 242/530 km 0+989 - 1+600 - roboty uzupełniające
44 233,28 PLN
2016-06-22 Radzyń Podlaski

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1215L na odcinku sobole - Sętki
275 650,70 PLN
2016-06-22 Lublin

Gmina Wólka
Roboty budowlane

(Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycjiModernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka
189 366,21 PLN
2016-06-22 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1810C na odcinku Wielkie Leźno - Małe Leźno
486 337,12 PLN
2016-06-21 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży w km 30+878 do 31+060 dł. 0,182 km - etap 3 - nr postępowania 083/16.
1 233 002,17 PLN
2016-06-21 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Przebudowa ul.Szarych Szeregów
896 084,04 PLN
2016-06-21 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na naprawie elementów strzelnicy w kompleksie wojskowym w m. Dęblin - Lotnisko
341 874,85 PLN
2016-06-20 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Roboty budowlane

PZD.3210.12.2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (km wg dok.0+000 - 0+553 i 0+643 - 3+288)
1 456 400,66 PLN
2016-06-20 Karlino

Gmina Karlino
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domacyno, gmina Karlino
2 429 473,43 PLN
2016-06-20 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie w km 12+824 - 15+670.
1 570 986,60 PLN
2016-06-20 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni.,, Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa
194 998,54 PLN
2016-06-17 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające związane z Remontem autostrady A2 na odc. od km 257+560 do km 261+970 oraz od km 262+570 do km 272+000 (2 jezdnie), długości 2 x 13,840 km
830 294,14 PLN
2016-06-17 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników na terenie miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej (BA) na gorąco bez użycia piły i remontera
248 000,00 PLN
2016-06-16 Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Szańcowa działka nr 1292/4 i Orzechowce - Barszczałówka Nr 116565R działka nr 854 i 886 w km 0+000-1+780
478 482,60 PLN
2016-06-16 Korycin

Urząd Gminy Korycin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ostra Góra-Sitkowo oraz remont mostu w km 0+182,5 na terenie gminy Korycin.
794 208,87 PLN
2016-06-16 Tuchola

Gmina Tuchola
Roboty budowlane

Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Komorza - Dąbrówka długości 0,932 km
316 488,56 PLN
2016-06-16 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538 R ul. Konopnicka w Łańcucie dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+000 -0+572 wraz z przebudową przepustu w km 0+560
806 575,18 PLN
2016-06-15 Wyszków

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków- Rybno-Kręgi-Somianka etap II
3 305 506,15 PLN
2016-06-15 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające w ramach zadania pn. remont (odnowa )drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski polegające na wykonaniu Remontu (odnowy) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 31+810 - 33+240
316 161,82 PLN
  Bircza

Nadleśnictwo Bircza
Roboty budowlane

Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza w 2016 r
435 918,16 PLN
2016-06-15   Remont drogi leśnej Kamienna Górka - Reberec nr inw. 242/530 km 0+989 - 1+600 234 817,85 PLN
2016-06-15   Remont drogi leśnej Krajna nr inw. 242/321 km 0+000 - 1+000 201 100,31 PLN
2016-06-13 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Remont ulicy bocznej od ul. Lwowskiej w Krośnie
152 983,64 PLN
2016-06-10 Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujścia
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówienia publicznego nr WIM.271.1.3.2016-Wykonanie robót na ul. Wolińskiej -odcinek dł. 600 mb od granicy miasta w kierunku ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrzańską i Pomorską w Świnoujściu.
569 774,88 PLN
2016-06-10 Sieniawa

Nadleśnictwo Sieniawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Nr 50 A, B w Leśnictwie Czerce i Przyjemek w km od 0+000 do km 6+593,50
2 298 210,52 PLN
2016-06-10 Malbork

Miasto Malbork
Roboty budowlane

Przeprowadzenie badań archeologicznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pnWykonanie parkingów i infrastruktury podziemnej odcinek .A. STARE MIASTO MALBORK - Etap 1 - roboty ziemne
143 949,88 PLN
2016-06-10 Wałcz

Gmina Miejska
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Okrężnej w Wałczu
1 417 697,42 PLN
2016-06-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 2+915 - 3+215 w miejscowości Trzeboś
96 372,74 PLN
2016-06-09 Sieradz

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Reymonta i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu
5 723 764,92 PLN
2016-06-08 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P1632R Pantalowice - Rączyna w km 0+000-0+170, 0+550 - 1+960
226 663,60 PLN
2016-06-08 Płock

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa
4 102 902,72 PLN
2016-06-08 Głowno

Urząd Miejski w Głownie
Roboty budowlane

Budowa ul. Żwirki w Głownie na odcinku od Pl. Reymonta od ul. Granicznej.
901 270,88 PLN
2016-06-08 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami
2 329 461,77 PLN
2016-06-08 Koronowo

Gmina Koronowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV
993 129,04 PLN
2016-06-07 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 110808R na działkach nr ewid. 2425 i 2427 w miejscowości Grzęska od km 0+010 do km 2+059
433 854,89 PLN
2016-06-07 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowości Mirocin
118 154,67 PLN
2016-06-07 Białystok

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Wykonanie 2 (drugiej) części remontu budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka, gmina Narewka, woj. podlaskie, nr działki 1457, obręb Łuka i Słobódka 1
1 089 085,44 PLN
2016-06-06 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga - Szklary w km 167+593 - 168+000 m. Manasterz.
122 453,14 PLN
2016-06-06 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębnica Kaszubska
5 528 033,61 PLN
2016-06-06 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnychIwierzyce - Zarzecze i Nockowa - Wiśniowa w m. Iwierzyce i Nockowa
855 193,75 PLN
2016-06-06 Aleksandrów Kujawski

Powiat Aleksandrowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek- Siutkowo odcinek od km 1+009 do km 5+006
465 335,05 PLN
2016-06-06 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku od km 16+390 do km 23+015.
1 290 031,93 PLN
2016-06-03 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych - roboty dodatkowe
55 384,14 PLN
2016-06-03 Zwoleń

Gmina Zwoleń
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy nawierzchni z kostki brukowej
88 345,09 PLN
2016-06-03 Łowicz

Urząd Miejski w Łowiczu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Strzelczewskiej w ramach zadania Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu etap II
780 318,20 PLN
2016-06-03 Płock

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r
1 492 064,22 PLN
2016-06-03 Wąbrzeźno

Gmina Wąbrzeźno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg w Ryńsku
626 417,62 PLN
2016-06-02 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434-Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu
4 097 401,50 PLN
2016-06-02 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P.
594 105,17 PLN
  Leżajsk

Gmina Miasto Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Kąty i Błonie oraz drogi wewnętrznej łączącej ul. Hutniczą z ul. Przemysłową w Leżajsku
69 811,54 PLN
2016-06-02   Przebudowa ul. Błonie w Leżajsku 24 778,18 PLN
2016-06-02   Przebudowa ul. Kąty w Leżajsku 45 033,36 PLN
2016-06-02 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 51 na odcinku Spręcowo - Ługwałd od km 76+960 do km 79+670
1 816 989,15 PLN
2016-06-02 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo
765 101,26 PLN
2016-06-01 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną.
3 436 245,43 PLN
2016-06-01 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach
175 816,64 PLN
2016-06-01 Sępólno Krajeńskie

Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo - Borzyszkowo na odc. 5+900 do km 9+299; ETAP VII - przebudowa drogi na odcinku o długości 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork.
284 283,37 PLN
2016-05-31 Błonie

Gmina Błonie
Roboty budowlane

1. Przebudowa drogi gminnej - ulica Dzikiej Róży w m. Bieniewice. 2. Przebudowa drogi gminnej - ulica Akacjowa w m. Bieniewice
587 643,33 PLN
2016-05-31 Błonie

Gmina Błonie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Żukówka (nr 410127W) w m. Żukówka, (na odcinku od ulicy Ekologicznej do granicy gminy Błonie).
430 191,65 PLN
2016-05-30 Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie
544 432,48 PLN
2016-05-30 Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie
285 842,61 PLN
2016-05-30 Skaryszew

Gmina Skaryszew
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej - ulicy Granicznej w miejscowości Maków
446 231,66 PLN
2016-05-30 Raciąż

Gmina Raciąż
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Unieck - Jeżewo-Wesel Nr 301016W - część I odcinek od km 0+500 do km 2+785 o długości 2285 m
326 483,45 PLN
2016-05-30 Święciechowa

Gmina Święciechowa
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I
1 885 664,71 PLN
2016-05-25 Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim
457 417,96 PLN
2016-05-25 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Jodłowej w Goleniowie - I etap
333 982,31 PLN
2016-05-25 Ożarów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki w zakresieWykonania rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.
1 101 085,08 PLN
2016-05-25 Kluczewsko

Gmina Kluczewsko
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332021T KOLONIA BOBROWSKA WOLA-CIEMIĘTNIKI
435 980,82 PLN
2016-05-25 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 31 w m. Gryfino od km 17+905 do km 19+570 dł. odc. 1,67 km.
1 989 254,90 PLN
2016-05-24 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie
232 039,51 PLN
2016-05-24 Krzyżanów

Gmina Krzyżanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód - roboty uzupełniające na poszerzenie drogi
190 653,10 PLN
2016-05-24 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (V Etap), na terenie gminy Jastrzębia, na odcinku długości 635 m, od km 18+865 do km 19+500
537 101,49 PLN
2016-05-23 Wiżajny

Urząd Gminy Wiżajny
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej 101525B w miejscowości Ługiele
217 742,16 PLN
2016-05-23 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 10+325 - 11+978
488 493,95 PLN
2016-05-23 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście od m. Jabłonowo do m. Ujście
7 606 431,93 PLN
2016-05-23 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole - Zarszyn
1 048 306,65 PLN
2016-05-23 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Łańcut - Szklary w km 63+876
287 731,62 PLN
2016-05-23 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G Słonowiczki Tychowo (Gmina Kobylnica)
340 186,00 PLN
2016-05-23 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu
528 489,44 PLN
2016-05-23 Lublin

Gmina Lublin
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej w Lublinie
108 791,80 PLN
2016-05-23 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Robota budowlana polegająca na budowie dróg lokalnych w Jarosławiu ul. Przemysłowa i ul. Chrobrego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Chrobrego
2 150 098,89 PLN
2016-05-20 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w województwie podlaskim w miejscowości Poćkuny - projektuj i buduj
5 112 958,71 PLN
  Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w 2016 r. w podziale na 10 części
5 860 966,79 PLN
2016-05-20   Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich Część nr 1 - Rejon w Chełmie 3 661 119,80 PLN
2016-05-20   Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich Część nr 7 - Rejon w Puławach. 2 199 846,99 PLN
2016-05-20 Kańczuga

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.Przebudowa drogi nr 28 w leśnictwie Węgierka.
497 816,13 PLN
2016-05-20 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Remont ul. S. Wyspiańskiego w Piastowie wraz z odwodnieniem
583 832,76 PLN
2016-05-20 Kuryłówka

Gmina Kuryłówka
Roboty budowlane

Remont ciągu dróg w Jastrzębcu
238 124,08 PLN
2016-05-19 Krzywiń

Gmina Krzywiń
Roboty budowlane

Budowa drogi na Osiedlu Młodych w Krzywiniu
530 266,59 PLN
2016-05-18 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1222C Bąkowski Młyn - Bąkowo oraz 1224C Płochocin - Bąkowo
770 395,95 PLN
2016-05-18 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 - nr postępowania 048/16
2 057 990,17 PLN
2016-05-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową
2 289 773,12 PLN
2016-05-17 Lublin

Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na przebudowie muru oporowego wraz z przebudową placu oraz drogi wewnętrznej między budynkami 8 i 8a przy ul. Głębokiej w Lublinie
349 232,15 PLN
2016-05-17 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Kostkowo - Rybno długości 2291 m
545 682,27 PLN
2016-05-16 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski
632 327,40 PLN
2016-05-16 Szczecin

Jednostka Wojskowa 4340
Roboty budowlane

Negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego o numerze 01-ZP-RB-02-16
16 430,34 PLN
2016-05-16 Śrem

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi nr 4075P na odcinku Nochówko - Międzychód oraz drogi nr 4070P na odcinku Międzychód - DW434.
1 184 880,37 PLN
2016-05-16 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie
362 967,80 PLN
2016-05-16 Skierniewice

Powiat Skierniewicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice
727 697,98 PLN
2016-05-13 Janów

Urząd Gminy Janów
Roboty budowlane

Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Janów, pow. sokólski, woj. podlaskie.
2 275 475,01 PLN
2016-05-13 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni bitumicznej w ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
106 604,96 PLN
2016-05-11 Cyców

Gmina Cyców
Dostawy

NA DOSTAWĘ MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GORĄCO DO WYKONANIA PRZEBUDÓW DRÓG NA TERENIE GMINY CYCÓW
845 255,08 PLN
2016-05-11 Krasne

Gmina Krasne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka-Łąka w Palikówce
589 680,33 PLN
2016-05-10 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w województwie podkarpackim w miejscowości Ostrów
3 981 037,58 PLN
2016-05-10 Radom

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Roboty budowlane

Remont placu betonowego położonego na terenie kompleksu w m. Grójec w 2016 r.
274 227,76 PLN
2016-05-09 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ULICY CZARNIECKIEGO W OSTRÓDZIE
381 254,93 PLN
2016-05-09 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa betonu asfaltowego-warstwa ścieralna AC 11S, -podbudowa AC 16W
397 768,00 PLN
2016-05-06 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów-Trzebownisko-Łukawiec-Czarna w km od 8+032 do 17+462
5 951 628,18 PLN
2016-05-06 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Bolszewo-Góra.
2 636 849,09 PLN
2016-05-06 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej nr 106275L - ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ludwika Zamenhofa (wraz ze skrzyżowaniem do posesji nr 25 przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Jana Pocka do ul. Aleksandra Gierymskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w pasie drogi ul. Ludwika Zamenhofa, oraz przebudową istniejących siecigazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
572 076,25 PLN
2016-05-05 Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujścia
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu- Etap II
6 091 169,51 PLN
2016-05-05 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach
835 445,57 PLN
2016-05-05 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE OBJĘTYM BUDOWĄ OBWODNICY KOŚCIERZYNY
1 595 377,49 PLN
2016-05-04 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży w km 31+252 do 32+076 dł. 0,824 km - etap 2 - nr postępowania 042/16
3 745 159,19 PLN
2016-05-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa
979 001,08 PLN
2016-05-04 Fałków

Gmina Fałków
Roboty budowlane

Remont ulicy Osnowa oraz ulicy zasadzie w miejscowości Czermno i Kolonia Czermno w gminie Fałków
540 807,77 PLN
2016-04-29 Biłgoraj

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Roboty budowlane

poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowychnr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju.
5 558 370,01 PLN
2016-04-29 Widawa

Gmina Widawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 103017E w miejscowości Restarzew Środkowy
363 009,56 PLN
2016-04-29 Skierniewice

Powiat Skierniewicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E relacjiBorysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra
811 967,05 PLN
2016-04-28 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

BUDOWA UL. DYWIZJONU 303 I UL. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W LĘBORKU
446 905,37 PLN
2016-04-27 Rejowiec

Gmina Rejowiec
Roboty budowlane

Budowa drogi, w tym chodników oraz 35 zjazdów w ramach zadania pn. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rejowiec poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 839 do drogi powiatowej nr 3122L - etap I
679 943,21 PLN
2016-04-27 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 521 W KM 20+556 NA RZ. LIWA W M. PRABUTY
1 295 642,84 PLN
2016-04-27 Łęczyca

Gmina Miasto Łęczyca
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
1 178 961,03 PLN
2016-04-27 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Plaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku przy ścieżce rowerowej od granic admintracyjnych m. Płaska w kierunku m. Mikaszówka długości 763 mb oraz przebudowa zatoki przy działce nr 268/17 w m. Płaska.
99 645,58 PLN
2016-04-26 Augustów

Gmina Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Augustów w 2016 roku
575 316,07 PLN
2016-04-26 Słupsk

Wójt Gminy Słupsk
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową ulicy Miejskiej w miejscowości Siemianice
2 927 216,46 PLN
2016-04-26 Nowogard

Gmina Nowogard
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn - Miętno
3 062 447,43 PLN
2016-04-25 Piotrków Trybunalski

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary -Wolbórz od km 4+500 do km 7+329,30
2 209 628,46 PLN
2016-04-22 Kościan

Gmina Kościan
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wodnej i Łąkowej w Racocie
3 995 609,07 PLN
2016-04-21 Sochaczew

Gmina Miasto Sochaczew
Roboty budowlane

Wykonanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisko zbocza rzeki Bzury w rejonie zabytkowego cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta w Sochaczewie w ramach zadania zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie
4 476 700,19 PLN
2016-04-21 Rajgród

Gmina Rajgród
Roboty budowlane

Podrzecze
227 354,57 PLN
2016-04-21 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów od km 21+390 do km 22+455 w miejscowości Konstancin - Jeziorna, ul. Wojska Polskiego, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie - nr postępowania 035/16.
955 805,66 PLN
2016-04-20 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik- Nienadowa od km 0+000 do km 7+254
6 588 032,13 PLN
2016-04-20 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1167G
559 317,95 PLN
2016-04-19 Andrespol

Gmina Andrespol
Roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów
1 166 903,77 PLN
2016-04-19 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TARGOWISKA, ROGI I ZALESIE W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.
256 026,75 PLN
2016-04-18 Opoczno

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza
3 025 228,97 PLN
2016-04-18 Łowicz

Urząd Miejski w Łowiczu
Roboty budowlane

Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I
1 702 105,86 PLN
2016-04-15 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa i remont cząstkowy odcinków drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka
639 405,70 PLN
2016-04-14 Ostrówek

Gmina Ostrówek
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km
3 102 333,45 PLN
2016-04-14 Radom

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia pn.Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych - ulica Mączna w Radomiu
150 799,55 PLN
2016-04-12 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych, w latach 2014 - 2016
1 000 000,00 PLN
2016-04-12 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka
866 244,35 PLN
2016-04-12 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 B Wąsosz - Komosewo - Bagienice w km 2+267÷5+010 wraz ze zjazdami, przebudowa przepustów, wycinką drzew wraz z karczowaniem pni i krzaków, wykonanie oznakowania pionowego i ustawieniem barier ochronnych.
1 269 882,87 PLN
2016-04-11 Suwałki

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk
1 026 762,33 PLN
2016-04-08 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remonty awaryjne na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań zadanie nr 1 RDW Jarosław
30 153,45 PLN
2016-04-08 Sochaczew

Gmina Miasto Sochaczew
Roboty budowlane

Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ulicy Płockiej stanowiącej drogę gminna nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu
3 737 252,78 PLN
2016-04-08 Płużnica

Gmina Płużnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płąchawy
963 727,16 PLN
2016-04-08 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Roboty budowlane

PZD.3210.4.2016 - Przebudowa ciągu drogowego ROSTKI SKOMACKIE - DK NR 16 ETAP II - Droga powiatowa NR 1863N od km 0+000 do km 1+917,81
838 195,78 PLN
2016-04-08 Puławy

Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach
2 081 200,45 PLN
2016-04-07 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 736 (Warka - Rozniszew - Magnuszew - rz. Wisła - Podłęż - dr 801) na odcinku od km 5+770 do km 6+900 - nr postępowania 027/16
433 735,85 PLN
2016-04-07 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 27+240 do km 28+476, gmina Kowala, powiat radomski, woj. mazowieckie. - nr postępowania 020/16.
346 800,84 PLN
2016-04-07 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2016 roku..
500 000,00 PLN
2016-04-06 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 105189L w miejscowości Trębaczów
1 145 494,29 PLN
2016-04-06 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski
Roboty budowlane

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162047E DO UL. WOJSKA POLSKIEGO
5 344 582,05 PLN
2016-04-06 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa, nr ew. dz. 28 (Baty)
35 128,68 PLN
2016-04-06 Ostrołęka

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 16+690,00 do km 19+395,00 i od km 25+200,00 do km 31+990,00
6 517 021,93 PLN
2016-04-06 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa gr. miasta - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj.) w m. Józefów na terenie gm. Józefów od km 16+727 do km 18+782 - nr postępowania 026/16.
1 538 332,49 PLN
2016-04-06 Grójec

Starostwo Powiatowe w Grójcu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska
5 483 358,12 PLN
2016-04-05 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Dostawy

Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego masy mineralno - bitumicznej grysowo żwirowej na gorąco w sezonie 2016
61 008,00 PLN
2016-04-05 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Podhalańskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
294 334,74 PLN
2016-04-05 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2016 roku.
500 000,00 PLN
2016-04-05 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo na odcinku Sarnowa Góra - Bądkowo od km 4+771 do km 6+791
456 277,17 PLN
2016-04-04 Pruszków

