eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MIASTO SULEJÓWEK

MIASTO SULEJÓWEK - przetargiMIASTO SULEJÓWEK - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
2022-07-08
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Dokończenie prac związanych z realizacja zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego ..." w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi ..."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MIASTO SULEJÓWEK
MIASTO SULEJÓWEK - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-25
2022-06-10
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni" w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi na ternie Miasta Sulejówek".
2022-05-13
2022-06-03
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. 3 Maja wraz z obszarem skrzyżowania z ul. 3 Maja"
2022-04-29
2022-05-19
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Rozbudowa ulicy Legionów w Sulejówku.
2022-04-14
2022-05-06
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa toalety wraz z niezbędną instalacją, miniaturami oraz elementami małej architektury" w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-04-13
2022-05-20
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Bezpieczeństwo sanitarne Miasta Sulejówek - rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków"
2022-03-18
2022-04-06
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni" w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi na ternie Miasta Sulejówek".
2022-03-10
2022-03-25
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Zadanie nr 1 pn.: "Budowa placu wodnego ..." i Zadanie nr 2 pn.: "Budowa toalety ..."w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-03-08
2022-04-01
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Bezpieczeństwo sanitarne Miasta Sulejówek - rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków"
2022-03-01
2022-03-18
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Rozbudowa ulicy Legionów w Sulejówku
2022-02-17
2022-03-07
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Utrzymanie bieżące dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Sulejówek"
2022-02-11
2022-02-23
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Bieżące utrzymanie Parku Glinianki wraz z konserwacją elementów infrastruktury"
2022-02-11
2022-03-04
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Budowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. 3 Maja wraz z obszarem skrzyżowania z ul. 3 Maja
2022-01-31
2022-02-18
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa placu wodnego z elementami małej architektury " w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2021-12-23
2022-01-21
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego w Sulejówku wraz z odtworzeniem nawierzchni
2021-12-22
2022-01-14
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa kolektora ścieków surowych D0,60m doprowadzającego ścieki z terenu Sulejówka do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej wraz z przebudową infrastruktury"
2021-11-29
2021-12-17
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa tężni" w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2021-11-26
2021-12-10
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa parkingu "Parkuj i Jedź"
2021-11-16
2021-11-26
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz odbiór korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miasta Sulejówek"
2021-11-02
2021-11-10
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK Dowóz uczniów do szkół (zadania 1-3)
2021-10-19
2021-11-05
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Krzywej i ul. Kasztanowej" w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MIASTO SULEJÓWEK
MIASTO SULEJÓWEK - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-14
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni" w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi na ternie Miasta Sulejówek".
2022-06-09
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. 3 Maja wraz z obszarem skrzyżowania z ul. 3 Maja"
2022-05-17
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa toalety wraz z niezbędną instalacją, miniaturami oraz elementami małej architektury" w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-05-05
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Utrzymanie bieżące dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Sulejówek"
2022-04-22
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni" w ramach projektu pn.: "System gospodarowania wodami opadowymi na ternie Miasta Sulejówek".
2022-04-14
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Bieżące utrzymanie Parku Glinianki wraz z konserwacją elementów infrastruktury"
2022-04-11
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Zadanie nr 1 pn.: "Budowa placu wodnego ..." i Zadanie nr 2 pn.: "Budowa toalety ..."w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-04-08
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Bezpieczeństwo sanitarne Miasta Sulejówek - rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków"
2022-04-01
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Rozbudowa ulicy Legionów w Sulejówku
2022-03-25
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Oczyszczanie mechaniczne, zamiatanie i zmywanie ulic na terenie Miasta Sulejówek polegające na oczyszczaniu całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami ...- zamówienie uzupełniające".
2022-03-09
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Budowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. 3 Maja wraz z obszarem skrzyżowania z ul. 3 Maja
2022-03-08
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parku miejskiego na terenie Miasta Sulejówek" - zamówienie uzupełniające".
2022-02-28
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa kolektora ścieków surowych D0,60m doprowadzającego ścieki z terenu Sulejówka do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej wraz z przebudową infrastruktury"
2022-02-21
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa placu wodnego z elementami małej architektury " w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-02-17
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego w Sulejówku wraz z odtworzeniem nawierzchni
2022-02-01
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK "Budowa tężni" w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III"
2022-01-13
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa parkingu "Parkuj i Jedź"
2021-12-31
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK "Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz odbiór korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miasta Sulejówek"
2021-12-29
brak danych
Sulejówek Usługi MIASTO SULEJÓWEK Dowóz uczniów do szkół (zadania 1-3)
2021-12-27
brak danych
Sulejówek Roboty budowlane MIASTO SULEJÓWEK Budowa parkingu "Parkuj i Jedź"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MIASTO SULEJÓWEK
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.