eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-07
2021-05-19
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa części zamiennych i oleju do sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu RDW Nidzica wraz z wykonaniem napraw bieżących sprzętu firmy Stihl.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-06
2021-05-14
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powierzchni 200 m2 w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr 2 w Sędławkach, Sędławki 4a
2021-04-21
2021-05-10
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW w Olecku
2021-04-19
2021-05-05
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z podziałem na części (3).
2021-04-13
2021-04-28
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
2021-04-13
2021-04-29
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowienie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągach dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
2021-04-09
2021-04-19
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
2021-03-30
2021-04-15
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rybno
2021-03-30
2021-04-15
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka: Etap 2. Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Narzym Kolonia gm. Iłowo-Osada"
2021-03-24
2021-04-08
Olsztyn roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie"
2021-03-24
2021-04-08
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie"
2021-03-22
2021-04-08
Olsztyn roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa i wykonanie poziomego oznakowaniafarbą z mikrokulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części
2021-03-22
2021-04-08
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa i wykonanie poziomego oznakowania farbą z mikrokulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części
2021-03-12
2021-03-23
Olsztyn dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części
2021-03-12
2021-03-23
Olsztyn usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Naprawa i serwis samochodów służbowych będących w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
2021-03-12
2021-03-23
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części
2021-03-12
2021-03-23
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Naprawa i serwis samochodów służbowych będących w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
2020-12-16
2020-12-28
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do pojazdów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu i Obwodów Drogowych w Elblągu, Morągu i Pieniężnie, na lata 2021-2022.
2020-11-10
2020-11-26
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2021 - 2023)
2020-10-26
2020-11-04
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa 500 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
2020-10-13
2020-10-23
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa 700 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa i wykonanie poziomego oznakowania farbą z mikrokulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części
2021-04-30
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu firmy STIHL będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
2021-04-29
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Naprawa i serwis samochodów służbowych będących w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
2021-04-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części
2021-01-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do pojazdów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu i Obwodów Drogowych w Elblągu, Morągu i Pieniężnie, na lata 2021-2022.
2020-12-29
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2021 - 2023)
2020-12-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 na odcinku Wilczęta - Gładysze.
2020-12-02
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu - Część 5 - droga nr 506, 507B-P, 510, 512
2020-11-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
2020-11-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa 500 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
2020-11-12
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie
2020-11-09
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 na odcinku Wilczęta - Gładysze
2020-10-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg w Elblągu.
2020-10-01
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie.
2020-09-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg w Elblągu
2020-08-28
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu
2020-07-31
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu
2020-07-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
2020-06-30
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504 w Milejewie
2020-06-05
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.