eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI - przetargiZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-08-18
2022-08-29
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie okresowej kontroli rocznej (podstawowej) obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zgodnie z opz.
2022-08-16
2022-08-24
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remont w RDW Sieradz polegający na częściowym dostosowaniu budynku (głównie korytarza) do wymagań ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami oraz przepisów p.poż.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Łódź usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi opracowanie dokumentacji projektowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-07-29
2022-08-08
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2022, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu
2022-07-08
2022-08-01
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w Przedborzu.
2022-07-08
2022-08-01
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Oprac. dok. projektowej oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 725 w km 14+960 ul. Wojska Polskiego w m. Biała Rawska".
2022-07-07
2022-07-28
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 w miejscowości Ralewice
2022-07-05
2022-07-25
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Realizacja Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok - "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń".
2022-07-04
2022-07-26
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu DW708 w m. Niesułków Kolonia, w rejonie skrzyżowania z DP5103E
2022-06-14
2022-06-30
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Zadanie 1- Termomodernizacja Bud. Obw. Drog. w Białej Rawskiej zadanie nr 2 - Remont w RDW Sieradzu dostosowaniu budynku do potrzeb osób ze szczeg. potrzebami.
2022-06-09
2022-06-20
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich".
2022-06-08
2022-06-24
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remont utrzymaniowy mostu przez rzekę Szadkówkę, DW479, km 11+784 w m. Ralewice.
2022-05-30
2022-06-20
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remont drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach
2022-05-20
2022-06-06
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2022 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania
2022-05-20
2022-06-08
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2022 r. z podziałem na zadania.
2022-05-16
2022-05-24
Łódź Dostawy ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Zakup wraz z dostawą samochodów w podziale na 4 zadania.
2022-05-12
2022-05-20
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej (rozszerzonej) obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zgodnie z opz.
2022-05-11
2022-05-26
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Realizacja Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok - "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481"
2022-05-10
2022-05-25
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI RealizacjaBudż.Obywat. ŁÓDZKIE NA PLUS na 2022r., z podz. na zad: Zad.1 Bud. ciągu pieszo-rower. wzdł. DW485 w Zawadach, gm.Bełchatów Zad.2 Bud.chodn. wraz ze zjazd. indyw. w ciągu DW w m.Rossoszyca
2022-04-29
2022-05-16
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2022-04-29
2022-05-09
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Oczyszczanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb.
2022-04-28
2022-05-06
Łódź Dostawy ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA ROK 2022 DLA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Z PRAWEM OPCJI
2022-04-25
2022-05-04
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-08-11
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Zadanie 1- Termomodernizacja Bud. Obw. Drog. w Białej Rawskiej zadanie nr 2 - Remont w RDW Sieradzu dostosowaniu budynku do potrzeb osób ze szczeg. potrzebami.
2022-08-03
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2022 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania
2022-07-21
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wynajem środków transportowych i sprzętu do robót bieżącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 r. z podziałem na zadanie: ZAD 1 OD Widawa, ZAD 2 OD Działoszyn
2022-07-20
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wynajem środków transportowych i sprzętu do robót bieżącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 z prawem opcji - OD Koluszki
2022-07-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2022 r. z podziałem na zadania.
2022-07-11
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remont drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach
2022-07-08
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wynajem środków transportowych i sprzętu do robót bieżącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 r. dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie
2022-07-04
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich".
2022-07-04
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej (rozszerzonej) obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zgodnie z opz.
2022-06-30
brak danych
Łódź Dostawy ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Zakup wraz z dostawą samochodów w podziale na 4 zadania.
2022-06-28
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Oczyszczanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim
2022-06-23
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania
2022-06-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Realizacja Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok - "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481"
2022-06-15
brak danych
Łódź Dostawy ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA ROK 2022 DLA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Z PRAWEM OPCJI
2022-06-10
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wynajem środków transportowych i sprzętu do robot bieżącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 r. w podziale na zadania: Zadanie nr 2 RDW Łowicz
2022-06-09
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2022-06-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2022 r. z podziałem na zadania:
2022-06-06
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wynajem środków transportowych i sprzętu do robot bieżącego letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 r. w podziale na zadania: Zadanie nr 1 OD Łowicz
2022-05-26
brak danych
Łódź Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI RealizacjaBudż.Obywat. ŁÓDZKIE NA PLUS na 2022r., z podz. na zad: Zad.1 Bud. ciągu pieszo-rower. wzdł. DW485 w Zawadach, gm.Bełchatów Zad.2 Bud.chodn. wraz ze zjazd. indyw. w ciągu DW w m.Rossoszyca
2022-05-24
brak danych
Łódź Usługi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Oczyszczanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.