Gmina Miasto Pruszków
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicy Przejazdowej (odcinek od ul. Południowej do ul. Promyka) w Pruszkowie.
3 784 643,99 PLN
2016-04-01 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Wilczej w Nisku.
87 520,77 PLN
2016-03-31 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 202.ZP.2312.114.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. związanych z przebudową sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia, kablowych i napowietrznych oraz sieci teletechnicznych wchodzących w kolizję z projektowaną budową drogi oraz wykonanie robót dodatkowych w zakresie oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn:. Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowe
453 515,02 PLN
2016-03-31 Żnin

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km, cześć I od km 14+800 do km 18+375 dł. 3,575 km cześć II od km 12+675 do km 14+800 dł. 2,125 km.
5 782 683,00 PLN
2016-03-31 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 36+390 do km 37+412 gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 019/16
495 636,83 PLN
2016-03-30 Końskie

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000 - 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulicStaszica, Armii Krajowej i Warszawskiej ( budowa ronda ) i przebudową skrzyżowania ulicArmii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego, Mostowej
1 431 150,97 PLN
2016-03-30 Ustka

Wójt Gminy Ustka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Charnowie przy posesjach nr 35B-38 (dz. nr 215/1 obręb Charnowo) - etap I, II.
380 268,41 PLN
2016-03-29 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

BUDOWA UL. BUCZKA - II ETAP W LĘBORKU
824 030,21 PLN
2016-03-29 Gościno

Gmina Gościno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - B/DROGI GMINNE/2016
3 468 507,61 PLN
2016-03-29 Warszawa

SINEVIA Sp. z o.o.
Roboty budowlane

SVA JarosławWykonanie odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej (od studzienki D5 do Di1) z przepompownią PP1 oraz dostawa i montaż przepompowni ścieków sanitarnych PKS (Dęblin)
609 823,89 PLN
2016-03-29 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe Nr1454N, 1435N, 1407N)- ZADANIE Nr 1- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo
316 997,89 PLN
2016-03-29 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez rz. Turówka w m. Żarnowo, DK 16
1 025 411,10 PLN
2016-03-25 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 24+470 do km 25+140, gmina Sieciechów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie - nr postępowania 021/16
214 799,81 PLN
2016-03-25 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa II etapu drogi gminnej łączącej ul. 1 KDl z ul. 2 KDl, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Droga gminna łącząca ul. 1 KDl z ul. 2 KDl (ul. Baligrodzka)
1 816 867,62 PLN
2016-03-25 Malbork

Miasto Malbork
Roboty budowlane

Wykonanie parkingów i infrastruktury podziemnej odcinek A STARE MIASTO MALBORK - Etap 1
1 376 216,42 PLN
2016-03-24 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. 3 MAJA - PARKOWA W KARTUZACH
40 687,77 PLN
2016-03-24 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej - ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej łącznie z przebudową tych skrzyżowań wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową przyłączy gazowych.
533 424,28 PLN
2016-03-24 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany i nr 1261B Śniczany - Jurasze - Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19
3 681 527,44 PLN
2016-03-24 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St. - Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676
3 995 757,69 PLN
2016-03-23 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Dot. wykonania1) przebudowy przewodu wodociągowego DN 200mm, L=218m w ulicy Żegańskiej wraz z przyłączami na odcinku od posesji nr 7 do ul. Pożaryskiego w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer; 2) prac zwiazanych z podłączeniem istniejącego kanału DN 0,80m w Al. Dzieci Polskich do kolektora w ul. Żegańskiej.
1 089 538,75 PLN
2016-03-23 Mikołajki

Gmina Mikołajki
Roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji deszczowej)
3 379 577,73 PLN
2016-03-23 Szczecin

Jednostka Wojskowa 4340
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Jednostki Wojskowej 1749 al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard
750 791,30 PLN
2016-03-22 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2016 r.
768 245,70 PLN
2016-03-22 Stargard

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo
992 441,56 PLN
2016-03-22 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych
462 397,74 PLN
2016-03-22 Lubartów

Gmina Lubartów
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinkugranica m. Lubartów (ul. Hutnicza) - Łucka- droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ul. Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 -Etap 2 oraz Budowa drogi serwisowej w pasie drogi krajowej nr 19 w m. Łucka
2 697 074,78 PLN
2016-03-21 Rusinów

Urząd Gminy Rusinów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówka dz. 359
58 623,08 PLN
2016-03-21 Szczytno

Gmina Miejska Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 214093N - ulicy Gnieźnieńskiej w Szczytnie, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (w tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa), w ramach projektu Przebudowa drogi dojazdowej do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczytno
2 153 064,87 PLN
2016-03-21 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej nr 1680 N na odcinku Sokoły Jeziorne-Marchewki
1 968 900,15 PLN
2016-03-18 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3732Z wraz z oświetleniem w miejscowości Jezierzany
297 391,86 PLN
2016-03-18 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa ulicPiaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na Osiedlu PołudnieChabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec (zadanie I) oraz przebudowa istniejących placów wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, remontem zejścia na plażę oraz budowa sanitariatów w m. Jarosławiec (zadanie II)
5 875 858,18 PLN
2016-03-17 Kołobrzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi - ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną
1 631 298,79 PLN
2016-03-16 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont autostrady A2 na odc. od km 257+560 do km 261+970 oraz od km 262+570 do km 272+000 (2 jezdnie), dł. 2x13,840 km.
16 906 956,93 PLN
2016-03-16 Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzecznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych
724 636,33 PLN
2016-03-15 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu
1 840 279,21 PLN
2016-03-15 Mońki

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne
3 748 541,86 PLN
2016-03-14 Rokietnica

Gmina Rokietnica
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Akacjowa i Lipowa w Rokietnicy
2 172 959,33 PLN
2016-03-14 Zakrzew

Gmina Zakrzew
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422
198 406,11 PLN
2016-03-14 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na naprawie placów w kompleksie wojskowym w Bezwoli 21-310 Wohyń
141 161,58 PLN
2016-03-14 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej
19 050,01 PLN
2016-03-10 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słubice - Iłów w km 27+900 do km 30+000 dł. 2,1 km - nr postępowania 010/16
1 331 534,43 PLN
2016-03-10 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
233 774,97 PLN
2016-03-10 Suwałki

Miasto Suwałki
Roboty budowlane

Budowa ulicOgrodowej i Pięknej w Suwałkach
3 394 918,36 PLN
2016-03-10 Zwoleń

Gmina Zwoleń
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami.
1 583 025,93 PLN
2016-03-08 Stargard

Gmina Miasto Stargard
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo
638 353,32 PLN
2016-03-07 Wieluń

Gmina Wieluń
Roboty budowlane

Remont ul. Malinowej w Wieluniu
130 268,06 PLN
2016-03-07 Zakrzew

Gmina Zakrzew
Roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew
1 086 124,36 PLN
2016-03-07 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk II Etap
1 314 774,96 PLN
2016-03-07 Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie
55 345,08 PLN
2016-03-07 Krzywiń

Gmina Krzywiń
Roboty budowlane

Przebudowa i remont ciągu drogi gminnej nr 583023P na terenie Gminy Krzywiń
578 401,89 PLN
2016-03-03 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową nr 2907W w kierunku miejscowości Wyszyna w miejscowości Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 - etap 2 branża drogowa - nr postępowania 002/16.
3 424 593,47 PLN
2016-03-03 Górno

Gmina Górno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi
434 593,16 PLN
2016-03-02 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów
Roboty budowlane

Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej Marianów - Justynów
211 493,39 PLN
2016-03-01 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze
3 258 214,06 PLN
2016-03-01 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego w Szczecinie
1 613 570,47 PLN
2016-02-25 Wrocław

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych czterech obiektów inżynieryjnych na szlaku Zielona Góra - Czerwieńsk w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra
3 998 517,79 PLN
2016-02-24 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, zadania- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I
264 361,73 PLN
2016-02-22 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka ul. Rzemieślniczej wraz z łącznikiem do ul. Kaletniczej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Kaletniczej
765 798,80 PLN
  Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na części/zadania
3 267,51 PLN
2016-02-19   Zadanie Nr2 -gmina Jarosław i Pawłosiów 1 089,17 PLN
2016-02-19   Zadanie Nr5 - gmina Pruchnik, Rożwienica i Rokietnica 1 089,17 PLN
2016-02-19   Zadanie Nr4 -gmina Radymno i Chłopice 1 089,17 PLN
2016-02-18 Grójec

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352,366/29,366/27,366/61,366/83 w Słomczynie
1 043 490,82 PLN
2016-02-15 Krzyżanów

Gmina Krzyżanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód
1 444 967,58 PLN
2016-02-12 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Potokowej do wylotu do potoku Mikośka w ramach zadania inwestycyjnego pn:. Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej
49 000,24 PLN
2016-02-12 Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
Roboty budowlane

Budowa drogi w miejscowości Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo.
1 525 557,39 PLN
2016-02-10 Śliwice

Gmina Śliwice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka etap I
885 337,11 PLN
2016-02-10 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatowa nr 2316W miejscowość Nosarzewo Borowe. - nr postępowania 161/15.
480 263,71 PLN
2016-02-09 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku
967 451,74 PLN
2016-01-26 Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Staszica w Koluszkach wraz z odwodnieniem oraz budową wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej do posesji.
850 469,49 PLN
2016-01-20 Wąbrzeźno

Gmina Wąbrzeźno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki-Jarantowiczki-Jarantowice
1 317 030,00 PLN
2016-01-14 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno-Małogoszczetap IIB od km 128+300 do km 129+600
1 985 243,71 PLN
2016-01-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Lidzbark Warmiński - ETAP II od km 40+900 do km 41+500
5 766 344,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 615 129 069,66 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Piątnica Poduchowna

Gmina Piątnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyny
170 489,60 PLN
2015-12-28 Stanin

Wójt Gminy Stanin
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Celiny Szlacheckie, Wnętrzne i Ogniwo
182 623,60 PLN
2015-12-23 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna- zamówienia dodatkowe
900 000,00 PLN
2015-12-23 Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola
Roboty budowlane

Wykonanie ciągu pieszego na ulicy Ogrodowej w Zduńskiej Woli
237 699,36 PLN
2015-12-21 Chojnice

Powiat Chojnicki
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Część 1.
48 781,16 PLN
2015-12-17 Ujazd

Wójt Gminy Ujazd
Roboty budowlane

Utwardzenie ciągu komunikacyjnego na działce nr ewid. 61/2 w miejscowości Sangrodz
70 363,97 PLN
2015-12-16 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa przedłużenia ul. B. Chrobrego, przedłużenia ul. Gospodarskiej i ul. Warmińskiej w Białymstoku
5 765 330,64 PLN
2015-12-15 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Płaskiej w Toruniu - etap I
1 780 341,59 PLN
2015-12-15 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna - Etap ICzęść 1ul. Tramwajowa/Węglowa, Część 2ul. Wierzbowa - Część 2 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Wierzbowej od Narutowicza do posesji nr 52 - zamówienie uzupełniające
1 115 000,01 PLN
2015-12-10 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 - nr postępowania 132/15
4 672 073,71 PLN
2015-12-10 Słupsk

Urząd Morski w Słupsku
Roboty budowlane

Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim, km 319,814-320,184 oraz 320,184-320,414
313 650,00 PLN
2015-12-09 Ujazd

Wójt Gminy Ujazd
Roboty budowlane

Utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych położonych na działkach nr ewid. 105/8 i 1228 w miejscowości Osiedle Niewiadów
56 999,99 PLN
2015-12-08 Rzeszów

Wojewoda Podkarpacki
Roboty budowlane

Rozbiórka części (fragmentu) zadaszenia nad budynkiem odpraw pieszych.
17 003,04 PLN
2015-12-07 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa ulicy Gen. F. Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną- zamówienia uzupełniające
29 755,18 PLN
2015-12-01 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 64/UD/2014 Poziomowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet I wiosennyul. Fordońska, ul. Toruńska, ul. Kordeckiego, al. Ossolińskich, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Rejewskiego- Prace do wykonania do maja 2016 r.1.ul. Andersa odc. od ul. Kleeberga do wiaduktu, 2.ul. Andersa odc. od. ul. Duracza do ul. Kasztelańskiej 3.ul. Korfantego
895 432,28 PLN
2015-11-27 Dęblin

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi przy budynku nr 111 w kompleksie wojskowym Dęblin Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin - Nr 37/15/N.
149 889,23 PLN
  Bydgoszcz

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Roboty remontowe nawierzchni asfaltowych.
397 964,36 PLN
2015-11-27   Remont dróg i nawierzchni utwardzonych asfaltowych w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy. 201 356,34 PLN
2015-11-27   Remont dróg i nawierzchni utwardzonych asfaltowych w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy. 196 608,02 PLN
2015-11-25 Sochaczew

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowego wzmocnienia drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie
56 418,09 PLN
2015-11-24 Gdynia

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Roboty budowlane

Wykonania zamknięcia okna - przerwy długości około 224 cm w ścianie szczelnej obudowy prawego brzegu kanału Płonie
348 636,54 PLN
2015-11-24 Białobrzegi

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do km 8+768 o długości 2,400 km
451 637,80 PLN
2015-11-20 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Przebudowa/rozbudowa ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową i zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych
1 664 037,09 PLN
2015-11-17 Markowa

Gmina Markowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 109912RMokrzanka w miejscowości Husów w km 0+000-1+000
148 463,36 PLN
2015-11-12 Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego - Przebudowa ulicy Traugutta
394 000,00 PLN
2015-11-09 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn - Rządkowo - Wyrzyki - DK 64 na odc. DK 64 - Wyrzyki w km 0+000-0+930
969 222,07 PLN
2015-11-09 Rzgów

Gmina Rzgów
Roboty budowlane

Droga powiatowa nr 2909E w Kalinku - budowa drogi i chodnika
871 688,21 PLN
2015-11-05 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P 1610R Sietesz - Chodakówka w km 0+000 - 0+640 oraz w km 1+060-1+356
158 999,23 PLN
2015-11-04 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Nr 1783R w miejscowości Wola Rokietnicka w km 5+808-6+210
156 277,07 PLN
  Stanin

Wójt Gminy Stanin
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Aleksandrów, Kij, Celiny Szlacheckie, Nowy Stanin i Wnętrzne
312 462,08 PLN
2015-11-02   Modernizacja drogi gminnej w Celinach Szlacheckich 98 631,98 PLN
2015-11-02   Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kij 94 232,56 PLN
2015-11-02   Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Stanin 119 597,54 PLN
2015-11-02 Płock

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont alei Piłsudskiego w Płocku
990 394,92 PLN
2015-11-02 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego ul. Lechickiej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lechickiej w Koszalinie
443 148,62 PLN
2015-10-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez DK nr 57
38 308,33 PLN
2015-10-29 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - gm. Czarna Woda- zamówienie dodatkowe
26 041,58 PLN
2015-10-29 Mielno

Gmina Mielno
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z - roboty dodatkowe.
96 289,71 PLN
2015-10-29 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. War-szawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem
520 864,41 PLN
2015-10-29 Suwałki

Gmina Suwałki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi długości 745,0 m we wsi Bród Nowy z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50m (plus mijanki) na dz. nr geod. 209
252 182,96 PLN
2015-10-28 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa publicznej drogi 1KDL i 2KDL łączącej ul. Strzelniczą z ul. Potokową w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn:.Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej
21 852,61 PLN
2015-10-28 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Modernizacja drogi Głazica - Przetoczyno (ul. Bursztynowa)
119 916,08 PLN
2015-10-28 Łódź

Zarząd Gospodarowania Odpadami
Roboty budowlane

BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO ETAP oraz ETAP II
553 174,23 PLN
2015-10-28 Ujazd

Wójt Gminy Ujazd
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Ujazd w ramach dwóch zadańZadanie 1 Przebudowa drogi w miejscowości Sangrodz w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi w miejscowości Sangrodz Zadanie 2 Przebudowa drogi w miejscowości Osiedle Niewiadów
569 223,24 PLN
2015-10-26 Oleszno

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Roboty budowlane

Naprawa częściowa drogi asfaltowej w kompleksie wojskowym w Olesznie
663 606,66 PLN
2015-10-26 Fredropol

Gmina Fredropol
Roboty budowlane

Remont ciągu dróg gminnych w Fredropolu ; dz. nr 393 w km 0+000-2+110, dz. nr 400 w km 0+000-0+140, dz. nr 399 w km 0+000-0+125, dz. nr 52/5,391/1,394 w km 0+000- 0+350
568 200,44 PLN
2015-10-26 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letniul. Władysława IV, ul. Łochowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Glinki, ul. Brzozowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Bronikowskiego, ul. Stroma - Prace do wykonania w 2015 r.ul. Glinki, ul. Jagiellońska.
307 215,88 PLN
2015-10-23 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 92+230 do km 93+230- nr postępowania 133/15
370 771,45 PLN
2015-10-23 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 64/UD/2014 Poziomowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet I wiosennyul. Fordońska, ul. Toruńska, ul. Kordeckiego, al. Ossolińskich, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Rejewskiego- Prace do wykonania w 2015 r.1. ul. Andersa od Ronda Misji Pokojowych ONZ do ul. Kleeberga, 2. ul. Akademicka odc. przed Rondem Misji Pokojowych ONZ,
222 766,56 PLN
2015-10-23 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinkach od km 6+105 do km 6+285 oraz od km 8+305 do km 10+125
509 453,58 PLN
2015-10-22 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Szczecinie - etap I.
7 569 959,71 PLN
2015-10-21 Adamów

Gmina Adamów
Roboty budowlane

Remont drogi Helenów-Żurawiec
118 072,01 PLN
2015-10-20 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w ul. Kryńskiej w Sokółce od km 0+855 do km 1+815.
399 609,55 PLN
2015-10-20 Żychlin

Gmina Żychlin
Roboty budowlane

Modernizacja - przebudowa drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie.
305 292,94 PLN
2015-10-20 Żychlin

Gmina Żychlin
Roboty budowlane

Modernizacja - przebudowa drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie.
187 708,90 PLN
2015-10-20 Tczew

Gmina Tczew
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Topolowej w Miłobądzu
813 849,61 PLN
2015-10-20 Kutno

Powiat Kutnowski
Roboty budowlane

Wykonanie mechanicznego wyrównania nawierzchni drogi powiatowej 2104E Bedlno - Wolska Kolonia - gr. pow. Łowicki na odcinku od m. Annetów - Plecka Dąbrowa
111 562,50 PLN
2015-10-19 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa wysięgnika ul. Kazimierskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
132 866,48 PLN
2015-10-19 Starogard Gdański

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg powiatowychnr 2704G i nr 2733G
233 580,75 PLN
2015-10-19 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo
671 064,96 PLN
2015-10-16 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi krajowej nr 12 na odc. Garbów-Bogucin od km 590+680 do km 591+880 w celu poprawy równości nawierzchni
1 215 630,92 PLN
2015-10-16 Lesko

Powiat Leski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka dz. nr ewid. 61,211 w m. Wańkowa w km 4+316 - 7+300.
826 487,58 PLN
2015-10-15 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2014 - 2016.
700 000,00 PLN
2015-10-14 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809 - nr postępowania 141/15.
598 000,00 PLN
2015-10-14 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy miejscowość Surochów
118 918,38 PLN
2015-10-14 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2 KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2 KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko
118 922,73 PLN
2015-10-14 Goleniów

Powiat Goleniowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z w miejscowości Osina w km 0+000÷0+850 - etap I w km 0+000÷0+429
476 769,32 PLN
2015-10-13 Starachowice

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 2 w leśnictwie Zawały, obr. Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice na odcinku od km 1 + 763,5 do końca projektowanego odcinka zgodnie z dokumentacją projektową.
1 241 164,23 PLN
2015-10-09 Legnica

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Roboty budowlane

Ciek Starucha - remont w km 2+100 - 2+265 m. Piotrowice, gm. Męcinka
493 040,43 PLN
2015-10-09 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzezino - zamówienie uzupełniające
296 430,00 PLN
2015-10-09 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna - zamówienie uzupełniające
509 000,00 PLN
2015-10-08 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do Umowy nr 26/2013 z dnia 12.04.2013 r. polegające na wykonaniu poboczy DK7 384+345 do km 386+605 w ramach zadania Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721
1 915 643,88 PLN
2015-10-08 Brańsk

Gmina Brańsk
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50
881 735,02 PLN
2015-10-06 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyn w miejscowości Dobra w ciągu ul. Szczecińskiej
148 866,57 PLN
2015-10-06 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica od km 24+000 do km 25+400 dł. 1,400 km ..
1 692 889,11 PLN
2015-10-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 20+153,62 - 20+253,62 w m. Szówsko
223 332,65 PLN
2015-10-05 Gródek

