eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-30
2022-12-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Aktualizacja koncepcji wykonawczej i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:" Zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra".
2022-11-30
2022-12-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługa produkcji i dostawa broszur na potrzeby PGW Wody Polskie.
2022-11-30
2022-12-08
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części
2022-11-30
2022-12-08
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zakup czołowego wózka widłowego
2022-11-29
2022-12-14
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Awaryjna naprawa wrót dolnych śluzy Dębowo
2022-11-25
2022-12-05
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie
2022-11-25
2022-12-12
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 - 0+900 .
2022-11-25
2022-12-05
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zakup rębaków
2022-11-25
2022-12-05
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Doposażenie sal konferencyjnych RZGW Kraków
2022-11-18
2022-12-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Interwencyjne wykonanie prac zabezpieczających prawy wał rzeki Wisły doliny Kępa Polska Czerwonka

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-22
2022-11-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński
2022-11-17
2022-12-02
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na potoku Rusnaków w km 0+300 - 0+920 w m. Krzczonów
2022-11-17
2022-11-25
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 1+982, gm. Raciąż, powiat płoński
2022-11-16
2022-12-01
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kompleksowa dostawa i przesył paliwa gazowego sieciowego do budynków na terenie RZGW w Gliwicach
2022-11-15
2022-11-30
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wzmocnienie zapory czołowej zbiornika Zesławice poprzez wykonanie przesłony i reprofilacji skarpy odwodnej
2022-11-14
2022-11-22
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dostawa agregatu prądotwórczego
2022-11-14
2022-11-22
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Dostawa gazu płynnego propan-butan Gdańsk - Przegalina".
2022-11-10
2022-11-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Naprawa uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części
2022-11-10
2022-11-25
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Bieżąca obsługa prawna w roku 2023 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie
2022-11-09
2022-11-17
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Utrzymanie publicznych Śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie: Nadzór Wodny w Ełku III, Nadzór Wodny w Olecku IV
2022-11-09
2022-11-24
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zasyp wyrw brzegowych na rzece Sanka w km 0+375-0+475 w m. Kraków, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie
2022-11-09
2022-11-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - utrzymanie wód i urządzeń wodnych - etap II
2022-11-09
2022-11-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/składnic akt jednostek PGW WP
2022-11-08
2022-11-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Piła
2022-11-08
2022-11-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Interwencyjna wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie" z podziałem na 2 części: Część 1: "Wycinka drzew na terenie NW w Warszawie", Część 2: "Wycinka drzew na terenie NW w Piasecznie"
2022-11-08
2022-11-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Remont przymostka przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu (Tor-T)"
2022-11-08
2022-11-24
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Odnowienie elewacji budynku głównego - Śluza Kłodnica"
2022-11-08
2022-11-17
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.:"Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski"
2022-11-08
2022-11-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim Etap IV
2022-11-08
2022-11-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Usunięcie wad po przebudowie Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ - Etap II
2022-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec etap VIII - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+250 - nr 7
2022-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola IV
2022-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty remontowo-budowlane na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Radomiu. Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzących
2022-12-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej
2022-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Modernizacja sytemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba
2022-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części
2022-11-30
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - Kamionka"
2022-11-30
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie
2022-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło - Etap V''
2022-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp nr 31 Gajowiec, gm. Gronowo Elbląskie - Stalowa ścianka szczelna
2022-11-30
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja jazu w Samborowie na rzece Drwęcy wraz z przenoską dla kajaków"
2022-11-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Konserwacja potoku Łubinka w km 4+730 - 6+300 w m. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz, pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie - udrożnienie"
2022-11-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/składnic akt jednostek PGW WP - budynek rozdzielni elektrycznej w Świnnej Porębie na potrzeby archiwum wraz z zapleczem
2022-11-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zaprojektuj i wybuduj - Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego zbiornika wodnego Bukówka w m. Bukówka, gm. Lubawka
2022-11-28
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zakup 4 agregatów pompowych dla Zarządu Zlewni w Szczecinie
2022-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu etap II
2022-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Remont murów oporowych rzeki Świeradówka w km 0+020-0+250 w m. Świeradów-Zdrój"
2022-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Remont kierownicy na jeziorze Drużno
2022-11-28
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Usługa produkcji i dostawa druków poligraficznych, w tym kalendarzy na 2023 r. na potrzeby PGW Wody Polskie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.