eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Piaski

Gmina Piaski - przetargiGmina Piaski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
2020-12-01
Piaski Usługi Gmina Piaski Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego, ubezpieczenie pojazdów Gminy Piaski i jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego, ubezpieczenie pojazdów Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Piaski
Gmina Piaski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-03
2020-11-12
Piaski Dostawy Gmina Piaski ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PIASKI
2020-08-07
2020-08-17
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Piaski oraz ich dostarczenie do "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu" w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin w terminie od dnia 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
2020-03-06
2020-03-23
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szelejewo Pierwsze (obręb ewid. Szelejewo Drugie)
2020-02-15
2020-03-02
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa ulicy Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000,00 do km 0+202,00
2020-01-24
2020-02-10
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie od km 0+700,00 do km 0+999,00
2019-12-09
2019-12-17
Piaski Usługi Gmina Piaski Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2020r.
2019-12-05
2019-12-13
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Piaski oraz ich dostarczenie do "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu" w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku
2019-09-18
2019-10-02
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podrzecze
2019-08-01
2019-08-09
Piaski Dostawy Gmina Piaski ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PIASKI
2019-05-02
2019-05-20
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych
2019-04-18
2019-05-07
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Grabonóg - Piaski, gm.Piaski
2019-03-19
2019-04-05
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie - etap II
2019-01-11
2019-01-21
Piaski Usługi Gmina Piaski Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2019r.
2018-09-27
2018-10-11
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach - nawierzchnia bitumiczna
2018-07-03
2018-07-16
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej
2018-06-11
2018-06-25
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Budowa sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym - zagospodarowanie terenu
2018-05-08
2018-05-23
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa części budynku komunalnego w Lipiu na 3 mieszkania
2018-04-25
2018-05-11
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Strzelcach Wielkich - etap II
2018-04-24
2018-05-09
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530 P w Smogorzewie - etap I
2017-12-13
2017-12-21
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piaski

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Piaski
Gmina Piaski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-02
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Piaski oraz ich dostarczenie do "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu" w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin w terminie od dnia 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2020-06-23
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa ulicy Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000,00 do km 0+202,00.
2020-04-22
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w . Szelejewo Pierwsze (obręb ewid. Szelejewo Drugie)
2020-03-02
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie od km 0+700,00 do km 0+999,00
2020-01-03
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Piaski oraz ich dostarczenie do "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu" w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku
2020-01-03
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2020r.
2019-11-05
brak danych
Piaski Dostawy Gmina Piaski ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PIASKI
2019-10-22
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podrzecze
2019-06-10
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych
2019-06-03
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Grabonóg - Piaski, gm. Piaski
2019-05-09
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie - etap II
2019-02-05
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2019r.
2018-10-30
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach - nawierzchnia bitumiczna
2018-08-17
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej.
2018-07-11
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Budowa sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym - zagospodarowanie terenu
2018-06-08
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie - etap I
2018-01-19
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Piaski oraz ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
2018-01-05
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piaski
2017-12-29
brak danych
Piaski Usługi Gmina Piaski Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2018r.
2017-11-15
brak danych
Piaski Roboty budowlane Gmina Piaski Przebudowa ulic przyległych do rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Piaski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.