eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA SUWAŁKI

GMINA SUWAŁKI - przetargiGMINA SUWAŁKI - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-13
2021-10-27
Suwałki Usługi GMINA SUWAŁKI Obsługa bankowa budżetu Gminy Suwałki i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy
2021-10-13
2021-10-27
Suwałki Usługi GMINA SUWAŁKI Obsługa bankowa budżetu Gminy Suwałki i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy
2021-10-07
2021-10-28
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie
2021-10-04
2021-10-21
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA SUWAŁKI
GMINA SUWAŁKI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-23
2021-10-08
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark - Korkliny
2021-08-31
2021-09-16
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe, gm. Suwałki
2021-07-07
2021-07-22
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
2021-07-06
2021-07-21
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda, gm. Suwałki
2021-06-14
2021-07-01
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
2021-06-08
2021-06-18
Suwałki Dostawy GMINA SUWAŁKI Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"- część 1 - meble i pozostałe wyposażenie
2021-05-17
2021-05-28
Suwałki Dostawy GMINA SUWAŁKI Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"
2021-05-17
2021-05-28
Suwałki Dostawy GMINA SUWAŁKI Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"
2021-04-09
2021-04-19
Suwałki Usługi GMINA SUWAŁKI "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki"
2020-12-30
2021-01-12
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 7 inwestycji drogowych
2020-12-29
2021-01-11
Suwałki Dostawy Gmina Suwałki Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2021-2023 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Suwałki i jej jednostek organizacyjnych
2020-12-28
2021-01-08
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2021 roku
2020-12-08
2020-12-16
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odśnieżanie dróg gminnych w latach 2020-2021 - Zadanie 2, Zadanie 4 i Zadanie 8
2020-12-07
2020-12-16
Suwałki Dostawy Gmina Suwałki Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie - Zadanie Nr 2- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora.
2020-11-30
2020-12-08
Suwałki Usługi Gmina Suwałki \"Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2020-2021\"
2020-11-24
2020-12-02
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku
2020-10-26
2020-11-10
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród - Wasilczyki, gmina Suwałki
2020-10-02
2020-10-19
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki
2020-09-29
2020-10-14
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury turystycznej szklaku rowerowego "Wokół Wigier" im. Antoniego Patli" - Część 2 - Budowa pomostu
2020-09-10
2020-09-25
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA SUWAŁKI
GMINA SUWAŁKI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-05
brak danych
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe, gm. Suwałki
2021-10-05
brak danych
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe, gm. Suwałki
2021-08-23
brak danych
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda, gm. Suwałki
2021-08-23
brak danych
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
2021-07-09
brak danych
Suwałki Roboty budowlane GMINA SUWAŁKI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
2021-07-08
brak danych
Suwałki Dostawy GMINA SUWAŁKI Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"- część 1 - meble i pozostałe wyposażenie
2021-06-28
brak danych
Suwałki Dostawy GMINA SUWAŁKI Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie"
2021-05-07
brak danych
Suwałki Usługi GMINA SUWAŁKI "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki"
2021-03-08
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 7 inwestycji drogowych
2021-03-08
brak danych
Suwałki Dostawy Gmina Suwałki Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2021-2023 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Suwałki i jej jednostek organizacyjnych
2021-02-16
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2021 roku
2021-01-25
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odśnieżanie dróg gminnych w latach 2020-2021 - Zadanie 2, Zadanie 4 i Zadanie 8
2021-01-11
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2020-2021
2021-01-07
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku
2020-12-10
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród- Wasilczyki, gmina Suwałki
2020-12-02
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki
2020-11-25
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn."Modernizacja infrastruktury turystycznej szklaku rowerowego "Wokół Wigier" im. Antoniego Patli" - Część 2 - Budowa pomostu
2020-11-18
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie.
2020-09-22
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Suwałki
2020-08-12
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA SUWAŁKI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.