Gmina Gródek
Roboty budowlane

Wykonanie robót ziemnych w wyniku niwelety terenu oraz wykonanie dodatkowej studni chłonnej z wpustem w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 105011B.
27 500,00 PLN
2015-10-02 Augustów

Gmina Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1187B oraz drogę gminną 102656B
633 653,59 PLN
2015-10-02 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 241/W/I/2015 z dnia 08.06.2015 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 (Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów) w miejscowości Jasieniec od km 4+510 do 5+115.
2 100 000,00 PLN
  Suchowola

Gmina Suchowola
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I
2 368 308,42 PLN
2015-10-01   Przebudowa drogi powiatowej nr 1335B Trzyrzecze - Dryga i drogi gminnej we wsi Krzywa nr 103504B. 1 183 971,05 PLN
2015-10-01   Przebudowa drogi powiatowej nr 1334B Chodorówka Nowa - Chodorówka Stara i drogi gminnej Chodorówka Stara nr 103505B. 1 184 337,37 PLN
2015-09-30 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu
750 228,67 PLN
2015-09-30 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowę ul. Przegalińskiej w Gdańsku poprzez naprawę nawierzchni i utwardzenie pobocza od skrzyżowania z ul. Turystyczną do km 0+210 do zamówienia podstawowego pn.:Przebudowa ul. Przegalińskiej w Gdańsku poprzez naprawę nawierzchni i utwardzenie pobocza
369 812,13 PLN
2015-09-29 Jeleniewo

Gmina Jeleniewo
Roboty budowlane

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły-Leszczewo
981 129,75 PLN
  Stanin

Wójt Gminy Stanin
Roboty budowlane

Poprawa sieci dróg gminnych poprzez budowę i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina (Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Tuchowicz)
706 769,49 PLN
2015-09-28   Budowa drogi gminnej nr 002645L Tuchowicz - Próchnica - Okop 380 503,16 PLN
2015-09-28   Przebudowa drogi gminnej nr 002779L Tuchowicz - dr gminna 002645L (Próchnica) 326 266,33 PLN
2015-09-28 Lębork

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka
87 584,22 PLN
2015-09-28 Węgorzewo

Gmina Węgorzewo
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn. /Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów/
30 822,48 PLN
2015-09-25 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 20 na odcinku Dalewo - Dzwonowo od km 13+470 do km 15+500 dł. odc. 2,03 km.
995 444,14 PLN
2015-09-24 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski - Sławatycze z podziałem na części: Część 1: m. Radzyń Podlaski odc. od km 328+800 do km 329+700
651 396,78 PLN
2015-09-24 Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Budowa ul. Kusocińskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
656 298,25 PLN
2015-09-24 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa ulicy Gen. F. Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną
611 369,31 PLN
2015-09-23 Kańczuga

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.:Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga - droga nr 27 w leśnictwie Tarnawka, droga 18 w leśnictwie Lipnik, droga DL11-07 w leśnictwie Borowiec.
269 864,78 PLN
2015-09-21 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 15+710 do km 16+700 w m. Szudziałowo
489 566,32 PLN
2015-09-21 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Rejon Białystok (zadanie A)
1 949 141,64 PLN
2015-09-21 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne
2 931 962,75 PLN
2015-09-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego na materiały do zud na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach
187 306,04 PLN
2015-09-16 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi woj. nr 567 w miejscowości Staroźreby na odcinkuod km 21+250 do km 22+086 dł. 0,836 km - nr postępowania 118/15
861 654,86 PLN
2015-09-15 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Wykonanie linii kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa i ul. Nałkowskiej oraz wykonanie linii wodociągowej w ul. Niemena w Sokółce
83 465,11 PLN
2015-09-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 16 na odc. Rękusy - Buniaki od km 284+232 do km 285+681
1 496 716,28 PLN
2015-09-15 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn (Gmina Dębnica Kaszubska) - etap III
412 713,79 PLN
2015-09-15 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck - Żeleźnia - Krusz na odcinku od km 0+445,64 do km 1+070,01 - wykonanie nawierzchni w ul. Wojska Polskiego w Glinojecku
232 822,58 PLN
2015-09-14 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa w km 36+590 - 38+619,5..
970 449,13 PLN
2015-09-14 Rypin

Gmina Miasta Rypin
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej
660 084,68 PLN
2015-09-11 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2014-2016
670 999,99 PLN
2015-09-11 Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Roboty budowlane

Zadanie Nr 1
495 877,88 PLN
2015-09-11 Czemierniki

Gmina Czemierniki
Roboty budowlane

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 102105L Czemierniki-Stójka
159 424,95 PLN
2015-09-10 Chełmno

Powiat Chełmiński
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające w ramach przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno - Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno.
49 821,15 PLN
2015-09-10 Ryn

Urząd Miasta i Gminy Ryn
Usługi

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 59 Giżycko - Mrągowo do miejscowości Wejdyki, gmina Ryn
1 488 533,80 PLN
2015-09-09 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi woj. nr 563 na odcinkuod km 46+720 do km 47+720- nr postępowania 115/15
401 444,35 PLN
2015-09-09 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P 1576R Manasterz - Czerwona Wola w km 0+020 - 1+880
310 534,53 PLN
2015-09-09 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Roboty budowlane

Przebudowie wjazdu, drogi wraz z oświetleniem oraz instalacji wodociągowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przy budynku Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
1 486 905,20 PLN
2015-09-08 Mońki

Gmina Mońki
Roboty budowlane

Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachódul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0 +000 - 0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0 +000 - 0+639,30 wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachódul. Wiejska (Nr 2370 B) w km 0+000 - 0+277 wraz z infrastrukturą techniczną.
3 043 467,18 PLN
2015-09-03 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. Podkarpackim, w tym w m. Babica wraz z remontem DK 19 w m. Babica w km 209+015-209+748: Zad. I : Chodnik w m. Zimna Woda -Szebnie w ciągu dk 28 i chodnik w m. Babica - etap I wraz z remontem dk 19 w m. Babica w km 209+015 - 209+748 Zad. II: Chodnik w m. Babica - etap II i III
5 924 229,50 PLN
2015-09-03 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809.
3 980 000,00 PLN
2015-09-02 Stromiec

Gmina Stromiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 110516W w miejscowości Piróg
257 622,79 PLN
2015-09-01 Gdańsk

"Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
Roboty budowlane

Roboty budowlane przebudowa ulicy Gradowej w Gdańsku oraz parkingu przy tej ulicy, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum.
1 790 479,12 PLN
2015-08-31 Zakrzew

Gmina Zakrzew
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki
1 885 624,71 PLN
2015-08-26 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem - etap I, realizowana w ramach zadani inwestycyjnego pn.Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem
887 738,97 PLN
2015-08-26 Łuków

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1355 L Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska - Burzec km 9+800 - 10+050, 12+510 - 13+310
188 926,49 PLN
2015-08-25 Radymno

Miasto Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni istniejącego parkingu wraz z dwoma zjazdami z drogi publicznej ul. Słowackiego
128 536,28 PLN
2015-08-25 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów)
733 444,34 PLN
2015-08-24 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa odcinka chodnika przy ul. Załęskiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ul. Załęskiej
359 754,86 PLN
2015-08-21 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Remont dróg i chodników w kompleksie wojskowym w Darłowie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 46/WOG/RB/Infrastr./15.
116 432,84 PLN
2015-08-21 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa w km 55+800 - 57+400.
1 022 290,36 PLN
2015-08-20 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Roboty budowlane

Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki, w km 0 + 000 - 1 + 230
737 865,77 PLN
2015-08-20 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B we wsi Nowodworce (gm. Wasilków)
245 917,09 PLN
2015-08-19 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów
777 494,73 PLN
2015-08-19 Łuków

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowychnr 1215 L Hermanów - Wola Bystrzycka km 8+547 - 9+347; nr 1309 L Żdżary - Dąbie km 1+129 - 2+129; nr 1336 L Tuchowicz - Wólka Zastawska 0+365 - 1+490
657 393,40 PLN
2015-08-18 Łęczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 L i 2007 - etap II
842 009,30 PLN
2015-08-18 Orły

Gmina Orły
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 116373 R MAŁKOWICE - kolonia pod Nizinami w km 1+200 - 1+810
175 479,77 PLN
2015-08-18 Konarzyny

Urząd Gminy Konarzyny
Roboty budowlane

Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach
129 694,26 PLN
2015-08-14 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka- Strumiany-Borek Wlkp.
208 909,08 PLN
2015-08-13 Wolanów

Urząd Gminy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA WAWRZYSZÓW.
354 963,08 PLN
2015-08-11 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót w ramach budowy chodników w ul. Straganiarskiej .w Gdańsku do zamówienia podstawowego na Remont i budowę chodników na terenie Miasta Gdańska III Obszar - ulice Straganiarska, Lipce, Rzeźnicka, Ramułta, Grabowa, Przybrzeżna.
41 903,52 PLN
2015-08-10 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Remont Drogi gminnej nr 108010R ul. Igioza w Dynowie w km 0+560 - 0+950.
158 475,40 PLN
2015-08-07 Łańcut

Miasto Łańcut
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego i Sokoła oraz na działce 3909/3 w Łańcucie
300 120,92 PLN
2015-08-06 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego na inwestycji realizowanej pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego w Lublinie (droga wojewódzka nr 835)
330 284,00 PLN
2015-08-05 Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chorzenice
1 097 271,17 PLN
2015-08-05 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej częśći obwodnicy śródmiejskiej w Pile od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską - roboty dodatkowe V
73 255,71 PLN
  Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w podziale na częściCzęść 1Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku most na rz. Łebie-Wicko, Część 2Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Cecenowo-most na rz. Łebie
6 105 003,85 PLN
2015-08-05   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Cecenowo-most na rz. Łebie 2 823 086,70 PLN
2015-08-05   PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 213 NA ODCINKU MOST NA RZ. ŁEBIE-WICKO 3 281 917,15 PLN
2015-07-30 Rzeszów

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok - Etap III, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok
1 366 316,94 PLN
2015-07-30 Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko, gmina Koluszki.
277 276,66 PLN
2015-07-30 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - gm. Czarna Woda
1 875 537,97 PLN
2015-07-29 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 10 8454 R relacji Brzezówka - Hyżne- Dylągówka w km 0+000- 0+745.
127 176,00 PLN
2015-07-28 Krasne

Gmina Krasne
Roboty budowlane

Modernizacja dróg.
311 673,25 PLN
2015-07-28 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w m. Augustów w km 19+410-20+219.
410 812,88 PLN
2015-07-28 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych, w ramach zamówienia dodatkowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegających na zastąpieniu zalegających w podłożu gruntów słabonośnych warstwą piasku w ul. Portowej oraz Starowiejskiej we Władysławowie. Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Projektu Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ul. Portowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
1 309 950,00 PLN
2015-07-28 Płock

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km
273 852,58 PLN
2015-07-28 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej Nr 65 odc. Osowiec Twierdza - Downary Plac, od km 117+000 do km 120+000 o długości 3,00 km
2 313 056,17 PLN
2015-07-27 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno-Grójec w m. Bogatki od km 8+350 do km 10+945- nr postępowania 071/15
2 059 154,87 PLN
2015-07-23 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo
167 251,06 PLN
2015-07-23 Sadkowice

Gmina Sadkowice
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113207E W MIEJSCOWOŚCI BUJAŁY
592 705,46 PLN
2015-07-22 Ustka

Gmina Miasto Ustka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej
6 187 171,83 PLN
2015-07-22 Drezdenko

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej
5 395 412,74 PLN
2015-07-21 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n. Pilicą - granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809 - nr postępowania 096/15.
2 693 739,72 PLN
2015-07-21 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Budowa ulicy Różanej w Łęcznej
1 253 709,54 PLN
2015-07-20 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tymzadanie D. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul Sterniczej
8 599 187,94 PLN
2015-07-16 Węgorzewo

Gmina Węgorzewo
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn. /Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów/
14 982,63 PLN
2015-07-16 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2014 - 2016
1 000 000,00 PLN
2015-07-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej pomiędzy ściekiem krawędziowym, a nawierzchnią jezdni, zjazd gospodarczy w km 43+754,8 str L, zjazd gospodarczy w km 44+930,76 str L oraz poprawa oznakowania poziomego w m. Budry na kontrakcieRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie
255 000,00 PLN
2015-07-15 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót wraz dostawą i montażem w ramach zadańBudowa wielofunkcyjnego portu lotniczego, Budowa bazy KOL na lotnisku Dęblin.
272 769,83 PLN
2015-07-14 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski - Wisznice od km 326+087 do km 326+587 o długości 0,5 km
347 972,63 PLN
2015-07-13 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka -Krzywcza w km 2+132 w m. Węgierka
1 394 988,60 PLN
2015-07-10 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odcinkowa likwidacja kolein i spękań w ciągu dk nr 4/94 odc. Kosina-Radymno od km 625+000 do km 665+500
2 052 841,12 PLN
2015-07-09 Gostyń

Powiat Gostyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Gębice - Krzekotowice.
127 390,39 PLN
2015-07-09 Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu kanału tłocznego jako usunięcie kolizji w ramach projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin.
492 000,00 PLN
2015-07-09 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej w Sokółce
2 322 130,43 PLN
2015-07-08 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentynetap I w km 6+325,57 do km 7+029,53 i od km 8+616,65 do km 11+377,16
3 735 534,52 PLN
2015-07-07 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (III Etap), na terenie gminy Jastrzębia, na odcinku długości 582 m od km 17+918 do km 18+500
753 508,48 PLN
2015-07-07 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów (X Etap), - Gmina Przytyk, na odcinku długości 850,00 m od km 5+710,00 do km 6+560,00
487 588,41 PLN
2015-07-06 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa połączenia ul. Lwowskiej z ul. Jana Twardowskiego w Rzeszowie poprzez budowę zjazdu z ul. Lwowskiej, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ul. Lwowskiej
121 803,07 PLN
2015-07-03 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica)-Lidzbark Działdowo- ( Mława-Przasnysz -Ostrołęka) na odcinku Działdowo -Iłowo -Osada.
16 657 215,52 PLN
2015-07-02 Mława

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - ETAP II
4 567 054,29 PLN
2015-07-02 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534 R - ul. Grunwaldzka w Łańcucie, na działce 3237, od km 0+000 do km 1+148
1 496 367,70 PLN
2015-07-01 Kołobrzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) - etap II
1 785 791,45 PLN
2015-07-01 Buczek

Gmina Buczek
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 103102E Brodnia Dolna - Czestków F na odcinku od km od km 0+000 do km 0+992.
364 352,17 PLN
2015-06-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ulic Staromiejskiej, Długiej, Skrajnej wraz z przebudową sieci, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa skrzyżowania ulicStaromiejskiej, Skrajnej i Długiej
582 047,22 PLN
2015-06-30 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko (III Etap), na terenie gminy Wolanów, na odcinku długości 1 408,88 m od km 0+759,22 do km 2+168,10
1 015 232,25 PLN
2015-06-30 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (II Etap), na terenie gminy Kowala, na odcinku długości 1 084 m od km 0+011 do km 1+095
1 015 232,25 PLN
2015-06-29 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Nr 1355 N Złotowo - Omule oraz drogi Nr 1224 N Rumienica - Gutowo.
713 441,54 PLN
2015-06-29 Łyszkowice

Urząd Gminy Łyszkowice
Roboty budowlane

modernizacja - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościachCzatolin, Wrzeczko i Kalenice
525 201,83 PLN
2015-06-29 Przemęt

Gmina Przemęt
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Kluczewo-Borek wraz z budową kanalizacji sanitarnej
1 996 999,45 PLN
2015-06-26 Lubaczów

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr P01687R ul. Mazury, drogi gminnej nr104894R ul. A. Gołuchowskiego, nr 104898R ul. Jaworowej, nr 104898R ul. Ostrowieckiej realizowane w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych
2 522 944,55 PLN
2015-06-25 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Dot. wykonania robót związanych ze zmianą lokalizacji przejścia dla pieszych kat. E w poziomie szyn z km 13,789 na km 13,804 oraz budową tymczasowego przejazdu kolejowego kat. A w poziomie szyn w km 13,789 przy p.o. Warszawa Anin na linii kolejowej nr 7. Powyższe prace stanowią zamówienie dodatkowe do umowy nr ZP/4/PN/5/14 z dnia 26.11.2014 r., której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej.
1 458 454,68 PLN
  Tomaszów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
684 569,52 PLN
2015-06-25   Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E 223 776,42 PLN
2015-06-25   Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4338E 460 793,10 PLN
2015-06-25 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont dk 19 Kuźnica-Barwinek (dotychczasowe oznaczenie dk 9 Radom-Barwinek) w km 212+386 - 213+286 w m. Wyżne
392 770,82 PLN
2015-06-24 Gródek

Gmina Gródek
Roboty budowlane

Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnychNr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452BZubry - Wiejki, z drogą krajową Nr 65.
3 521 474,02 PLN
2015-06-23 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 1+257,00 do km 2+866,65 - (II etap - odcinek od km 2+185 do km 2+866,65), gmina Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie. - nr postępowania 057/15
895 726,37 PLN
2015-06-23 Goleniów

Powiat Goleniowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów - Budzieszewice na odcinku ok. 1500 m
760 886,97 PLN
2015-06-22 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica od km 20+750 do km 20+900 w m. Krzemienica
114 911,02 PLN
2015-06-19 Augustów

Gmina Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa następujących odcinków dróg gminnychBargłów - Netta I dł. 1140 m, przez wieś Promiski dł. 1100 m, Janówka - Mikołajówek dł. 840 m, w miejscowości Pruska Wielka dł. 200 m.
448 372,12 PLN
2015-06-19 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5, od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010 - zamówienia uzupełniające
220 792,53 PLN
2015-06-18 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego naPrzebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B
4 464,19 PLN
2015-06-18 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku długości 2,1 km - od km 3+190 do km 5+290
344 810,25 PLN
2015-06-18 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1209B Przewięź - Rudawka na odcinku Przewięź - Sucha Rzeczka od km od km 5+290 do km 5+400 długość odcinka 0,11km
17 059,67 PLN
2015-06-17 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Moszczanki w Hyżnem ( dalszy odcinek)
15 030,56 PLN
2015-06-17 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki
216 354,29 PLN
2015-06-17 Ząbki

Miasto Ząbki
Roboty budowlane

ZP.271.07.2015 - Przebudowa drogi w ul. Targowej w Ząbkach w formule zaprojektuj i wybuduj
657 607,20 PLN
2015-06-17 Lębork

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka
810 535,31 PLN
2015-06-17 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 Bogusze - granica województwa od km 87+410 do km 89+792
2 210 873,36 PLN
2015-06-16 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 16 Kulesze - Skomętno od km 311+400 do km 312+880
1 442 121,59 PLN
2015-06-16 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony - Część 2 - Rejon II - teren dzielnicy Łódź - Górna
740 126,52 PLN
2015-06-12 Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
Roboty budowlane

Wykonanie koniecznych robót dodatkowych przy zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne
22 578,26 PLN
2015-06-12 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 26/2013 z dnia 12.04.2013 r. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 obejmującegoWykonanie połączenia robót Kontraktu Opacz - Paszków z POW III.
696 963,02 PLN
2015-06-11 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU PODŁOŻA POD NASYP W ZADANIU PN.BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI 1KDL I 2KDL ŁĄCZĄCEJ UL. STRZELNICZĄ Z UL. POTOKOWĄ W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:. BUDOWA DROGI OD UL. STRZELNICZEJ DO UL. POTOKOWEJ
38 343,72 PLN
2015-06-10 Mielno

Gmina Mielno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z
4 870 365,58 PLN
2015-06-10 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 26+300 - 28+000 w miejscowości Rymanów Zdrój, Deszno
545 768,76 PLN
2015-06-09 Świdnik

Powiat Świdnicki
Roboty budowlane

Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2102 L - Al. Lotników Polskich w Świdniku - I Etap na odcinkuod skrzyżowania z ul. Racławicką do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II
989 147,71 PLN
2015-06-09 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda
6 886 507,47 PLN
2015-06-08 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NABIEŻĄCYM UTRZYMANIU (LETNIM) DRÓG WOJEWÓDZKICH - NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadaniaBIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 28.06.2013 R., NR WD/P/130508/2/1)
249 071,93 PLN
2015-06-08 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 (Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów) w m. Jasieniec od km 3+615 do km 4+510.- nr postępowania 051/15
2 753 820,91 PLN
2015-06-08 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej częśći obwodnicy śródmiejskiej w Pile od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską - roboty dodatkowe IV
18 220,70 PLN
2015-06-08 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy nr ZP/15/PN/4/12 z dnia 19.04.2013 r. polegające na przebudowie gazociągu śr. ciśnienia w ciągu ul. Czerniakowskiej przy Trasie Łazienkowskiej.
369 000,00 PLN
2015-06-08 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wykonanie remontu drogi gminnej nr 1 10743 R Bóbrka Kańczucka - Gaj w km 0 + 000 - 1 + 230.
160 501,16 PLN
2015-06-03 Stepnica

