eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-18
2020-10-12
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 8b
2020-09-10
2020-09-30
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 24 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO NR 2707 W OPOLU
2020-09-10
2020-10-05
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA PRZYŁĄCZY UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASILANIE BUDYNKÓW Z MOBILNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH NA TERENIE CSWIiCH WE WROCŁAWIU
2020-09-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę obwałowań na terenie technicznym składu Toruń
2020-09-03
2020-09-30
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie ekspertyz technicznych zaprojektowanego i wybudowanego obiektu budynku "SPIKE" w zakresie systemów mających wpływ na uzyskanie wymaganych warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniach warsztatowych obiektu w kompleksie wojskowym 2925 Jastrzębie wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
2020-08-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 7, 9, 19 i 21 w Trzebiatowie" (decyzja DWOP nr 30/D/2014 z dnia 22.12.2014r.) (PKOB 1274, 1273).
2020-08-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 10 przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie (PKOB 1274).
2020-07-24
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"
2020-05-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).
2020-05-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 7, 9, 19 i 21 w Trzebiatowie" (decyzja DWOP nr 30/D/2014 z dnia 22.12.2014r.) (PKOB 1274, 1273).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-16
2020-09-24
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych na terenie kompleksu przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie w ramach pięciu zadań inwestycyjnych
2020-09-10
2020-09-22
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu naprawy i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych oraz badaniu ciśnieniowym butli powietrznych.
2020-09-08
2020-09-18
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT ŁÓŻEK KOSZAROWYCH UNIWERSALNYCH WP 2-27 I SZAF KOSZAROWYCH BLASZANYCH WP 2-34
2020-09-07
2020-09-23
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa ogrodzenia zewnętrznego wokół budynku nr 14 (magazyn broni) wraz z zabezpieczeniem w systemy alarmowe i telewizję dozorowaną oraz sprowadzenie sygnałów alarmowych do LCN w kompleksie wojskowym w Łasku - zadanie 11818
2020-09-07
2020-09-18
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego
2020-09-04
2020-09-15
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawę polowego sprzętu kwaterunkowego i foteli biurowych obrotowych
2020-08-31
2020-09-08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych na terenie kompleksu przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie w ramach pięciu zadań inwestycyjnych
2020-08-27
2020-09-04
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź"
2020-08-26
2020-09-03
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury "Budowa zabezpieczeń technicznych systemu ochrony kompleksu wojskowego w Krakowie, ul. Rakowicka 29"
2020-08-25
2020-09-09
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury "Wykonanie robót budowlanych w kompleksie wojskowym Bytom w ramach 2 zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 - Przebudowa stacji paliw, Zadanie nr 2 - Budowa magazynu mps wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2020-08-21
2020-09-03
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji mapy terenu zamkniętego oraz sporządzenia mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń, obejmujących kompleksu wojskowego K-8685 Bydgoszcz
2020-08-20
2020-09-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu awaryjnego zasilania na potrzeby Centrum Radiowego Nadawczego oraz Stacjonarnego Systemu Łączności Radiowej" na terenie kompleksu wojskowego Chorągiewka dla potrzeb RCI w Bydgoszczy - zad. 11829
2020-08-20
2020-08-31
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych i sporządzenia teczki kartograficznej lotniska wojskowego w Łasku;
2020-08-19
2020-09-03
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych ("zaprojektuj i wybuduj") w ramach zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem dla potrzeb Składnicy Akt w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej w Bydgoszczy - zadanie 11830
2020-08-19
2020-09-14
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy - budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274).
2020-08-18
2020-08-26
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej strażaka
2020-08-14
2020-08-25
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont gaśnic.
2020-08-13
2020-09-02
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE KONTENEROWYCH ELEKTROWNI POLOWYCH KEP250 W CELU ZAPEWNIENIA ZASILANIA REZERWOWEGO KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH 7788 I 7783 W ŚWIĘTOSZOWIE
2020-08-13
2020-09-03
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W OPARCIU O PROJEKT POWTARZALNY BĘDĄCY W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU GARAŻOWEO 7 - STANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRZEGU
2020-08-12
2020-08-25
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont łóżek koszarowych uniwersalnych WP 2-27 i szaf koszarowych blaszanych WP 2-34

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).
2020-09-17
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa kontenerów sanitarnych
2020-09-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka budynków garażowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego nr 7880 w Świętoszowie
2020-09-11
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na budowie systemu ochrony technicznej w bud. nr 64 w Świdwinie.
2020-09-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie budynku nr 4- WCKMED w Łodzi
2020-09-02
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 1, 2, 3 i 4 w Choszcznie (postanowienie DWOP nr 42/P/2016, 43/P/2016, 44/P/2016 i 45/P/2016) (PKOB 1274).
2020-09-02
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274).
2020-09-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń w budynkach nr1, 2, 4, 5, 6 i 8 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
2020-08-31
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH STANOWISK OGNIOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SKŁADZIE DUNINÓW
2020-08-31
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DLA POTRZEB STACJI RADIOLOKACYJNEJ NUR - 15 M ORAZ DOSTOSOWANIE MIEJSCA ROZWINIĘCIA NUR 12 M W KRT W PIETRZYKOWICACH
2020-08-21
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych
2020-08-19
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego
2020-08-19
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego metalowego
2020-08-19
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU NR 4 - HALI SPORTOWEJ WRAZ Z BUYNKAMI PRZYNALEŻNMI NR 36 I NR 37 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 2847 WE WROCŁAWIU PRZY UL. HALLERA 36/38
2020-08-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części dachu i rampy wzdłuż budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
2020-08-10
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni , w formie " zaprojektuj i zbuduj".
2020-08-05
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni przy ul. Admirała Józefa Unruga 97
2020-07-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań? 11649 "Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią na potrzeby CSLog Grupa"; ? 11650 "Przebudowa boiska do tenisa i piłki siatkowej na potrzeby CSLog Grupa".
2020-07-27
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych.
2020-07-24
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na aktualizacji mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych w m. Świdwin i m. Szczecin.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.