eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych - przetargiGmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-30
2023-12-08
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Bieżąca obsługa i konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych, będącego własnością Gminy Miasto Szczecin
2023-11-24
2023-12-05
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Przyjęcie do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków wód odciekowych (ścieków przemysłowych) pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sierakowie gm. Police
2023-11-24
2023-12-12
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa oświetlenia zewnętrznego na skwerze im. Świetlińskiego w Szczecinie
2023-11-24
2023-12-06
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Kompleksowa obsługa szaletów publicznych na Basenie Górniczym, przy ul. Miodowej i przy ul. Turkusowej w Szczecinie (w podziale na części)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-22
2023-11-29
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Dostawa karmy dla zwierząt na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części)
2023-11-10
2023-11-21
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych II - Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
2023-11-07
2023-11-22
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie w Szczecinie- etap I
2023-11-07
2023-11-23
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa placu zabaw przy ul. Zakole w Szczecinie
2023-11-07
2023-11-22
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych II - Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie - Park Kieszonkowy TURZYN
2023-10-13
2023-10-23
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części)
2023-10-05
2023-10-20
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Jeziorko Słoneczne - poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej - etap I
2023-10-03
2023-10-12
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
2023-09-20
2023-10-05
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa przystani żeglarskiej (...) na terenie kąpieliska miejskiego Dziewoklicz w Szczecinie - etap II - wykonanie placu zabaw oraz ogrodzenia (w podziale na części)"
2023-09-19
2023-10-04
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Zagospodarowanie terenu - Polana rodzinna Księżnej Dąbrówki w Szczecinie
2023-09-08
2023-09-25
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Doposażenie placu zabaw w ramach zadania SBO 2023 Park trampolin oraz linaria w parku międzyosiedlowym przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby w Szczecinie
2023-07-26
2023-08-17
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Wykonanie ekspertyz dendr. na podst. przepr. badań instr., inspekcji z poziomu gruntu lub inspekcji z poziomu korony drzew wraz z wprowadzeniem danych do aplikacji GREENSPACES (w podziale na części)
2023-07-18
2023-08-03
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa placu zabaw na Osiedlu Majowym w Szczecinie - etap I
2023-07-12
2023-07-27
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych II - Rewitalizacja Parku im. Jana Kasprowicza - I etap
2023-06-29
2023-07-14
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie - Park Kieszonkowy TURZYN
2023-06-27
2023-07-06
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
2023-04-18
2023-05-05
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - etap I
2023-03-30
2023-04-07
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin
2023-03-16
2023-03-31
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych "Zagospodarowanie terenu przy ul. Bośniackiej w Szczecinie"
2023-03-13
2023-03-29
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie - etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-01
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Doposażenie placu zabaw w ramach zadania SBO 2023 Park trampolin oraz linaria w parku międzyosiedlowym przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby w Szczecinie
2023-11-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa przystani żeglarskiej (...) na terenie kąpieliska miejskiego Dziewoklicz w Szczecinie - etap II - wykonanie placu zabaw oraz ogrodzenia (w podziale na części)"
2023-11-24
brak danych
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części)
2023-11-10
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Wykonanie ekspertyz dendr. na podst. przepr. badań instr., inspekcji z poziomu gruntu lub inspekcji z poziomu korony drzew wraz z wprowadzeniem danych do aplikacji GREENSPACES (w podziale na części)
2023-11-02
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
2023-09-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych II - Rewitalizacja Parku im. Jana Kasprowicza - I etap
2023-09-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa placu zabaw na Osiedlu Majowym w Szczecinie - etap I
2023-08-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie - Park Kieszonkowy TURZYN
2023-07-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie - etap I
2023-07-19
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
2023-06-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych "Zagospodarowanie terenu przy ul. Bośniackiej w Szczecinie"
2023-06-06
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie - etap II
2023-06-01
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Wyk. prac zw. z otwarciem i zamknięciem fon. miej. i poidełek, utrzymanie ich w stałej spr. technicznej oraz dozór fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji ZUK
2023-05-04
brak danych
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin
2023-04-17
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych "Obsługa stanowisk kasowych na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka oraz obsługa stanowisk kasowych na kąpieliskach miejskich Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie w Szczecinie"
2023-03-31
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Rewitalizacja Parku im. Jana Kasprowicza - I etap
2023-03-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Rewitalizacja parku im. Fryderyka Chopina w Szczecinie - I etap
2023-03-02
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych II - Budowa placu zabaw przy ul. Okulickiego w Szczecinie
2023-02-27
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina i w lasach miejskich (w podziale na części)
2023-02-23
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych "Naprawy i konserwacje elementów małej architektury na obiektach rekreacyjnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.