Gmina Stepnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy
286 455,68 PLN
2015-06-03 Grajewo

Gmina Grajewo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 142538 B w m. Lipińskie.
175 694,44 PLN
2015-06-02 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Książęcej - zadanie 1 - Budowa drogi publicznej - etap 2 oraz zadanie 2 - budowa ciągu pieszo-jezdnego, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Książęcej
939 899,60 PLN
2015-06-02 Belsk Duży

Urząd Gminy w Belsku Dużym
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej przez wieś Skowronki na długości 0,810 km
159 485,00 PLN
2015-06-02 Suchań

Gmina Suchań
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko
439 258,22 PLN
2015-06-02 Rzeszów

Starosta Rzeszowski
Roboty budowlane

Zam. uzup. do zadania pn.Scalenia gruntów wsi Harta, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w ramach działania. Poprawianie i rozwijanie infr. związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013. Trasowanie dróg oraz renowacja rowów przewidzianych w ramach zagosp. poscal. operacji pn.Scalanie gruntów wsi Harta. Przeb. dróg dojazd. do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszcz. uczestn. scalenia, korekta przebiegu oraz poprawa param. techn. urządzeń melioracji wodnych-CZĘŚĆ I
228 995,14 PLN
2015-06-02 Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Traugutta w Starogardzie Gdańskim.
2 954 781,37 PLN
2015-06-01 Lubomino

Gmina Lubomino
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N.
1 128 674,60 PLN
2015-06-01 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 176+000 - 177+000 w miejscowości Jawornik Polski
326 714,54 PLN
2015-06-01 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo
6 295 708,63 PLN
2015-05-29 Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Roboty budowlane

EZ/ZP-25/2015 wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem wewnętrznym oraz modernizacji ogrodzenia i nawierzchni drogowej w/w dziedzińca budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48
15 944,49 PLN
  Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk z podziałem na 4 zadania ZADANIE nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główczyce) ZADANIE nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk Możdżanowo (Gmina Słupsk) ZADANIE nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowice (Gmina Główczyce) ZADANIE nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice Główczyce na odcinku Karżniczka Damnica (gm. Damnica)
1 076 797,51 PLN
2015-05-29   ZADANIE nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowice (Gmina Główczyce) 158 061,82 PLN
2015-05-29   Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice Główczyce na odcinku Karżniczka Damnica (Gmina Damnica) 335 971,75 PLN
2015-05-29   ZADANIE nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk Możdżanowo (Gmina Słupsk) 435 782,82 PLN
2015-05-29   ZADANIE nr 1 Przebudowa drogi powiatowej 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główczyce) 146 981,12 PLN
2015-05-26 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 858 w zakresie ułożenia warstw bitumicznych na zadaniu Adaptacja pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów na odcinku od km 72+666,10 do km 75+050,00 w Gminie Szczebrzeszyn realizowanym w ramach zadania podstawowego - Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu chełmskiego i zamojskiego w ramach projektu pn.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie.
2 390 000,00 PLN
2015-05-26 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa)- zamówienie uzupełniające polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej 835 w zakresie ułożenia warstw bitumicznych na drogach dojazdowych (serwisowych) nr 4P i 5 L oraz na udrożnieniu systemu odwodnienia.
959 999,99 PLN
2015-05-25 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo - Regimin - Szulmierz na odcinku Włosty - Szulmierz
538 754,23 PLN
2015-05-22 Smołdzino

Słowiński Park Narodowy
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi pożarowej nr 8 w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las
350 727,35 PLN
2015-05-19 Warszawa

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Roboty budowlane

1.Remont ulicy Zagłoby na odcinku od budynku Nr 35 przy ul. Zagłoby do ul. Keniga - wykonanie nakładki asfaltowej 2.Remont ulicy H. Brodatego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej - wykonanie nakładki asfaltowej
343 986,13 PLN
2015-05-18 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicMarzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni
3 031 570,75 PLN
2015-05-18 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa systemu oświetlenia nawigacyjnego typu CALVERT na lotnisku Dęblin
2 296 511,98 PLN
2015-05-15 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 110835R w miejscowości Mirocin Podlas w km 1+840-2+750.
123 249,74 PLN
2015-05-15 Tczew

Gmina Miejska Tczew
Roboty budowlane

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie
3 825 058,27 PLN
2015-05-15 Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETAP 2 (ETAP 1.1.b).
998 739,68 PLN
2015-05-15 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wigury od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do km 0 + 420 w Tczewie (I etap)
1 291 557,55 PLN
2015-05-15 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1541 R Wysoka - Sonina z przystosowaniem pobocza dla ruchu pieszego w miejscowości Wysoka i Sonina
1 769 781,35 PLN
2015-05-14 Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 192/2014 z dnia 08.10.2014 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka, etap Iod km 29+300 do km 32+886,50, etap IIod km 32+886,50 do km 34+600 w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nrW-010301/000033/WPF, W-010301/10/PWRPO/000078/WPF i W-010301/70/PWRPO/000078/ 101WP.
219 504,95 PLN
2015-05-11 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn.Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych.
255 039,60 PLN
2015-05-11 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Parszczyce-Minkowice w km 1+471 do km 4+558, o długości 3,087 km
1 503 260,29 PLN
2015-05-08 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Roboty budowlane

Budowa ul. Twórczej - zamówienie uzupełniające
15 000,00 PLN
2015-05-08 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Moszczanki w Hyżnem ( dalszy odcinek) Przebudowa drogi w kierunku Na Chruszcza w sołectwie Wólka Hyżneńska
109 557,92 PLN
2015-05-07 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Kamieniec nr ewid. gruntu 385/2, 387/1, 400/4, 400/7, 426/2, 868 w m. Dębowa, w km 0+000-1+095
243 791,47 PLN
2015-05-06 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Stojałowskiego w Rzeszowie
214 793,01 PLN
2015-05-06 Szypliszki

Gmina Szypliszki
Roboty budowlane

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH. Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka, utwardzenie.
636 305,14 PLN
2015-05-05 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Sanok - Dobra nr 2235 R w miejscowości Międzybrodzie i Dębna w km 7+130 - 10+830 oraz w km 10+860 - 11+200
1 741 345,33 PLN
2015-05-05 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2014 - 2016.
3 708 124,65 PLN
2015-05-05 Płoskinia

Gmina Płoskinia
Roboty budowlane

UTWORZENIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO PŁOSKINIA-ROBUZY-DŁUGOBÓR DROGI GMINNE NR 111019N, NR 111014N, 111013N; PRZEBUDOWA ODCINKA DŁUGOBÓR-ROBUZY
1 442 461,05 PLN
2015-04-30 Chojnice

Powiat Chojnicki
Roboty budowlane

CZĘŚĆ NR I
1 421 746,88 PLN
2015-04-29 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa mostu w ul.Pałacowej w Białymstoku.
1 720 633,32 PLN
2015-04-29 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie (od km 0+013,16 do km 0+116,26)
479 555,89 PLN
2015-04-29 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Przegalińskiej w Gdańsku poprzez naprawę nawierzchni i utwardzenie pobocza
1 166 568,09 PLN
2015-04-29 Ząbki

Miasto Ząbki
Roboty budowlane

ZP.271.04.2015 - Budowa drogi w ul. Wyzwolenia w Ząbkach
2 833 121,13 PLN
2015-04-28 Wielkie Oczy

Urząd Gminy Wielkie Oczy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa km 2 + 648 - km 5 + 593
1 292 801,76 PLN
2015-04-27 Radom

Jednostka Wojskowa 4938
Roboty budowlane

Remont placu betonowego PST położonego na terenie Jednostki Wojskowej 4938 w.m. Radom.
827 945,07 PLN
2015-04-27 Darłowo

Gmina Darłowo
Roboty budowlane

Dojście do plaży w miejscowości Bobolin
356 056,12 PLN
2015-04-27 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Matuszczaka.
81 854,67 PLN
2015-04-24 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu - etap I
3 268 301,74 PLN
2015-04-24 Wąbrzeźno

Gmina Miasto Wąbrzeźno
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie
3 238 240,62 PLN
2015-04-24 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Dostawy

Sprzedaż ok. 425 ton mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach
112 391,25 PLN
2015-04-23 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Zadanie 1w km 39+358 - 39+828, Zadanie 2w km 87+730 - 88+755.
1 039 021,64 PLN
2015-04-22 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa ulicKąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino
5 696 268,03 PLN
2015-04-22 Sierpc

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935). II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
1 459 911,98 PLN
2015-04-22 Fredropol

Gmina Fredropol
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 116133R w miejscowości Huwniki, Kalwaria Pacławska w km 0+000-2+360 i przebudowa ciągu dróg gminnych dz. nr ew. 233, 225 w km 0+000-0+340 oraz dz. nr ew. 165/2 w km 0+000-0+054 w Aksmanicach.
1 043 994,63 PLN
2015-04-20 Jawornik Polski

Gmina Jawornik Polski
Roboty budowlane

1. Remont ciągu dróggminnej nr 1 10622R dz. nr ewid. 430 w km 0+000 - 2+280 i drogi na dz. nr ewid. 214 w km 0+000 - 300 w miejscowości Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście. 2. Remont ciągu dróg na dz. nr ewid. 1092, 1040 w km 0+000 - 1 +076 oraz na dz. nr ewid. 893/2, 930 w km 0+000 - 0+700 w miejscowości Hucisko Jawornickie.
624 480,40 PLN
2015-04-20 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 581 w km 0+230 do 0+842 w m. Gostynin, województwo mazowieckie - nr postępowania 031/15
1 714 071,25 PLN
2015-04-17 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzezino
721 166,88 PLN
2015-04-15 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. - Łętownia - Sarzyna w km 6+250 - 10+900,00 i 15+052,00 - 15+880,56
5 233 303,91 PLN
2015-04-15 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430 - 4+730; 10+585 - 12+700
668 135,45 PLN
2015-04-15 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo
327 729,58 PLN
2015-04-14 Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP II
888 158,58 PLN
2015-04-14 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673
1 940 149,93 PLN
2015-04-10 Rzeszów

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok etap II. Poszerzenie polega na budowie alejek dla pieszych wzdłuż istniejącego ciągu pieszo - rowerowego
493 281,96 PLN
2015-04-10 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 0+000- 1+800
667 070,22 PLN
2015-04-10 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie
1 621 940,86 PLN
2015-04-10 Malbork

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej o długości około 924m, poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielowymiarowych 3x1,5 x 0,15, oraz przekop rowu o długości 222 m w obrębie Kławki gmina Stare Pole
751 532,35 PLN
2015-04-09 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajowa nr 57.
3 975 015,25 PLN
2015-04-09 Bargłów Kościelny

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725
1 938 673,37 PLN
2015-04-08 Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej, usunięcia kolizji telekomunikacyjnej i odwodnienia jezdni w ulicach : Graniczna, Metalowa, Judzianka Stara, Orzechowa iWilgi w Hajnówce.
478 066,79 PLN
2015-04-08 Lubartów

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) - Głębokie - Stary Uścimów.
5 132 754,11 PLN
2015-04-08 Sochaczew

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie
4 907 017,12 PLN
2015-04-08 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

przebudowa odcinka ul. Portowej we Władysławowie (etap 1 i 2) w ramach operacji pn. Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ul. Portowej
3 903 516,39 PLN
2015-04-08 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wigury w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki w kierunku drogi krajowej nr 91 do końca opracowania (II etap)
2 294 031,01 PLN
2015-04-03 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Dostawy

Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego masy mineralno - bitumicznej grysowo żwirowej na gorąco w sezonie 2015
62 238,00 PLN
  Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica
421 411,39 PLN
2015-04-02   Przebudowa dróg w miejscowości Manasterz i Nielepkowice 123 284,50 PLN
2015-04-02   Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szówsko 120 037,40 PLN
2015-04-02   Przebudowa dróg w miejscowości Radawa i Mołodycz 178 089,49 PLN
2015-04-02 Drawno

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Podlesie
1 510 182,84 PLN
2015-04-02 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzienica, nr 1110C Chojnice - Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo - Drożdzienica (Etap III)
2 652 171,78 PLN
2015-04-02 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Krzywoustego z ul. Kościuszki
178 000,00 PLN
2015-04-02 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ul. Krzywoustego w Lęborku
878 026,12 PLN
2015-04-01 Giżycko

Jednostka Wojskowa Nr 4352
Roboty budowlane

KONSERWACJA POLEGAJĄCA NA NAPRAWIE DRÓG, PLACÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, CHODNIKÓW, UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU, NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SUWAŁKACH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 21
585 359,96 PLN
2015-03-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Rzeszowa
394 170,84 PLN
2015-03-27 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Sukcesywna realizacja remontów nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku , w lokalizacjach i zakresach wynikających z poszczególnych zleceń Zamawiającego- zamówienia uzupełniające
923 150,34 PLN
2015-03-27 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku - II etap
4 783 136,72 PLN
2015-03-26 Polanów

Gmina Polanów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z)Sianów - Nadbór, IV etap
1 272 408,76 PLN
2015-03-25 Węgrów

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie
739 531,49 PLN
2015-03-25 Pełczyce

Gmina Pełczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach
1 143 772,45 PLN
2015-03-24 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo -Sulerzyż - Chotum odcinek Sulerzyż - Chotum od km 2+980 do km 6+546,50 etap II realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
2 825 045,54 PLN
2015-03-20 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach.
1 131 751,97 PLN
2015-03-18 Chełmno

Powiat Chełmiński
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1608C GRUBNO - WIELKIE CZYSTE ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1625C JELENIEC - CEPNO
4 408 270,64 PLN
2015-03-18 Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Roboty budowlane

EZ/ZP-6/2015 Modernizacja sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi
360 746,56 PLN
2015-03-16 Elbląg

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Roboty budowlane

Remont placu apelowego w kompleksie przy ul. Królewieckiej w Elblągu
471 403,44 PLN
2015-03-16 Ustka

Gmina Miasto Ustka
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców w Ustce (II etap)
1 515 364,02 PLN
2015-03-16 Ostrołęka

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - Granica województwa (Laski) od km 0+000,00 do km 5+130,00, od km 5+130,00 do km 6+440,00, od km 6+440,00 do km 9+400,00 oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis od km 0+025,00 do km 4+980,00.
6 868 354,27 PLN
2015-03-16 Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ul. 2 Pułku Pancernego i ul. Jagiellonów w m. Żurawica
1 879 339,00 PLN
2015-03-13 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
153 302,82 PLN
2015-03-11 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2015 roku.
500 000,00 PLN
2015-03-11 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1475 B :dr. 65 - Sobolewo - Henrykowo na odcinku Grabówka - Sobolewo gm. Supraśl
4 811 493,29 PLN
2015-03-11 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w Łebieńskiej Hucie (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta).
125 242,36 PLN
2015-03-09 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne - Zdrody Stare
3 251 384,46 PLN
2015-03-09 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, ul. Cynamonowej (od ul. T. Strzembosza do posesji nr 8 położonej na działce nr ewid. 9/3 - obr. 42, ark. 4), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz rozbudowa ul. Jagodowej, ul. I. Czumy w Lublinie, wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym, przebudową wodociągu, przebudową sieci cieplnej, przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, budową kanału technologicznego i urządzeniem terenów zieleni - II etap
5 891 074,83 PLN
2015-03-06 Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłącami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo.
1 172 182,46 PLN
2015-03-06 Dywity

Urząd Gminy w Dywitach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wielka etap I ( na odcinku od km 0+00 do km 1+940,5 ).
1 093 228,21 PLN
2015-03-06 Łowicz

Urząd Miejski w Łowiczu
Roboty budowlane

Budowa drogi ulicy Starościńskiej Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu
6 665 923,52 PLN
2015-03-04 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B
3 039 172,65 PLN
2015-03-03 Leżajsk

Gmina Leżajsk
Roboty budowlane

Remont drogi Nr 104654R w km od 0+000 do 2+189 w miejscowości Wierzawice
765 632,38 PLN
2015-03-02 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Słocińskiej w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Słocińskiej
5 510,40 PLN
2015-03-02 Mikołajki

Gmina Mikołajki
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej i zatok postojowych w miejscowości Prawdowo oraz relacji Prawdowo - Stare Sady (171003N, 171006N)
3 884 737,87 PLN
2015-03-02 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2015 r.
238 066,50 PLN
2015-03-02 Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie
58 631,64 PLN
2015-03-02 Suwałki

Miasto Suwałki
Roboty budowlane

Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap
1 646 398,11 PLN
2015-02-24 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej częśći obwodnicy śródmiejskiej w Pile od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską - roboty dodatkowe III
107 512,90 PLN
2015-02-23 Gniewino

Gmina Gniewino
Roboty budowlane

Budowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w Nadolu - II etap.
873 957,28 PLN
2015-02-18 Szczuczyn

Gmina Szczuczyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
2 249 624,92 PLN
  Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Budowa chodników i ciągu pieszo jezdnego na terenie gminy Szemud
462 980,82 PLN
2015-02-18   Budowa chodników i ciągu pieszo jezdnego na terenie gminy Szemud - Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I - część 1 283 705,96 PLN
2015-02-18   Budowa chodników i ciągu pieszo jezdnego na terenie gminy Szemud - Budowa chodnika w msc. Bojano - część 3 179 274,86 PLN
2015-02-10 Police

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
Dostawy

Dostawa masy mineralno - bitumicznej (asfaltobeton) o ziarnistości do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco - warstwa ścieralna, do naprawy dróg, dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego.
200 914,35 PLN
2015-01-14 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna
13 924 723,29 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 416 616 419,50 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-29 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicH. Sienkiewicza i Wasilkowskiej w Białymstoku na odcinku od ul. Jurowieckiej do ul. gen. Wł. Andersa
1 190 171,87 PLN
2014-12-17 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej częśći obwodnicy śródmiejskiej w Pile od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską - roboty dodatkowe II
79 412,91 PLN
2014-12-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadaniaWzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta
68 903,52 PLN
2014-12-12 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Ziołowej i ul. Poniatowskiego w Łodzi - część 2 - Przebudowa ul. Poniatowskiego - zamówienie uzupełniające
232 470,00 PLN
2014-12-12 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Budowa chodników, miejsc postojowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Łodzi - zaprojektuj i wybuduj - Część 2 - zamówienie uzupełniające
65 000,00 PLN
2014-12-12 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w zakresie branżsanitarnej (wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej) oraz teletechnicznej do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznani, udzielonego umową nr DZ.IB.3413.131.2014 z dnia 29 lipca 2014r.
1 380 254,14 PLN
2014-12-09 Kętrzyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.
Usługi

Utwardzenie placu o powierzchni 1270m2 masą bitumiczną
78 232,00 PLN
2014-12-09 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowej, Górska i Nadrzecznej I zamówienie uzupełniające do postępowania ZZDW.6/391/133/8-3/4/2014 zakończonego umową nr 323/4/2014 z dnia 25.07.2014r.
8 527,00 PLN
2014-12-08 Wysokie Mazowieckie

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Roboty budowlane

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II - SZ.271.30.2014
766 887,92 PLN
2014-12-05 Puck

Urząd Gminy Puck
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo - Swarzewo
879 202,83 PLN
2014-12-05 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w zakresie branży drogowej do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa skrzyżowania ulicKrzesiny - Pabianicka w Poznaniu, udzielonego umową z dn. 27 maja 2014r. nr DZ.IB.3413.98.2014.
3 901,25 PLN
2014-12-03 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 198+028 - 198+828 w miejscowości Nozdrzec. Etap I roboty w km 198+028 - 198+628
273 042,50 PLN
2014-11-28 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza oraz wymiana oświetlenia i słupów trakcyjnych na ul. Zielonej na odc. od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej - zamówienie uzupełniające
418 200,00 PLN
2014-11-28 Tomaszów Mazowiecki

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające w ramach zadania pn. Przebudowy ulicSzkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II
80 059,11 PLN
2014-11-26 Płock

