eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Łomianki

Gmina Łomianki - przetargiGmina Łomianki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-02-07
2023-02-15
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Druk miesięcznika Biuletyn Informacyjny "Miasto i Gmina Łomianki".
2023-02-01
2023-02-16
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 - etap II w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej" - zad. 2018/15.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Łomianki
Gmina Łomianki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-07
2022-12-15
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Świadczenie usług pocztowych oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach, w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2022-11-24
2022-12-02
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: "Budowa SP w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.
2022-11-24
2022-12-02
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku SP w Dziekanowie Leśnym w ramach zad.2021/39.
2022-11-21
2022-11-29
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej
2022-11-18
2022-11-28
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposaż. budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zad."Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej" zad.2019/06.
2022-11-18
2022-12-05
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - zad. 2021/03
2022-11-17
2022-12-02
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych" - zad. 2015/28.
2022-09-23
2022-10-10
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych" - zad. 2015/28.
2022-09-08
2022-09-16
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023.
2022-08-19
2022-08-29
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie umeblowania pomieszczeń w ramach zadania "Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.
2022-08-19
2022-08-30
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA - zad. 2021/38.
2022-08-19
2022-09-05
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - 2021/03.
2022-07-25
2022-08-09
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - 2021/03.
2022-07-20
2022-08-04
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki "Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie".
2022-07-19
2022-08-03
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zad. 2019/41".
2022-07-15
2022-07-26
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki".
2022-07-14
2022-07-29
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Paderewskiego" - zad. 2020/08.
2022-06-24
2022-07-11
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zad. 2019/41".
2022-06-23
2022-07-07
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.
2022-06-06
2022-06-21
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Łomianki
Gmina Łomianki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-01-16
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposaż. budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zad."Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej" zad.2019/06.
2023-01-13
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku SP w Dziekanowie Leśnym w ramach zad.2021/39.
2023-01-10
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - zad. 2021/03
2023-01-10
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Świadczenie usług pocztowych oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach, w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2023-01-04
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej
2023-01-02
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych" - zad. 2015/28.
2022-12-02
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: "Budowa SP w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.
2022-11-03
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych" - zad. 2015/28.
2022-10-11
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie umeblowania pomieszczeń w ramach zadania "Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.
2022-10-10
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023.
2022-09-23
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - 2021/03.
2022-09-22
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zad. 2019/41".
2022-09-21
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Paderewskiego" - zad. 2020/08.
2022-09-05
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - 2021/03.
2022-08-30
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki".
2022-08-30
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki "Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie".
2022-08-30
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA - zad. 2021/38.
2022-08-16
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Realizacja błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - 2021/03.
2022-08-02
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023.
2022-07-26
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Łomianki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.