eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE - przetargiGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-03
2023-10-18
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w podziale na 3 części.
2023-10-02
2023-10-18
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 45 i 45b na terenie administrowanym przez Rejon w Opolu Oddziału w Opolu GDDKiA w okresie od podpisania umowy do 30.06.2024 r.
2023-09-29
2023-10-18
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE - 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: DK 31 SŁUBICE CZĘŚĆ 2: DK 31 SŁUBICE CZĘŚĆ 3: DK 29 SŁUBICE CZĘŚĆ 4: DK 29 KROSNO ODRZ.
2023-09-29
2023-10-09
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw, przeglądów, wymiany opon, myjni, badań technicznych pojazdów służbowych oraz sprzętu GDDKiA Rejon w Kaliszu.
2023-09-28
2023-10-16
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie
2023-09-27
2023-10-12
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Remont pomieszczeń biurowych (parteru, III, IV, VII p.) wraz z korytarzem III i VII piętra w siedzibie Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Mogilskiej 25"
2023-09-27
2023-10-06
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowanie dok. proj. - stadium PB/PW dla zadania: Budowa chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej z zatokami autobusowymi w ciągu DK42 na odcinku Nowy Kazanów - Końskie
2023-09-27
2023-10-06
Szczecin Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Szczecinie
2023-09-26
2023-10-12
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa BRD na skrzyżowaniu DK72 w m. Żdżary oraz remont DK72 w podziale na 2 części zamówienia
2023-09-26
2023-10-04
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na II części
2023-09-26
2023-10-12
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 22 - ul. Sienkiewcza w m. Dobiegniew
2023-09-25
2023-10-05
Warszawa Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspr. S17 Warszawa - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Garwolina
2023-09-25
2023-10-05
Katowice Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb GDDKiA Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału
2023-09-22
2023-10-04
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA PODLEGŁYCH JEDNOSTEK GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 5 części zamówienia
2023-09-22
2023-10-17
Katowice Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 78 w m. Szczekociny
2023-09-21
2023-10-12
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na dwa zadania
2023-09-21
2023-10-03
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DK47 w miejscowości Szaflary wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2023-09-19
2023-10-04
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego pn.: ,,Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Piorunów".
2023-09-19
2023-10-09
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 4 zadania
2023-09-19
2023-10-11
Katowice Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-21
2023-09-29
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Świadczenie usługi w zakresie bieżącego admin- gospodar. Zakład. obiektem socjal. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O. w Lublinie mieszczącym się w Nałęczowie przy ul. Partyzantów 11.
2023-09-21
2023-09-29
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE "Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego z poprawy brd na drodze krajowej nr 2 administrowanej przez Rejon w Międzyrzecu Podlaskim".
2023-09-20
2023-09-28
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa środków chemicznych do usuwania śliskości zimowej dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sezonie 2023-2024
2023-09-18
2023-09-27
Rzeszów Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Rzeszowie w zakresie: Pionu ZI, Wydziału Finansowo - Księgowego oraz Wydziału Zamówień Publicznych
2023-09-15
2023-10-02
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn - Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce
2023-09-15
2023-09-25
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Zakup sprzętu serwerowego w postaci serwera plikowego oraz serwera danych typu NAS"
2023-09-15
2023-10-02
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na drogach GDDKiA Oddziału Białystok z podziałem na sześć części
2023-09-14
2023-09-29
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK88 w m. Sieroniowice
2023-09-14
2023-09-29
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Remont elewacji budynku garażowo-warsztatowego - OUA Łąka
2023-09-14
2023-09-27
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla prac remontowych w Ośrodku Socjalnym "Koszarka" w Przebrnie
2023-09-13
2023-09-21
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kompleksowa obsługa Oddziału GDDKIA w Kielcach w zakresie gospodarki elektroenergetycznej dotyczącej urządzeń infrastruktury drogowej oraz obiektów budowlanych
2023-09-12
2023-09-21
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw i przeglądów między przebiegowych samochodów służbowych Rejonu w Kępnie.