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Roboty budowlane

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ścieżki rowerowej ul. Szpitalna
117 024,00 PLN
2014-11-25 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa publicznej drogi 1KDL i 2 KDL łączącej ulicę Strzelniczą z ulicą Potokową w Rzeszowie, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej. Zadanie planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
6 596 149,22 PLN
2014-11-24 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi - część I - zamówienie uzupełniające
211 870,70 PLN
2014-11-20 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. od Placu Wolności do Piłsudskiego/al. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowań i dróg bocznych oraz remontem nawierzchni w podcieniach budynków- zamówienie uzupełniające
399 000,00 PLN
2014-11-19 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGOPrzebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 - 277+645,60 oraz od km 278+230,20 - 278+751 - usunięcie kolizji oraz wykonanie robót uzupełniających
134 678,99 PLN
2014-11-18 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGOPrzebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 - 277+645,60 oraz od km 278+230,20 - 278+751 - wykonanie opaski z płytek betonowych
70 089,71 PLN
2014-11-18 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGOPrzebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 - 277+645,60 oraz od km 278+230,20 - 278+751 - kanalizacja deszczowa - odwodnienie dachów posesji
177 986,81 PLN
2014-11-17 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej w Pile od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską - roboty dodatkowe
226 497,99 PLN
2014-11-17 Włoszczowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 0229T dr. woj. nr 742 Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr. woj. Nr 786 od km 11+315 do km 13+531
7 263,83 PLN
2014-11-17 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL)
15 225 509,42 PLN
2014-11-17 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające- remont i budowa chodników
338 686,97 PLN
2014-11-14 Przasnysz

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe zadania pn. Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo - Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej
152 969,76 PLN
2014-11-14 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z budową miejsc postojowych (dojazd do basenu)
206 996,79 PLN
2014-11-14 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Remont odcinka drogi krajowej nr 17 na odc. Ryki-Żyrzyn od km 97+325 do km 98+700 w celu poprawy równości nawierzchni polegające na wykonaniu remontu wydłużonego odcinka DK nr 17 Ryki-Żyrzyn od km 96+595 do km 97+325
778 428,73 PLN
2014-11-14 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - zamówienie uzupełniające
3 360,62 PLN
2014-11-07 Regimin

Urząd Gminy w Regiminie
Roboty budowlane

Numer sprawy16/14. Nazwa zadaniaPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ NA ODCINKU OKOŁO 1 800 M
267 179,53 PLN
2014-11-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 196+428 - 198+028 w m. Nozdrzec
627 192,17 PLN
2014-11-04 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Roboty budowlane

Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach
3 624 291,28 PLN
2014-11-03 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa od km 21+568 do km 22+350 i od km 23+850 do km 24+343,40.
1 142 772,64 PLN
2014-10-31 Ostrówek

Gmina Ostrówek
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej w Jeleniu I etap
344 674,70 PLN
2014-10-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta
685 771,70 PLN
2014-10-29 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi krajowej nr 17 na odc. Ryki-Żyrzyn od km 97+325 do km 98+700 w celu poprawy równości nawierzchni
1 571 949,75 PLN
2014-10-29 Błonie

Gmina Błonie
Roboty budowlane

Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w miejscowościach Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Błonie
5 659 560,75 PLN
2014-10-29 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do postępowania przetargowego na BUDOWĘ DROGI ZACHODNIEJ OPALENICY OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2709P LWÓWEK - OPALENICA DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 307 BUKOWIEC - OPALENICA - POZNAŃ - ETAP I, OD KM 0+000 DO KM 0+700
22 380,29 PLN
2014-10-27 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżacego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych, w latach 2014 - 2016.
764 952,65 PLN
2014-10-27 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do postępowania przetargowego na BUDOWĘ DROGI ZACHODNIEJ OPALENICY OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2709P LWÓWEK - OPALENICA DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 307 BUKOWIEC - OPALENICA - POZNAŃ - ETAP I, OD KM 0+000 DO KM 0+700
132 545,78 PLN
2014-10-24 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Słocińskiej w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Słocińskiej
472 318,89 PLN
2014-10-24 Białystok

Wojewoda Podlaski
Roboty budowlane

Przebudowa pasów dojazdowych do stanowisk odprawowych dla autobusów i samochodów osobowych z kierunku wyjazdowego z Polski
546 200,18 PLN
2014-10-23 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km 0+023,5-0+805.
437 488,96 PLN
  Pińczów

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
579 570,92 PLN
2014-10-23   Remont drogi nr 0169T Imielno - Zegartowice - Tur Górny dł. 1070 mb; km 6+680 - 7+750 260 541,99 PLN
2014-10-23   Remont drogi nr 0015T Podłęże - Janów dł. 1346 mb; km 2+049 - 3+395 319 028,93 PLN
2014-10-22 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku - zamówienie dodatkowe - 2
5 756,40 PLN
2014-10-22 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku - zamówienie uzupełniające
11 256,22 PLN
2014-10-22 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z użyciem piły i remontera
1 284 576,00 PLN
2014-10-21 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadaniaBIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/2/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.).
748 632,61 PLN
2014-10-20 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi 3227P Nieświastów - Warznia
74 993,10 PLN
2014-10-20 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w miejscowościach Błażowa Dolna, Nowy Borek w km 6+400 do 9+200
634 132,65 PLN
2014-10-20 Trzemeszno

Miasto i Gmina Trzemeszno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Grabowo - Jastrzębowo
483 966,86 PLN
2014-10-20 Gać

Gmina Gać
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych wraz z placem w Białobokach i Ostrowie
139 156,73 PLN
2014-10-15 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Zadanie A: Roboty budowlane polegające na budowie zjazdów w ramach rozbudowy budowy drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Bakałarzewo - Suwałki
673 247,89 PLN
2014-10-15 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 20 w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Stargard Szczeciński
1 486 128,34 PLN
2014-10-15 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2014 r
60 220,80 PLN
2014-10-14 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej w Augustowie wraz z parkingiem zlokalizowanym przy SP ZOZ w Augustowie
499 774,57 PLN
2014-10-13 Płońsk

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowy drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn administrowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku - roboty uzupełniające
167 985,31 PLN
2014-10-13 Puszczykowo

Miasto Puszczykowo
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej w Puszczykowie
546 893,08 PLN
2014-10-13 Węgorzewo

Gmina Węgorzewo
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów.
3 489 948,10 PLN
2014-10-09 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice
259 588,25 PLN
2014-10-08 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 156+508 - 157+308 w m. Mikulice
294 287,59 PLN
2014-10-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w km 28+395 - 29+355 w m. Kolbuszowa, km 30+585 - 30+955 w m. Werynia i km 40+800 - 41+130 w m. Raniżów
685 775,15 PLN
2014-10-07 Drezdenko

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicStary Rynek, Krakowska, Szkolna
199 780,91 PLN
2014-10-07 Opoczno

Gmina Opoczno
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m. Opoczno.
73 000,00 PLN
2014-10-03 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul.Poznańskiej w Gorzowie Wlkp.
121 344,56 PLN
2014-10-03 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1393R Krasne - Strażów - Krzemienica w km 1+880 do 2+305 w miejscowości Krasne
132 623,02 PLN
2014-10-02 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kiermaszowej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
484 270,25 PLN
2014-10-01 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W Ciechanów - Ropele - Karniewo - Jarluty - Regimin odc. Ciechanów - Kargoszyn - etap przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+957 do km 1+652,5
422 702,46 PLN
2014-09-30 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762R ulica Grottgera w Jarosławiu
127 872,02 PLN
2014-09-30 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w km 0+350- 2+500
855 835,19 PLN
2014-09-29 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów Inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap I w części niezbędnej do budowy drogi zabezpieczającej dojazd do działek 5931/3 oraz 5932/5 obręb 222 na terenie SSE Rzeszów - Dworzysko, realizowanego w ramach zadania inwestorskiego pnBudowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko - etap I.
46 439,39 PLN
2014-09-29 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku - Etap I
1 093 399,40 PLN
2014-09-29 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa)- zamówienie uzupełniające polegające na dostosowaniu nośności podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabo nośnych
2 459 949,37 PLN
2014-09-29 Radom

Jednostka Wojskowa 4938
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg i zatok na terenie Jednostki Wojskowej 4938 w m. Radom
862 439,10 PLN
2014-09-29 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie tj. wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej w Szczecinie wraz z wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej) zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
2 327 208,43 PLN
2014-09-26 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie- zamówienie dodatkowe.
174 234,53 PLN
2014-09-25 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

WYMIANA NAWIERZCHNI NA ULICY NIEMCEWICZA W SZCZECINIE
675 211,32 PLN
2014-09-25 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 783 Olkusz - Skalbmierz w m. Rosiejów od km 61+770 do km 62+870, długość odcinka 1100 m
926 870,47 PLN
2014-09-24 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi krajowej nr 17 Żyrzyn - Kurów od km 99+960 do km 101+200 w celu poprawy równości nawierzchni.
1 551 835,24 PLN
2014-09-23 Płońsk

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn
496 596,55 PLN
2014-09-23 Świdwin

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1071Z w miejscowości Wilczkowo wraz z remontem urządzeń podziemnych - w zakresie od km 0+164,85 do km 0+365,44 tj. na długości 200,59 mb
284 261,81 PLN
2014-09-23 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni bitumicznej dr. woj. Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Granica Państwa w km 51+657 - 52+317 wraz z oczyszczeniem rowu w km 52+430 - 52+467 str. lewa w m. Krynki.
412 232,66 PLN
2014-09-22 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza oraz wymiana oświetlenia i słupów trakcyjnych na ul. Zielonej na odc. od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej
4 245 383,20 PLN
2014-09-22 Grudziądz

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno-Szembruk na odcinku o długości 480 m
289 818,12 PLN
2014-09-22 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Roboty w zakresie bieżącego utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2014-2016.
999 478,46 PLN
2014-09-22 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie - zamówienie na roboty budowlane, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego
1 746 024,56 PLN
2014-09-19 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi gminnej w miejscowości Rusinowo
2 998 072,38 PLN
2014-09-19 Sieniawa

Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
368 759,15 PLN
2014-09-19 Mielno

Gmina Mielno
Roboty budowlane

Remont ulicy Plażowej w Mielnku
199 139,40 PLN
2014-09-19 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Grunwaldzkiej w Toruniu na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Borowiackiej z częściowym wykonaniem parkingu w sąsiedztwie ZSPS i VIII LO oraz wykonaniem nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Borowiackiej do ul. Św. Józefa
1 545 969,04 PLN
2014-09-19 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych
2 950 052,04 PLN
2014-09-19 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku - zamówienie dodatkowe
20 069,18 PLN
2014-09-19 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Roboty budowlane

Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu - roboty budowlane - kontynuacja
1 586 468,80 PLN
2014-09-19 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające - do zadania pn. Budowa ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (rejon ulic Jaśminowa- Forteczna) wraz z infrastrukturą, gmina Suchy Las (ZP.271.35.2014)
246 409,57 PLN
2014-09-18 Gryfino

Powiat Gryfiński
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice - roboty dodatkowe
21 191,30 PLN
2014-09-18 Mława

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00
1 320 547,52 PLN
2014-09-18 Mława

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 2361W SZEMPLINO - BRZOZOWO MAJE - DZIERZGOWO - RZĘGNOWO - GRÓJEC - KLEWKI NA ODCINKU OD 18+000,00 DO KM 19+335,00
1 320 547,52 PLN
2014-09-18 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Orzechowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo
294 976,77 PLN
2014-09-17 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni dr woj. nr 590 Barciany -Korsze -Reszel -Biskupiec na odc. od km 47+340 do km 49+340
711 220,00 PLN
2014-09-16 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGOPrzebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 - 277+645,60 oraz od km 278+230,20 - 278+751 - wykonanie ścianek szczelnych do montażu separatora i osadnika (odc. 2 - ul. Starogardzka)
202 950,00 PLN
2014-09-16 Skarżysko-Kamienna

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od km 1+099,37 do km 1+929,37
961 569,09 PLN
2014-09-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku m. Przytuły od km 54+500 do km 55+200.
808 999,84 PLN
2014-09-12 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj. na terenie Gminy Maciejowice od km 69+098 do km 69+300 i od km 71+300 do km 71+480. Roboty uzupełniające do umowy nr 273/W/I/2014 z dnia 04.08.2014r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801, Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj. na terenie Gminy Maciejowice od km 69+300 do km 71+300 - nr postępowania 078/14.
640 000,00 PLN
2014-09-12 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Budowa odcinka drogi w Dargomyślu
297 556,74 PLN
2014-09-12 Olsztyn

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznej placu manewrowego dla samochodów ciężarowych
244 736,57 PLN
2014-09-12 Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku
706 293,72 PLN
2014-09-11 Międzychód

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 1744P Izdebno - Charcice - Chrzypsko Wielkie, na długości 867 m.
369 955,10 PLN
2014-09-10 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZWAROWSKIEJ W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO LINII KOLEJOWEJ 237 LĘBORK-MASZEWO.
1 590 342,77 PLN
2014-09-10 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy Znak sprawy ZDW/RDW.K-2/3220/346/14
3 410 910,69 PLN
2014-09-09 Bakałarzewo

Urząd Gminy Bakałarzewo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101961B (ulica Kamieńska) od km 0+306,00 do km 0+757,00 w Bakałarzewie
312 051,54 PLN
2014-09-08 Lubaczów

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 104953R ul. Rejtana, nr 104955R ul. Wyspiańskiego, nr 104955R ul. Podzamcze realizowana w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych
1 038 802,11 PLN
2014-09-05 Włoszczowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 0229T dr.woj.Nr 742 - Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr.woj. Nr 786 od km 11+315 do km 13+531.
561 604,79 PLN
2014-09-05 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
1 239 903,14 PLN
2014-09-05 Łapy

Urząd Miejski w Łapach
Roboty budowlane

Budowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury od ul. Brańskiej do ul. Południowej
2 373 580,67 PLN
2014-09-05 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi krajowej nr 17 Żyrzyn - Kurów od km 98+700 do km 99+570 w celu poprawy równości nawierzchni
1 264 545,82 PLN
2014-09-04 Gryfino

Powiat Gryfiński
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice - roboty dodatkowe.
43 780,40 PLN
2014-09-04 Gryfino

Powiat Gryfiński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec na odcinku o długości 220 mb.
337 080,04 PLN
2014-09-04 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 77 w km 139+500 - 144+144 odc. DUŃKOWICZKI - ŻURAWICA
175 871,02 PLN
2014-09-04 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi 3227P Nieświastów - Warznia
384 888,89 PLN
2014-09-04 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do postępowania przetargowego na BUDOWĘ DROGI ZACHODNIEJ OPALENICY OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2709P LWÓWEK - OPALENICA DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 307 BUKOWIEC - OPALENICA - POZNAŃ - ETAP I, OD KM 0+000 DO KM 0+700
37 207,50 PLN
2014-09-03 Tryńcza

Gmina Tryńcza
Roboty budowlane

Modernizacja dróg z nawierzchnią mineralno-bitumiczną
545 081,28 PLN
2014-09-02 Sławno

Gmina Sławno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsko, gmina Sławno - zamówienie dodatkowe
6 805,09 PLN
2014-09-02 Kleczew

Gmina Kleczew
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w m. Zberzynek gm. Kleczew
374 015,02 PLN
2014-09-01 Władysławowo

Gmina Miasta Władysławowo
Roboty budowlane

budowa nawierzchni drogi i zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze
1 307 196,53 PLN
2014-09-01 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej - kontynuacja robót do ulicy Wrzosowej (Gmina Czarna Białostocka)
1 220 833,52 PLN
2014-08-29 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łążek - Tleń - ETAP II - roboty uzupełniajace
159 147,67 PLN
2014-08-29 Biała Piska

Gmina Biała Piska
Roboty budowlane

Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap.
501 590,97 PLN
2014-08-28 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale
1 966 513,84 PLN
2014-08-26 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Obniżenie kabli kolidujących z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz umocnienie powierzchni skarp płytami ażurowymi typu MEBA na terenie ul. Armii Krajowej w Pępowie
50 307,68 PLN
2014-08-26 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULIC POŚWIATOWSKIEJ, HERBERTA, BOROWSKIEGO i BARYKI w m. Pogórze - Gmina Kosakowo
350 400,36 PLN
2014-08-25 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do postępowania przetargowego na BUDOWĘ DROGI ZACHODNIEJ OPALENICY OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2709P LWÓWEK - OPALENICA DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 307 BUKOWIEC - OPALENICA - POZNAŃ - ETAP I, OD KM 0+000 DO KM 0+700
10 358,47 PLN
2014-08-25 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK9 w województwie podkarpackim na odcinku Nowa Dęba - Wyżne
1 347 012,47 PLN
2014-08-22 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych.
2 950 052,04 PLN
2014-08-21 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające- remont dróg i chodników
343 240,07 PLN
2014-08-21 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2014 r.
78 412,50 PLN
2014-08-20 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w m. Oława - ETAP I NAPRAWA PODPÓR (z wyłączeniem podpór zlokalizowanych na terenie PKP)
2 348 574,44 PLN
2014-08-20 Czarna Białostocka

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

ZADANIE I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel -etap III
747 151,00 PLN
2014-08-19 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy 26/2013 na Kontynuację projektowania i budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 obejmujące wykonanie wzmocnienia podłoża na odcinku S8/DK7 od km 2+150 do km 2+350 S8/DK7.
3 285 446,16 PLN
2014-08-19 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Usługi

Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Krzywoustego - Kościuszki
30 750,00 PLN
2014-08-18 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Czyżykowskiej w Tczewie (od ul. Kołłątaja do ul. Starowiejskiej łącznie ze skrzyżowaniem)
1 318 143,18 PLN
2014-08-18 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Remont nawierzchni postoju statków powietrznych APRON-Eco na lotnisku Dęblin
250 000,00 PLN
2014-08-14 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, oraz budowę wiaduktu drogowego WD-15 w ramach zadania Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice z wyłączeniem tego węzła do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem. Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721
20 446 082,04 PLN
2014-08-14 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Budowa ul. Greckiej - odcinek E-F realizowana w ramach zadania inwestycyjnego:Osiedle Unii Europejskiej - drogi.
509 704,58 PLN
2014-08-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonaniu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 880 w km 10+121 do km 10+415,
269 175,91 PLN
2014-08-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonaniu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 880 w km 3+085 do km 3+344
216 956,63 PLN
2014-08-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonaniu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 880 w km 2+750 do km 3+085
265 332,16 PLN
2014-08-12 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 N Ostróda - Tułodziad w km 0+921 - 2+122
15 662,73 PLN
2014-08-11 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W ul. Królewska - ul. Zwycięstwa w Gminie Nieporęt
990 000,00 PLN
2014-08-11 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47-089 do km 47+480, dł. 0,391 km, likwidacja lokalnego osuwiska
3 488 719,36 PLN
2014-08-11 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 3197P Zaryń - Mąkoszyn
241 613,81 PLN
2014-08-11 Dobra

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra
2 574 336,79 PLN
2014-08-11 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Dostosowanie do wymagań standardu I drogi ekspresowej S12/S17 odc. Lublin - Piaski wraz z obwodnicą m. Piaski, oraz dostosowanie do standardu III dróg dojazdowych na odc. Lublin-Piaski.
334 709,92 PLN
2014-08-08 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej Nr 43 Wieluń - Częstochowa w km 0+000 - 0+100 i drogi krajowej Nr 45 Opole -Złoczew w km 172+800 - 173+350 w m. Wieluń
725 009,67 PLN
2014-08-08 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Zakończenie robót budowlanych projektu pod nazwąPoprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I.
1 754 475,68 PLN
2014-08-08 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zakończeniu robót budowlanych projektu pod nazwąPoprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I
1 754 475,68 PLN
2014-08-08 Sławno

Gmina Sławno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsko, gmina Sławno - zamówienie dodatkowe
979,61 PLN
2014-08-07 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Sietesz dz. nr ewid. 3836, Krzeczowice dz. nr ewid. 273, 315, 384).
133 117,86 PLN
2014-08-07 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl -Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo na odc. Paproć - Bukowiec w km 2+743 - 5+135 oraz 5+945 - 7+050
2 287 297,99 PLN
2014-08-06 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa Drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka - etap I
944 884,94 PLN
  Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowy dróg woj. w podziale na następujące zadaniaZadanie 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku Czarne - Wyczechy, Zadanie 2 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Lipnica, Zadanie 3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Lubuczewo - Wrzeście, Zadanie 4 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku od mostu na rz. Łeba i Okalica do ul. Handlowej w m. Lębork, Zadanie 5 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Zielona Chocina - Zielona Huta, Zadanie 6 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku od m. Sadlinki do m. Gardeja
3 306 246,29 PLN
2014-08-05   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Lubuczewo - Wrzeście 2 722 434,92 PLN
2014-07-30   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku od mostu na rz. Łeba i Okalica do ul. Handlowej w m. Lębork 583 811,37 PLN
2014-08-05 Teresin

