eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-08
2021-04-16
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Kompleksowa organizacja imprezy pn. ,,Białołęcki Bieg Mam - 2021" w formule biegu wirtualnego
2021-04-07
2021-04-16
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Św. usł. ochr. osób i mienia, obsł. monit. (w tym wymiany zużytych części monit. na nowe dost. przez Zam.) oraz usł. zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dziel. Biał.m.st. Warszawy.
2021-03-30
2021-04-12
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-03-30
2021-04-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Modlińskiej 197"."
2021-03-05
2021-03-17
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ,,Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka"
2021-03-05
2021-03-17
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka"
2020-12-30
2021-01-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 przy ul. Marywilskiej 65 w Warszawie.
2020-12-30
2021-01-28
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa i montaż dygestoria/szafy na odczynniki przeznaczone do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-30
2021-01-22
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa teleskopów i mikroskopów do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-30
2021-01-21
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-29
2021-01-15
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa pomocy do programowania przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-18
2020-12-30
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2020-12-15
2021-01-07
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa przyrządów do doświadczeń do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części: Część 1 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112", Część 2 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. "Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231", Część 3 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. "Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314", Część 4 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342", Część 5 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344", Część 6 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pt. "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" Część 7 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366", Część 8 - dostawa przyrządów do doświadczeń dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368", realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
2020-12-04
2020-12-17
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-04
2020-12-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zaprojektowanie i budowa obiektu - Tężnia solankowa - reaktywacja
2020-11-20
2020-11-30
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2020-11-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie
2020-11-06
2020-11-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.
2020-11-04
2020-11-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie"
2020-10-27
2020-11-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Prace remontowe części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Milenijnej 2a w Warszawie
2020-10-22
2020-11-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Ratusza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197
2020-10-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Część III - Huśtawki w Parku Henrykowskim, zadanie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego, na działce nr ew. 2 obręb 4-04-05 przy ul. Dziatwy w Warszawie.
2020-10-13
2020-10-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-03-29
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa pomocy do programowania przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2021-03-24
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa i montaż dygestoria/szafy na odczynniki przeznaczone do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na następujące części: Część 1 - dostawa dygestoria/szafy na odczynniki dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112", Część 2 - dostawa i montaż Szafy (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344", realizowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
2021-03-22
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
2021-03-22
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa przyrządów do doświadczeń do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części, realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
2021-03-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka "Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 przy ul. Marywilskiej 65 w Warszawie.
2021-03-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dziel. Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zam. poleg. na powt. podobnych usług
2021-02-22
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek.
2021-02-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2021- 2022.
2021-02-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w roku 2021
2021-02-11
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa i montaż dygestoria/szafy na odczynniki przeznaczone do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części.
2021-02-05
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia w zakresie sprzętu porządkowego, RTV, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie w ramach inwestycji pn. "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie"
2021-02-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2021-01-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ZAMÓWIENIE NA USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.
2021-01-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.
2021-01-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Ratusza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197.
2021-01-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Prace remontowe części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Milenijnej 2a w Warszawie
2021-01-15
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2021-01-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów - - zamówienie powtórzeniowe: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów
2021-01-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ZAMÓWIENIE NA ROBOTY PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie, nr sprawy: UD-II-WZP-271.37.2020MKA/PN-b, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, udzielonego w dniu 24-08-2020 r. na podstawie umowy nr BIA-IR-B/I/2/1/1/I/2/1/3/16/2020.
2021-01-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - zamówienie podobne.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.