eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-23
2020-11-03
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA - Oddział w Kielcach z podziałem na 7 części
2020-10-23
2020-11-02
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 - 2021, w podziale na trzy części
2020-10-23
2020-11-10
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8
2020-10-23
2020-11-10
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Skulsk
2020-10-22
brak danych
Rzeszów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych 2020 w tymRemont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie
2020-10-22
2020-11-03
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z podległymi jednostkami
2020-10-22
2020-11-06
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Częściowy remont budynku magazynowo - warsztatowego na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej
2020-10-22
2020-11-02
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dostawa komputerów, monitorów i laptopów z podziałem na 2 części
2020-10-22
2020-11-06
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo - Słone"
2020-10-22
2020-11-06
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 15 Czarne Piątkowo- Miłosław
2020-10-22
2020-11-06
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wymiana barier ochronnych sprężystych na DK92 na odc. Swarzędz - Iwno - Starczanowo
2020-10-21
2020-10-30
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: "Rozbudowa drogi polegająca na budowie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 74 w m. Maziarka (Annopol)"
2020-10-20
2020-10-28
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie monitoringu przejść dla zwierząt w latach 2021 - 2024 wraz z opracowaniem wyników
2020-10-20
2020-10-28
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi utrzymania estetyki pasów drogowych dróg krajowych na terenie Oddziału w Białymstoku w podziale na 2 części: Część I. Rejon w Białymstoku Część II. Rejon w Bielsku Podlaskim
2020-10-16
2020-11-03
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 dla zadania: Zadanie 6 - Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
2020-10-16
2020-11-02
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Uszczelnienie wygrodzenia siatką ogrodzeniową węzłów drogowych drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 312+700 do km 336+659) z podziałem na osiem odcinków o łącznej długości 2,0 km
2020-10-15
2020-10-27
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania:
2020-10-15
2020-10-30
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w miejscowości Kotowskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2020-10-13
2020-10-29
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Wesołówka
2020-10-12
2020-11-03
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Zastępcze zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku" z podziałem na 2 części zamówienia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-15
2020-10-26
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Uruchomienie oraz kompleksowa obsługa w latach 2021 2022 stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu
2020-10-15
2020-10-23
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Bielsk Podlaski
2020-10-12
2020-10-20
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11
2020-10-08
2020-10-23
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania (powtórzenie)
2020-10-07
2020-10-15
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 - 2021, w podziale na dwie części
2020-10-07
2020-10-15
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych typu PICK-UP 4x4 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe Oddział w Białymstoku
2020-10-06
2020-10-14
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla budynku Wydziału technologii i Jakości Budowy Dróg, archiwum i obwodu drogowego przy ul. Żerkowickiej 1c w Opolu w okresie 24 miesięcy.
2020-10-06
2020-10-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejon Leszno
2020-10-06
2020-10-21
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wymiana i ustawienie barier ochronnych i innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - 5 zadań
2020-10-05
2020-10-20
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK19 w miejscowości Łosice
2020-10-05
2020-10-14
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa i instalacja drogowej stacji meteorologicznej wraz z systemem wizyjnym w ciągu obwodnicy Bolkowa
2020-10-02
2020-10-12
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla OSW "Drogowiec" w Pokrzywnej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
2020-10-01
2020-10-19
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania
2020-09-30
2020-10-15
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 63 w m. Łuków na istniejących przejściach dla pieszych: zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w km 301+091 oraz znaku aktywnego D-6 z podświetleniem i pulsatorem na wysięgniku nad przejściem dla pieszych z zasilaniem solarno-hybrydowym oraz z doświetleniem SSOD w km 300+956 oraz w km 301+166."
2020-09-30
2020-10-15
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon w Nysie w latach 2020-2024
2020-09-29
2020-10-14
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Skulsk
2020-09-29
2020-10-14
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa zjazdów do działek numer 1390/5 i 1391/5 z ulicy Kolejowej w miejscowości Szydłowiec w ramach budowy drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica woj. mazowieckiego
2020-09-28
2020-10-08
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
2020-09-28
2020-10-13
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Projekt i budowa urządzeń odprowadzających wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km: 48+580 dk 9 w m. Lubienia, gmina Brody, powiat starachowicki
2020-09-25
2020-10-12
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg krajowych w podziale na 2 zadaniaZADANIE NR 1"Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)", ZADANIE NR 2 "Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kierunek Lubikowo) i z drogą wojewódzką nr 192 (kierunek Goraj)"
2020-10-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rozbudowa drogi polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 74 w m. Maziarka (Annopol)
2020-10-21
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie"
2020-10-20
brak danych
Zielona Góra Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Dostawa zabudowy cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem systemu badawczego TWO - wykonanie kompletnego fabrycznie nowego pojazdu zgodnie z otrzymanymi wymaganiami na podwoziu dostarczonym przez zamawiającego-1 szt.
2020-10-20
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie (II postępowanie)
2020-10-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Szczecin
2020-10-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej nr 64 Piątnica - DW 668 od km 0+350 do km 1+011 o łącznej długości 0,661 km
2020-10-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów
2020-10-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Regulacja stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez GDDKiA Zielona Góra
2020-10-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550
2020-10-16
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zaprojektowania i budowy sygnalizacji świetlnych.
2020-10-15
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Rozbudowa mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Jaraczewo"
2020-10-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowego podziemnego zbiornika wodnego oraz sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tego zbiornika na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków przy autostradzie A2".
2020-10-14
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawę systemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 na odc. Ia w km 516+482,66 do km 529+470,00 oraz odc. Ib od km 529+470,00 do km 545+582,04 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2020-10-14
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rozbudowy drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500
2020-10-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. "Wymiana dylatacji cztero-modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-19 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia -jezdnia w kierunku Warszawy, przyczółek od strony Warszawy"
2020-10-12
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr A4, 8, 5, 35, 35a, 39 na terenie Rejonu Wrocław z podziałem na zadaniaZadanie 4 - Prace utrzymaniowe
2020-10-12
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia, przygotowanie wniosków do organu o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz wykonanie szacunków brakarskich drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie
2020-10-12
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach "Wykonanie wzmocnienia zakotwienia słupów linii elektroenergetycznej 220kV relacji Kielce-Radkowice dla stanowisk nr 49, 50A, 50B, 51 w ramach zadania:" Budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów" na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia /OPZ/"
2020-10-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni autostrady A4 w km 139+125 - 139+700 str. P

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.