eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg - przetargiPowiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-07
2020-08-25
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS - etap II"
2020-07-31
2020-08-17
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS".
2020-07-27
2020-08-12
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3231W Bogate - Gostkowo"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-23
2020-02-07
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - ETAP III"
2019-12-04
2019-12-19
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej"
2019-11-15
2019-11-25
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Usługi odśnieżania dróg powiatowych
2019-09-23
2019-10-08
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Wykonanie nawierzchni bitumicznej umocnionego pobocza w km 6+622,14 do km 7+430,14 o długości 808 m w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27
2019-09-12
2019-09-27
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej
2019-08-09
2019-08-27
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Przebudowa drogi powiatowej DP 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy w km 2+040 do km 3+030"
2019-06-18
2019-07-03
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27
2019-05-15
2019-05-24
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg garażujących w Jednorożcu"
2019-03-18
2019-03-26
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Zakup paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg"
2019-01-03
2019-01-11
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Zapewnienie materiałów do zwalczania śliskości drogowej na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego
2018-11-05
2018-11-20
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Przebudowa drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140, stanowiącej dojazd do mostu na kanale Omulew - Płodownica"
2018-10-12
2018-10-22
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Dzierżawa bocznicy kolejowej
2018-08-27
2018-09-12
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. Zaręby w na odcinku od km 10+150 do km 11+140, stanowiącej dojazd do mostu na kanale Omulew - Płodownica
2018-08-04
2018-08-23
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - ETAP III"
2018-07-24
2018-08-08
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa mostu na kanale Omulew - Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. - Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140
2018-07-04
2018-07-19
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Ścinka poboczy przy drogach powiatowych na terenie powiatu przasnyskiego
2018-06-25
2018-07-11
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Remont dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie"
2018-06-22
2018-07-09
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa mostu na kanale Omulew - Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. - Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140
2018-05-29
2018-06-14
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Dyfuzja procesów ozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III"
2018-05-25
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Odnowa nawierzchni dróg powiatowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-01
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - ETAP III"
2020-01-28
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej
2020-01-08
brak danych
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Usługi odśnieżania dróg powiatowych
2019-12-11
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej
2019-11-06
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Wykonanie nawierzchni bitumicznej umocnionego pobocza w km 6+622,14 do km 7+430,14 o długości 808 m w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27
2019-08-22
brak danych
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg garażujących w Jednorożcu"
2019-08-21
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27"
2019-06-27
brak danych
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Zakup paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg"
2019-04-09
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Przebudowa drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140, stanowiącej dojazd do mostu na kanale Omulew - Płodownica"
2019-02-22
brak danych
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Zapewnienie materiałów do zwalczania śliskości drogowej na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego"
2018-12-18
brak danych
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Dzierżawa bocznicy kolejowej
2018-11-16
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - ETAP III"
2018-09-14
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa mostu na kanale Omulew - Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) - gr. woj. - Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140
2018-09-05
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Ścinka poboczy przy drogach powiatowych na terenie powiatu przasnyskiego
2018-07-02
brak danych
Przasnysz Dostawy Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Dostawa emulsji szybkorozpadowej do bieżących remontów dróg powiatowych
2018-06-22
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo w km 1+708 - 3+720, w km 4+710 - 11+440 oraz w 11+560 - 15+722
2018-06-20
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 3210W Krukowo - Ostrówek w km od 0+000 do km 0+840 wraz ze skrzyżowaniem z DP 3209W Krukowo - Brodowe Łąki na odcinku o długości 65,00 mb
2018-03-26
brak danych
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji realizowanych przez Powiat Przasnyski w latach 2018-2020
2018-01-15
brak danych
Przasnysz Usługi Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Usługi odśnieżania dróg powiatowych
2017-12-11
brak danych
Przasnysz Roboty budowlane Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg Odnowa nawierzchni dróg powiatowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.