eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Świdnicki

Powiat Świdnicki - przetargiPowiat Świdnicki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-28
2023-12-06
Świdnica Dostawy Powiat Świdnicki Dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
2023-11-27
2023-12-06
Świdnica Usługi Powiat Świdnicki "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU"
2023-11-24
2023-12-04
Świdnica Usługi Powiat Świdnicki "UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Świdnicki
Powiat Świdnicki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-12
brak danych
Świdnica usługi Powiat Świdnicki udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 771 671 PLN.
2005-06-14
brak danych
Świdnica usługi Powiat Świdnicki udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 13518725.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Powiat Świdnicki
Powiat Świdnicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-09
2023-11-24
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al. Lotników Polskich w m. Świdnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)
2023-11-09
2023-11-24
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2134L (ul. Kusocińskiego) w m. Świdnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00
2023-10-12
2023-10-20
Świdnik Dostawy Powiat Świdnicki Zakup wraz z dostawą na plac bazy sprzętowo-materiałowej przy ul. Piaseckiej 144 w Świdniku soli drogowej luzem z antyzbrylaczem oraz soli workowanej do zimowego utrzymania dróg
2023-10-10
2023-10-18
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego w sezonie zimowym 2023/2024 (GMINA ŚWIDNIK)
2023-09-28
2023-10-06
Świdnica Dostawy Powiat Świdnicki Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych "GRAYLOG" dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania
2023-09-12
2023-09-28
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni
2023-09-12
2023-09-20
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego w sezonie zimowym 2023/2024 (gmina Świdnik)
2023-09-08
2023-09-25
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy- etap 1
2023-09-07
2023-09-22
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (na odcinku około 0,6km)
2023-09-06
2023-09-21
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2111L Kawęczyn - Kozice -Policzyzna w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (długość odcinka ok. 190m)
2023-08-25
2023-09-11
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Remont drogi powiatowej nr 2021 L Mełgiew - Kajetanówka na odcinku od km rob. 0+000 do km 4+103,00
2023-08-25
2023-09-04
Świdnica Dostawy Powiat Świdnicki Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania
2023-08-24
2023-09-08
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki "Remont drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn - Trawniki - Kolonia Dobryniów na odcinku od km rob. 0+000 do km 1+080"
2023-08-24
2023-09-08
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Remont drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn - Kozice - Policzyzna na odcinku od km rob. 0+000 do km 0+790
2023-08-21
2023-08-29
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO
2023-08-11
2023-08-21
Świdnik Dostawy Powiat Świdnicki Zakup i dostawa wyposażenia pracowni zawodowych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie "Powiat świdnicki kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku".
2023-08-10
2023-08-22
Świdnica Usługi Powiat Świdnicki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - "Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki" - etap 1
2023-08-02
2023-08-10
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu świdnickiego.
2023-06-30
2023-07-17
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie".
2023-06-12
2023-06-27
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Przebudowa układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Świdnicki
Powiat Świdnicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-30
brak danych
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO
2023-10-23
brak danych
Świdnica Dostawy Powiat Świdnicki Dostarczenie stacji roboczych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemu centralizacji logów systemowych "GRAYLOG" dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania
2023-10-18
brak danych
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Mełgiew - Piaski w m. Podzamcze, gm. Mełgiew - etap II"
2023-10-16
brak danych
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Budowa węzła komunikacyjnego Świdnik - Lublin poprzez budowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz przebudowę dróg 2104L Minkowice-Krępiec i 2105L Krępiec-Minkowice
2023-10-16
brak danych
Świdnik Usługi Powiat Świdnicki Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu świdnickiego.
2023-10-13
brak danych
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Budowa węzła Świdnik - Lublin poprzez rozbudowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz drogi 2105L Krępiec-Minkowice i przebudowę drogi 2104L Minkowice-Krępiec
2023-10-12
brak danych
Świdnik Roboty budowlane Powiat Świdnicki Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119 L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm. Trawniki - II etap
2023-10-10
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy- etap 1
2023-09-27
brak danych
Świdnica Dostawy Powiat Świdnicki Dostarczenie sprzętu i wszystkich niezbędnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania
2023-09-25
brak danych
Świdnica Usługi Powiat Świdnicki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - "Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki" - etap 1
2023-08-07
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Przebudowa układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy
2023-08-04
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie".
2023-07-03
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonania robót budowlanych polegających na instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy"
2023-07-03
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonania robót budowlanych polegających na instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy"
2023-06-27
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji na budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku SDPŚ I etap".
2023-06-22
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie terenowej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy
2023-06-19
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. (IV ETAP)
2023-05-19
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Montaż pomp ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego"
2023-05-17
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Modernizacja kotłowni oraz instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy" z podziałem na zadania
2023-05-16
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiat Świdnicki Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Świdnicki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.