eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych - przetargiZarząd Dróg Powiatowych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-26
2021-03-12
Leszno roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5
2021-02-22
2021-03-12
Leszno roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare
2020-12-29
2021-02-26
Wysokie Mazowieckie Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka
2020-12-29
2021-02-26
Wysokie Mazowieckie Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała - Święck Nowiny

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-12
2021-02-19
Leszno dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5
2021-02-12
2021-02-19
Leszno dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 10 MPa
2021-02-12
2021-02-19
Leszno dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawę betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W
2021-02-04
2021-02-11
Leszno usługi Zarząd Dróg Powiatowych Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych: zadanie częściowe nr 1 i zadanie częściowe nr 2
2021-01-28
2021-02-05
Bytów dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa soli drogowej
2021-01-28
2021-02-12
Leszno roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna-Targowisko
2021-01-27
2021-02-05
Bytów usługi Zarząd Dróg Powiatowych Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
2021-01-25
2021-02-01
Lębork usługi Zarząd Dróg Powiatowych Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320God DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800
2021-01-25
2021-02-02
Leszno usługi Zarząd Dróg Powiatowych Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych
2021-01-19
2021-02-03
Leszno roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo
2020-12-31
2021-02-15
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445 - etap II w km 1+996 - 2+445"
2020-12-30
2021-02-08
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502"- etap II w km 18+548-19+052"
2020-12-30
2021-01-11
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Powiatowych "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego" w podziale na trzy zadania
2020-12-30
2021-01-21
Maków Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP II o dł. 7,604 km
2020-12-30
2021-02-24
Zamość Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Źrebce - DW 848
2020-12-30
2021-01-27
Wysokie Mazowieckie Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Spały - Rzące na terenie gminy Nowe Piekuty, gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.
2020-12-30
2021-02-24
Zamość Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Remont drogi powiatowej nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski
2020-12-30
2021-01-27
Wysokie Mazowieckie Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2063B na odc. Sokoły - Nowe Racibory, na terenie gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.
2020-12-30
2021-02-18
Zamość Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Remont przełomów na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w roku 2021
2020-12-30
2021-02-08
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2021r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-26
brak danych
Mińsk Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Kompleksowe usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb zamawiającego w 2021r.
2021-02-23
brak danych
Krasnystaw Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3118L Felicjan - Bobrowe - Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km".
2021-02-19
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Powiatowych "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego" w podziale na trzy zadania
2021-02-17
brak danych
Dębica Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
2021-02-17
brak danych
Dębica Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
2021-02-17
brak danych
Dębica Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych poprzezzwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie
2021-02-17
brak danych
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 - 2+256" - etap I w km 0+970 - 1+563
2021-02-17
brak danych
Dębica Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa piasku
2021-02-17
brak danych
Dębica Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych Dostawa soli drogowej niezbrylającej " DR" do zimowego utrzymania dróg w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
2021-02-16
brak danych
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313r Jasło - Jodłowa - Ryglice - budowa chodnika w km 23+770 - 24+814 w m. Jodłowa"
2021-02-16
brak danych
Dębica Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445 - etap I w km 1+366 - 1+996"
2021-02-16
brak danych
Dębica Usługi Zarząd Dróg Powiatowych "Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy-II." na usługi : 1.Część 3-Usluga I.3. Ciągnik rolniczy 1km odsnieżania; 1km, posypywania. 2.Część 4-Usluga I.4. Ciągnik rolniczy 1km odśnieżania; 1km, posypywania.
2021-02-16
brak danych
Dębica Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy-II
2021-02-15
brak danych
Bytów Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1780G, 1761G, 1777G i dróg gminnych w miejscowości Studzienice
2021-02-11
brak danych
Krasnystaw Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km.
2021-02-10
brak danych
Wysokie Mazowieckie Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Spały - Rzące na terenie gminy Nowe Piekuty, gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego
2021-02-10
brak danych
Wysokie Mazowieckie Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Spały - Rzące na terenie gminy Nowe Piekuty, gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły, woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.
2021-02-05
brak danych
Krasnystaw Usługi Zarząd Dróg Powiatowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik - Żulin - Rejowiec od km 12+150 do km 12+435 o dł. 0,285 km".
2021-02-04
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do km 15+367,74 o łącznej dł. 6,461 km".
2021-02-03
brak danych
Radziejów Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatowych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.