Gmina Teresin
Roboty budowlane

Przebudowa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin (nawierzchnia asfaltowa)
2 117 570,68 PLN
2014-08-04 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające polegające na remoncie nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+015 do km 0+080,00 przy realizacji ZadaniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw na odcinku od km 0+000 do km 2+650 Zamówienie uzupełniające do umowy nr 14/RB/2013 z dnia 07.06.2013 r
102 000,00 PLN
2014-08-04 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801, Warszawa- Karczew- Wilga- Maciejowice -gr. woj. na terenie Gminy Maciejowice od km 69+300 do km 71+300 - nr postępowania 058/14
2 747 344,49 PLN
2014-08-01 Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY BRUNATNEJ W KONINIE - ETAP I
4 172 792,87 PLN
2014-08-01 Szamotuły

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 184 Wronki-Ostroróg-Szamotuły-Przeźmierowo od km 14+250,00 do km 14+850,00 na długości 600,0m
281 491,19 PLN
2014-07-31 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Vogla wraz z przebudową oświetlenia - odcinek I od ul. Przyczółkowej do ul. Europejskiej na terenie Dzielnicy Wilanów
1 494 656,43 PLN
2014-07-31 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo-Łebcz-Starzyński Dwór-Starzyno etap II w km 0+000 do 2+200
1 697 045,66 PLN
2014-07-30 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku od mostu na rz. Łeba i Okalica do ul. Handlowej w m. Lębork
583 811,37 PLN
2014-07-29 Dubiecko

Urząd Gminy Dubiecko
Roboty budowlane

Przebudowa parkingu gminnego z drogą wjazdową w m-ci Drohobyczka na terenie dz. nr 1146, 11447, 3450 w m-ci Drohobyczka
194 925,44 PLN
2014-07-29 Oleszyce

Nadleśnictwo Oleszyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 17 w km 3+323 - 3+775 - zamówienie uzupełniające
5 984,84 PLN
2014-07-29 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Roboty budowlane

Udzielenie zamówienia publicznego dodatkowego w związku z kontraktem podstawowym nr 9UKJRP2013 Zadanie 1. Docelowe odtworzenie nawierzchni ulic na trasie Kolektora W ul. Trakt Lubelski na odc. ul. Kadetów - ul. Zwoleńska; ul. Zwoleńska na odc. ul. Trakt Lubelski - ul. Rogatkowa wraz z odwodnieniem. Zadanie 2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. Kolektora W w ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej, a polegającego na przebudowie słupa energetycznego na skrzyżowaniu ulic Trakt Lubelski i Zwoleńskiej oraz wymianie gruntu nienośnego w ul. Zwoleńskiej.
194 094,00 PLN
2014-07-28 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ul. W. Pola w Jaśle
325 113,76 PLN
2014-07-25 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 105 w m. Gryfice, ul. Orzeszkowej, Górska i Nadrzeczna
838 237,28 PLN
2014-07-25 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie od km 1+725 do km 1+300
1 660 500,00 PLN
2014-07-25 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Mieścisko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+000 do km 0+418,5
350 130,56 PLN
2014-07-25 Izabelin

Gmina Izabelin
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY TETMAJERA W IZABELINIE
954 332,67 PLN
2014-07-24 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 57 od km 75+000 do km 77+445 na odcinku Trelkówko-Dębówko
2 031 978,86 PLN
2014-07-22 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice
242 599,30 PLN
2014-07-22 Sanok

Gmina Sanok
Roboty budowlane

Asfaltowanie dróg gminnych w siedmiu miejscowościach gminy Sanok
647 340,85 PLN
2014-07-21 Goniądz

Urząd Miejski w Goniądzu
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną.
1 076 144,95 PLN
2014-07-18 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Usunięcie zanieczyszczeń zalegających w podłożu na odc. trasy głównej S-8 dla zad. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice z wyłączeniem tego węzła do węzła Paszków i powiązania z dk Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem. Etap I cz. 1-odc. węzeł Opacz-węzeł Paszków, Etap II-odc. węzeł Janki Małe-skrzyżowanie z DW 721.
5 003 480,10 PLN
2014-07-17 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych
546 220,63 PLN
2014-07-17 Piła

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych nr 1182P w m. Rudna, nr 1164P w m. Kotuń, nr 1205P w m. Dębno, nr 1200P w m. Dźwierszno Małe, nr 1038P w m. Łobżenica (ul. Złotowska)
420 848,10 PLN
2014-07-16 Leżajsk

Gmina Miasto Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Garncarska i Plac Jaszowskiego jako połączenie drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w Leżajsku
342 970,78 PLN
2014-07-16 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołańcz-Chawłodno - etap II
276 289,29 PLN
2014-07-16 Oleszyce

Gmina Oleszyce
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło - Lipina na odcinku w km 0+000 - km 0+300; km 1+985 - km 4+254
1 195 281,93 PLN
2014-07-16 Płońsk

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów i 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie
5 259 690,89 PLN
2014-07-16 Koszalin

Powiat Koszaliński
Roboty budowlane

Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz drogi dojazdowej nr 3544Z (0394Z) Gąski - Dworek - droga nr 11.
1 703 069,81 PLN
2014-07-15 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zamówienia pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 48 w m. Klwów) do km 10+182.50 (granica pomiędzy gminami Klwów i Potworów) nr postępowania 060/14.
1 984 606,06 PLN
2014-07-15 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1816W - ul. Królewska - ul. Zwycięstwa w Gminie Nieporęt, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W (ul. Brukowa) wraz z dojazdami w Gminie Nieporęt
2 733 754,00 PLN
2014-07-10 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Roboty budowlane

Ulica Taneczna na odcinku od ulicy Magury do stacji benzynowej Shell wraz ze skrzyżowaniem
658 177,27 PLN
2014-07-10 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na działkach Nr 383; 371/1; 368/1 i 913/2 położonych w miejscowości Wola Węgierska.
116 041,30 PLN
2014-07-10 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości na trasie przebudowywanej drogi na km 1+725 do km 3+014 - ul. Armii Krajowej w Pępowie
19 500,00 PLN
2014-07-10 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie odwodnienia, przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie
4 308 409,50 PLN
2014-07-10 Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku Rozpętka, etap V
308 166,30 PLN
2014-07-10 Goleniów

Powiat Goleniowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn - Radosław o dł. 1,83 km
1 089 461,53 PLN
2014-07-09 Skarżysko-Kamienna

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej
477 352,21 PLN
2014-07-08 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Odtworzenie przepustu pod drogą w km 2+912 DN 1000 oraz wydłużenie kanalizacji sanitarnej Dn250 oraz budowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Armii Krajowej w Pępowie
115 225,00 PLN
2014-07-08 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 064/UD/2014 ,,pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet I wiosennyul. Fordońska od ul. Brzechwy do Ronda Buxakowskiego, ul. Wyszogrodzka, Plac Weyssenhoffa,,
862 688,86 PLN
2014-07-08 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Wodnej w Jarosławiu
215 384,05 PLN
2014-07-07 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki.
2 450 109,55 PLN
2014-07-07 Żerków

Gmina Żerków
Roboty budowlane

ZP.271.07.2014 Przebudowa ulicy Jabłoniowej w m. Chrzan.
521 590,70 PLN
2014-07-04 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Przebudowa Alei Jana Pawła II w Białymstoku, na odcinku od ulicy Elewatorskiej do zjazdu do MAKRO, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi1, 3 i 87/3 w obrębie nr 4 - Starosielce Płn.
570 147,88 PLN
2014-07-04 Brodnica

Nadleśnictwo Brodnica
Roboty budowlane

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 w Nadleśnictwie Brodnica od km 2+628,00 do km 3+446,00 i od km 4+518,00 do km 7+785,00, o łącznej długości 4085,00 m.
944 283,50 PLN
2014-07-03 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec na odcinku od km 22+350 do km 23+000, długość odcinka L=0,650km - nr postępowania 033/14
1 357 616,15 PLN
2014-07-03 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 178 - ul. Czarnkowska w Obornikach od km 85+189 do km 85+550
321 271,24 PLN
2014-07-03 Wielkie Oczy

Urząd Gminy Wielkie Oczy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Granica Państwa, odcinek Wielkie Oczy - Skolin w km 13 + 207 - km 15 + 598
1 292 253,28 PLN
2014-07-03 Ożarów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4110W dł. 2 740 mb w m. Radzików - Wąsy gm. Błonie i gm. Leszno. II.1.2) Rodzaj zamówieniaroboty budowlane.
1 754 989,83 PLN
2014-07-03 Rzeszów

Starosta Rzeszowski
Roboty budowlane

Scalenia gruntów wsi Harta, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj.podkarpackie w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013. Trasowanie dróg przewidzianych w ramach zagospodarowania poscaleniowego operacji pn.Scalanie gruntów wsi Harta. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczeg. uczestników scalenia, korekta przebiegu oraz poprawa parametrów techn. urządzeń melioracji wodnych -CZĘŚĆ II
3 564 447,37 PLN
2014-07-03 Rogoźnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
Roboty budowlane

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej 4700 S (ulica Akacjowa) w Bobrownikach
1 868 985,27 PLN
2014-07-03 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Nowa - ul. M.C. Skłodowskiej
3 838 969,54 PLN
2014-07-03 Jarosław

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Roboty budowlane

Budowa odcinka drogi leśnej D1 w km 0+000-1+040 w Leśnictwie Kobylnica
575 139,29 PLN
2014-07-02 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Roboty budowlane

Kompleksowa budowa ulicy Twórczej na odcinku od ulicy Juranda ze Spychowa do dz. ew. nr 43/2 z obr. 4-16-25 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
1 115 578,29 PLN
2014-07-01 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw od km 0+000 do km 2+650 - zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót branży drogowejbudowy chodnika dla pieszych po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 841 od zatoki autobusowej w km 2+292 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1801L w km 2+521,50 w m. Cyców
80 000,00 PLN
2014-07-01 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwiska skarpy na ul. 6-go Września w Starachowicach. Zamówienie dodatkowe do realizowanego zamówienia pnRozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowychi wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Miodowej, ulicy 6-go Września i ulicy Nowowiejskiej.
86 100,00 PLN
2014-07-01 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r - pakiet II letniul. Władysława IV, ul. Łochowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Glinki, ul. Brzozowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Bronikowskiego, ul. Stroma.
6 439 157,85 PLN
2014-06-30 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo - Łebunia o długości 3 km
1 980 184,79 PLN
2014-06-30 Sieniawa

Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Sobieskiego w Sieniawie.
114 457,24 PLN
2014-06-30 Zgierz

Zarząd Powiatu Zgierskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność- Rozwój
1 026 071,78 PLN
2014-06-30 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki - Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami
365 786,12 PLN
2014-06-27 Kościerzyna

Gmina Miejska Kościerzyna
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie
5 641 768,59 PLN
2014-06-27 Sztabin

Gmina Sztabin
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną Nr 102829B
4 725 876,46 PLN
2014-06-26 Tyczyn

Gmina Tyczyn
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Zagrody boczna w Tyczynie w km 0+000 - 0+223
140 114,54 PLN
2014-06-24 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DOJAZDU DO DROGI KRAJOWEJ NR 6 W CELU DALSZEGO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZEZ BUDOWĘ UL.MAJKOWSKIEGO
1 710 227,25 PLN
2014-06-23 Płużnica

Gmina Płużnica
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070133C BŁĘDOWO - WAŁDOWO SZLACHECKIE
1 475 315,57 PLN
2014-06-23 Tryńcza

Gmina Tryńcza
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowości Tryńcza nr 462, 387, 295 i remont dróg gminnych w miejscowości Ubieszyn nr 413, 399
773 839,92 PLN
2014-06-20 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - zamówienie uzupełniające
51 276,83 PLN
2014-06-18 Rzeszów

Starosta Rzeszowski
Roboty budowlane

Scalenia gruntów wsi Harta, gm.Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w ramach dział. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013. Trasowanie dróg oraz renowacja rowów przewidzianych w ramach zagosp. poscaleniowego operacji pn.Scalanie gruntów wsi Harta.Przebudowa dróg dojazd. do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczeg. uczestników scalenia, korekta przebiegu oraz poprawa parametrów techn. urz. wodnych-część I
5 695 563,36 PLN
2014-06-18 Augustów

Urząd Gminy Augustów
Roboty budowlane

Przebudowa następujących odcinków dróg gminnychGinie - Grabowo dł. 830 m, Netta Folwark - Kanał Augustowski dł. 735 m, Pruska Wielka - Mazurki dł. 1150 m Wójtowskie Włóki - Biernatki dł. 1340 m, Rzepiski - Komaszówka dł. 580 m, przez wieś Gliniski dł. 1240m.
895 751,10 PLN
2014-06-17 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA UL. BOCZNEJ HERBOWEJ W RZESZOWIE realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ul. bocznej Herbowej. Zadanie planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
663 193,92 PLN
2014-06-17 Stąporków

Gmina Stąporków
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków
1 840 693,41 PLN
2014-06-17 Baranowo

Gmina Baranowo
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 250110W Orzoł - Jastrząbka, Nr 250135W Ramiona - Żelazna, Nr 250119W Czarnotrzew - Czerwińskie Stare, Czerwińskie Stare - wieś
1 105 931,44 PLN
2014-06-17 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Dostosowanie skrzyzowania ulicBogumińska- hoża do nowej organizacji ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej
1 419 480,01 PLN
2014-06-13 Przasnysz

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo - Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej.
4 547 938,23 PLN
2014-06-13 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ul. Bukowej, odcinka ul. Chełmińskiej, budowa ronda, remont odcinka ul. Chełmińskiej oraz przełożenie płyt Yomb na ul. Kościelną w Rumi.
1 611 300,50 PLN
2014-06-12 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

przebudowa mostu przez rzekę Czarną oraz przebudowa ul. Małołęckiej i ul. Szkolnej w Gminie Nieporęt
1 956 763,90 PLN
2014-06-11 Krasnopol

Gmina Krasnopol
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni bitumicznych ciągów komunikacyjnych ulic gminnych w miejscowości Krasnopol, powiat Sejny i Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopol
475 711,39 PLN
  Strzałkowo

Wójt Gminy Strzałkowo
Roboty budowlane

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca:Część 1. w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia - Janowo Rudy),Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec),Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo),Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele) - etap I
403 431,50 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Szemborowo gmina Strzałkowo - etap I 119 863,50 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Ostrowo Kościelne gmina Strzałkowo. 69 067,48 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo gmina Strzałkowo. 214 500,52 PLN
2014-06-11 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie chodnika na odcinku od km 5+451,80 do km 5+645,00 drogi krajowej nr 65 oraz wykonanie chodnika na odcinku od km 17+376,00 do km 17+686,00 drogi krajowej nr 65
430 712,26 PLN
2014-06-11 Bobrowo

Gmina Bobrowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 080404C w miejscowości Kruszyny
794 004,20 PLN
2014-06-10 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709R ulica Kamienna w Jarosławiu
189 656,71 PLN
2014-06-10 Zambrów

Gmina Zambrów
Roboty budowlane

ZADANIE 1. Przebudowa nawierzchni dróg (asfalt) A - Chmiele Pogorzele - droga nr 41 - długość 0,265 km B - Grochy Pogorzele - droga nr 188 - długość 0,145 km C - Osowiec - droga nr 225 - długość 0,075 km D - Poryte Jabłoń - droga nr 326 - długość 0,129 km E - Wądołki Bućki - droga nr 117 - długość 0,273 km F - Zaręby Krztęki - droga nr 95, 38/2 - długość 0,211 km
841 975,62 PLN
2014-06-10 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Słonecznej w Jarosławiu
177 631,96 PLN
2014-06-09 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki - Przystronie - Lipiny - Koło - etap II
977 704,92 PLN
2014-06-06 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

wykonanie zamówienia uzupełniającego do Umowy nr 26/2013 z dnia 12.04.2013r. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721
12 885 456,05 PLN
2014-06-06 Słupca

Powiat Słupecki
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy
6 857 537,72 PLN
2014-06-06 Wyszków

Gmina Wyszków
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Zakolejowej w Wyszkowie - etap I (od ul. Pułtuskiej do ul. Leśnej)
821 559,26 PLN
2014-06-06 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do Umowy nr 26/2013 z dnia 12.04.2013r. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł Opacz - węzeł Paszków, Etap II - odc. węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721
8 733 000,00 PLN
2014-06-05 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe- do zadania pn. Budowa ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (rejon ulic Jaśminowa- Forteczna) wraz z infrastrukturą, gmina Suchy Las.
216 149,44 PLN
2014-06-04 Czersk

Gmina Czersk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku
1 801 950,00 PLN
2014-06-03 Chełmno

Gmina Chełmno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 60125C Nowe Dobra - Podwiesk od km 0+000 do km 2+118.
1 371 881,98 PLN
2014-06-03 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zawady do ul. Dolnej w Białymstoku
120 588,12 PLN
2014-06-03 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 114+199-114+940.
531 976,02 PLN
2014-05-30 Gryfino

Powiat Gryfiński
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice.
2 582 677,41 PLN
2014-05-30 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny
2 909 695,91 PLN
2014-05-30 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Roboty budowlane

Polegająca na budowie brakujących odcinków ścieżek: od ul. Kwiatowej do ul. Krętej, i od Szkół Salezjańskich do Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w ciągu w ul. Ku Słońcu
2 891 369,88 PLN
  Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Polickiego
1 532 649,86 PLN
2014-05-29   Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 3936Z ul. Piłsudskiego w miejscowości Police 944 796,54 PLN
2014-05-29   Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police, ul. Wojska Polskiego w Policach 587 853,32 PLN
2014-05-29 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi nr 1500G na odcinku od skrzyżowania z ul. Harcerską w miejscowości Białogóra do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie
1 233 453,45 PLN
2014-05-29 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Roboty budowlane

Remont dr. powiatowej nr 1816 B w obrębie m. Bagienice na odcinku w km 0+010÷1+490.
488 798,31 PLN
2014-05-28 Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Chorzenice
1 679 975,77 PLN
2014-05-28 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające-przebudowa nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej w Gdańsku
490 897,29 PLN
2014-05-28 Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250
869 375,73 PLN
2014-05-28 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków- Sienno
2 591 733,21 PLN
2014-05-27 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ulicKrzesiny - Pabianicka w Poznaniu
219 210,01 PLN
2014-05-27 Opoczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
2 579 709,36 PLN
2014-05-26 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga w km 4 + 655 - 7 + 000
3 197 119,97 PLN
2014-05-26 Szamocin

Gmina Szamocin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Szamocinie na ul. Ogrodowej,Szkolnej i Łąkowej-Atanazyn
2 272 555,95 PLN
2014-05-23 Zagórz

Gmina Zagórz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 427 w miejscowości Zagórz (obręb Wielopole) w km 0+430-1+745
227 559,04 PLN
2014-05-23 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego ul. Zwycięstwa w Koszalinie- budowa ścieżki rowerowej; inwestycja realizowana w ramach zadaniaŚcieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa
1 080 977,62 PLN
2014-05-23 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające - wykonanie robót polegających na doprowadzeniu istniejącej nawierzchni do wymaganej nośności przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych na odcinku od km 61+034 do km 70+376 na zadaniu podstawowym:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa).
1 138 211,38 PLN
2014-05-22 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 151 w m. Węgorzyno, ulica Podgórna
286 030,65 PLN
2014-05-22 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Roboty budowlane

Remont drogi ulicy Kutrzeby na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Radiowej w Warszawie
398 988,07 PLN
2014-05-22 Kłodawa

Gmina Kłodawa
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa na terenie osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni
242 482,96 PLN
2014-05-22 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina - Sadowo - Nowinka - Romanówka - Holiki - Majewo - Trzcianka - do drogi wojewódzkiej nr 671
6 561 973,69 PLN
2014-05-21 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki w zadaniu pn.Modernizacja ulicy Targowej oraz ul. Ludwika Zamenhoffa na odcinku od ul. Naruszewicza do ul. Berka Joselewicza, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Połączenie al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok.
44 749,98 PLN
2014-05-21 Oleszyce

Nadleśnictwo Oleszyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 17 w km 3+323 - 3+775
309 520,13 PLN
2014-05-21 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

ZADANIE nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i Gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)
155 720,02 PLN
2014-05-20 Chodzież

Powiat Chodzieski
Roboty budowlane

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulicRynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzyniu
1 571 602,70 PLN
2014-05-20 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Ostrołęce.
181 796,08 PLN
2014-05-19 Tomaszów Mazowiecki

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Roboty budowlane

Tomaszów MazowieckiPrzebudowa ulicPolna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II.
2 951 816,78 PLN
2014-05-19 Sławno

Gmina Sławno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsko, gmina Sławno
792 118,54 PLN
2014-05-16 Goleniów

Gmina Goleniów
Usługi

Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - zamówienie uzupełniające
6 150,00 PLN
2014-05-16 Płock

