eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - przetargiMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-15
2024-04-23
Warszawa Usługi MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I i Część II.
2024-04-15
2024-04-30
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Modernizacja skateparku przy metrze Wilanowska w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Remont Kultowego skateparku przy metrze Wilanowska"
2024-04-15
2024-04-30
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Przebudowę szatni pływalni (wykonanie odwodnienia posadzek) w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów.
2024-04-12
2024-04-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych w Dzielnicy Ursus
2024-04-10
2024-04-18
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa pierwszego wyposażenia budynku przedszkola przy ul. Hennela/Silnikowej w Warszawie. 1 etap - dostawa i montaż wyposażenia meblowego.
2024-04-10
2024-04-18
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa i montaż stacjonarnych pojemników do zbierania drobnych elektroodpadów komunalnych i baterii
2024-04-09
2024-04-17
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie i druk zaproszeń, kopert do nich i ozdobnych papierów firmowych (umowa ramowa)
2024-04-08
2024-04-22
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa prawna Biura Planowania Budżetowego
2024-04-08
2024-04-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wprowadzanie nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy, prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)
2024-04-08
2024-04-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budżetu obywatelskiego pn. Zieleń dla Powiśla - zagospodarowanie zieleni na skarpie warszawskiej
2024-04-04
2024-04-15
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Kompleksowa obsługa i realizacja bezpłatnych rejsów o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym promujących żeglugę pasażerską oraz kompleksowa obsługa i prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-03
brak danych
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków.
2006-02-03
brak danych
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa dostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek i skanerów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-04
2024-04-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Przygotowanie, produkcja i emisja artykułów o tematyce warszawskiej
2024-04-04
2024-04-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla JST - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
2024-04-04
2024-04-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zaplanowanie i realizacja Kampanii edukacyjno-informacyjnej Dzielnicy Wisła
2024-03-28
2024-04-12
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z infrastrukturą zewnętrzną
2024-03-27
2024-04-05
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz na zagraniczne podróże służbowe w latach 2024-25
2024-03-26
2024-04-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na stworzeniu miejsca rekreacji w ramach budżetu obywatelskiego "Drzewa i zieleń urządzona na Woli"
2024-03-25
2024-04-04
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Usługa ochrony i obsługi recepcji w Przystani Cypel Czerniakowski ul. Zaruskiego w Warszawie
2024-03-22
2024-04-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Przeprawa promowa w ramach realizowanego projektu budżetu obywatelskiego pn. "Przeprawa przez Wisłę"
2024-03-21
2024-04-04
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. "Warszawskie Kocykowanie edycja 2024"
2024-03-20
2024-03-28
Warszawa Usługi MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Zazielenienie części placu z fontanną przy skrzyżowaniu ulicy Hlonda z al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy - Etap II
2024-03-19
2024-04-03
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Budowa oświetlenia ulicy Trójpolowej w Warszawie
2024-03-19
2024-03-27
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Ochrona obiektów przy ul. Bartyckiej 175 paw. 6 i Hożej 13A, będących w administrowaniu ZZW
2024-03-18
2024-04-03
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i szatni pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów (w podziale na 2 części zamówienia)
2024-03-18
2024-03-26
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa materiałów biurowych
2024-03-18
2024-03-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
2024-03-15
2024-03-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz na zagraniczne podróże służbowe w latach 2024-25
2024-03-15
2024-03-25
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2024-03-14
2024-03-22
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
2024-03-14
2024-04-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza - Śmigłego na Powiślu
2024-03-12
2024-03-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Realizacja szkoleń z zakresu umiejętności organizacji wolontariatu - w ramach programów rozwoju wolontariatu w jednostkach miejskich m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-15
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Zakup laptopów na potrzeby Rady Miasta
2024-04-11
brak danych
Warszawa Usługi MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Zmiana nasadzeń roślin wzdłuż fragmentu ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Kieślowskiego do ul. Rycerstwa Polskiego (strona północna).
2024-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Kompleksowa realizacja programu edukacji przyrodniczej
2024-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zaplanowanie i realizacja projektu WARSZAWSKI PLAŻOWY
2024-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2024-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2025-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2024-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla JST - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
2024-04-04
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Zakup i instalacja stacjonarnego Systemu konferencyjnego Obsługi posiedzeń Rady Miasta zintegrowanego z aplikacją eSesja
2024-04-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz na zagraniczne podróże służbowe w latach 2024-25
2024-04-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zaplanowanie i realizacja Kampanii edukacyjno-informacyjnej Dzielnicy Wisła
2024-04-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa "Wykoszenie chwastowisk i utrzymanie porządku na terenach zieleni nieurządzonej."
2024-04-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Skweru Gwary Warszawskiej
2024-03-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Przeprowadzki biur Urzędu m.st. Warszawy - zamówienie powtórzone do zamówienia ZP/SW/271/II-196/22
2024-03-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. J.M. Szancera 7.
2024-03-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Przebudowa i remont budynku usługowego z zagospodarowaniem przylegającego terenu dotycząca prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych terenu i budynku ul. Jeziorna 4.
2024-03-21
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Poprawa warunków glebowych wokół drzew rosnących w misach oraz w pasach zieleni na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
2024-03-21
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Sukcesywne wykonywanie opracowań fotogrametrycznych dla wywłaszczonych nieruchomości położonych na obszarze m.st. Warszawy
2024-03-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie usługi oflagowania, ulic, placów i mostów flagami na drzewcach, w Warszawie, na czas trwania obchodów świąt, rocznic i uroczystości o charakterze państwowym lub miejskim w 2024 roku
2024-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Kompleksowa usługa w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, w zakresie ochrony, recepcji, sprzątania i transportu
2024-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.