eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-05-24
2024-06-12
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bobrówka poprzez remont budowli piętrzącej - jazu w km 5+000, Nadzór Wodny Parczew
2024-05-24
2024-06-10
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont śluzy małej - stopień wodny Groszowice. Etap II
2024-05-23
2024-06-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu - cz. II wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
2024-05-23
2024-06-11
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Limanowa - Etap I
2024-05-23
2024-05-31
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów punktowych oraz liniowych na ciekach i wałach zlokalizowanych na terenie NW Sandomierz
2024-05-21
2024-06-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stary Kostrzyń poprzez remont zastawki w km 1+220 oraz w km 2+170 wraz z zabudową wyrw oraz naprawą ubezpieczenia skarp rzeki
2024-05-21
2024-06-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)
2024-05-21
2024-06-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty Budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu - etap I
2024-05-21
2024-06-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont budowli piętrzących na terenie NW Oborniki
2024-05-21
2024-06-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty naprawcze - jaz rz. Konopka w km 3+372 w m. Częstochowa
2024-05-21
2024-06-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Tarnów
2024-05-20
2024-06-12
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont jazu na rz. Jeziorka w km 33+518 w m. Zawodne
2024-05-17
2024-06-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Modernizacja budynku biurowego NW Dębica przy ul. Słonecznej 70 w Dębicy poprzez przebudowę instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń
2024-05-17
2024-06-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Budowa kanalizacji sanitarnej NW Dębica
2024-05-16
2024-06-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie zabezpieczenia w rejonie przebicia hydraulicznego na stopniu w m. Ochaby, gm. Skoczów, pow. Cieszyński woj. Śląskie
2024-05-16
2024-06-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ROBOTY BUDOWLANE NA RZECE BARYCZ WRAZ Z JEJ DOPŁYWAMI - etap I
2024-05-16
2024-06-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Kole
2024-05-15
2024-05-29
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Ekspertyza zniszczonego stopnia w km 10+352 na rz. Biała Głuchołaska zgodnie z decyzją WINB Opole
2024-05-14
2024-05-29
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont obwałowania rzeki Brynicy w Czeladzi w km 10+400-10+500. Etap II: Realizacja - Remont obwałowania wraz z wymianą infrastruktury energetycznej
2024-05-13
2024-05-29
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365-1+651 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała - etap w km 1+447 - 1+550 wraz z wycinką drzew na całym odcinku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-05-10
2024-05-21
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Krośnie".
2024-05-09
2024-05-24
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek poprzez remonty budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Kalisz - PKZW
2024-05-07
2024-05-15
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
2024-05-07
2024-05-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec etap II
2024-05-07
2024-05-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne ZZ Sandomierz
2024-04-30
2024-05-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie
2024-04-30
2024-05-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych
2024-04-30
2024-05-15
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Utrzymanie trwałości projektu dla zadania: "Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok"",
2024-04-30
2024-05-09
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Świadczenie usług kompleksowej i bieżącej obsługi prawnej na rzecz PGW WP RZGW w Krakowie
2024-04-29
2024-05-22
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Remont jazu Ratowice, gm. Czernica"
2024-04-25
2024-05-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Naprawa pomp - przepompownia Nosocice, NW Głogów"
2024-04-24
2024-05-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Utrzymanie i dozór pompowni w Pomianowie Dolnym, Starym Paczkowie oraz Zbiornika Nowaki
2024-04-24
2024-05-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i przeglądami na ZW Klimkówka
2024-04-24
2024-05-09
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont jazu na rzece Utrata w km 47+420 jej biegu
2024-04-22
2024-05-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obsługa obiektów hydrotechnicznych RZGW Gliwice w zakresie automatyki (diagnostyka oraz usuwanie bieżących usterek automatyki i elektryki), w podziałem na 2 części
2024-04-22
2024-05-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Przebudowa i dostosowanie budynku służbowego, Sieniawa, ul. Słoneczna 28/30".
2024-04-19
2024-04-29
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Szczecinie
2024-04-19
2024-04-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2024-2025
2024-04-18
2024-05-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: przepusty - 7 szt.)
2024-04-17
2024-05-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu - cz. II wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-05-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Remont stopnia rzeki Białej Głuchołaskiej w km 16+283 w miejscowości Bodzanów"
2024-05-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego zasuwy WD z osprzętem komory południowej Śluzy Kłodnica
2024-05-16
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,,Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz''
2024-05-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice
2024-05-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Przebudowa i dostosowanie budynku służbowego, Sieniawa, ul. Słoneczna 28/30".
2024-05-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Prace remontowe na przepompowni Janiszów
2024-05-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont 3 szt. agregatów pompowych na stacjach pomp ( Ninikowo, Dźwirzyno, Mrzeżyno
2024-05-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont zamknięć upustów dennych zbiornika wodnego Dobromierz - zaprojektuj i wybuduj
2024-05-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie
2024-05-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont układu wyprowadzenia mocy HZ-1 w EW Topola
2024-05-10
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu" 2 CZĘŚCI
2024-05-10
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych, jako element wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego - dokumentacja projektowa
2024-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dozór i eksploatacja 2 zbiorników wodnych Jutrosin i Pakosław w Zarządzie Zlewni w Lesznie
2024-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługi związane z usuwaniem tam bobrowych, nor zwierząt i zatorów naturalnych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość
2024-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie ZZ Kielce w roku 2024
2024-04-30
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
2024-04-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Roboty budowlane związane z utrzymaniem Stopnia Wodnego w Rzeszowie".
2024-04-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I
2024-04-25
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Prowadzenie kompleksowej obsługi oraz dozoru nad urządzeniami energetycznymi SN i NN zainstalowanymi na obiektach pompowni, utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie
2024-04-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na terenie NW Brzesko etap I

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.