eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Busko-Zdrój

Gmina Busko-Zdrój - przetargiGmina Busko-Zdrój - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-21
2023-10-10
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój w 4 obiektach tj. w miejscowościach: Baranów, Bilczów, Bronina i Kołaczkowicach"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Busko-Zdrój
Gmina Busko-Zdrój - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-12
2023-09-27
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu gm. Busko-Zdrój w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-08-30
2023-09-07
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap III" (Część I i III)
2023-08-29
2023-09-13
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153T oraz ul. Łagiewnickiej nr 314154T w Busku - Zdroju" realizowany w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
2023-08-24
2023-09-08
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój -budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu gm. Busko-Zdrój w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-08-16
2023-09-04
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Adaptacja budynku komunalnego, znajdującego się na dz. nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach"
2023-08-10
2023-08-25
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju
2023-08-02
2023-08-10
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap III"
2023-07-11
2023-07-26
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa dachu na sali gimnastycznej i przyległych do niej pomieszczeń przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach"
2023-07-07
2023-07-24
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap II"
2023-07-06
2023-07-21
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój"
2023-06-06
2023-06-21
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I"
2023-05-25
2023-06-02
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap II"
2023-05-24
2023-06-12
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Adaptacja części pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku komunalnym przy ul. Różanej 2 w Busku- Zdroju w celu rozbudowy istniejącego Publicznego Żłobka "MALUCHOLANDIA"
2023-05-18
2023-05-26
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap I"
2023-05-08
2023-05-24
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach"
2023-04-12
2023-04-27
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój"
2023-04-05
2023-04-21
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój"
2023-04-04
2023-04-19
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Rozbudowa ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju" w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
2023-04-04
2023-04-20
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i rozbudowa ulicy Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
2023-03-27
2023-04-12
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej, Waryńskiego, 1 - go Maja, Armii Krajowej oraz Bohaterów Westerplatte w Busku - Zdroju"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Busko-Zdrój
Gmina Busko-Zdrój - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-29
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap III" (Część I i III)
2023-09-28
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju
2023-09-12
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój -budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu gm. Busko-Zdrój w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-09-04
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa dachu na sali gimnastycznej i przyległych do niej pomieszczeń przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach"
2023-09-01
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap III"
2023-08-17
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój"
2023-08-17
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap II"
2023-07-24
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I"
2023-07-17
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap II"
2023-07-17
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój Adaptacja części pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku komunalnym przy ul. Różanej 2 w Busku- Zdroju w celu rozbudowy istniejącego Publicznego Żłobka "MALUCHOLANDIA"
2023-07-14
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup wyposażenia do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju - etap I"
2023-07-14
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach"
2023-06-23
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa drogi gminnej al. Mickiewicza dz. nr ewid. 355 obr. 6 oraz dz. nr ewid. 213 obręb 10, w m. Busko-Zdrój polegająca na przebudowie linii kablowej oświetlenia ulicznego - ETAP II"
2023-06-09
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój"
2023-06-01
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Przebudowa i rozbudowa ulicy Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
2023-06-01
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Rozbudowa ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju" w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
2023-05-16
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju"
2023-05-12
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój"
2023-05-12
brak danych
Busko-Zdrój Roboty budowlane Gmina Busko-Zdrój "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej, Waryńskiego, 1 - go Maja, Armii Krajowej oraz Bohaterów Westerplatte w Busku - Zdroju"
2023-05-10
brak danych
Busko-Zdrój Dostawy Gmina Busko-Zdrój "Zakup klastra serwerów wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Busko-Zdrój
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.