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont alei Armii Krajowej w Płocku
5 392 153,70 PLN
2014-05-16 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I w części niezbędnej do budowy drogi zabezpieczającej dojazd do działek 5931/3 oraz 5932/5 obręb 222 na terenie SSE Rzeszów - Dworzysko. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
340 040,40 PLN
2014-05-16 Buk

Miasto i Gmina Buk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szarych Szeregów w m. Buk wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej - etap III
654 549,26 PLN
2014-05-15 Płock

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Roboty budowlane

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo
1 608 000,17 PLN
2014-05-15 Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach
Roboty budowlane

Remont drogi oraz budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej ulicy Długiej we wsi Borowa gm. Koluszki w ramach inwestycji pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki.
2 968 529,39 PLN
2014-05-15 Koszalin

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Morskiej Koszalinie na odcinku od nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Krańcowej a zaprojektowanym rondem w ul. Morskiej będącym elementem budowy i przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV
373 921,62 PLN
2014-05-14 Opoczno

Gmina Opoczno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m. Opoczno
1 176 484,40 PLN
2014-05-14 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni na os.Witkowice w Kołobrzegu
111 493,94 PLN
2014-05-13 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - etap I, od km 0+000 do km 0+700
158 067,73 PLN
2014-05-12 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

zamówienie z wolnej rękiRemont ul. Jarowej, realizowany w ramach zadania remontowego pn.Remont ul. Jarowej
86 699,81 PLN
2014-05-12 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont chodnika i odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 11+811 - 12+ 021 (dł. 210 m)
179 697,15 PLN
2014-05-12 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego ul. Orląt Lwowskich - Budowa ścieżki rowerowej inwestycja realizowana w ramach zadaniaŚcieżka rowerowa wzdłuż ul. Orląt Lwowskich
358 151,89 PLN
2014-05-12 Orchowo

Gmina Orchowo
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek IIOD KM 0+000,00 do KM 0+459,00
567 290,02 PLN
2014-05-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 166+339 - 166+885 w miejscowości Manasterz
211 425,11 PLN
2014-05-12 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych
323 008,07 PLN
2014-05-12 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki - Nieradowo na odcinku od km 0+000 do km 0+850- I etap
831 889,65 PLN
2014-05-09 Dynów

Gmina Miejska Dynów
Roboty budowlane

1) Remont drogi gminnej Nr108032R w Dynowie w km 0+000 - 0+350; 2) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108032R bocznej do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie wraz z niezbędną infrastrukturą.
524 486,72 PLN
2014-05-08 Łańcut

Gmina Łańcut
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ KLUZÓWKA DZ. NR EWID. 2092, 2109 W MIEJSCOWOŚCI HANDZLÓWKA KM 0+000-0+400 GMINA ŁAŃCUT.
167 589,64 PLN
2014-05-08 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Dostawy

Sprzedaż ok. 295,5 ton mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach, do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych
79 604,75 PLN
2014-05-08 Gać

Gmina Gać
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Wolica - Ostrów Nr 1 10561 w miejscowości Wolica w km 0+000 - 0+600
88 502,73 PLN
2014-05-07 Goleniów

Powiat Goleniowski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 4101Z, 4102Z i 4112Z w miejscowości Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów
3 576 472,65 PLN
2014-05-07 Koszalin

Powiat Koszaliński
Roboty budowlane

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, III etap.
5 445 847,68 PLN
2014-05-06 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę
740 916,48 PLN
2014-05-05 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014r.- pakiet I wiosenny ul. Fordońska, ul. Toruńska, ul. Kordeckiego, al. Ossolińskich, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Rejewskiego
5 509 529,20 PLN
2014-05-05 Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie
154 848,47 PLN
2014-05-05 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu
99 314,94 PLN
2014-05-05 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Wykonanie Robót Budowlanych na zadaniu Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie nr 5 Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400
457 144,09 PLN
2014-04-30 Darłowo

Gmina Miasto Darłowo
Roboty budowlane

Budowa włączenia drogi gminnej ulicy Wiśniowej z drogą wojewódzką ul. Leśna w Darłowie
82 420,42 PLN
2014-04-30 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300
1 537 321,63 PLN
2014-04-30 Ostrów Mazowiecka

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603W Srebrna - Łętownica - Przeździecko-Grzymki o dł. 1605 mb, od km 5+772 do km 7+377
1 537 367,06 PLN
2014-04-28 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DK NR 22 W M. CZERSK OD KM 276+899,00÷277+645,60 ORAZ OD KM 278+230,20÷278+751,00
8 807 049,55 PLN
2014-04-25 Łódź

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Roboty budowlane

Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki
2 706 322,43 PLN
2014-04-25 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki w km 59+676 - 61+300
1 257 411,74 PLN
2014-04-23 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec
2 746 990,93 PLN
2014-04-22 Iłża

Gmina Iłża
Roboty budowlane

Remont ulicy Jakubowskiego w Iłży
222 398,86 PLN
  Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Realizacja zadań 1) remont drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice oraz remont drogi powiatowej Nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywcza - zadanie nr 1 2) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wiaduktu kolejowego w Hurku - zadanie nr 2
412 439,46 PLN
2014-04-22   remont drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice oraz remont drogi powiatowej Nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywcza - zadanie nr 1 270 703,41 PLN
2014-04-22   wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku wiaduktu kolejowego w Hurku - zadanie nr 2. 141 736,05 PLN
2014-04-18 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od południowej obwodnicy Gdańska do ul. Ukośnej
3 250 801,44 PLN
2014-04-16 Budry

Gmina Budry
Roboty budowlane

Remont ulicy M. Konopnickiej w Budrach
111 604,44 PLN
2014-04-15 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj
2 056 813,29 PLN
2014-04-15 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Sambora w Tczewie od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Jana z Kolna
1 533 861,00 PLN
2014-04-14 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowę ul. Piotrkowskiej na odc. od Placu Wolności do Piłsudskiego/al. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowań i dróg bocznych oraz remontem nawierzchni w podcieniach budynków- zamówienie uzupełniające
6 100 000,00 PLN
2014-04-14 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Uspokojenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Trzeciewnica od km 240+000 do km 240+900
881 267,50 PLN
2014-04-14 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie - etap I
968 864,64 PLN
2014-04-14 Smętowo Graniczne

Gmina Smętowo Graniczne
Roboty budowlane

Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym.
1 316 961,55 PLN
2014-04-14 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 6 ulicy Gdańskiej w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Oskara Langego do wysokości drogi dojazdowej do leśniczówki oraz wykonanie ścieżki rowerowej po terenach lasu komunalnego od wysokości wjazdu do lasu komunalnego (od istniejącej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej) do wysokości planowanej kładki rowerowej nad ulicą Gdańską w Koszalinie - inwestycja realizowana w ramach zadaniaBudowa ścieżek rowerowych - ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz z kładką
315 853,57 PLN
2014-04-11 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 (Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów) na odcinku od km 2+804,5 do km 3+615 w miejscowości Jasieniec - ETAP I- nr postępowania 023/14.
2 687 640,26 PLN
2014-04-10 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zadanie I Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1095B Hańcza - Bachanowo - Kruszki w km 1+956 - 2+516 (dł. odc. 560 m). Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 0+000 - 0+790 (dł. odc. 790 m). Zadanie II Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3+180 - 4+430 (dł. odc. 1,25 km).
889 251,05 PLN
2014-04-09 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remonty dróg powiatowych nr 1215C, 1216C i 1228C
812 824,89 PLN
2014-04-09 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łążek - Tleń - ETAP II
1 518 544,72 PLN
2014-04-09 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

RUDNIKI - OLSZYNKA - ORUNIA - CHEŁM - UJEŚCISKO
3 587 210,20 PLN
2014-04-09 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI GNISZEWO
1 435 744,79 PLN
2014-04-08 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej frakcji 0/12,8 mm do wbudowania na gorąco w ilości 1300 Mg
351 348,27 PLN
2014-04-07 Stary Lubotyń

Gmina Stary Lubotyń
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - etap I
160 230,54 PLN
2014-04-07 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów
988 254,20 PLN
2014-04-01 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 143+000 do km 144+860, razem długość odcinka L=1,860 km. - nr postępowania 012/14
853 583,14 PLN
2014-03-31 Dobra

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego dz. nr 117 dr. obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki
677 001,47 PLN
2014-03-28 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie o długości 1289mb realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i w Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym
2 882 391,73 PLN
2014-03-27 Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie
460 324,23 PLN
2014-03-27 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną
8 976 713,01 PLN
2014-03-27 Lublin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Wykonanie wzmocnienia posadowienia ścian oporowych w ramach zadaniaBudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 32,935 w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa, jako zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego, udzielonego na podstawie umowy nr 90/102/0019/12/Z/I z dnia 19.06.2012 r. na :Budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 32,935,
220 502,59 PLN
2014-03-27 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)
5 857 566,53 PLN
2014-03-25 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - dokończenie budowy
15 734 673,91 PLN
2014-03-25 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Strzepcz - Pobłocie w km od 15+035 do 16+560 o długości 1525 m
536 093,88 PLN
2014-03-25 Nekla

Gmina Nekla
Roboty budowlane

Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na działkach nr 157/2, nr 308 i nr 309 oraz przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi - ciągu pieszo - rowerowego na działce nr 154 - nieruchomości położonych w miejscowości Targowa Górka, gm. Nekla
276 388,87 PLN
2014-03-18 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki.
512 898,13 PLN
2014-03-18 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno - Nowy Dwór k/m Bieniowce.
3 960 377,54 PLN
2014-03-17 Lubenia

Gmina Lubenia
Roboty budowlane

Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Siedliskach
266 201,52 PLN
2014-03-17 Śliwice

Gmina Śliwice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Lińsk - Rosochatka dł. 2+408 km.
1 463 917,53 PLN
2014-03-17 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

CZĄSTKOWE REMONTY DRÓG GMINNYCH
278 285,59 PLN
2014-03-14 Żuromin

Starostwo Powiatowe Żuromin
Roboty budowlane

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo
454 094,09 PLN
2014-03-14 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont ustroju nośnego mostu w ciągu DW nr 338 w km 35+830 w m. Lubiąż - zamówienie dodatkowe nr 2
221 183,16 PLN
2014-03-12 Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce
Roboty budowlane

Utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Bobrowniki
660 309,10 PLN
2014-03-12 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudow drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie na odcinkach w km 32+390 do km 33+720 i 34+000 do km 34+235
1 092 972,31 PLN
2014-03-11 Czarna Białostocka

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
Roboty budowlane

Budowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej - etap I
847 802,35 PLN
2014-03-10 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

Budowa ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (rejon ulic Jaśminowa- Forteczna) wraz z infrastrukturą, gmina Suchy Las
1 496 864,51 PLN
2014-03-10 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odcinek Gorzyń - Głażewo od km 100+950 do km 105+100,00
1 897 133,41 PLN
2014-03-07 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Jarowej realizowane w ramach zadania remontowego pn.Remont ul. Jarowej.
175 016,68 PLN
  Raszyn

Gmina Raszyn
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania.
2 146 746,21 PLN
2014-03-07   Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej we wsi Janki i Sękocin Stary. 1 607 949,51 PLN
2014-03-07   Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej we wsi Janki (strona wschodnia). 86 461,70 PLN
2014-03-07   Zadanie nr 4 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej we wsi Janki (strona zachodnia). 452 335,00 PLN
2014-03-04 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2014 r.
219 555,00 PLN
2014-02-28 Stargard Szczeciński

Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Roboty budowlane

budowa nowego odcinka ulicy Metalowej w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim
3 834 889,56 PLN
2014-02-25 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

BUDOWA DROGI ZACHODNIEJ OPALENICY OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2709P LWÓWEK - OPALENICA DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 307 BUKOWIEC - OPALENICA - POZNAŃ - ETAP I
5 202 148,30 PLN
2014-02-25 Zaniemyśl

Gmina Zaniemyśl
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdnym i ul. Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu
874 290,52 PLN
2014-02-24 Krzykosy

Gmina Krzykosy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku Etap I.
245 366,44 PLN
2014-02-18 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską
3 422 105,20 PLN
2014-02-05 Świętochłowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup mas asfaltobetonowych
930 187,50 PLN
2014-02-04 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe polegające na karczowaniu karp po wycince drzew wraz z ich wywozem i utylizacją na zadaniu podstawowymRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa) - zamówienie uzupełniające.
1 127 169,54 PLN
2014-02-04 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

UTWORZENIE ALTERNATYWNEGO POŁĄCZENIA DW214 Z DK6, CENTRUM MIASTA ORAZ TERENAMI INWESTYCYJNYMI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM UL. MIESZKA I I DW214 (zwane dalejPRZEBUDOWA ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU)
7 757 809,32 PLN
2014-01-31 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Rudackiej w Toruniu
7 221 320,89 PLN
2014-01-13 Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie
1 888 720,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STRABAG SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 527 772 422,96 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-31 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ulica Grodziszczańska w Jarosławiu
124 288,54 PLN
2013-12-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Zawiszy, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Zawiszy
2 645 256,39 PLN
2013-12-20 Darłowo

Gmina Darłowo
Roboty budowlane

Budowa przejścia na plażę w miejscowości Wicie wraz z drogą dojazdową
1 664 267,86 PLN
2013-12-17 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont ustroju nośnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 w km 35+830 w m. Lubiąż - zamówienie dodatkowe. CPV 45200000-9
154 000,07 PLN
2013-12-16 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Targowej oraz ul. Ludwika Zamenhoffa na odcinku od ul. Naruszewicza do ul. Berka Joselewicza realizowane w ramach zadani inwestycyjnego pn.Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
493 402,63 PLN
2013-12-12 Tczew

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
Roboty budowlane

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską
2 462 943,82 PLN
2013-12-02 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński ul. Broniewskiego - zamówienie uzupełniające do postępowania ZZDW.6/391/65/8-3/7/2013 zakończonego umową Nr 223/8-3/7/2013 z dnia 08.05.2013 r
356 051,25 PLN
2013-11-29 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowegoBudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni, ul. Koronowska m. Maksymilianowo, gm. Osielsko
10 209,25 PLN
2013-11-29 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty dodatkowych do zamówienia podstawowegoBudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni, ul. Koronowska w m. Maksymilianowo, gm. Osielsko
53 901,31 PLN
2013-11-28 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3920Z DOŁUJE - PRZECŁAW II ETAP. WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ
339 450,47 PLN
2013-11-28 Sławno

Gmina Sławno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem - etap I - zamówienie uzupełniające
16 768,29 PLN
2013-11-25 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w roku 2013
479 975,68 PLN
2013-11-20 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ul. Kazimierskiej oraz kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Chełmińskiej, Bukowej i Kazimierskiej do wylotu nr W 4 w Rumi
3 909 268,08 PLN
2013-11-19 Maków Mazowiecki

Miasto Maków Mazowiecki
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej
124 650,03 PLN
2013-11-19 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych:1)przebudowie odcinka przyłącza kanalizacj deszczowej o średnicy 300 mm,zlokalizowanego pod projektowaną jezdnią w km 1+890.,2)przebudowie odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w projektowanych chodnikach i ścieżkach rowerowych, na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Malmeda,3)przebudowie kanalizacji teletechnicznej, na odcinku od ul Częstochowskiej w rejon budynku położonego przy Al. J. Piłsudskiego 11/1,4) budowie linii kablowej YKXS 7x2,5 o dł. 190 m. do zasilania sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe.
472 548,51 PLN
2013-11-18 Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Laskownica Wielka
266 081,40 PLN
2013-11-14 Pruszków

Powiat Pruszkowski
Roboty budowlane

Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie - droga nr 3142W - wymiana murowanego kanału deszczowego
21 628,48 PLN
2013-11-13 Kolbudy

Gmina Kolbudy
Roboty budowlane

WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH PRZY REALIZACJI umowy nr 309/13 z dnia 22 maja 2013r. dotyczącej BUDOWY DROGI GMINNEJ OTOMIN - KOWALE ETAP I, PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 221 Z ULICAMI SZLACHECKĄ i ORDYNACKĄ W KOWALACH oraz PRZEBUDOWĄ ODCINKA WODOCIĄGU BĄKOWO-KOWALE
755 000,00 PLN
2013-11-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Roboty związane z zabezpieczeniem przed erozją przeciwskarp drogi S7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn i pobocza drogi DGS, wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi dojazdowej nr 10
277 077,18 PLN
2013-11-13 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NADOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
499 900,73 PLN
2013-11-12 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich i ul. Wieniawskiego w Krośnie
218 813,43 PLN
2013-11-12 Białogard

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - oświetlenie i kanał technologiczny
60 099,20 PLN
2013-11-12 Choszczno

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2202Z Choszczno - Oraczewice PZD.ST.271.7.2013
198 859,19 PLN
2013-11-08 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Generała Maczka przystanek Sochaczewska w kierunku ul. Słowiańskiej.
111 515,33 PLN
2013-11-04 Gołdap

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Kruklanki - Sołdany (dr kraj. nr 63) na odcinku od km 10+649 do km 10+869
160 354,35 PLN
2013-10-31 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające związane z realizacją zadania Przebudowa dr woj. 546 w m. Bierzgłowo na odc. od km 9+824 do km 10+864 wraz z budową kanalizacji deszczowej na odc. 0,460 km - II etap
184 309,07 PLN
2013-10-29 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Zwiększenie średnicy kolektora deszczowego na odcinku D15-D5 , wykonanie dodatkowego odcinka kolektora deszczowego Dn 400 L= 26,90mb-etap I przebudowy ul. Śmiechowskiej oraz zwiększenie średnicy kolektora deszczowego na odcinku D5-D1- etap III przebudowy ul.Śmiechowskiej w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania -Przebudowa ul. Śmiechowskiej w Wejherowie z jezdnią, chodnikami, zjazdami na teren posesji oraz z miejscami postojowymi wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul.12 Marca do ul. Śmiechowskiej (etapy I i III)
97 416,00 PLN
2013-10-25 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dla zadania pn. Budowa ronda ul. Wrocławska, rozbudowa ulic Wrocławskiej i Jagodowej wraz z istniejącą infrastrukturą, łączących osiedle Jędrzychów z ul. Wrocławską - etap I
162 024,57 PLN
2013-10-24 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Dworcowej w Toruniu wraz z przebudową węzła drogowego Kościuszki - Dworcowa
5 324 514,25 PLN
2013-10-23 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2013 r.
31 365,00 PLN
2013-10-22 Szubin

Nadleśnictwo Szubin
Roboty budowlane

Remont drogi pożarowej nr 75, 76 w Leśnictwie Grzeczna Panna
835 041,16 PLN
2013-10-21 Suwałki

Wigierski Park Narodowy
Roboty budowlane

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej 1153B Okuniowiec - Wiatrołuża na odcinku 4+700 do 4+950.
140 701,42 PLN
2013-10-21 Ciechanów

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg utwardzonych oraz remonty nawierzchni chodników-zadanie uzupełniające
82 669,91 PLN
2013-10-21 Stary Sącz

Gmina Stary Sącz
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 294271K Moszczenica Niżna-Lipie na odcinku w km 0+294,32 - 0+624,19 oraz odcinka drogi nr 294272K Moszczenica Niżna-Do Przedszkola w km 0+000 - 0+900
113 123,10 PLN
2013-10-18 Kościerzyna

Gmina Miejska Kościerzyna
Roboty budowlane

Budowa skrzyżowań projektowanej drogi wokół pomnika J. Wybickiego z drogą krajową w Kościerzynie.
287 453,84 PLN
2013-10-18 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Budy w Łodzi wraz z budową kanału deszczowego na odc. od wlotu do rzeki Łódki do ul. Zjazdowej - zamówienie uzupełniające
98 400,00 PLN
2013-10-17 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1522G Sobieńczyce - Karlikowo od km 0+058 do km 1+433 dł. 1,375 km.
465 363,70 PLN
2013-10-17 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Tuwima na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego - zamówienie uzupełniające
23 542,18 PLN
2013-10-17 Przywidz

Gmina Przywidz
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolnego - droga gminna nr 169005 G.
354 428,53 PLN
2013-10-16 Puławy

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola - Celejów na odcinku od km 0+013,63 do km 0+766,00 w miejscowości Końskowola.
827 444,09 PLN
2013-10-15 Nisko

Powiat Niżański
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik - Kończyce o długości 1200 mb.
338 224,01 PLN
2013-10-15 Leżajsk

Gmina Leżajsk
Roboty budowlane

Modernizacja dróg w Biedaczowie, Gwizdowie - przebudowa drogi nr 769
211 475,87 PLN
2013-10-15 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.Remont drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek
113 484,38 PLN
2013-10-14 Kutno

