eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - przetargiGmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-29
2022-07-22
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów - Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III
2022-06-27
2022-07-08
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)"
2022-06-22
2022-07-07
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Park Baranowski - Przyjazne Kielce" (B.O.)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-14
2022-06-30
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach".
2022-06-13
2022-06-30
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach"
2022-05-27
2022-06-15
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach etap I i etap II wraz z budową OWD"
2022-05-26
2022-06-06
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie koncepcji programowej przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach
2022-05-24
2022-06-02
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie usługi dla zadania pn.: "Bieżące utrzymanie i serwisowanie 67 szt. parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Kielcach
2022-05-19
2022-06-09
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji nr 159A Suków - Borki"
2022-05-18
2022-06-03
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Puscha w ramach zadania pn.: "Inicjatywy lokalne na terenie Miasta Kielce"
2022-05-17
2022-06-02
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce.
2022-05-12
2022-05-27
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla następującego zadania: "Budowa przedłużenia ulicy Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP"
2022-05-11
2022-05-20
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc"
2022-05-10
2022-05-26
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa nawierzchni al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od km. 117+123 do km. 117+637
2022-04-27
2022-05-12
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Kielcach na odcinku od km. 0+064 do km. 0+558.
2022-04-21
2022-05-06
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przejść podziemnych pod ul. Zagnańską i rondem Herlinga Grudzińskiego na terenie miasta Kielce
2022-04-21
2022-05-06
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przejść podziemnych pod ul. Zagnańską i rondem Herlinga Grudzińskiego na terenie miasta Kielce
2022-04-07
2022-04-22
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce.
2022-04-06
2022-04-22
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Remont ul. Radomskiej w Kielcach, w ciągu drogi krajowej 73, na odcinku od km 4+985 do km 5+615"
2022-04-05
2022-04-25
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach "Oświetlenie al. Na Stadion, ul. Rajtarskiej, ul. Janczarskiej w Kielcach" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce"
2022-03-31
2022-04-08
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czyszczenie separatorów i osadników oczyszczalni wód deszczowych "OWD Jesionowa" wraz z odbiorem, transportem i przekazaniem odpadów do utylizacji
2022-03-29
2022-04-07
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc"
2022-03-25
2022-04-14
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach. Zadanie I - przy ul. Radiowej, Zadanie II- skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szymanowskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-07-05
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach"
2022-07-04
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Puscha w ramach zadania pn.: "Inicjatywy lokalne na terenie Miasta Kielce"
2022-06-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce.
2022-06-27
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc"
2022-06-21
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przejść podziemnych pod ul. Zagnańską i rondem Herlinga Grudzińskiego na terenie miasta Kielce
2022-06-21
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach etap I i etap II wraz z budową OWD"
2022-06-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa nawierzchni al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od km. 117+123 do km. 117+637
2022-06-10
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Kielcach na odcinku od km. 0+064 do km. 0+558.
2022-06-09
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie koncepcji programowej przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach
2022-06-02
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72"
2022-05-31
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czyszczenie separatorów i osadników oczyszczalni wód deszczowych "OWD Jesionowa" wraz z odbiorem, transportem i przekazaniem odpadów do utylizacji
2022-05-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Remont ul. Radomskiej w Kielcach, w ciągu drogi krajowej 73, na odcinku od km 4+985 do km 5+615"
2022-05-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach "Oświetlenie al. Na Stadion, ul. Rajtarskiej, ul. Janczarskiej w Kielcach" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce"
2022-05-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce.
2022-04-26
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Kielecki Rower Miejski - zadanie III Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"
2022-04-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach. Zadanie I - przy ul. Radiowej, Zadanie II- skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szymanowskiego
2022-04-22
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: " Kielecki Rower Miejski" - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
2022-04-20
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc"
2022-04-05
brak danych
Kielce Roboty budowlane Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach"
2022-04-04
brak danych
Kielce Usługi Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Opracowanie koncepcji programowej przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.