eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Bochnia

Gmina Miasta Bochnia - przetargiGmina Miasta Bochnia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-20
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej", dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
2020-10-05
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
2020-10-05
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Bochnia
Gmina Miasta Bochnia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-14
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).
2020-11-20
2020-11-30
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki
2020-11-19
2020-11-30
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Administrowanie Targowiskiem "Mój Rynek" przy ul. Partyzantów w Bochni
2020-11-17
2020-12-02
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gejzy Bukowskiego wraz utwardzeniem terenu na dz. nr 6079/2 w miejscowości Bochnia
2020-10-21
2020-11-05
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP w Bochni
2020-10-14
2020-10-26
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Zarządzanie Halą Targową i Placem Rolnym na Placu Gazaris w Bochni
2020-10-14
2020-10-26
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Administrowanie Targowiskiem "Mój Rynek" przy ul. Partyzantów w Bochni
2020-09-24
2020-10-09
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Przebudowa kanalizacji opadowej ul. Windakiewicza - boczna w Bochni
2020-09-22
2020-09-30
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa drogi gminnej klasy L od km 0+000 do km 0+800 w ramach realizacji obwodnicy Bochni - Trasy północno-zachodniej - etap II (na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej)" - zadanie realizowane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych
2020-09-11
2020-09-28
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Chodenice" (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odc. Karasia)
2020-08-25
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
2020-08-18
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont kamienic przy Rynku w Bochni w ramach zadania budżetowego pn. "Cieszmy oczy - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15"
2020-08-10
2020-08-31
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Chodenice" (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odc. Karasia)
2020-07-28
2020-08-05
Cewice Usługi Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.
2020-07-23
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
2020-06-09
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont kamienic przy Rynku w Bochni w ramach zadania budżetowego pn. "Cieszmy oczy - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15"
2020-06-03
2020-06-23
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa drogi gminnej klasy L od km 0+000 do km 0+800 w ramach realizacji obwodnicy Bochni - Trasy północno -zachodniej - etap II (na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej) - zadanie realizowane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych
2020-05-19
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
2020-05-18
2020-06-03
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewaloryzacja Plant Salinarnych" projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
2020-05-18
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rewitalizacja centrum miasta - "Rynek OD-NOWA" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Bochnia
Gmina Miasta Bochnia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
brak danych
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Zarządzanie Halą Targową i Placem Rolnym na Placu Gazaris w Bochni
2020-11-03
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Przebudowa kanalizacji opadowej ul. Windakiewicza - boczna w Bochni
2020-10-29
brak danych
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Budowa drogi gminnej klasy L od km 0+000 do km 0+800 w ramach realizacji obwodnicy Bochni - Trasy północno-zachodniej - etap II (na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej)" - zadanie realizowane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych
2020-10-27
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Chodenice" (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odc. Karasia)
2020-08-25
brak danych
Cewice Usługi Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku
2020-06-01
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do km 0+406 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA" na działkach ewidencyjnych nr 5966, 4785/2, 5984, 6004, 6002, 6003, obręb 0006 Bochnia, jednostka ewidencyjna I20l0l_l Bochnia miasto, gmina Miasto Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
2020-05-18
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej w Bochni
2020-05-08
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka w Bochni
2020-04-20
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Złoty Potok 7 w Bielsku-Białej
2020-04-17
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Przebudowa drogi ul. Romana Grodeckiego w Bochni
2020-04-17
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta Bochnia realizowany w dwóch etapach
2020-03-25
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa odcinka drogi ul. Frycza w Bochni
2020-03-25
brak danych
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. "Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP"
2019-12-16
brak danych
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki
2019-12-12
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni
2019-11-08
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont dróg gminnych - ul. Romana Grodeckiego i ul. Św. Pawła Apostoła w Bochni
2019-08-07
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat - boczna w km 0+000,00-0+100,00
2019-07-30
brak danych
Bochnia Usługi Gmina Miasta Bochnia Nasadzenia zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2019-06-25
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Remont dróg gminnych na terenie Miasta Bochnia
2019-06-07
brak danych
Bochnia Roboty budowlane Gmina Miasta Bochnia Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bochnia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Bochnia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.