eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski - przetargiGmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-27
2023-12-05
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych
2023-11-23
2023-12-04
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Przygotowanie, zdiagnozowanie, zarządzanie, utrzymanie w latach 2024-2027 infrastruktury kolejowej, która stanowi linię kolejową nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie od km 0,285 do km 5,116 (...)
2023-11-21
2023-12-06
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów "Orlik" w Koszalinie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-09
2023-11-24
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie
2023-11-08
2023-11-24
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5521Z - Aleja Monte Cassino w Koszalinie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. M. Kopernika
2023-10-31
2023-11-08
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 4 zadania: 1. Dostawa komputerów i monitorów, 2. Dostawa deduplikatora, 3. Dostawa plotera, 4. Dostawa czterech komputerów i dwóch monitorów (...)
2023-10-20
2023-10-30
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń zastępczych 200 szt. drzew (...)
2023-10-18
2023-10-30
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych
2023-10-18
2023-10-26
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dla potrzeb realizacji projektu pn. "Czas na KWALIFIKACJE" współfinansowanego ze środków (...)
2023-09-27
2023-10-09
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z terenu Miasta Koszalina
2023-09-21
2023-10-06
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)
2023-09-19
2023-09-27
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa urządzeń sieciowych
2023-08-30
2023-09-08
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie w ramach realizacji projektów "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" oraz "Czas na KWALIFIKACJE" (...)
2023-08-11
2023-08-21
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie
2023-08-01
2023-08-18
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie
2023-06-29
2023-07-07
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa serwera do klastra HA Eduportal
2023-06-28
2023-07-14
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie oględzin i sporządzenie opinii z zakresu prawa budowlanego dotyczących 267 obiektów budowlanych/urządzeń stacji transformatorowych położonych na terenie miasta Koszalina (...)
2023-06-14
2023-06-22
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania: Juniper, BackBox
2023-04-13
2023-04-21
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Koszalinie
2023-03-17
2023-04-04
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)
2023-03-15
2023-03-27
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego
2023-03-10
2023-03-28
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie modernizacji nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Wodnej Doliny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakochaj się w Wodnej Dolinie - na nowo! (KBO)
2023-02-28
2023-03-08
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Realizacja szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu "Czas na KWALIFIKACJE" (...)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-10
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z terenu Miasta Koszalina
2023-10-25
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa urządzeń sieciowych
2023-10-23
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie w ramach realizacji projektów "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" oraz "Czas na KWALIFIKACJE" (...)
2023-10-09
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)
2023-09-28
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie w ramach realizacji projektów "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" oraz "Czas na KWALIFIKACJE" (...)
2023-09-21
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie oględzin i sporządzenie opinii z zakresu prawa budowlanego dotyczących 267 obiektów budowlanych/urządzeń stacji transformatorowych położonych na terenie miasta Koszalina (...)
2023-09-15
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie
2023-09-05
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie
2023-08-16
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa serwera do klastra HA Eduportal
2023-07-17
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania: Juniper, BackBox
2023-07-03
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Zorganizowanie zajęć na pływalni krytej dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia oraz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Koszalina w ramach alternatywnych form wykorzystania czasu wolnego
2023-06-20
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Modernizacja eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie systemu Comarch ERGO
2023-05-31
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego
2023-05-23
brak danych
Koszalin Dostawy Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Koszalinie
2023-05-19
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)
2023-05-11
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Realizacja szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu "Czas na KWALIFIKACJE" (...)
2023-05-11
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Wykonanie modernizacji nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Wodnej Doliny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakochaj się w Wodnej Dolinie - na nowo! (KBO)
2023-04-26
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Realizacja kursu kwalifikacji wstępnej i kursów prawa jazdy kat. B, C, C+E łączony dla uczniów koszalińskich szkół zawodowych w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" (...)
2023-04-26
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Konserwacja i nadzór oprogramowania autorskiego do elektronicznego zarządzania oświatą
2023-04-21
brak danych
Koszalin Usługi Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski Realizacja kursu kwalifikacji wstępnej i kursu prawa jazdy kat. C i C+E łączony dla uczniów Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w ram. projektu "Moją perspektywą - KWALIKACJE(...)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.