eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków - przetargiGmina Miasto Pruszków - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-09
2022-05-17
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drze i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie
2022-05-09
2022-05-17
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Letnie zamiatanie ulic miejskich.
2022-04-28
2022-05-17
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Andrzeja 12 w Pruszkowie
2022-04-27
2022-05-16
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-25
2022-05-10
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala w Pruszkowie
2022-04-12
2022-04-27
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie w celu realizacji zadania pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Seniora+"/Klubu "Seniora+" w Pruszkowie.
2022-03-29
2022-04-13
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa toalet publicznych wraz z przyłączami: Zadanie 1. na terenie Parku Kościuszki Zadanie 2. na terenie Nowego Parku przy ul. Lipowa
2022-03-21
2022-04-05
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie w celu realizacji zadania pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Seniora+"/Klubu "Seniora+" w Pruszkowie.
2022-03-17
2022-03-25
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sadowej w Pruszkowie.
2022-03-15
2022-03-23
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego
2022-03-01
2022-03-09
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego
2022-02-23
2022-03-03
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa XV Etap.
2022-02-16
2022-03-03
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.
2022-01-17
2022-01-25
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
2022-01-14
2022-01-24
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich: Część nr 1 - rejon 5. Część nr 2 - rejon 7.
2021-12-23
2021-12-31
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
2021-12-17
2021-12-27
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Błękitnej w Pruszkowie
2021-12-08
2021-12-16
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych.
2021-11-30
2021-12-08
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta Pruszkowa.
2021-11-25
2021-12-03
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Cz 1-Opieka weterynaryjna nad zwierz bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu M. Pruszkowa. Cz 2-Opieka weterynaryjna - wyk zab sterylizacji, kastracji, elektron znak zwierząt, usypianie ślepych miotów.
2021-11-19
2021-11-29
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Dostawa i montaż mebli w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa
2021-11-19
2021-12-06
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco z recyklera.
2021-11-16
2021-12-01
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.
2021-11-15
2021-11-30
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-13
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sadowej w Pruszkowie.
2022-04-15
brak danych
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa - Etap XV.
2022-04-07
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego
2022-03-31
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta Pruszkowa.
2022-03-21
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
2022-03-02
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich: Część nr 1 - rejon 5. Część nr 2 - rejon 7.
2022-02-18
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie
2022-02-14
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Błękitnej w Pruszkowie
2022-02-14
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych.
2022-02-14
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Błękitnej w Pruszkowie
2022-01-24
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco z recyklera.
2022-01-17
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Cz 1-Opieka weterynaryjna nad zwierz bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu M. Pruszkowa. Cz 2-Opieka weterynaryjna - wyk zab sterylizacji, kastracji, elektron znak zwierząt, usypianie ślepych miotów.
2022-01-12
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej
2022-01-11
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa sieci wodociagowej ul. Długosza - dalszy odcinek w Pruszkowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Długosza- dalszy odcinek w Pruszkowie
2022-01-10
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pileckiego i ul. Batalionów "Parasol" w Pruszkowie
2022-01-05
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.
2022-01-04
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w zakresie wykonania aktywnego zsynchronizowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ks. Józefa (przy posesji nr 2) w Pruszkowie.
2022-01-03
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
2021-12-30
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala w celu przeniesienia biblioteki oraz stworzenia sali dydaktycznej dla dzieci młodszych.
2021-12-30
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Pruszków
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.