eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - przetargiPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-14
2021-06-23
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego (tzw. rocznej) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego - art. 62.1.1 dla budynków administrowanych przez PZDW w 2021r.
2021-06-10
2021-06-25
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 5+100 - 5+325 str. prawa w m. Zarzecze.
2021-06-10
2021-06-28
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich ... Przebudowa drogi woj. Nr 989 na odcinku Strzyżów - Godowa w km ok 1+150 do 6+200
2021-06-10
2021-06-28
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 5+544 - 5+700 str. prawa w m. Wojaszówka .
2021-06-10
2021-06-25
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2021(3 zadania)"
2021-06-09
2021-06-17
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa sprzętu komputerowego - 3 zadania
2021-06-09
2021-06-18
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 - zadanie nr 8A
2021-06-09
2021-06-17
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na... w m. Jabłonki
2021-06-08
2021-06-25
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków
2021-06-08
2021-06-23
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH część 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 ] w m. Lubaczów. część 2. Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania... ul. Mickiewicza w Lubaczowie.
2021-06-02
2021-06-21
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+530 - 1+660 str. prawa w m. Humniska
2021-06-02
2021-06-21
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+698,00 - 58+951,50 str. lewa w m. Pustynia
2021-06-02
2021-06-21
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 16+906 - 17+070 w m. Krzywa"
2021-06-02
2021-06-21
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 - 25+837 str. prawa w m. Wrzawy
2021-06-01
2021-06-18
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi ....w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew
2021-06-01
2021-06-16
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich ... Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok.24+400 do 24+570 , km ok. 24+570 do 24+950 , km ok. 24+970 do 25+150
2021-06-01
2021-06-17
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 26+500,20 - 26+580,00 str. lewa w m. Wiśniowa.
2021-06-01
2021-06-18
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Ostrów i Ocieka - II przetarg".
2021-05-31
2021-06-15
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Wykonanie napraw elementów mostowych na terenie RDW Ustrzyki - 3 zadania.
2021-05-31
2021-06-16
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn w miejscowości Rogóźnia, Banachy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-02
2021-06-10
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowego na potrzeby RDW Stalowa Wola
2021-05-27
2021-06-10
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do zud na bazie RDW Łańcut w Leżajsku (dz. Nr 954/10).
2021-05-27
2021-06-11
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 25+780 - 26+100 str. lewa w m. Łączki Kucharskie.
2021-05-26
2021-06-11
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Rudka - Wylewa
2021-05-26
2021-06-11
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2021 r. - Zadanie Nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne
2021-05-25
2021-06-11
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w m. Rabe
2021-05-25
2021-06-11
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś
2021-05-25
2021-06-10
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Makowisko - Ryszkowa Wola
2021-05-21
2021-06-09
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Likwidacja szkód powodziowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km ok 16+300 do 19+840"
2021-05-20
2021-06-08
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a wraz z przyłączami wody i kanalizacji -2 zadania: II przetarg.
2021-05-20
2021-05-28
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania drogi - zakup fabrycznie nowego pługa o zmiennej geometrii wraz z osprzętem (RDW Lubaczów)
2021-05-19
2021-06-07
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Likwidacja szkód powodziowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do km 58+900.
2021-05-19
2021-06-08
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300"
2021-05-19
2021-06-08
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Łańcut na odcinku Leżajsk - Giedlarowa.
2021-05-19
2021-06-07
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich - 7 zadań
2021-05-19
2021-06-07
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów
2021-05-17
2021-06-01
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 0+506 - 0+618 w m. Sieniawa - Dybków
2021-05-14
2021-05-31
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 203+300 do km 206+500 w m. Niewistka, Obarzym i Krzemienna
2021-05-14
2021-05-31
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka - Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500
2021-05-13
2021-05-21
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej na potrzeby RDW Ustrzyki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-11
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2021 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2021-06-11
brak danych
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej na potrzeby RDW Ustrzyki
2021-06-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH "Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Tuszyma."
2021-06-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań.
2021-06-08
brak danych
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa (fabrycznie nowej) posypywarki samozaładowczej - 1 szt. dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych - II przetarg
2021-06-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 32+008 - 32+172 w m. Glinik
2021-06-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Ostrów i Ocieka
2021-06-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich ... Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko od km 24+400 do km 25+175 ... w m. Krościenko
2021-06-01
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Zadanie pn.: "Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemyśla z Bieszczadami - odcinek Przemyśl - Arłamów"
2021-05-31
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2021 roku w zakresie organizacji ruchu
2021-05-28
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont kapitalny pługa wirnikowego ZIŁ D-470
2021-05-28
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 - RDW Rymanów
2021-05-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka, Ostrów
2021-05-26
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt dla inwestycji pn: "Budowa obwodnicy m. Dynów ..."
2021-05-25
brak danych
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa dwóch fabrycznie nowych posypywarek dla potrzeb jednostek terenowych PZDW
2021-05-25
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Opracowanie analiz dotyczących możliwości dostosowania budynków administrowanych przez PZDW do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2021-05-24
brak danych
Rzeszów Dostawy PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021
2021-05-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a wraz z przyłączami wody i kanalizacji - 2 zadania. .
2021-05-19
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2021r.
2021-05-17
brak danych
Rzeszów Usługi PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi woj. Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.