eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-12-30
2022-01-10
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Serwis i naprawa samochodów służbowych ZDW w Olsztynie używanych przez RDW w Olecku
2021-12-22
2022-01-05
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania: "Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miasta Morąga".
2021-12-21
2021-12-30
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odbiór odpadów niebezpiecznych do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2022-2025
2021-12-16
2022-01-04
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ,,Budowa chodnika w msc. Górowo Iławeckie w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce".
2021-12-06
2021-12-15
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń biurowych RDW i OD Elbląg, OD Morąg i OD Pieniężno w latach 2022 - 2023
2021-12-03
2021-12-14
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg na lata 2022 - 2023
2021-12-02
2021-12-13
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odbiór odpadów niebezpiecznych do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2022-2025.
2021-11-17
2021-11-26
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, produktów paliwowych i pozapaliwowych, zwanych dalej "paliwem" i "produktami pozapaliwowymi".
2021-11-16
2021-11-24
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie pielęgnacji oraz chirurgicznej wycinki drzew na terenie Obwodów Drogowych RDW w Olecku w latach 2021 i 2022
2021-11-10
2021-11-18
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2).
2021-11-05
2021-11-15
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
2021-10-29
2021-11-08
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych oraz pozapaliwowych z podziałem na 2 części
2021-10-27
2021-11-05
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
2021-10-22
2021-11-02
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku w sezonie zimowym 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024
2021-10-20
2021-11-03
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2).
2021-10-18
2021-11-02
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa nawierzchni warstwy ścieralnej na DW 653 w m. Szczecinki
2021-10-14
2021-10-29
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa nawierzchni DW 593 na odc. Zawidy - Mnichowo
2021-10-14
2021-10-22
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zakup i dostawa kontenerów do Obwodu Drogowego w Morągu
2021-10-06
2021-10-15
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zakup sadzonek drzew do nasadzeń.
2021-10-05
2021-10-13
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-01-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych, zwanych dalej "paliwem" i "produktami pozapaliwowymi".
2022-01-11
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń biurowych RDW i OD Elbląg, OD Morąg i OD Pieniężno w latach 2022 - 2023
2022-01-11
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg na lata 2022 - 2023
2021-12-21
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie pielęgnacji oraz chirurgicznej wycinki drzew na terenie Obwodów Drogowych RDW w Olecku w latach 2021 i 2022
2021-12-15
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odbiór odpadów niebezpiecznych do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2022-2025.
2021-12-15
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg na lata 2022 - 2023
2021-12-10
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
2021-12-09
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2).
2021-12-09
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 z podziałem na 2 części
2021-12-06
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie "Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, produktów paliwowych i pozapaliwowych, zwanych dalej "paliwem" i "produktami pozapaliwowymi".
2021-12-02
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
2021-12-02
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku w sezonie zimowym 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024
2021-11-26
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych oraz pozapaliwowych z podziałem na 2 części
2021-11-26
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odbiór i utylizacja odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy.
2021-11-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie robót podobnych dla zadania p.n.: "Odnowa nawierzchni odcinków DW 655 i DW 656 administrowanych przez RDW Olecko"
2021-11-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Wykonanie podobnych robót budowlanych dla zadania p.n.: Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg w Elblągu.
2021-11-16
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zakup i dostawa kontenerów do Obwodu Drogowego w Morągu
2021-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 538 Biskupiec - Bielice w lok od km 34+950 do km 35+663.
2021-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu DW 538 z podziałem na części (3).
2021-11-12
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 515 Malbork - Susz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.