eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu - przetargiMiasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-29
2022-07-14
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - etap II, odc. od km 0+000 do km 0+222

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-15
2022-06-27
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Projekt budowy układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec w Kaliszu.
2022-05-26
2022-06-10
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-05-24
2022-06-09
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Przebudowa ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kolegialnej w Kaliszu.
2022-05-23
2022-06-08
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego
2022-05-12
2022-05-27
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu
2022-04-08
2022-04-26
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2022r. z podziałem na trzy rejony
2022-04-08
2022-04-26
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-03-21
2022-04-05
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza
2022-03-11
2022-03-28
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-22
2022-03-09
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-18
2022-03-01
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w 2022r.
2022-02-16
2022-03-04
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Wykonanie na ulicach m. Kalisza remontu naw. bitum. grysami otocz. emulsją oraz uszczelnienie naw. bitum. poprzez powierzchn. utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów wbud. za pomocą kombajnu
2022-02-15
2022-02-24
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2022r.
2022-02-08
2022-02-23
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-04
2022-02-21
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-01-20
2022-02-04
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-01-18
2022-02-02
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2021-12-23
2022-01-10
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2021-12-17
2021-12-29
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu- Etap I -odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury"
2021-12-10
2021-12-27
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-29
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego
2022-06-15
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Przebudowa ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kolegialnej w Kaliszu.
2022-06-01
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2022r. z podziałem na trzy rejony
2022-05-12
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-05-05
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza
2022-04-06
brak danych
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w 2022r.
2022-03-29
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Wykonanie na ulicach m. Kalisza remontu naw. bitum. grysami otocz. emulsją oraz uszczelnienie naw. bitum. poprzez powierzchn. utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów wbud. za pomocą kombajnu
2022-03-29
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-03-16
brak danych
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2022r.
2022-03-09
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-23
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-22
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-15
brak danych
Kalisz Usługi Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu- Etap I -odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury"
2022-02-15
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Rozbudowa ul. Mazurskiej w Kaliszu
2022-02-07
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-02-04
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2022-01-18
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2021-12-28
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2021-12-22
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
2021-12-22
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną w Kaliszu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.