eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy - przetargiGmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-06
2020-07-24
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach"
2020-06-28
2020-07-20
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-21
2020-06-05
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach"
2020-04-23
2020-05-20
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce"
2020-04-21
2020-05-20
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice".
2020-04-07
2020-05-06
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Werbkowice.
2020-01-27
2020-02-10
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa kruszywa drogowego w ilości - 1 700 ton
2019-10-16
2019-10-29
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w 2020 r
2019-10-09
2019-10-31
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce - etap III oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków.
2019-09-05
2019-09-20
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Remont dróg gminnych na terenie gminy Werbkowice.
2019-08-27
2019-09-11
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową ujęcia wody na cele p.poż.
2019-08-12
2019-08-20
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy ,Dowóz dzieci do trzech szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku"
2019-07-19
2019-07-29
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań
2019-07-18
2019-08-05
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową ujęcia wody na cele p.poż.
2019-07-10
2019-07-25
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice o łącznej długości 424 m.
2019-07-01
2019-07-17
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową ujęcia wody na cele p.poż.
2019-03-06
2019-03-22
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap II oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Werbkowice.
2019-02-05
2019-02-22
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa kruszywa drogowego w ilości - 3 248 tony.
2018-11-30
2018-12-07
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE
2018-10-23
2018-11-16
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w roku 2019
2018-10-02
2018-10-19
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz opracowanie zmian planu miejscowego miejscowości Werbkowice i Turkowice.
2018-08-13
2018-08-29
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Modernizacja drogi gminnej nr 111283L w miejscowości Alojzów gm. Werbkowice długości 830 mb

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-07
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice".
2020-06-07
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Werbkowice.
2020-02-25
brak danych
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa kruszywa drogowego w ilości - 1700 ton.
2019-11-07
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice w okresie od 7 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r
2019-11-07
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w 2020 r
2019-10-07
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową ujęcia wody na cele p.poż.
2019-08-27
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice o łącznej długości 424 m
2019-04-17
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne Kolonia i Łotów - etap II oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Werbkowice.
2019-03-18
brak danych
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa kruszywa drogowego w ilości - 3 248 tony.
2018-11-20
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz opracowanie zmian planu miejscowego miejscowości Werbkowice i Turkowice
2018-09-17
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Modernizacja drogi gminnej nr 111283L w miejscowości Alojzów gm. Werbkowice długości 830 mb.
2018-08-27
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy ,,Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 3 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku"
2018-07-10
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Budowa targowiska w Werbkowicach"
2018-05-02
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Przebudowa świetlic w Wilkowie i w Alojzowie gm. Werbkowice".
2018-04-05
brak danych
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy "Dostawa kruszywa drogowego w ilości 2 417 ton".
2017-12-29
brak danych
Werbkowice Roboty budowlane Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy 1.Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.
2017-12-12
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w roku 2018
2017-12-12
brak danych
Werbkowice Usługi Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 660 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
2017-10-30
brak danych
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania w ramach realizacji projektu pt. "TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach"
2017-10-17
brak danych
Werbkowice Dostawy Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach projektu pt. "TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach" z podziałem na dwie części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.