eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świecie

Gmina Świecie - przetargiGmina Świecie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-11
2023-05-29
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Rozbudowa dróg powiatowych nr 1250C, 1252C i 1258C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Ernestowo-Czaple-Wiąg o długości około 3,8 km

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świecie
Gmina Świecie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-04-27
2023-05-16
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie "Budowa placu zabaw w Sulnówku - II postępowanie"
2023-04-27
2023-05-17
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie "Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR".
2023-04-06
2023-04-24
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa mini boiska w Sartowicach
2023-04-04
2023-04-20
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Świeciu
2023-03-30
2023-04-11
Świecie Dostawy Gmina Świecie Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
2023-03-14
2023-05-25
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV.
2023-01-05
2023-01-26
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II
2022-12-29
2023-01-10
Świecie Dostawy Gmina Świecie Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie
2022-12-07
2022-12-15
Świecie Dostawy Gmina Świecie Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych
2022-11-23
2022-12-01
Świecie Usługi Gmina Świecie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świeciu
2022-11-22
2022-12-07
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie - II postępowanie
2022-09-16
2022-10-03
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Bratkowej w Sulnowie
2022-09-16
2022-10-03
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
2022-09-15
2022-09-23
Świecie Usługi Gmina Świecie Zorganizowanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu
2022-08-23
2022-09-07
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Zieleń na Świecie - Zagospodarowanie skarpy wzdłuż ul. Hallera z uwzględnieniem nasadzeń roślin przy ul. Laskowickiej w Świeciu
2022-08-09
2022-08-25
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa garażu dla OSP Przechowo"- III postępowanie
2022-07-12
2022-07-27
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa drogi gminnej w Morsku
2022-07-12
2022-07-29
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa drogi gminnej - ulicy Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
2022-07-08
2022-07-26
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły
2022-07-08
2022-07-26
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową w Sulnowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świecie
Gmina Świecie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-31
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II
2023-03-27
brak danych
Świecie Dostawy Gmina Świecie Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie
2023-01-30
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie - II postępowanie
2023-01-30
brak danych
Świecie Usługi Gmina Świecie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świeciu
2023-01-27
brak danych
Świecie Usługi Gmina Świecie Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Świecie, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
2023-01-20
brak danych
Świecie Usługi Gmina Świecie Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych siecią ogólnospławną do Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
2023-01-18
brak danych
Świecie Usługi Gmina Świecie Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2022-12-30
brak danych
Świecie Dostawy Gmina Świecie Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych
2022-12-27
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa garażu dla OSP Przechowo
2022-12-09
brak danych
Świecie Usługi Gmina Świecie Zorganizowanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu
2022-11-28
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
2022-11-22
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Bratkowej w Sulnowie
2022-10-27
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Zieleń na Świecie - Zagospodarowanie skarpy wzdłuż ul. Hallera z uwzględnieniem nasadzeń roślin przy ul. Laskowickiej w Świeciu
2022-10-07
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły
2022-10-05
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa
2022-10-05
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa drogi gminnej - ulicy Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
2022-09-22
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa drogi gminnej w Morsku
2022-09-12
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową w Sulnowie
2022-09-12
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa garażu dla OSP Przechowo"- III postępowanie
2022-09-07
brak danych
Świecie Roboty budowlane Gmina Świecie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie - II postępowanie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świecie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.