eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Łomianki

Gmina Łomianki - przetargiGmina Łomianki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-05-09
2024-05-20
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Pancerz - "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz"
2024-05-09
2024-05-17
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Oprac. kompleks. dok. projekt.-kosztorys. w celu rozbudowy ul. Wąskiej na odc. długości ok. 450 mb od ul. Długiej do ul. Dolnej w ramach zad. inwest. nr 2024/08 pn.: "Przebudowa ul. Wąskiej"
2024-05-08
2024-05-16
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ul. Willowej, ul. Jesionowej, ul. Koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/07.
2024-04-30
2024-05-09
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Opracowanie kompleks. dokum. projekt. - kosztorysowej w celu rozbudowy ul.Poniatowskiego na odc. długości ok. 300 mb od ul. Przyłuskiego do ul. Kościuszki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/21.
2024-04-23
2024-05-08
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
2024-04-15
2024-04-30
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 2022/12 pn.: Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik".
2024-04-04
2024-04-22
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Dokończenie zagospodarowania pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 - etap II w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej" - zad. 2018/15.
2024-03-11
2024-03-26
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa ul. Waligóry w ramach zadania inwestycyjnego nr 2022/04, odcinek ok. 300 m od opaski ul. Kolejowej
2024-03-08
2024-03-18
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki".
2024-03-08
2024-03-18
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki
2024-03-07
2024-03-25
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
2024-03-04
2024-03-12
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łomianki w 2024 r." Cz. I - V
2024-03-01
2024-03-18
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bołtucia do wylotu do jeziora Pawłowskiego w Łomiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: "Przebudowa ul. Bołtucia"
2024-02-28
2024-03-15
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Wykonanie remontu ulicy Łąkowej w Łomiankach na odcinku od ulicy Brukowej do ogrodów działkowych o długości o. 400 mb.
2024-02-28
2024-03-12
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie dok. proj. kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zad. inwest. nr 2023/19"Opracowanie proj. budowy remizy OSP Dziekanów na dz. 197/44"
2024-02-27
2024-03-08
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Opracowanie dokument. projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podst. w Sadowej, gmina Łomianki i dostosowania do potrzeb opieki żłobkowej 2019/02 pn.: "Budowa żłobka miejskiego"
2024-02-21
2024-03-07
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa pętli autob. w Dziek. Leśnym zad."Przebudowa drogi na odcinku od.ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziek. Leśnym wraz z bud.pętli autobusowej i wymianą oświetlenia" 2019/05
2024-02-20
2024-03-06
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont ul. Przy Jeziorze.
2024-02-16
2024-02-26
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie dokum. projektowo kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposaż. zad.2023/19 "Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44"
2023-12-13
2024-01-03
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - zad. 2015/20.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Łomianki
Gmina Łomianki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-05-20
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 2022/12 pn.: Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik".
2024-05-20
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
2024-05-07
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa ul. Waligóry w ramach zadania inwestycyjnego nr 2022/04, odcinek ok. 300 m od opaski ul. Kolejowej
2024-04-19
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
2024-04-19
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki".
2024-04-18
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bołtucia do wylotu do jeziora Pawłowskiego w Łomiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: "Przebudowa ul. Bołtucia"
2024-04-16
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie dok. proj. kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zad. inwest. nr 2023/19"Opracowanie proj. budowy remizy OSP Dziekanów na dz. 197/44"
2024-04-10
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa pętli autob. w Dziek. Leśnym zad."Przebudowa drogi na odcinku od.ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziek. Leśnym wraz z bud.pętli autobusowej i wymianą oświetlenia" 2019/05
2024-04-10
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Opracowanie dokument. projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podst. w Sadowej, gmina Łomianki i dostosowania do potrzeb opieki żłobkowej 2019/02 pn.: "Budowa żłobka miejskiego"
2024-04-10
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Wykonanie remontu ulicy Łąkowej w Łomiankach na odcinku od ulicy Brukowej do ogrodów działkowych o długości o. 400 mb.
2024-04-10
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki "Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łomianki w 2024 r." Cz. I - V
2024-04-03
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Remont ul. Przy Jeziorze.
2024-03-21
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki
2024-02-26
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie dokum. projektowo kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposaż. zad.2023/19 "Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44"
2024-01-30
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - zad. 2015/20.
2024-01-16
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Przebudowa pętli autob. w Dziekanowie Leśnym w ramach zad. Przebudowa drogi na odc. od ul. Konopnickiej do przedszk. samorząd. w Dziek. Leśnym wraz z bud. pętli autobusowej i wymianą oświetlenia"
2023-12-29
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w 2024 r.
2023-12-22
brak danych
Łomianki Usługi Gmina Łomianki Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem realizowane w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/19
2023-12-07
brak danych
Łomianki Dostawy Gmina Łomianki Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania "Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.
2023-12-04
brak danych
Łomianki Roboty budowlane Gmina Łomianki Montaż urządzeń oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/10 pn. "Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Łomianki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.