eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Pruszków

Gmina Miasto Pruszków - przetargiGmina Miasto Pruszków - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-27
2023-12-05
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Usługi weterynaryjne w zakresie: Cz. 1. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami wolno żyjącymi Cz.2. Wykonywanie zabiegów kastracji zwierząt domowych posiadających właścicieli, znakowanie zwierząt
2023-11-27
2023-12-06
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: "E- usługi dla szkół w ramach ZIT" w tym:
2023-11-22
2023-12-07
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Rozbiórka wraz z uprzątnięciem terenu dwóch wolnostojących parterowych budynków nr 4 i nr 5, znajdujących się na działce o nr ew. 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-23
2023-11-02
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków I Część - dostawa 4 sztuk symulatora dla pieszych dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie II Część- dostawa 4 sztuk Mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie
2023-10-13
2023-10-23
Pruszków Dostawy Gmina Miasto Pruszków Zakup wraz z dostawą 695 sztuk nowych pojemników do całorocznego zbierania wewnętrznego oraz zewnętrznego odpadów segregowanych dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Pruszkowa.
2023-10-11
2023-10-26
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Pruszkowa
2023-10-03
2023-10-11
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie nasadzeń roślin w ciągu ul. Nowoinżynierskiej i Mostowej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Poznańskiej w Pruszkowie.
2023-09-11
2023-09-27
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa/modernizacja placu zabaw - Modernizacja Placu Zabaw Przedszkolu Miejskim nr 13 ul. Antka 7 w Pruszków.
2023-09-07
2023-09-15
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie
2023-08-24
2023-09-01
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków 3 -4 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich
2023-08-04
2023-08-23
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa/modernizacja placu zabaw - Modernizacja Placu Zabaw Przedszkolu Miejskim nr 13 ul. Antka 7 w Pruszków.
2023-07-27
2023-08-11
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów komunalnych - 2 części: 1. Część I - ul. Daszyńskiego 5 m. 1, Pruszków, 2. Część II - ul. Daszyńskiego 31 m. 8, Pruszków.
2023-07-27
2023-08-11
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Wykonanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Miasto Pruszków.
2023-07-13
2023-07-21
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków a) Konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej b) Konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2023-07-06
2023-07-14
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - rejon 3.
2023-06-29
2023-07-14
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa/modernizacja placów zabaw - 3 części: 1. Modernizacja Placu Zabaw przy PM nr 13. 2. Przepis na udaną zabawę, na terenie SP nr 2. 3. Strefa malucha na skwerze przy ul. Długosza.
2023-06-16
2023-07-17
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej i ul. Podmiejskiej oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie
2023-06-02
2023-06-12
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"
2023-05-25
2023-06-02
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Willowej w Pruszkowie
2023-05-22
2023-05-31
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa S.P. nr 3 w Pruszkowie"
2023-04-26
2023-05-10
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa S.P. nr 3 w Pruszkowie".
2023-04-14
2023-04-24
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Przedszkola nr 11 w Pruszkowie.
2023-03-23
2023-03-31
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nowoinżynierskiej w Pruszkowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jaronia Kowalskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Pruszków
Gmina Miasto Pruszków - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-14
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie nasadzeń roślin w ciągu ul. Nowoinżynierskiej i Mostowej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Poznańskiej w Pruszkowie.
2023-11-07
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie
2023-10-23
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków a) Konserwacja i naprawa zdrojów ulicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej b) Konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2023-10-06
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków 3 -4 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich
2023-10-04
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Wykonanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Miasto Pruszków.
2023-09-20
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - rejon 3.
2023-08-28
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa/modernizacja placu zabaw - Modernizacja Placu Zabaw Przedszkolu Miejskim nr 13 ul. Antka 7 w Pruszków.
2023-08-23
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej i ul. Podmiejskiej oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie
2023-08-11
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Willowej w Pruszkowie
2023-08-04
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa S.P. nr 3 w Pruszkowie"
2023-07-31
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"
2023-06-30
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Przedszkola nr 11 w Pruszkowie.
2023-06-21
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Rozbudowa Przedszkola nr 11 w Pruszkowie
2023-05-19
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa S.P. nr 3 w Pruszkowie".
2023-05-18
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Remont dachu wraz z remontem zalanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie.
2023-05-11
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie nasadzeń roślin na terenie zieleni miejskiej w Pruszkowie.
2023-04-19
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej droga dojazdowa do nr 27 i 29 w Pruszkowie.
2023-03-28
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie
2023-03-22
brak danych
Pruszków Usługi Gmina Miasto Pruszków Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nowoinżynierskiej w Pruszkowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jaronia Kowalskiego.
2023-03-20
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Gmina Miasto Pruszków Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Pruszków
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.