eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-08
2020-07-28
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka budynków garażowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego nr 7880 w Świętoszowie na działce nr 222, AM-16, obręb 0010 Świętoszów
2020-07-08
2020-07-16
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź"
2020-07-07
2020-07-20
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 5 na potrzeby WKU w Kołobrzegu (PKOB 1274).
2020-07-06
2020-07-20
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających nabudowie budynku biurowo-sztabowego w Miroslawcu (PKOB 1274).
2020-07-03
2020-07-15
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie budynku nr 4- WCKMED w Łodzi
2020-07-02
2020-07-14
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 11768 pn.: "Adaptacja budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń nr 48-62, 64, 69-93 w budynku nr 1 dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS K-1164 Bydgoszcz"
2020-07-02
2020-07-23
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury "Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162 Bydgoszcz".
2020-07-02
2020-07-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury przebudowa systemu awaryjnego zasilania - Chorągiewka
2020-07-02
2020-07-17
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji budynku nr 57 Skład Darłowo.
2020-07-01
2020-07-09
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2020-06-29
2020-07-09
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
2020-06-26
2020-07-13
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części dachu i rampy wzdłuż budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
2020-06-26
2020-07-10
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego metalowego
2020-06-25
2020-07-09
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku nr 7 na potrzeby laboratorium na terenie CSSP w Koszalinie (PKOB 1274).
2020-05-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).
2020-05-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 7, 9, 19 i 21 w Trzebiatowie" (decyzja DWOP nr 30/D/2014 z dnia 22.12.2014r.) (PKOB 1274, 1273).
2020-03-17
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie ekspertyzy technicznej ścian i fundamentów, programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11806 pn 'Przebudowa dachu hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-26
2020-07-08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na budowie systemu ochrony technicznej w bud. nr 64 w Świdwinie.
2020-06-22
2020-07-02
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi geodezyjne polegające na wydzieleniu działek i wznowieniu granic, sporządzeniu map zasadniczych i ewidencyjnych w rejonie działania RZI Szczecin.
2020-06-19
2020-07-06
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU NR 4 - HALI SPORTOWEJ WRAZ Z BUYNKAMI PRZYNALEŻNMI NR 36 I NR 37 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 2847 WE WROCŁAWIU PRZY UL. HALLERA 36/38
2020-06-19
2020-06-30
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź"
2020-06-16
2020-06-26
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na aktualizacji mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych.
2020-06-10
2020-06-24
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych.
2020-06-10
2020-07-07
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).
2020-06-10
2020-06-26
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa polegająca na zakupie materiałów kwaterunkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztacie RZI Szczecin.
2020-06-10
2020-06-24
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: - zadanie 11336 (Element I) "Budowa magazynu mps w K-8685 PWL w Bydgoszczy"; - zadanie 11337 (Element II) "Przebudowa budynku obsługowo-technicznego nr 121 w K-8685 PWL w Bydgoszczy".
2020-06-08
2020-06-25
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego
2020-06-03
2020-06-18
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT DACHÓW BUDYNKÓW W KOMPLESKIE WOJSKOWYM K-2245 W GŁOGOWIE (III CZĘŚCI): Część I - Remont dachu budynku nr 2 (klub), Część II - Remont dachu budynku koszarowego nr 3, Część III - Remont dachu budynku nr 4.
2020-05-29
2020-06-15
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13503 - Przygotowanie infrastruktury dla potrzeb stacji NUR-15M, kompleks wojskowy Chojnice - realizacja zadania w formie "Zaprojektuj i Zbuduj". Część II - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13563 - Przystosowanie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M, kompleks wojskowy Głobino realizacja zadania w formie "Zaprojektuj i Zbuduj".
2020-05-25
2020-06-16
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości wraz z aktualizacją kartotek budynków.
2020-05-25
2020-06-05
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyz technicznych zaprojektowanego i wybudowanego obiektu budynku "SPIKE" w zakresie systemów mających wpływ na uzyskanie wymaganych warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniach warsztatowych obiektu w kompleksie wojskowym 2925 Jastrzębie wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 21449
2020-05-22
2020-06-04
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11814 pn.: "Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno-sanitarnego REGNY"
2020-05-22
2020-06-05
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego
2020-05-22
2020-06-03
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.
2020-05-21
2020-06-08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274).
2020-05-18
2020-06-02
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie strzelnicy garnizonowej 200 m na terenie kompleksu w Mirosławcu.
2020-05-15
2020-06-08
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji wraz z operatem ochrony przeciwpożarowej dla zadania polegającego na modernizacji sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie kompleksu w Mirosławcu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wymiennikowni w budynku Nr 15 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie.
2020-07-03
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury "Usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej"
2020-07-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT DACHÓW BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-2245 W GŁOGOWIE (III CZĘŚCI)Część I - Remont dachu budynku nr 2 (klub), Część II - Remont dachu budynku koszarowego nr 3, Część III - Remont dachu budynku nr 4.
2020-07-02
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka
2020-06-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont klatki schodowej budynku nr 2 (wielofunkcyjny) w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 na terenie OŻW w Bydgoszczy
2020-06-24
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego 11841 pn."Dostosowanie budynku Nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w K-2022 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu"
2020-06-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 - odcinek C1 (teren zamknięty)
2020-06-22
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa proszku gaśniczego
2020-06-16
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego -III części (część I - dostawa sprzętu gaśniczego, część II - dostawa sprzętu pożarniczego, część III - zakup odzieży specjalnej)
2020-06-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 11840 pn."Dostosowanie budynku Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu"
2020-06-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap II, część pierwsza ogrodzenia wzdłuż ulicy Cieślewskiego
2020-06-05
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
2020-06-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja systemu zasilania elektrycznego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu
2020-06-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w Wałczu (PKOB 2112).
2020-06-05
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa proszków gaśniczych
2020-06-04
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11306 pn."Modernizacja systemu ochrony technicznej obiektów Składu Toruń w kompleksie wojskowym w Toruniu"
2020-06-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE TORU DOJAZDOWEGO NR 401 ORAZ TORU NR 301 DO WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 612 W KRAPKOWICACH W KONWENCJI "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"
2020-06-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RENOWACJI KUL NA HEŁMIE WIEŻY KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W KONWENCJI "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"
2020-05-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego 11628
2020-05-27
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa ubrań specjalnych strażaka w kolorze piaskowym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.