2023-09-12
2023-09-21
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Wykonanie wycinki krzewów, drzew, koszenia na działkach Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2023-2027, Program kompensacji przyrodniczej w zw. z budową obwodnicy Sztabina DK 8 w podziale na 2 części
2023-09-12
2023-09-20
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa serwerów dla GDDKiA Oddział we Wrocławiu - 2 szt.
2023-09-11
2023-09-20
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Wykonanie archeolog. badań wykopaliskowych na projektowanej obwodnicy Sztabina DK 8: Horodnianka 12(AZP 26-86/72),Domuraty 1(AZP 26-86/24),Kolonia Krasnoborki 2(AZP 26-86/8),opracowanie wyników badań
2023-09-11
2023-09-26
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Remont pomieszczeń biurowych Rejonu w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów
2023-09-11
2023-09-26
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 w m. Międzybórz
2023-09-11
2023-09-22
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i geodezyjno-prawnej dla nieruchomości objętych lub związanych z pasami drogowymi dróg krajowych i autostrad na terenie woj. małopolskiego z podziałem na 2 części
2023-09-08
2023-09-25
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Otmuchów i Ścibórz
2023-09-08
2023-09-25
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Zaprojektowanie i budowa ekranu akustycznego przy autostradzie A4 na odcinku Brzesko - węzeł Tarnów Mościce w Szczepanowie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: DK 62 Sokołów Podlaski, Zadanie nr 2: Chodów
2023-10-02
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont estakady E13 w miejscowości Gózd w ciągu drogi S7f w km 15,548
2023-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. Mazowieckiego z podziałem na 3 zadania
2023-10-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 (ul. Rzeszowska) z drogą gminną (ul. Południowa) w m. Sędziszów Małopolski
2023-09-29
brak danych
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Świadczenie usługi w zakresie bieżącego admin- gospodar. Zakład. obiektem socjal. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O. w Lublinie mieszczącym się w Nałęczowie przy ul. Partyzantów 11.
2023-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (OZE) na dachu budynku administracyjnego siedziby Oddziału w Krakowie GDDKiA
2023-09-28
brak danych
Łódź Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w woj. łódzkim
2023-09-28
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Głubczyce, Pawłowiczki, Pietrowice i Mokre Kolonia
2023-09-27
brak danych
Katowice Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2023-09-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Roboty remontowe: Cz.1(A)-na moście w m.Suchowola przez rz.Olszanka w ciągu dr. kr.nr 8-projektuj i buduj; Cz.2(B)-na moście w m.Białobrzegi przez rz.Netta w ciągu dr. kr. nr 8-projektuj i buduj.
2023-09-27
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Wykonanie sprawdzenia oraz przeglądu technicznego urządzeń pomiarowych ugięć sprężystych nawierzchni FWD firmy DYNATEST w ilości 5 sztuk należących do Oddziałów GDDKiA .
2023-09-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Poprawa BRD na drogach krajowych nr 17, 19, 76 w województwie lubelskim
2023-09-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Wymiana nawierzchni mostowej i izolacji na polskiej części mostu granicznego nad rz. Bug w ciągu drogi krajowej nr 12.
2023-09-26
brak danych
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - pompownia wód deszczowych przy zbiorniku ZR 15 i ZR-22 dz. 666/29, 190 obręb Sowczyce i Łomnica Gmina Olesno
2023-09-26
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Usługi ochrony mienia w budynku biurowym ul. Siemiradzkiego 5a w Poznaniu administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu".
2023-09-26
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Mostki - Stok od km 34+150 do km 35+060"
2023-09-25
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 z podziałem na zadania Zadanie 1 w m. Bolesławiec w obszarze skrzyżowania z ul. Agatową Zadanie 2 na odcinku Wykroty - Czerna
2023-09-25
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Badania wstępne w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie planowanej Budowy Obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 12
2023-09-25
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dk nr 45 i 45b na terenie administrowanym przez Rejon w Opolu Oddziału w Opolu GDDKiA w okresie od podpisania umowy do 30.06.2024r.
2023-09-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w miejscowości Dobre Miasto (ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.