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych
69 097,10 PLN
2013-10-10 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe polegające na przebudowie nieczynnego odcinka kolektora deszczowego oraz remontu przepustu w ulicy Łąkowej
98 719,35 PLN
2013-10-09 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA.
84 870,00 PLN
2013-10-09 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek
475 757,48 PLN
2013-10-08 Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w miejscowości Tarnowo Podgórne Etap II (odcinek od ul. 23 Października do ul. Sportowej)
750 300,00 PLN
2013-10-08 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Miękisz-Duńkowice w km 8+145 do 8+531
549 233,47 PLN
2013-10-08 Pułtusk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821 W od drogi nr 622 Zalesie Borowe - Powielin - Błędostowo - Winnica - Gąsiorowo na odcinku Gąsiorowo - Gnaty Wieśniany
614 790,31 PLN
2013-10-07 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa elementów drogi powiatowej nr 2400P w m. Rokietnica
281 183,98 PLN
2013-10-07 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Sokoły na odc. Korycin-Knyszyn w km 29+377 do 30+732.
1 689 520,39 PLN
2013-10-04 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 5+976 do km 6+221 w miejscowości Jakubowice Konińskie, gmina Niemce - zamówienia uzupełniające
22 243,33 PLN
2013-10-04 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej w Al. Rydza-Śmigłego oraz przejazdów rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające
2 164 881,49 PLN
2013-10-02 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty związane z budową obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej Nr 74 Janów Lubelski - granica państwa od km 0+000 (istn. km 223+954 początek) do km 4+376,39 (istn. km 228+190 koniec)
537 440,16 PLN
2013-09-30 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Roboty budowlane

Likwidacja usterek w ramach gwarancji -Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk-Zarzecze-Siennów o długości 16,924 km
212 899,85 PLN
2013-09-27 Osielsko

Urząd Gminy Osielsko
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie
1 358 608,23 PLN
2013-09-26 Gniezno

Gmina Miasto Gniezno
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn.Budowa ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Głębokiej
14 501,80 PLN
2013-09-26 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. Budowa drogi łączącej Węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15
189 860,83 PLN
2013-09-26 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowę ul. Piotrkowskiej na odc. od Placu Wolności do Piłsudskiego/al. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowań i dróg bocznych oraz remontem nawierzchni w podcieniach budynków- zamówienie uzupełniające
3 570 000,00 PLN
2013-09-26 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1401N w miejscowości Skolity
80 958,76 PLN
2013-09-26 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1370N Sząbruk-Tomaszkowo
157 552,24 PLN
2013-09-26 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny
152 519,39 PLN
2013-09-25 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów w km od 7+977 do 15+252 wraz z budową chodnika - polegające na budowie chodników o łącznej długości 745 mb
224 178,52 PLN
2013-09-24 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Gołańcz - Chawłodno - etap I - roboty uzupełniające
94 320,45 PLN
2013-09-24 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ul. Mała Góra odcinek od ul. Bieżanowskiej do ul. Wielickiej w Krakowie, km 0+010-0+597 oraz 0+737-1+565 - prace uzupełniające ( do umowy nr 633/ZIKiT/2012 z dnia 16.11.2012 roku)
254 253,70 PLN
2013-09-23 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont cząstkowy ( masą na gorąco z WMB) na: drodze wojewódzkiej nr 650 Węgorzewo - Banie Mazurskie - Gołdap w km 31+021 ÷ 80+557; drodze wojewódzkiej nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - gr. woj. w km 0+000 ÷ 39+358; drodze wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie - gr. woj. w km 0+000 ÷ 7+205
915 636,60 PLN
2013-09-23 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-WBN-87/2013 z dnia 17.04.2013 r. naRozbudowę ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 od km 76+440 do km 76+891
99 919,78 PLN
2013-09-19 Brzeźnio

Gmina Brzeźnio
Roboty budowlane

Wykonanie wymiany gruntu oraz remont niedrożnego przepustu pod drogą w ramach realizacji zadania pn.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUSTELNIK - KOLONIA BRZEŹNIO
86 276,32 PLN
2013-09-19 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

ZADANIE II - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok -Supraśl-Krynki od km 41+893 -42+750 wraz z remontem zatoki autobusowej w m. Poczopek str P.
546 012,67 PLN
2013-09-17 Szczerców

Gmina Szczerców
Roboty budowlane

Rozbudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.Stanisławów Pierwszy - Puszcza wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy)
748 443,73 PLN
2013-09-17 Szczerców

Gmina Szczerców
Roboty budowlane

Rozbudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.Stanisławów Drugi - Tatar wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy)
658 932,21 PLN
2013-09-17 Jarocin

Gmina Jarocin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Radlinie
198 760,82 PLN
2013-09-16 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ulica Kossaka w m. Lębork
741 149,05 PLN
2013-09-13 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 88+750 ÷ 89+930.
967 951,03 PLN
2013-09-13 Manowo

Nadleśnictwo Manowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi lesnej asfaltowej nr ewid.16 i nr inwentarzowy 220/00250, przebiegającej przez leśnictwa Manowo i Niedalino
2 490 425,15 PLN
2013-09-12 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego naPrzebudowę i budowę drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo
684 998,42 PLN
2013-09-11 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2013 r.
54 575,10 PLN
  Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu.
5 370 313,13 PLN
2013-09-11   Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 1 - Przebudowa ul. Radomskiej i Hutniczej (dokończenie III etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice- Lubienia) wraz z odcinkiem ul. Radomskiej od ul. Widok do ul. Krzosa.. 1 190 161,27 PLN
2013-09-11   Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Miodowej, ulicy 6-go Września i ulicy Nowowiejskiej. 4 180 151,86 PLN
2013-09-10 Czerwonak

Gmina Czerwonak
Roboty budowlane

Remont ul. Nowej w Czerwonaku o długości 396,50 m
653 515,84 PLN
2013-09-10 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wielkopolskim na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym - roboty uzupełniające
21 817,44 PLN
2013-09-05 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu drogi krajowej nr 48 na odcinkach: granica województwa łódzkiego - Ossa - km 34+049 - 35+400, Ossa-Kolona Ossa - km 35+600 - 37+000, Kolona Ossa - Kamienna Wola - km 37+747 - 38+400, Borowa Wola - km 45+200 - 45+800, Klwów - Łojków - km 48+200 - 52+740, łącznie: 8,544 km administrowanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Grójcu
4 195 199,55 PLN
2013-09-05 Gorzów Wielkopolski

Powiat Gorzowski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice
1 886 179,49 PLN
2013-09-05 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Tuwima na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego - zamówienie uzupełniające
80 726,22 PLN
2013-09-04 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Łążek - Tleń Etap I - roboty uzupełniające
86 944,59 PLN
2013-09-02 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000 - 0+900 (odc. I )
1 023 749,23 PLN
2013-08-30 Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujścia
Roboty budowlane

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych - ul. Mostowa w Świnoujściu
447 849,13 PLN
2013-08-30 Stargard Szczeciński

Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Roboty budowlane

przebudowa ulicy Św. Jana Chrzciciela oraz fragmentu ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim
1 515 171,01 PLN
2013-08-29 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Zadanie 1 - odcinek Szczerców - Kluki od km 287+200 do km 294+300
9 195 540,65 PLN
2013-08-29 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Śmiechowskiej w Wejherowie - etap II
373 642,97 PLN
2013-08-29 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w km 6+700 - 7+485 wraz z przebudową przepustu w km 6+791
1 141 793,03 PLN
2013-08-29 Kutno

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych
1 179 625,12 PLN
2013-08-28 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej - Opieszyn - Kościuszki do ulicy Chopina
5 662,74 PLN
2013-08-28 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr GDDKiA-O/BY-R-2-284-26-2012/R-1/2811/13/2012 z dnia 05.11.2012 r. na Projekt i budowę przejścia dla zwierząt - obiekt nr 1, obiekt inżynierski PZ-153 A w km 156+480,00 polegające na wydłużeniu drogowych barier ochronnych zgodnie z Klauzulą NR 141a/2013 rozpatrzenia projektu organizacji ruchu z dnia 02.07.2013 r.
12 792,00 PLN
2013-08-27 Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Rościęcinie
1 508 456,31 PLN
2013-08-26 Połczyn-Zdrój

Gmina Połczyn-Zdrój
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej gruntowej śródpolnej, dz. 140,151, 152 obręb Ogartowo, gmina Połczyn-Zdrój
137 028,41 PLN
2013-08-26 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Konotop - Lubogoszcz - etap II od km 57+036 do km 58+000 oraz od km 59+700 do km 61+645
2 176 453,23 PLN
2013-08-26 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Budowa ulicy Elektrownianej w Jarosławiu
101 287,25 PLN
2013-08-26 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z użyciem piły i remontera
727 767,90 PLN
2013-08-26 Sanok

Powiat Sanocki
Roboty budowlane

Przebudowa dróg publicznych - powiatowych ulica Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej z przyłączami w ramach zadania Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki oraz nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku na działkach nr292/2, 1011 w Sanoku - Śródmieściu
4 024 867,70 PLN
2013-08-23 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - roboty dodatkowe
808 804,32 PLN
2013-08-22 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Rozbudowa ul. Staszica w Poznaniu, udzielonego umową z dnia 30 listopada 2012 r. nr DZ/IB/3413/202/12
159 797,20 PLN
2013-08-20 Godzianów

Urząd Gminy w Godzianowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 115105E o długości 949,00 m
621 367,50 PLN
2013-08-20 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do skrzyżowania z ul. Waniliową wraz z budową pętli autobusowej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
2 287 249,42 PLN
2013-08-20 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont ustroju nośnego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 w km 35+830 w m. Lubiąż. CPV 45.20.00.00-9
1 670 665,90 PLN
2013-08-19 Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za m Karżcino (Gmina Słupsk)
139 611,63 PLN
2013-08-14 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Usunięcie awarii polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przepustu drogowego wraz z umocnieniem skarpy w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 211
1 432 357,00 PLN
2013-08-14 Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Roboty budowlane

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu - Zdroju - odcinek F-J. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
8 609 067,35 PLN
2013-08-13 Grudziądz

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zadanie nr1 - przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno-Szembruk na odcinku o długości 880 m
518 891,96 PLN
2013-08-08 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie z podziałem na 6 zadań: Zadanie nr 5. Wykonanie remontu drogi krajowej nr 79 na odc. Pilawa - Baniocha - Góra Kalwaria (odcinkowo) od km 13+200 do km 14+900, od km 15+200 do km 15+900, od km 21+000 do km 22+600 i od km 24+445 do km 25+027 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
2 638 416,35 PLN
2013-08-08 Radom

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów-Tomaszów (I Etap)
554 779,68 PLN
2013-08-08 Złocieniec

Gmina Złocieniec
Roboty budowlane

Remont ulicy Aleja Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych w miejscowości Złocieniec, dz. Nr 50/5. Obręb 12
646 133,49 PLN
2013-08-08 Kielce

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Roboty budowlane

Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0301T w m. Samsonów Piechotne.
1 304 678,30 PLN
2013-08-08 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Bulwar Filadelfijski w Toruniu na odcinku od ul. Wola Zamkowa do ul. Warszawskiej
514 623,85 PLN
2013-08-08 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 5 w m. Gniezno jezdnia prawa od km 129+980 do km 132+360 jezdnia lewa od km 129+980 do km 1322+040 o łącznej długości 4,440 km
2 290 629,53 PLN
2013-08-08 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - Odnowa nawierzchni DW 783 na odcinku Klonów - Racławice. Umowa nr 118/2013/ZDW
2 455 926,13 PLN
2013-08-07 Błonie

Gmina Błonie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kamosińskiego i ulicy Staszica w miejscowości Błonie - ETAP II
2 013 327,87 PLN
2013-08-07 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacja od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) -stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym - Etap III
5 948 040,65 PLN
2013-08-06 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Zabezpieczenie terenu powstałej awarii w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie
153 750,00 PLN
2013-08-06 Skierniewice

Powiat Skierniewicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Gzów - Janisławice
547 951,75 PLN
2013-08-05 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DK 75, odc. Niepołomice - Szarów, od km 4 + 263,00 do km 12 +525,00
7 666 746,46 PLN
2013-08-01 Rozprza

Gmina Rozprza
Roboty budowlane

Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych - część wschodnia
1 565 619,87 PLN
2013-08-01 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓTBADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH.
500 922,27 PLN
2013-07-31 Brzeźnio

Gmina Brzeźnio
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUSTELNIK - KOLONIA BRZEŹNIO
836 291,35 PLN
2013-07-31 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Tuwima na odc.od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego - zamówienie uzupełniające
178 613,84 PLN
2013-07-30 Wasilków

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni ulicy H. Sienkiewicza i remont nawierzchni ulicy Kupieckiej w Wasilkowie
332 042,78 PLN
2013-07-30 Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie
1 589 092,15 PLN
2013-07-30 Koszalin

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos - I etap - odcinek od początku opracowania do zjazdu w km 0+644,33 ( wraz ze zjazdem).
372 989,81 PLN
2013-07-29 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicBiałobrzeska i Hutnicza w Krośnie
271 440,37 PLN
2013-07-29 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dr.pow. nr 1312R Zawadka Brzostecka-Przeczyca-Jodłowa w km 0+000 - 1+329
598 517,52 PLN
2013-07-29 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa korpusu drogowego w ciągu dk nr 28 Zator-Jasło-Medyka w m. Rozpucie w km 300+550 do km 300+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska
1 410 857,45 PLN
2013-07-29 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2013 r.
59 593,50 PLN
2013-07-26 Postomino

Gmina Postomino
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Łąkowej oraz budowa ulicy Letniskowej w miejscowości Jarosławiec
2 270 108,16 PLN
2013-07-25 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wielkopolskim na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym - roboty uzupełniające
82 294,87 PLN
2013-07-24 Błonie

Gmina Błonie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 410101W w miejscowości Cholewy - Gmina Błonie
696 741,09 PLN
2013-07-24 Gorzów Wielkopolski

Powiat Gorzowski
Roboty budowlane

Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim - remont dróg powiatowychnr 1394F w m. Chwałowice - Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin - Gmina Deszczno oraz nr 1402F w m. Płomykowo - Gmina Santok
1 287 510,74 PLN
2013-07-23 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej od strony południowej Hali Sportowej wraz z włączeniem do ul. Podkarpackiej łącznie z urządzeniami budowlanymi
420 354,57 PLN
2013-07-23 Warka

Gmina Warka
Roboty budowlane

Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce - etap I
1 241 364,14 PLN
2013-07-22 Rokietnica

Gmina Rokietnica
Roboty budowlane

Wymiana słabonośnych gruntów organicznych w ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach inwestycji pn. Przebudowa ul. Poznańskiej w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica.
132 887,23 PLN
2013-07-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Część 2 - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 531 w m. Łęguty
67 821,61 PLN
2013-07-22 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty polegające na realizacji zaleceń audytu BRD nr LU S19 19 2012 dla zadania Budowa drogi ekspresowej nr S19, od-cinek Międzyrzec Podlaski - Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km, od km 257+500 do km 266+215
182 997,27 PLN
2013-07-22 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 160 odcinek Głażewo - Łowyń od km 105+500,00 do km 108+500,00
1 278 196,44 PLN
2013-07-18 Kościerzyna

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej SZENAJDA - STAWISKA w Leśnictwie Debrzyno wykorzystywanej jako dojazd pożarowy
168 104,19 PLN
2013-07-18 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku Gr. Państwa - obwodnica Gołdapi od km 0+383 do km 2+255.
2 699 242,59 PLN
2013-07-17 Zambrów

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
Roboty budowlane

Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w lokalizacji od 0+190 km do 0+820 km
1 598 611,89 PLN
2013-07-16 Połczyn-Zdrój

Gmina Połczyn-Zdrój
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej gruntowej śródpolnej w m.Ogartowo
1 110 762,50 PLN
2013-07-16 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin - Prostki poprzez wykonanie nakładki bitumicznej
130 772,37 PLN
2013-07-16 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanieprzebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie, budowy ciągu pieszego od ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie do bramy cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
4 753 767,28 PLN
2013-07-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont dróg krajowych Nr 53, 58 i 59 z podziałem na 3 części - Część nr 2 Remont drogi krajowej nr 58 Zielonka - Stare Kiejkuty od 62+846 do km 63+596 dług. 750 m
586 707,23 PLN
2013-07-15 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Gorbatowa w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz przebudową sieci wodociągowej
2 619 128,53 PLN
2013-07-12 Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina w Koninie
480 256,08 PLN
2013-07-12 Cieszyn

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na zadaniaZad. 1:Remont drogi pow. 2601 S Górki-Nałęże (ul. Szpotawicka w Górkach Wielkich) na odc.ok. 0,6km Zad. 2:Remont drogi pow.2633 S Strumień- Landek-Jasienica (ul.Bielska w Chybiu) na odc.ok. 0,57km Zad. 3:Remont drogi pow.2619 S Cieszyn-Gumna-Dębowiec-Ochaby-Kiczyce (ul. Ochabska w Kiczycach) na odc.ok. 0,9km Zad.4:Remont drogi pow.2633 S Strumień-Landek-Jasienica (ul. Bielska w Zabłociu) na odc.ok. 0,2km Zad.5:Remont drogi pow.2624 S gr. Państwa-Kaczyce-Pogwizdów- Cieszyn (ul. Sobieskiego) na odc.ok. 0,7 km.Nr sprawy 7/2013
1 782 089,74 PLN
2013-07-11 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 15 i 16 z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 4- Remont drogi krajowej nr 16 od km 92+550 do km 93+650 na odcinku Wirwajdy -Tyrowo
854 982,63 PLN
2013-07-11 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580P na odcinku Damasławek - Dąbrowa - etap II
92 154,85 PLN
2013-07-11 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Remont drogi Nr 1557P na odcinku Oleszno - Gołańcz
119 408,25 PLN
2013-07-10 Gniezno

Gmina Miasto Gniezno
Roboty budowlane

Wymiana gruntu w trakcie realizacji zadania pn.Budowa ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie, na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Kraszewskiego
19 960,32 PLN
2013-07-09 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. BIERZGŁOWO na odcinku od km 9+824,37 do km 10+864,37 długości 1,040 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 0,460 km - etap II kanalizacji
1 844 115,65 PLN
2013-07-09 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Roboty budowlane

Budowa obiektu mostowego na potoku Sielski wraz z korektą trasy dojazdów od km 8+454 do km 9+865 w ciągu drogi powiatowej nr K1636 Krościenko - Szczawnica.
2 838 245,17 PLN
2013-07-08 Pruszków

Powiat Pruszkowski
Roboty budowlane

Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie - droga nr 3142W
4 892 016,15 PLN
2013-07-05 Buk

Miasto i Gmina Buk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dobieżyńskiej w Buku - etap II (odcinek od ulicy Sokoła do ulicy Szkolnej)
979 458,34 PLN
2013-07-05 Buk

Miasto i Gmina Buk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dobieżyńskiej w Buku - etap II (odcinek od ulicy Sokoła do ulicy Szkolnej)
979 458,34 PLN
2013-07-04 Żarki

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S ul. Św. Wawrzyńca w m. Cynków odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3212 S do końca miejscowości
550 087,59 PLN
2013-07-03 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Warzymicach
2 126 337,52 PLN
2013-07-03 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki w km 58+530 - 59+690.
1 064 931,75 PLN
2013-07-02 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity- Marzewo- Sambród- Małdyty- droga Nr 7
4 577 772,17 PLN
2013-06-28 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej 125 odc. Klępicz - Moryń zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZDW.6/391/82/8-3/2/2013 zakończonego umową 218/8-3/2/2013 z dnia 06.05.2013 r.
212 633,04 PLN
2013-06-28 Białystok

Miasto Białystok
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu odbudowy nawierzchni asfaltowej ulicy I Armii Wojska Polskiego na odcinku od ul. Gen. Wł. Andersa do ul. Kombatantów w ramach realizacji budowy - Rozbudowa ul. Gen. Andersa w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Wasilkowską.
219 070,07 PLN
2013-06-25 Kościerzyna

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej WAŁACHY w Leśnictwie Wdzydze wykorzystywanej jako dojazd pożarowy
244 652,40 PLN
2013-06-24 Szamocin

Gmina Szamocin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Szamocin ul. Tartaczna-Szamoty
1 543 098,28 PLN
2013-06-24 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno-Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+450
444 532,15 PLN
2013-06-24 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 5620S - ul. Niedobczyckiej w Jejkowicach.
190 999,62 PLN
2013-06-21 Wągrowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Gołańcz - Chawłodno - etap I
199 232,46 PLN
2013-06-21 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna na odcinku od km 4+460,69 do km 4+951,63
1 127 530,66 PLN
2013-06-20 Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Bohaterów getta w m. Kozienice wraz z infrastrukturą - roboty uzupełniające
34 440,00 PLN
2013-06-19 Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Roboty budowlane