eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-03
2023-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni DW 590 od km 4+223 do km 6+460
2023-10-02
2023-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zagospodarowanie terenu Bazy OD w Morągu - Etap I
2023-09-28
2023-10-06
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odbiór i utylizacja odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW Nidzica.
2023-09-27
2023-10-06
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie RDW w Olecku w 2023r.
2023-09-26
2023-10-11
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 na drogowym odcinku lotniskowym.
2023-09-20
2023-10-12
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu w podziale na 2 części
2023-09-19
2023-10-13
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zakup sadzonek drzew do nasadzeń

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie




Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-14
2023-09-29
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Remont DW nr 600 Mrągowo - Szczytno na odcinku od km 27+100 do km 27+950 k/msc. Orzyny".
2023-09-13
2023-09-21
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie DOSTAWA SADZONEK DRZEWEK, PALIKÓW ORAZ TAŚMY MOCUJĄCEJ W RAMACH NASADZEŃ DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW NIDZICA.
2023-09-06
2023-09-18
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie RDW Olecko w 2023r.
2023-09-01
2023-09-18
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku
2023-08-31
2023-09-12
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Dostawa wraz z transportem sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w ilości 479 szt.".
2023-08-31
2023-09-15
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Przebudowa przepustu w km7+988 drogi wojewódzkiej nr 643 koło msc. Bogaczewo".
2023-08-29
2023-09-06
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Usługa wywozu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 w latach 2023-2026".
2023-08-28
2023-09-07
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu
2023-08-24
2023-09-04
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Nidzicy.
2023-08-24
2023-09-08
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont cząst grysami i emulsją asfaltową oraz miesz min-asfal nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2023 - 2025 z podziałem na 5 części.
2023-08-24
2023-09-08
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka - Morąg
2023-08-22
2023-09-05
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zimowe utrzymanie DW 619 w latach 2023-2025
2023-08-16
2023-08-25
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa agregatu spawalniczego/prądotwórczego RDW Elbląg 1 szt.
2023-08-11
2023-08-29
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Nowe Miasto Lubawskie."
2023-08-10
2023-08-22
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa kosiarek samobieżnych 2 szt.
2023-08-08
2023-08-24
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Przebudowa przepustu w km7+988 drogi wojewódzkiej nr 643 koło msc. Bogaczewo"
2023-07-26
2023-08-10
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie robót budowlanych przebudowy przepustów z podziałem na 3 części.
2023-07-21
2023-08-01
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w m. Orzyny"
2023-07-14
2023-08-11
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w lok od km 79+973 do km 81+173.
2023-07-13
2023-08-02
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa kosiarek samobieżnych 2 szt.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie




Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-03
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Dostawa wraz z transportem sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w ilości 479 szt.".
2023-09-27
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w m. Orzyny"
2023-09-26
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie RDW Olecko w 2023r.
2023-09-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rozb wraz z modernizacją energetyczną bud admin-biur zlokal przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie - Etap V: Roboty bud planowane do wyk w 2023 r - przebud wewn instalacji hydrantowej w bryle "B" bud
2023-09-21
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Nidzicy.
2023-09-21
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu
2023-09-20
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ostaszewo.".
2023-09-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa agregatu spawalniczego/prądotwórczego RDW Elbląg 1 szt.
2023-09-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa kosiarek samobieżnych 2 szt.
2023-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont drogi wojewódzkiej nr 538 ma odcinku Bielice - Wawrowice.
2023-09-12
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót dla oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
2023-09-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Rozb wraz z mod energ budynku adm-biur zlokaliz przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie - Etap V: Rob bud plan do wyk w 2023 roku"
2023-09-06
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Nowe Miasto Lubawskie."
2023-09-05
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w lok od km 79+973 do km 81+173.
2023-09-01
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont drogi 505 na odcinku Baranówka - Jędrychowo
2023-08-31
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Przebudowa przepustu w km7+988 drogi wojewódzkiej nr 643 koło msc. Bogaczewo"
2023-08-31
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 590 i 600 administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części.
2023-08-28
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wyznaczenie i trwała stabilizacja nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów zatwierdzonych ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 05/23.
2023-08-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 506
2023-08-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.: Remonty nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2021 - 2023), z podziałem na części: Część 2.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.